Cercar:

Seccions

Fons CathalauniaBibliografiesMetodologia del wiki

PrimerPreviSegüentDarrer

Títol : A la vila de Selenciago , Rodencus dota a la seva muller Adalacia amb bens en el pagus Matisconense , agro Catciacense , en la vila de Selenciago , a Averias , juntament amb set servents amb les seves famílies i els llocs on viuen.

Resum : A la vila de Selenciago , Rodencus dota a la seva muller Adalacia amb bens que li vingueren per alou i conquesta en el pagus Matisconense , agro Catciacense , en la vila de Selenciago , a Averias , juntament amb set servents , Ragnoart , Ermenaldus , Ermenaldo , Gonterio , Christiano , Martinus , Gondrico , amb les seves famílies i els llocs on viuen.

Dates : 914-X

Lloc : Mâçon

Autor :

Original : No

Bibliografia : -

Antropònims : (26) -

 1. Adalacia,
  1. Dilectissima uxore mea Adalacia , ego , in Dei nomen , Rodencus , in pro amore & bone volencia tua , & pro bene servisti , & inantea melius deservire promisisti , propterea dono tibi aliquid de res meas proprias meis , que mihi ex alodo vel ex conquistum legibus ovenit : sont ipsas res in pago Matisconensse , in agro Catciacens , in villa Selenciago , ubi vocat Averias.
 2. Rodencus,
  1. Dilectissima uxore mea Adalacia , ego , in Dei nomen , Rodencus , in pro amore & bone volencia tua , & pro bene servisti , & inantea melius deservire promisisti , propterea dono tibi aliquid de res meas proprias meis , que mihi ex alodo vel ex conquistum legibus ovenit : sont ipsas res in pago Matisconensse , in agro Catciacens , in villa Selenciago , ubi vocat Averias.
  2. S. Rotenceo , qui donacione ista fieri & firmare rogavit.
 3. Ragnoart, servent
  1. & dono tibi de mancipios is nominibus : nomen Ragnoart cum muliera sua & infanto I. , ubi visus fuit manere , totum ad integrum ;
 4. Ermenaldus, servent
  1. & Ermenaldus cum muliera sua , ubi visus fuit manere , totum ad integrum ;
 5. Ermenaldo, servent
  1. & item Ermenaldo cum muliera sua & infantes II. , ubi visum sumus manere , totum ad integrum ;
 6. Gonterio, servent
  1. Gonterio cum muliera sua & infantes III. , ubi visus fuit manere , totum ad integrum ;
 7. Christiano, servent
  1. & Christiano & infanto I. , ubi visum sumus manere , totum ad integrum ;
 8. Martinus, servent
  1. & Martinus cum muliera sua & infantes suos IIII. , ubi visus fuit manere , totum ad integrum tibi dono ;
 9. Gondrico, servent
  1. & Gondrico cum infantes suos IIII. , ubi visus fuit manere , totum ad integrum.
 10. Bernart,
  1. S. Bernart , qui consensit.
 11. Odono,
  1. S. Odono. S. Atono. S. Bertelono. S. item Bertelono. S. Estevenono. S. Selardo.
 12. Atono,
  1. S. Odono. S. Atono. S. Bertelono. S. item Bertelono. S. Estevenono. S. Selardo.
 13. Bertelono,
  1. S. Odono. S. Atono. S. Bertelono. S. item Bertelono. S. Estevenono. S. Selardo.
 14. Bertelono,
  1. S. Odono. S. Atono. S. Bertelono. S. item Bertelono. S. Estevenono. S. Selardo.
 15. Estevenono,
  1. S. Odono. S. Atono. S. Bertelono. S. item Bertelono. S. Estevenono. S. Selardo.
 16. Selardo,
  1. S. Odono. S. Atono. S. Bertelono. S. item Bertelono. S. Estevenono. S. Selardo.
 17. Randoeno,
  1. S. Randoeno. S. Gomerio. S. Adalbert. S. Deodo. S. Ragembert. S. Randoeno. S. Adadalramno. S. Utulrico.
 18. Gomerio,
  1. S. Randoeno. S. Gomerio. S. Adalbert. S. Deodo. S. Ragembert. S. Randoeno. S. Adadalramno. S. Utulrico.
 19. Adalbert,
  1. S. Randoeno. S. Gomerio. S. Adalbert. S. Deodo. S. Ragembert. S. Randoeno. S. Adadalramno. S. Utulrico.
 20. Deodo,
  1. S. Randoeno. S. Gomerio. S. Adalbert. S. Deodo. S. Ragembert. S. Randoeno. S. Adadalramno. S. Utulrico.
 21. Ragembert,
  1. S. Randoeno. S. Gomerio. S. Adalbert. S. Deodo. S. Ragembert. S. Randoeno. S. Adadalramno. S. Utulrico.
 22. Randoeno,
  1. S. Randoeno. S. Gomerio. S. Adalbert. S. Deodo. S. Ragembert. S. Randoeno. S. Adadalramno. S. Utulrico.
 23. Adadalramno,
  1. S. Randoeno. S. Gomerio. S. Adalbert. S. Deodo. S. Ragembert. S. Randoeno. S. Adadalramno. S. Utulrico.
 24. Utulrico,
  1. S. Randoeno. S. Gomerio. S. Adalbert. S. Deodo. S. Ragembert. S. Randoeno. S. Adadalramno. S. Utulrico.
 25. Stefanus, prevere , escrivà
  1. Ego Stefanus presbiter rogatus scripsit & dadavit die jovis , in mense octuber , annos XVII. regnante Carlo rege.
 26. Carles, rei
  1. annos XVII. regnante Carlo rege.

