Cercar:

Seccions

Fons CathalauniaBibliografiesMetodologia del wiki

PrimerPreviSegüentDarrer

Títol : El matrimoni Berto i Sperandeo venen simul in unum al matrimoni Quierica i Savegodo una terra en el comtat Hosonam , en l'apendici del castell Taradello , a la vila Cici.

Resum : El matrimoni Berto i Sperandeo venen simul in unum al matrimoni Quierica i Savegodo una terra en el comtat Hosonam , en l'apendici del castell Taradello , a la vila Cici , per vuit solidos.

Dates : 914-II-27

Lloc : Osona

Autor :

Original : Si

Bibliografia : -

Antropònims : (13) -

 1. Berto,
  1. Ego Berto & uxor mea Sperandeo vindimus vobis Quierica & uxori tue Savegodo , emtores.
  2. Sig+ Berto. Sig+ Esperandeo , simul in unum qui hanc ipsta vindiccione fecimus & testes firmare rocavimus.
 2. Sperandeo,
  1. Ego Berto & uxor mea Sperandeo vindimus vobis Quierica & uxori tue Savegodo , emtores.
  2. Sig+ Berto. Sig+ Esperandeo , simul in unum qui hanc ipsta vindiccione fecimus & testes firmare rocavimus.
 3. Quierica,
  1. Ego Berto & uxor mea Sperandeo vindimus vobis Quierica & uxori tue Savegodo , emtores.
 4. Savegodo,
  1. Ego Berto & uxor mea Sperandeo vindimus vobis Quierica & uxori tue Savegodo , emtores.
 5. Bladino,
  1. Quia adfronta ipsa terra : de parte horientis in terra de nos vindictores vel mahola de Bladino , & de meridie adfronta in terra de Crageilo vel de suuos eredes , & de hocciduuo adfrontat in ipso terrario [...]pulo , & de cerci adfrontat in terra de Uunischo.
 6. Crageilo,
  1. Quia adfronta ipsa terra : de parte horientis in terra de nos vindictores vel mahola de Bladino , & de meridie adfronta in terra de Crageilo vel de suuos eredes , & de hocciduuo adfrontat in ipso terrario [...]pulo , & de cerci adfrontat in terra de Uunischo.
 7. Uunischo,
  1. Quia adfronta ipsa terra : de parte horientis in terra de nos vindictores vel mahola de Bladino , & de meridie adfronta in terra de Crageilo vel de suuos eredes , & de hocciduuo adfrontat in ipso terrario [...]pulo , & de cerci adfrontat in terra de Uunischo.
 8. Carles, rei
  1. anno XVIII. regnante Karulo rege , filio Ludivici.
 9. Lluís,
  1. anno XVIII. regnante Karulo rege , filio Ludivici.
 10. Vuinedeo,
  1. Sig+ Vuinedeo. Sig+ Senfredo. Sig+ Senderedo
 11. Senfredo,
  1. Sig+ Vuinedeo. Sig+ Senfredo. Sig+ Senderedo
 12. Senderedo,
  1. Sig+ Vuinedeo. Sig+ Senfredo. Sig+ Senderedo
 13. Cixixila, escrivà
  1. Cixixila , qui hac ipsta vindiccione ipscrixit & SSS.

Topònims : (3) -

 1. Hosonam, comtat
  1. Et est in comitatu Hosonam , in apendicio de kastro Taradello , in terminio de villa Cici.

 1. Taradello, castell
  1. Et est in comitatu Hosonam , in apendicio de kastro Taradello , in terminio de villa Cici.

 1. Cici, vila
  1. Et est in comitatu Hosonam , in apendicio de kastro Taradello , in terminio de villa Cici.

Datació : -

Facta vindicione III. kalendas marcii , anno XVIII. regnante Karulo rege , filio Ludivici.
Any de Crist :
Any de l'Era :
Any de Regnat : 17
Indicció :
Epacta :
Hègira :
Dia i Mes : II-27

Text : -

In nonime Domini. Ego Berto & uxor mea Sperandeo vindimus vobis Quierica & uxori tue Savegodo , emtores. Per hanc vindicionis nostre , sic vendimus terras nostras proprias qui nobis advenit de scomparacione. Et est in comitatu Hosonam , in apendicio de kastro Taradello , in terminio de villa Cici. Quia adfronta ipsa terra : de parte horientis in terra de nos vindictores vel mahola de Bladino , & de meridie adfronta in terra de Crageilo vel de suuos eredes , & de hocciduuo adfrontat in ipso terrario [...]pulo , & de cerci adfrontat in terra de Uunischo. Vindimus vobis quantu in ipstas IIII. adfrontaciones includunt ab integru , cum exio vel recresio suuo , in propter precium , id est solidos VIII. tantum , quod vos emtores nobis dedistis & nos vindictores de presente manibus nostris recepimus , & nihil exinde non remansit , & est manifestu. Que vero iam predicta de nostro iuro in vestro tradidimus dominio & potestate. Sane quod si nos vindictores aut uullus homino qui contra hanc ipsta vindiccio venerit prop inrupendu , aut nos ipsis venerimus , quantu ad eo tempore inmelliorata fuerit , ipsta vindiccio indublamus vobis perpeti abitura , & in avantea ipsta vindiccio firmis & stabilis permanead honiquod tempore.

Facta vindicione III. kalendas marcii , anno XVIII. regnante Karulo rege , filio Ludivici.

Sig+ Berto. Sig+ Esperandeo , simul in unum qui hanc ipsta vindiccione fecimus & testes firmare rocavimus. Sig+ Vuinedeo. Sig+ Senfredo. Sig+ Senderedo.

Cixixila , qui hac ipsta vindiccione ipscrixit & SSS. sub die & anno quod supra.

Traducció : -

Versions : -

Web : -

Comentaris : -

Destaquen tant el llenguatge com les grafies , així com el fet que l'escrivà no s'identifiqui com a religiós.

Identificacions:

Tal vegada el Bladino veí , es correspongui amb l'homònim del document (D00300)912-II-10 (Osona)
El matrimoni Rikeiro i Quilio, venen a Bradila part d'una terra al terme del vilaret de Doda, en el castell Taradelensis del comtat d'Ausona.
localitzat també a l'àrea del castell de Taradell; amb tot no hi ha més evidència que permeti fixar la identificació i per tant es deixa com a hipòtesi.

Respecte a l'escrivà Cixixila , sabem d'un Cixila a Osona en el document (D00283)911-X-23 (Osona)
El matrimoni Melantus i Macana ven al matrimoni Florencus i Richeleva una terra al castell de Salifortas , en el comtat d'Ausona.
, però resulta especialment problemàtic per la seva presumpta identificació com el prevere del document (D00224)908-XI-20 (Girona)
Wigone entronitzat bisbe a la ciutat Gerundae per Arnustus Narbonensis metropolità , els bisbes Nantigisus Urgelitanus i Teudericus Barchinonensis i el príncep i marquès Wifredus.
i l'absència del títol en l'acta que escrigué, per tant es deixa aquesta possibilitat només com a hipòtesi.

Creat 2011-04-18. Darrera modificació de la pàgina el 16 de February del 2018 a les 10h05