Cercar:

Seccions

Fons Cathalaunia



Bibliografies



Metodologia del wiki

PrimerPreviSegüentDarrer

Títol : Guitbaldus dóna al lloc sagrat de Sancta Fides (Conques) sobre el riu Dordonis , en el pagus Ruthenico , una vinya a Boziolo.

Resum : Guitbaldus dóna al lloc sagrat de Sancta Fides (Conques) sobre el riu Dordonis , en el pagus Ruthenico , una vinya a Boziolo , com esmena del mal que havia fet a Sancta Fides.

Dates : 902-V

Lloc : Roergue

Autor :

Original : No

Bibliografia : -

Antropònims : (12) -

 1. Maria, santa
  1. Locum sacrum sancte Dei ecclesie qui est situs in pago Ruthenico , super alveum Dordonis , & est fundatus in honore domini nostri Jhesu Christi pseu Sancte Marie virginis & sancti Petri principis apostolorum necnon & clavigeri , ubi sanctis Vincencius & sancta Fides tumulati esse videntur.
 2. Petri, sant
  1. Locum sacrum sancte Dei ecclesie qui est situs in pago Ruthenico , super alveum Dordonis , & est fundatus in honore domini nostri Jhesu Christi pseu sancte Marie virginis & sancti Petri principis apostolorum necnon & clavigeri , ubi sanctis Vincencius & sancta Fides tumulati esse videntur.
 3. Vincencius, sant
  1. Locum sacrum sancte Dei ecclesie qui est situs in pago Ruthenico , super alveum Dordonis , & est fundatus in honore domini nostri Jhesu Christi pseu sancte Marie virginis & sancti Petri principis apostolorum necnon & clavigeri , ubi sanctis Vincencius & sancta Fides tumulati esse videntur.
 4. Fides, santa
  1. Locum sacrum sancte Dei ecclesie qui est situs in pago Ruthenico , super alveum Dordonis , & est fundatus in honore domini nostri Jhesu Christi pseu sancte Marie virginis & sancti Petri principis apostolorum necnon & clavigeri , ubi sanctis Vincencius & sancta Fides tumulati esse videntur.
  2. Ego enim , in Dei nomen , Guitbaldus cedo vel dono illo alode meo que ego habeo in Boziolo , illa vines mea tres dinariatas de vinea & una medaliata cedo vel dono sancta Fide , in emenda de illo malo quem ego habeo sancta Fide facto , omniquo tempore ille alodus semper sit sancta Fide in ad luminaria ; & habet ipso aludus fines : de ##quantumcumque ad ipsa vinea aspicit vel aspicere videtur totum & abintegrum cedo vel dono sanctae Fide in ad luminaria , sine ullo contradicente sane.
 5. Guitbaldus,
  1. Ego enim , in Dei nomen , Guitbaldus cedo vel dono illo alode meo que ego habeo in Boziolo , illa vines mea tres dinariatas de vinea & una medaliata cedo vel dono sancta Fide , in emenda de illo malo quem ego habeo sancta Fide facto , omniquo tempore ille alodus semper sit sancta Fide in ad luminaria ; & habet ipso aludus fines : de uno latus terra Sancti Salvatoris , de alio latus rivo decurrente ;
  2. S. Guitbaldo que carta donatione ista scribere vel adfirmare rogavit.
 6. Carles, rei
  1. anno IIII. regnante Karolo rege.
 7. Arlando,
  1. S. Arlando , Bernardo , Amalfredo , Gauzfredo , Stephano.
 8. Bernardo,
  1. S. Arlando , Bernardo , Amalfredo , Gauzfredo , Stephano.
 9. Amalfredo,
  1. S. Arlando , Bernardo , Amalfredo , Gauzfredo , Stephano.
 10. Gauzfredo,
  1. S. Arlando , Bernardo , Amalfredo , Gauzfredo , Stephano.
 11. Stephano,
  1. S. Arlando , Bernardo , Amalfredo , Gauzfredo , Stephano.
 12. Benedictus, escrivà
  1. Benedictus scripsit.

Topònims : (4) -

 1. Ruthenico, pagus
  1. Locum sacrum sancte Dei ecclesie qui est situs in pago Ruthenico , super alveum Dordonis , & est fundatus in honore domini nostri Jhesu Christi pseu sancte Marie virginis & sancti Petri principis apostolorum necnon & clavigeri , ubi sanctis Vincencius & sancta Fides tumulati esse videntur.