Topònims : (5) -

 1. Matisconensse, pagus
  1. Dilectissima uxore mea Adalacia , ego , in Dei nomen , Rodencus , in pro amore & bone volencia tua , & pro bene servisti , & inantea melius deservire promisisti , propterea dono tibi aliquid de res meas proprias meis , que mihi ex alodo vel ex conquistum legibus ovenit : sont ipsas res in pago Matisconensse , in agro Catciacens , in villa Selenciago , ubi vocat Averias.

 1. Catciacens, agro
  1. Dilectissima uxore mea Adalacia , ego , in Dei nomen , Rodencus , in pro amore & bone volencia tua , & pro bene servisti , & inantea melius deservire promisisti , propterea dono tibi aliquid de res meas proprias meis , que mihi ex alodo vel ex conquistum legibus ovenit : sont ipsas res in pago Matisconensse , in agro Catciacens , in villa Selenciago , ubi vocat Averias.

 1. Selenciago, vila
  1. Dilectissima uxore mea Adalacia , ego , in Dei nomen , Rodencus , in pro amore & bone volencia tua , & pro bene servisti , & inantea melius deservire promisisti , propterea dono tibi aliquid de res meas proprias meis , que mihi ex alodo vel ex conquistum legibus ovenit : sont ipsas res in pago Matisconensse , in agro Catciacens , in villa Selenciago , ubi vocat Averias.
  2. Actum Selenciago villa puplice.

 1. Averias, genèric
  1. Dilectissima uxore mea Adalacia , ego , in Dei nomen , Rodencus , in pro amore & bone volencia tua , & pro bene servisti , & inantea melius deservire promisisti , propterea dono tibi aliquid de res meas proprias meis , que mihi ex alodo vel ex conquistum legibus ovenit : sont ipsas res in pago Matisconensse , in agro Catciacens , in villa Selenciago , ubi vocat Averias.
 2. Sancta Maria, capella
  1. In primis dono tibi in ipsa villa mansso indominicato cum capella in onore Sancta Maria , & dono tibi alias res meas que ad ipso mansso aspiciunt ; oc sunt alii villaribus cum edificiis , campis , pratis , silvis , pomis , pascuis cum exis & regressis , pascuis , aquis aquarumque decursibus , omnia & ex omnibus cultum & incultum , quesitum & inquirendum , tam de alodo , tam de conquisto , totum ad integrum tibi dono ;

Datació : -

dadavit die jovis , in mense octuber , annos XVII. regnante Carlo rege.
Any de Crist :
Any de l'Era :
Any de Regnat : 17
Indicció :
Epacta :
Hègira :
Dia i Mes : X dijous

