Cercar:

Seccions

Fons CathalauniaBibliografiesMetodologia del wiki

PrimerPreviSegüentDarrer

Títol : A la vila de Bainas , el matrimoni Adouar i Teotbor , amb Adalelmus prevere , Gotobaldus i Wilelmos , donen al seu fill Leosbranno bens sits en la vila de Bainas de l'agro Galoniacense en el pagus Matisconense.

Resum : A la vila de Bainas , el matrimoni Adouar i Teotbor , amb Adalelmus prevere , Gotobaldus i Wilelmos , donen al seu fill Leosbranno bens sits en la vila de Bainas de l'agro Galoniacense en el pagus Matisconense ; un camp i el que conqueriren d'Aeltrut.

Dates : 911|912-I

Lloc : Mâçon

Autor :

Original : No

Bibliografia : -

Antropònims : (14) -

 1. Leosbranno,
  1. Dilectissimo filio nostro Leosbranno , ego Adouar & uxor sua Teotbor , & Adalelmus presbiter , & Gotobaldus , & Wilelmos , in pro amore & bone voluntate , donamus nos tibi aliquid de res nostras que sunt sitas in pago Matisconense , in agro Galoniacense , in villa Bainas :
 2. Adouar,
  1. Dilectissimo filio nostro Leosbranno , ego Adouar & uxor sua Teotbor , & Adalelmus presbiter , & Gotobaldus , & Wilelmos , in pro amore & bone voluntate , donamus nos tibi aliquid de res nostras que sunt sitas in pago Matisconense , in agro Galoniacense , in villa Bainas :
  2. S. Adouar , S. Teotbor , S. Adalelmus presbiter , S. Gotolbaldus , S. Wilelmus , qui donacione ista fierunt & firmare rogaverunt.
  3. Pos datarum de ista carta una porpensa feci , dummodo Adouar & uxor sua vivunt , de ipsas que a filio nostro donamus usum & fruc abeamus.
 3. Teotbor,
  1. Dilectissimo filio nostro Leosbranno , ego Adouar & uxor sua Teotbor , & Adalelmus presbiter , & Gotobaldus , & Wilelmos , in pro amore & bone voluntate , donamus nos tibi aliquid de res nostras que sunt sitas in pago Matisconense , in agro Galoniacense , in villa Bainas :
  2. S. Adouar , S. Teotbor , S. Adalelmus presbiter , S. Gotolbaldus , S. Wilelmus , qui donacione ista fierunt & firmare rogaverunt.
  3. Pos datarum de ista carta una porpensa feci , dummodo Adouar & uxor sua vivunt , de ipsas que a filio nostro donamus usum & fruc abeamus.
 4. Adalelmus, prevere
  1. Dilectissimo filio nostro Leosbranno , ego Adouar & uxor sua Teotbor , & Adalelmus presbiter , & Gotobaldus , & Wilelmos , in pro amore & bone voluntate , donamus nos tibi aliquid de res nostras que sunt sitas in pago Matisconense , in agro Galoniacense , in villa Bainas :
  2. S. Adouar , S. Teotbor , S. Adalelmus presbiter , S. Gotolbaldus , S. Wilelmus , qui donacione ista fierunt & firmare rogaverunt.
 5. Gotobaldus,
  1. Dilectissimo filio nostro Leosbranno , ego Adouar & uxor sua Teotbor , & Adalelmus presbiter , & Gotobaldus , & Wilelmos , in pro amore & bone voluntate , donamus nos tibi aliquid de res nostras que sunt sitas in pago Matisconense , in agro Galoniacense , in villa Bainas :
  2. S. Adouar , S. Teotbor , S. Adalelmus presbiter , S. Gotolbaldus , S. Wilelmus , qui donacione ista fierunt & firmare rogaverunt.
 6. Wilelmos,
  1. Dilectissimo filio nostro Leosbranno , ego Adouar & uxor sua Teotbor , & Adalelmus presbiter , & Gotobaldus , & Wilelmos , in pro amore & bone voluntate , donamus nos tibi aliquid de res nostras que sunt sitas in pago Matisconense , in agro Galoniacense , in villa Bainas :Actum Bainas villa.
  2. S. Adouar , S. Teotbor , S. Adalelmus presbiter , S. Gotolbaldus , S. Wilelmus , qui donacione ista fierunt & firmare rogaverunt.
 7. Aeltrut,
  1. & donamus nos tibi alias res quas de Aeltrut conquesivimus ad integrum , & ec ipsas res superscriptas , denominatas [..] quidquid facere volueris in omnibus.
 8. Aiglaus,
  1. S. Aiglaus. S. Morlan. S. Giperio. S. Rodber. S. Floterio.
 9. Morlan,
  1. S. Aiglaus. S. Morlan. S. Giperio. S. Rodber. S. Floterio.
 10. Giperio,
  1. S. Aiglaus. S. Morlan. S. Giperio. S. Rodber. S. Floterio.
 11. Rodber,
  1. S. Aiglaus. S. Morlan. S. Giperio. S. Rodber. S. Floterio.
 12. Floterio,
  1. S. Aiglaus. S. Morlan. S. Giperio. S. Rodber. S. Floterio.
 13. Aidus, escrivà
  1. Aidus rogatus scripsit , subscripsit , supradadavit die govis , in mense genoario , in annos XIIII. rengnante Karlo rege.
 14. Carles, rei
  1. in annos XIIII. rengnante Karlo rege.

