Cercar:

Seccions

Fons CathalauniaBibliografiesMetodologia del wiki

PrimerPreviSegüentDarrer

Títol : Alterat? El matrimoni Gumilani i Pulcridia dóna dos alous sits en el comtat de Barcelona al monestir de Santa Cecilia de Montserrat.

Resum : Alterat? El matrimoni Gumilani i Pulcridia dóna dos alous sits en el comtat de Barcelona a Amendoleles , en el castell dit de la Guardia de Montserrat , al monestir de Santa Cecilia de Montserrat (regest).

Dates : 899|938-IV-27

Lloc : Barcelona

Autor :

Original : No

Bibliografia : -

Antropònims : (9) -

 1. Gumilani,
  1. Gumiliano y su muger Pulcridia hacen donacion a la casa de Santa Cecilia , monasterio sito en Montserrat , de dos piezas de alodio en dos distintos lugares que tienen en el condado de Barcelona , en Amendoleles , en los confines del castillo que se llama de la Guardia de Montserrat , o en los confines de Esparraguera debaxo de Amandoleles
  2. Sig+num Gumilani , Sig+num Pulcridia , nos qui hoc donum fecimus & firmamus & testes firmare rogamus.
 2. Pulcridia,
  1. Gumiliano y su muger Pulcridia hacen donacion a la casa de Santa Cecilia , monasterio sito en Montserrat , de dos piezas de alodio en dos distintos lugares que tienen en el condado de Barcelona , en Amendoleles , en los confines del castillo que se llama de la Guardia de Montserrat , o en los confines de Esparraguera debaxo de Amandoleles
  2. Sig+num Gumilani , Sig+num Pulcridia , nos qui hoc donum fecimus & firmamus & testes firmare rogamus.
 3. Lluís, rei
  1. anno II. regnante < Ludovico rege , filio > Caruloni rege.
 4. Carles, rei
  1. anno II. regnante < Ludovico rege , filio > Caruloni rege.
 5. Guitida / Bonus homo,
  1. Sig+num Guitida qui vovant Bonus homo. Sig+num Godeardi. Sig+num Iohanni. Sig+num Albaric.
 6. Godeardi,
  1. Sig+num Guitida qui vovant Bonus homo. Sig+num Godeardi. Sig+num Iohanni. Sig+num Albaric.
 7. Iohanni,
  1. Sig+num Guitida qui vovant Bonus homo. Sig+num Godeardi. Sig+num Iohanni. Sig+num Albaric.
 8. Albaric,
  1. Sig+num Guitida qui vovant Bonus homo. Sig+num Godeardi. Sig+num Iohanni. Sig+num Albaric.
 9. Gotmarus, prevere , escrivà
  1. Gotmarus presbiter , qui hoc scripsit cum literas superpositas in linea III.

Topònims : (9) -

 1. Barcelona, comtat
  1. Gumiliano y su muger Pulcridia hacen donacion a la casa de Santa Cecilia , monasterio sito en Montserrat , de dos piezas de alodio en dos distintos lugares que tienen en el condado de Barcelona , en Amendoleles , en los confines del castillo que se llama de la Guardia de Montserrat , o en los confines de Esparraguera debaxo de Amandoleles

 1. Montserrat, genèric
  1. Gumiliano y su muger Pulcridia hacen donacion a la casa de Santa Cecilia , monasterio sito en Montserrat , de dos piezas de alodio en dos distintos lugares que tienen en el condado de Barcelona , en Amendoleles , en los confines del castillo que se llama de la Guardia de Montserrat , o en los confines de Esparraguera debaxo de Amandoleles

 1. Santa Cecilia, monestir
  1. Gumiliano y su muger Pulcridia hacen donacion a la casa de Santa Cecilia , monasterio sito en Montserrat , de dos piezas de alodio en dos distintos lugares que tienen en el condado de Barcelona , en Amendoleles , en los confines del castillo que se llama de la Guardia de Montserrat , o en los confines de Esparraguera debaxo de Amandoleles
 2. Guardia, castell
  1. Gumiliano y su muger Pulcridia hacen donacion a la casa de Santa Cecilia , monasterio sito en Montserrat , de dos piezas de alodio en dos distintos lugares que tienen en el condado de Barcelona , en Amendoleles , en los confines del castillo que se llama de la Guardia de Montserrat , o en los confines de Esparraguera debaxo de Amandoleles
  2. La otra pieza esta sita en "Amendoleles Subiranes" , en el mismo castillo que dizen Guardia y afronta de oriente en dicho Amendoleles , de mediodia arriba en la sierra , de poniente mas allá de la "Coba in alio Serrato" , de cierzo en el torrente.