Text : -

Dilectissima uxore mea Adalacia , ego , in Dei nomen , Rodencus , in pro amore & bone volencia tua , & pro bene servisti , & inantea melius deservire promisisti , propterea dono tibi aliquid de res meas proprias meis , que mihi ex alodo vel ex conquistum legibus ovenit : sont ipsas res in pago Matisconensse , in agro Catciacens , in villa Selenciago , ubi vocat Averias. In primis dono tibi in ipsa villa mansso indominicato cum capella in onore Sancta Maria , & dono tibi alias res meas que ad ipso mansso aspiciunt ; oc sunt alii villaribus cum edificiis , campis , pratis , silvis , pomis , pascuis cum exis & regressis , pascuis , aquis aquarumque decursibus , omnia & ex omnibus cultum & incultum , quesitum & inquirendum , tam de alodo , tam de conquisto , totum ad integrum tibi dono ; & dono tibi de mancipios is nominibus : nomen Ragnoart cum muliera sua & infanto I. , ubi visus fuit manere , totum ad integrum ; & Ermenaldus cum muliera sua , ubi visus fuit manere , totum ad integrum ; & item Ermenaldo cum muliera sua & infantes II. , ubi visum sumus manere , totum ad integrum ; Gonterio cum muliera sua & infantes III. , ubi visus fuit manere , totum ad integrum ; & Christiano & infanto I. , ubi visum sumus manere , totum ad integrum ; & Martinus cum muliera sua & infantes suos IIII. , ubi visus fuit manere , totum ad integrum tibi dono ; & Gondrico cum infantes suos IIII. , ubi visus fuit manere , totum ad integrum. Ipsas res superiatas denominatas & ipsas mancipias ad integrum tibi dono , trado adque transfundo , ad legi[..]mam potestatem , & facias quiquid volueris in omnibus. Si quis vero , si ego , aut ullus osmo de eredibus meis , qui contra hanc donacione ista inter nos facta venire aut agere temtare vel calumniare presumserit , non valeat vindicare quod repetit , & cum fisco auri libras decem componat , & presens donacio ista in te facta omnique tempore firma permaneat , stabelis permaneat , cum estibulacione subnixa.

Actum Selenciago villa puplice.

S. Rotenceo , qui donacione ista fieri & firmare rogavit. S. Bernart , qui consensit. S. Odono. S. Atono. S. Bertelono. S. item Bertelono. S. Estevenono. S. Selardo. S. Randoeno. S. Gomerio. S. Adalbert. S. Deodo. S. Ragembert. S. Randoeno. S. Adadalramno. S. Utulrico.

Ego Stefanus presbiter rogatus scripsit & dadavit die jovis , in mense octuber , annos XVII. regnante Carlo rege.

Traducció : -

Versions : -

Web : -

Comentaris : -

Identificacions:

Text difícil per la quantitat de gent esmentada i l'alt nombre de noms molt freqüents. Les repeticions de grups d'homònims , dóna :