Topònims : (4) -

 1. Matisconense, pagus
  1. Dilectissimo filio nostro Leosbranno , ego Adouar & uxor sua Teotbor , & Adalelmus presbiter , & Gotobaldus , & Wilelmos , in pro amore & bone voluntate , donamus nos tibi aliquid de res nostras que sunt sitas in pago Matisconense , in agro Galoniacense , in villa Bainas :

 1. Galoniacense, agro
  1. Dilectissimo filio nostro Leosbranno , ego Adouar & uxor sua Teotbor , & Adalelmus presbiter , & Gotobaldus , & Wilelmos , in pro amore & bone voluntate , donamus nos tibi aliquid de res nostras que sunt sitas in pago Matisconense , in agro Galoniacense , in villa Bainas :

 1. Bainas, vila
  1. Dilectissimo filio nostro Leosbranno , ego Adouar & uxor sua Teotbor , & Adalelmus presbiter , & Gotobaldus , & Wilelmos , in pro amore & bone voluntate , donamus nos tibi aliquid de res nostras que sunt sitas in pago Matisconense , in agro Galoniacense , in villa Bainas :
  2. Actum Bainas villa.
 2. Sancti Marcal, església
  1. in primis oc est vinia & campus in uno tenente , qui terminet de uno latus & uno fronte terre Sancti Marcal , de alio latus & alio fronte via puplica & terre dominio ; infre istas terminaciones ad integrum nos tibi donamus ;

Datació : -

supradadavit die govis , in mense genoario , in annos XIIII. rengnante Karlo rege.
Any de Crist :
Any de l'Era :
Any de Regnat : 14
Indicció :
Epacta :
Hègira :
Dia i Mes : I dijous

Text : -

Dilectissimo filio nostro Leosbranno , ego Adouar & uxor sua Teotbor , & Adalelmus presbiter , & Gotobaldus , & Wilelmos , in pro amore & bone voluntate , donamus nos tibi aliquid de res nostras que sunt sitas in pago Matisconense , in agro Galoniacense , in villa Bainas : in primis oc est vinia & campus in uno tenente , qui terminet de uno latus & uno fronte terre Sancti Marcal , de alio latus & alio fronte via puplica & terre dominio ; infre istas terminaciones ad integrum nos tibi donamus ; & donamus nos tibi alias res quas de Aeltrut conquesivimus ad integrum , & ec ipsas res superscriptas , denominatas [..] quidquid facere volueris in omnibus. Si quis vero , si ego nos ipsi , aut ullus omo , aut ullus de eredibus nostris tentare vel calumniare presumpserit , auri [...] conponet , & ec donacio ista in te facta firma & stabilis permaneat , cum stibulacione supnixa.

Actum Bainas villa.

S. Adouar , S. Teotbor , S. Adalelmus presbiter , S. Gotolbaldus , S. Wilelmus , qui donacione ista fierunt & firmare rogaverunt. S. Aiglaus. S. Morlan. S. Giperio. S. Rodber. S. Floterio.

Aidus rogatus scripsit , subscripsit , supradadavit die govis , in mense genoario , in annos XIIII. rengnante Karlo rege.

Pos datarum de ista carta una porpensa feci , dummodo Adouar & uxor sua vivunt , de ipsas que a filio nostro donamus usum & fruc abeamus.

Traducció : -

Versions : -

Web : -

Comentaris : -

Destaca l'afegitó de l'usdefruit dels donants.