 1. Dordonis, riu
  1. Locum sacrum sancte Dei ecclesie qui est situs in pago Ruthenico , super alveum Dordonis , & est fundatus in honore domini nostri Jhesu Christi pseu sancte Marie virginis & sancti Petri principis apostolorum necnon & clavigeri , ubi sanctis Vincencius & sancta Fides tumulati esse videntur.
 2. Sancta Fides, genèric
  1. Locum sacrum sancte Dei ecclesie qui est situs in pago Ruthenico , super alveum Dordonis , & est fundatus in honore domini nostri Jhesu Christi pseu sancte Marie virginis & sancti Petri principis apostolorum necnon & clavigeri , ubi sanctis Vincencius & Sancta Fides tumulati esse videntur.
  2. Ego enim , in Dei nomen , Guitbaldus cedo vel dono illo alode meo que ego habeo in Boziolo , illa vines mea tres dinariatas de vinea & una medaliata cedo vel dono sancta Fide , in emenda de illo malo quem ego habeo sancta Fide facto , omniquo tempore ille alodus semper sit sancta Fide in ad luminaria ; & habet ipso aludus fines : de uno latus terra Sancti Salvatoris , de alio latus rivo decurrente ;
  3. quantumcumque ad ipsa vinea aspicit vel aspicere videtur totum & abintegrum cedo vel dono sanctae Fide in ad luminaria , sine ullo contradicente sane.
 3. Boziolo, genèric
  1. Ego enim , in Dei nomen , Guitbaldus cedo vel dono illo alode meo que ego habeo in Boziolo , illa vines mea tres dinariatas de vinea & una medaliata cedo vel dono sancta Fide , in emenda de illo malo quem ego habeo sancta Fide facto , omniquo tempore ille alodus semper sit sancta Fide in ad luminaria ; & habet ipso aludus fines : de uno latus terra Sancti Salvatoris , de alio latus rivo decurrente ;

Datació : -

Facta carta donatione ista sub die lunis , in mense madio , anno IIII. regnante Karolo rege.
Any de Crist :
Any de l'Era :
Any de Regnat : 4
Indicció :
Epacta :
Hègira :
Dia i Mes : V dilluns

Text : -

Locum sacrum sancte Dei ecclesie qui est situs in pago Ruthenico , super alveum Dordonis , & est fundatus in honore domini nostri Jhesu Christi pseu Sancte Marie virginis & sancti Petri principis apostolorum necnon & clavigeri , ubi sanctis Vincencius & sancta Fides tumulati esse videntur. Ego enim , in Dei nomen , Guitbaldus cedo vel dono illo alode meo que ego habeo in Boziolo , illa vines mea tres dinariatas de vinea & una medaliata cedo vel dono sancta Fide , in emenda de illo malo quem ego habeo sancta Fide facto , omniquo tempore ille alodus semper sit sancta Fide in ad luminaria ; & habet ipso aludus fines : de uno latus terra Sancti Salvatoris , de alio latus rivo decurrente ; quantumcumque ad ipsa vinea aspicit vel aspicere videtur totum & abintegrum cedo vel dono sanctae Fide in ad luminaria , sine ullo contradicente sane.

Facta carta donatione ista sub die lunis , in mense madio , anno IIII. regnante Karolo rege.

S. Guitbaldo que carta donatione ista scribere vel adfirmare rogavit. S. Arlando , Bernardo , Amalfredo , Gauzfredo , Stephano.

Benedictus scripsit.

Traducció : -

Versions : -

Web : -

Comentaris : -

Identificacions:

Les repeticions de grups d'homònims dóna:

(D00392)899-IX (Roergue)
Hugoni , Arnaldi , Bladinus , Remigius , Abbo marmessors d'Hugono , dónen a l'església de Sancti Salvatoris vel Sancta Fides del lloc anomenat Conchas , un mansus sit en la vila d'Ancles , en la vicaria Dunense del pagus Rutenico.
Arnaldo Benedictus
(D00400)901-V (Roergue)
Avierna i el seus fills Bernadus i Aimó donen el mansus Favo Fonte de la vila de Caranciago en la vicaria Dunense del pagus Ruthenico a l'abat Arlaldus del monestir de Conchas.
Arnaldo Bernardo

S'accepten les d'Arnaldo i Benedictus al ser d'un mateix context i es deixa com a opcional la de Bernardo.

Creat 2011-06-21. Darrera modificació de la pàgina el 16 de February del 2018 a les 10h05