 1. Amendoleles, genèric
  1. Gumiliano y su muger Pulcridia hacen donacion a la casa de Santa Cecilia , monasterio sito en Montserrat , de dos piezas de alodio en dos distintos lugares que tienen en el condado de Barcelona , en Amendoleles , en los confines del castillo que se llama de la Guardia de Montserrat , o en los confines de Esparraguera debaxo de Amandoleles
 2. Esparraguera, genèric
  1. Gumiliano y su muger Pulcridia hacen donacion a la casa de Santa Cecilia , monasterio sito en Montserrat , de dos piezas de alodio en dos distintos lugares que tienen en el condado de Barcelona , en Amendoleles , en los confines del castillo que se llama de la Guardia de Montserrat , o en los confines de Esparraguera debaxo de Amandoleles
 3. Rocaballa, locus
  1. y afronta por la parte de oriente en el lugar llamado "Rocaballa" , en los dos torrentes donde se juntan las aguas , a mediodia con el mismo torrente o arroyo , y a poniente en alodio del mismo monasterio , a cierzo en el dicho alodio y con el torrente.
 4. Amendoleles Subiranes, genèric
  1. La otra pieza esta sita en "Amendoleles Subiranes" , en el mismo castillo que dizen Guardia y afronta de oriente en dicho Amendoleles , de mediodia arriba en la sierra , de poniente mas allá de la "Coba in alio Serrato" , de cierzo en el torrente.
 5. Coba in alio Serrato, cova
  1. La otra pieza esta sita en "Amendoleles Subiranes" , en el mismo castillo que dizen Guardia y afronta de oriente en dicho Amendoleles , de mediodia arriba en la sierra , de poniente mas allá de la "Coba in alio Serrato" , de cierzo en el torrente.

Datació : -

Actum est hoc V. kalendas madii anno II. regnante < Ludovico rege , filio > Caruloni rege.
Any de Crist :
Any de l'Era :
Any de Regnat : 2
Indicció :
Epacta :
Hègira :
Dia i Mes : IV-27

Text : -

Gumiliano y su muger Pulcridia hacen donacion a la casa de Santa Cecilia , monasterio sito en Montserrat , de dos piezas de alodio en dos distintos lugares que tienen en el condado de Barcelona , en Amendoleles , en los confines del castillo que se llama de la Guardia de Montserrat , o en los confines de Esparraguera debaxo de Amandoleles ; y afronta por la parte de oriente en el lugar llamado "Rocaballa" , en los dos torrentes donde se juntan las aguas , a mediodia con el mismo torrente o arroyo , y a poniente en alodio del mismo monasterio , a cierzo en el dicho alodio y con el torrente. La otra pieza esta sita en "Amendoleles Subiranes" , en el mismo castillo que dizen Guardia y afronta de oriente en dicho Amendoleles , de mediodia arriba en la sierra , de poniente mas allá de la "Coba in alio Serrato" , de cierzo en el torrente. Todo lo entregan en potestad de dicho monasterio en franco y libre alodio por el remiedio de sus almas. Añaden: insuper donamus ad opera predicti monasterii ipsum nostrum chavallum meliorem.

Actum est hoc V. kalendas madii anno II. regnante < Ludovico rege , filio > Caruloni rege.

Sig+num Gumilani , Sig+num Pulcridia , nos qui hoc donum fecimus & firmamus & testes firmare rogamus. Sig+num Guitida qui vovant Bonus homo. Sig+num Godeardi. Sig+num Iohanni. Sig+num Albaric.

Gotmarus presbiter , qui hoc scripsit cum literas superpositas in linea III. die & anno SSS. prefixo.

Traducció : -

Versions : -

Web : -

Comentaris : -

Possible fals. La toponímia és clarament anacrònica, i la datació ambigua. Amb tot, al ser només un regest, és possible que els errors siguin atribuïbles a la transmissió i no a la seva gènesi.

Identificacions:

No es detecten repeticions d'homònims en l'entorn barcelonenc. S'haurà d'esperar a que s'hagin incorporat en el fons les dades del segle X , per saber si podrem identificar amb una certa objectivitat els participants del document ; mentrestant es disposen com a identitats noves.

Creat 2011-05-30. Darrera modificació de la pàgina el 16 de February del 2018 a les 10h05