Identificacions:

Les repeticions de grups d'homònims , dóna :

(D00525)906-V (Mâçon)
A la vila de Bainas , el matrimoni Arierius i Emma ven al matrimoni Aiglau i Berfrida dues terres als llocs de Campanerias i Canponeria de la dita vila de l'agro Marcigiacens en el pagus Matisconense.
Aiglau4136 , Gotolbal4145 , Morlan4576 , Adoar4141 , Aiolus4477
(D00472)[898-900]-IV (Mâçon)
Els germans Metlanus i Wandaldrudis venen al matrimoni Ayglado i Berfreda una terra en el lloc dit Doetito de la vila Baginas de l'agro Marciacense en el pagus Matisconense.
Ayglado4136 , Arode4141 , Gutulbal4145 , Wilelmo4146
(D00544)909-I (Mâçon)
El matrimoni Magnardus i Elenane ven al germà Bernardo terres a la vila de Crosiago , en l'agro Crosiacense del pagus Matisconense.
Rotbert4347 , Adallelmo4679
(D00558)910 (Mâçon)
A la vila de Busiago , els matrimonis Octouros i Elenane i Basenus i Purane , venen al matrimoni Rotbert i Elenane un camp a Frommental , en la vila de Busiago del agro Ainacense en el pagus Matisconense.
Rotbert4787 , Aidus4477
(D00557)910-IV (Mâçon)
A la vila de Busiago , Isembergiane , Estevenane , Folherio i Engelteo venen al matrimoni Rotbert i Elenane , terres que tenien insimul en la vila de Bussiago de l'agro Aenacensi en el pagus Matisconense.
Rotbert4787 , Aidus4477
(D00483)[909-911]-VII (Llemosí)
El matrimoni Archimbaldus i Ermensindis donen a l'abat Rodulfus i la congregació del monestir de S. Petri Belliloci la meitat de l'església de S. Pardulfi del lloc dit de Momoni en la vicaria Asnacense del pagus Tornense per l'ànima del seu germà Danielis.
Rotbert4235 , Frotarii4249
(D00262)909|910-IX-11 (Borgonya - Bourges)
Alterat? Fundació abadia de Cluny. Guillelmus dono Dei comte i duc, en la ciutat de Bituricae, dóna en testament públic la vila de Clugniacum al monestir dels sants apòstols Petri et Pauli.
Guillem2167-2176 , Rotberti4347-2197
(D00420)905-X (Mâçon)
Vuilelmus , comte conspalacius i marquès , amb l'abadessa Ava dóna al seu fidel Ugoni i la seva muller Lilia quatre peces de terra en el pagus Matisconense , en l'agro Galoniacense , en la mateixa vila de Bieria.
Guillem2167 , Jospert3722
(D00495)901-XI-29 (Mâçon)
A la ciutat de Matisconum , l'abadessa Aiam bescanvia amb Wigonis i Leutaldo per la part de Sancti Vincinti , al servent Euraldo per el servent Odelgerio.
Rotbert4347 , Guillem2167
(D00463)[914-918] (Alvèrnia - Roma)
Alterat? Bultlla del Papa Johannes (X) per el monestir de Sancto Launomari , fundat per Willelmum president Arvernorum i la seva muller Ingelbergam , per acollir als monjos foragitats per la persecució dels pagans.
Adalelmum4055 , Guillem2167
(D00548)909-V-12 (Alvèrnia)
Alterat? El duc i marquès Willemus bescanvia amb el fidel Arlebaudus , terres de Sancti Juliani Brivatensis per quatre camps sits en l'aice i vicus Brivatensi.
Rotbert4347 , Guillem2167
(D00427)[850-925] (Alvèrnia)
Vita Sancti Geraldi Auriliacensis comitis.
Guillem2167 , Adalelmus3788

Els dos primers documents , (D00525)906-V (Mâçon)
A la vila de Bainas , el matrimoni Arierius i Emma ven al matrimoni Aiglau i Berfrida dues terres als llocs de Campanerias i Canponeria de la dita vila de l'agro Marcigiacens en el pagus Matisconense.
i (D00472)[898-900]-IV (Mâçon)
Els germans Metlanus i Wandaldrudis venen al matrimoni Ayglado i Berfreda una terra en el lloc dit Doetito de la vila Baginas de l'agro Marciacense en el pagus Matisconense.
, fets en el mateix context geogràfic , permeten identificar a gairebé la mitat dels participants.

Si excloem les repeticions amb el duc Guillem , atés que ja tenim un Willelmo candidat que sembla fiable , tant sols queden les repeticions amb algun Robert ; cap d'elles sembla significativa. S'accepten doncs les identitats d'Aiglau4136 , Gotolbal4145 , Morlan4576 , Adoar4141 , Aiolus4477 i Wilelmo4146, i es deixen la resta com a hipòtesis.

Creat 2012-01-14. Darrera modificació de la pàgina el 16 de February del 2018 a les 10h05