(D00262)909|910-IX-11 (Borgonya - Bourges)
Alterat? Fundació abadia de Cluny. Guillelmus dono Dei comte i duc, en la ciutat de Bituricae, dóna en testament públic la vila de Clugniacum al monestir dels sants apòstols Petri et Pauli.
Stephani2180 , Rainberti2188 , Atsonis2199 , Bernar2204 , Oddo 2208
(D00459)910|912|[915-917]-XI (Alvèrnia)
Estant a Celsiniacas , el príncep i marquès Willelmus , amb el consentiment de la seva muller Ingelbergae , dóna a l'església dita de Celsinanicas fundada per ell mateix , bens sits en la pàtria Arvenica.
Abboni3574 , Raimberti2188-4038, Bernar2204-3606 ,
(D00427)[850-925] (Alvèrnia)
Vita Sancti Geraldi Auriliacensis comitis.
Hildeberto3775-3777 , Bernar3606 , Ragambertus3805
(D00078)898-V-23 (Nimes)
Judici entre Rostagno i Agilardo bisbe de Nimes per l'església de Sancte Marie de la vila de Patronianicus del comtat de Nimes.
Bernar715-734 , Adone746
(D00528)906-XI-1 (Mâçon)
Teotrada ven al matrimoni Ugoni i Lilia , terres en la vila de Bieria de l'agro Galoniacense del pagus Matisconense.
Estefano2180 , Bernar4305-4150
(D00543)908-X (Mâçon)
Alterat? El matrimoni Adalardus i Deodata ven al matrimoni Uguono i Liliamque bens en l'agro Galuniacense del pagus Matisconense , les seves possesions a les viles de Kastello , Vezcurte , Rosiliaco , Coecaveso i Bieria.
Estefano2180 , Bernar4305-4150
(D00402)902-V (Roergue)
Guitbaldus dóna al lloc sagrat de Sancta Fides (Conques) sobre el riu Dordonis , en el pagus Ruthenico , una vinya a Boziolo.
Stephano3618 , Bernar3606
(D00420)905-X (Mâçon)
Vuilelmus , comte conspalacius i marquès , amb l'abadessa Ava dóna al seu fidel Ugoni i la seva muller Lilia quatre peces de terra en el pagus Matisconense , en l'agro Galoniacense , en la mateixa vila de Bieria.
Stephano2180 , Bernar3724
(D00529)905|906-XII-27 (Alvèrnia)
Alterat? A la ciutat de Claromontem , en la seu de S. Agricole et Vitalis , Adalardus , prelat de l'església Arvernensis , signa l'acta de fundació i consagració de l'església dedicada als sants Juliani et Privati en la vila de Blaneda de l'aice Nonatensi , en el comtat Brivatensi , fundada per el sacerdot Joannes i posada sota la jurisdicció de l'aula de Sancti Juliani Brivatensis representada per el seu eximi prefecte Heldefredus i el seu pentacontarchi adminiculator Nectardus.
Eldebertus3775 , Bernar3606
(D00533)907-IV-7 (Mâçon)
Geraldus bisbe Matiscensis , renova la prestaria feta al venerable Bodonis de l'alou que donà Leutaldus per l'ànima del seu pare.
Adalbertus4594 , Berardus3724
(D00448)892|902-V (Grenoble)
Els preveres Guitgerius i Ragambertus donen terres a l'església de Sancta Maria et Sancti Vincentii sive Sancti Donati , on viu el bisbe Ysahac.
Ragambertus3990 , Bernar4001
(D00491)901-V (Alvèrnia)
El matrimoni Margano i Bernear , amb el consentiment del seu fill Teotberto , ven al matrimoni Ragemberto i Ragembergi , un camp a la vila de Moncedrario de l'aice Brugalinense , en el pagus Alivernico.
Ragamberto4181 , Bernar4317
(D00437)~910 (Vienne)
El comte i marquès Ugo , dóna a l'església de Sancti Petro , on fou sebollida Ville regine la seva muller , propietats seves en el pagus Viennese , en el lloc d'Orthis.
Dodoni3885 , Bernar3887
(D00446)899 (Vienne)
Elecció de Ragamfridum com a bisbe Viennensis per la mort de Bernoinus.
Teude3613 , Ado3960-3961
(D00575)914-I (Mâçon)
A la vila de Rofiaco , el matrimoni Anselardus i Gotestiva ven a Arlebal les terres que tenen en el pagus Matisconense , agro Rofiacense , en la dita vila de Rofiaco i a Vetis Canivas , juntament amb el servent Grimal ; possessions que l'hi vingueren del seu pare Mainboldo i de la seva mare , així com de conquesta del seu senyor Otar , a Dominico i a Agendano.
Adalber4937 , Odoni4939
(D00539)908-III (Borgonya)
El matrimoni Rottar i Gotsel ven a Teottono quatre peciolas en la vila de Civiniono en l'agro Seotunense.
Teottono4336 , Aton4626
(D00481)[898-900]-II (Llemosí)
Tarsilani , Bobo , Basenus i el sacerdot Detharadus donen per l'ànima de Folcoadi terres a l'abat Rainulfus i el monestir de S. Petri Belliloci sites en les viles d'Aurlinda i Curtogilo de la vicaria Exidense de l'orbe Caturcino.
Stephani4250 , Deodoni4252
(D00409)903-I (Roergue)
Alterat? L'abat Rodulfo i la congregació del monestir de Sancti Salvatoris Conchas cedeix un mansus en el lloc dit Stanio del ministerio Rothenulense , en prestària als seus fidels Eldeberto , Eldefredo i Ragamberto.
Eldeberto3644 , Ragamberto3646
(D00403)902-VI (Roergue)
Ricardis dóna a l'abat Arlaldus del monestir de Conchas , un alou a Altos Arbores amb l'esgésia dedicada a Sancte Marie , ho fa per la seva ànima i per les d'Hictore pare seu , Hictore fill seu i per les dels seus senyors Umberto Raimundo i Isalgaro.
Stephano3626 , Odalrico3625
(D00462)914 (Roergue)
Sigoinus dóna a l'abat Radulfus , el prepòsit Johannis i la congregació del monestir de Sancti Salvatoris Conchas , dos mansos en el lloc de Redunda del aice Montiniecense del pagus Ruthenico.
Bertelmus4052 , Aldeberto3590

Cap de les repeticions de més de dos personatges sembla rellevant , ja que ni la Vita Geraldis , ni les fundacions de Sauxillanges o Cluny semblen tenir res d'especial que les lligui al casament que descriu el text.

Per altre banda , les repeticions de dos figurants , la majoria són amb Bernats , cosa que les buida de rellevància atesa la frequência del nom.

La resta , cap d'elles comparteix entorn geogràfic i les fa també poc més que casuals.

Es consideren doncs tots el figurants com identitats noves , limitant-ne les identificacions hipotètiques a les d'un entorn maçonais.

Creat 2012-02-05. Darrera modificació de la pàgina el 16 de February del 2018 a les 10h05