Cercar:

Seccions

Fons CathalauniaBibliografiesMetodologia del wiki
Dades

PrimerPreviSegüentDarrer

Títol : El prevere Andraldus ven a Hemmone gracia Dei abadessa , dues terres en el comtat d'Ausona , en la vall Riopullense , en el lloc dit Valle Facunda , a la vila de Balbos.

Resum : El prevere Andraldus ven a Hemmone gracia Dei abadessa , dues terres en el comtat d'Ausona , en la vall Riopullense , en el lloc dit Valle Facunda , a la vila de Balbos , per dues solidatas.

Dates : 912-II-27

Lloc : Osona

Autor :

Original : Si

Bibliografia : -

Antropònims : (13) -

 1. Andraldus, prevere
  1. Ego Andraldus presbiter vinditor tibi Hemmone gracia Dei abatissa , hemtrice.
  2. Sign+ Anderaldus presbiter , qui hanc carta vindicionem rogavit scribere & testes firmare rogavi.
 2. Hemmone, gracia Dei abadessa
  1. Ego Andraldus presbiter vinditor tibi Hemmone gracia Dei abatissa , hemtrice.
  2. & ipsea alia terra culta vel inculta qui mihi advenit de mea aprisione vel de exconparacione afrontat de omnesque partes in terra de te hemtrice.
 3. Iuvenale,
  1. Et afrontat ipsa terra de parte orientis in terra Iuvenale & de meridie afrontat in strada qui discurrit ubique & de partes cerci afrontat in terra erma & de occiduo afrontat in terra Adone ;
 4. Adone,
  1. Et afrontat ipsa terra de parte orientis in terra Iuvenale & de meridie afrontat in strada qui discurrit ubique & de partes cerci afrontat in terra erma & de occiduo afrontat in terra Adone ;
 5. Carles, rei
  1. anno XV. regnante Karulo rege.
 6. Giscafredus,
  1. Sign+ Giscafredus.
 7. Belascuti, prevere
  1. Belascuti presbiter SSS.
 8. Suniarius,
  1. (Chrismó) Suniarius SSS.
 9. Mansuendus / Albarone,
  1. Sign+ Mansuendus , cui alium nominem vocant Albarone.
 10. Gurius,
  1. Sign Gurius.
 11. Wisandus, prevere
  1. Wisandus presbiter SSS.
 12. Bellus,
  1. Bellus SSS.
 13. Gentiles, prevere , escrivà
  1. Gentiles presbiter , qui hanc cartam vindictionem scripsi & SSS.

Topònims : (4) -

 1. Ausona, comtat
  1. Per hanc scriptura vindiccionis mee vindo tibi in comitatum Ausona , in valle Riopullense , in locum ubi dicitur ad Valle Facunda , infra terminio de ipsa villa que nominant Balbos , vindo tibi ipso campo I. qui mihi advenit per mea ruptura & est ipsa terra plus minus quartariatas III. as anona seminandum.

 1. Riopullense, vall
  1. Per hanc scriptura vindiccionis mee vindo tibi in comitatum Ausona , in valle Riopullense , in locum ubi dicitur ad Valle Facunda , infra terminio de ipsa villa que nominant Balbos , vindo tibi ipso campo I. qui mihi advenit per mea ruptura & est ipsa terra plus minus quartariatas III. as anona seminandum.

 1. Valle Facunda, locus
  1. Per hanc scriptura vindiccionis mee vindo tibi in comitatum Ausona , in valle Riopullense , in locum ubi dicitur ad Valle Facunda , infra terminio de ipsa villa que nominant Balbos , vindo tibi ipso campo I. qui mihi advenit per mea ruptura & est ipsa terra plus minus quartariatas III. as anona seminandum.

 1. Balbos, vila
  1. Per hanc scriptura vindiccionis mee vindo tibi in comitatum Ausona , in valle Riopullense , in locum ubi dicitur ad Valle Facunda , infra terminio de ipsa villa que nominant Balbos , vindo tibi ipso campo I. qui mihi advenit per mea ruptura & est ipsa terra plus minus quartariatas III. as anona seminandum.

Datació : -

Facta carta vindictionem IIII. kalendas marcii , anno XV. regnante Karulo rege.
Any de Crist :
Any de l'Era :
Any de Regnat : 15
Indicció :
Epacta :
Hègira :
Dia i Mes : II-27

Text : -

In nomine Domini. Ego Andraldus presbiter vinditor tibi Hemmone gracia Dei abatissa , hemtrice. Per hanc scriptura vindiccionis mee vindo tibi in comitatum Ausona , in valle Riopullense , in locum ubi dicitur ad Valle Facunda , infra terminio de ipsa villa que nominant Balbos , vindo tibi ipso campo I. qui mihi advenit per mea ruptura & est ipsa terra plus minus quartariatas III. as anona seminandum. Et afrontat ipsa terra de parte orientis in terra Iuvenale & de meridie afrontat in strada qui discurrit ubique & de partes cerci afrontat in terra erma & de occiduo afrontat in terra Adone ; & ipsea alia terra culta vel inculta qui mihi advenit de mea aprisione vel de exconparacione afrontat de omnesque partes in terra de te hemtrice. Vindo tibi hec omnia , quantum infra istas afrontaciones includunt , cultum vel incultum ab omni integritatem in propter precium solidatas II. in rem valentem & nichil aput te emtrice non remansit est manifestum. Quem vero ipsas terras superius iamdictas de meo iuro trado dominio & potestatem abendi , vindendi , donandi seut etiam comutandi & quidquid de hec omnia agere , facere vel iudicare volueris firmam abeas potestatem ab omni integritatem cum exio & regrecio suo. Sane quod si ego venditor aut hulus homo qui contra hanc karta vindiccionem venerit ad inrumpendum , inferam vel inferam aut partique tue quantum ad eo tempore hec omnia inmelioratam fuerit dupplo tibi perpetim abitura & in antea ista vindictio firmis permaneat.

Facta carta vindictionem IIII. kalendas marcii , anno XV. regnante Karulo rege.

Sign+ Anderaldus presbiter , qui hanc carta vindicionem rogavit scribere & testes firmare rogavi. Sign+ Giscafredus. Belascuti presbiter SSS. (Chrismó) Suniarius SSS. Sign+ Mansuendus , cui alium nominem vocant Albarone. Sign Gurius. Wisandus presbiter SSS. Bellus SSS.

Gentiles presbiter , qui hanc cartam vindictionem scripsi & SSS. sub die & anno quod supra.

Traducció : -

Versions : -

Web : -

Comentaris : -

Acte en eun entorn molt intern al monestir de Sant Joan. No sols una de les terres està rodajada per propietats d'Emnna, és que la majoria dels firmats són identificables entre una munió de documents propers.

Identificacions:

Els preveres Gentiles i Anderaldus i els firmants Bellus i Giscafredus amb homònims dels documents (D00251)910-II-19 (Osona)
El matrimoni Eldoardus i Margarita venen a la gracia Dei abadessa Hemmo una terra en el comtat d'Ausona , en l'apendici de Riiopullo , a Valle Facunda, en el lloc dit de Vinga.
, (D00018)898|903-V (Rosselló?)
El comte Radulf i Ridlindis donen la vila de Peciliano a La Grassa.
, (D00199)907-VIII-1 (Osona)
Assenarius ven a l'abadessa Hemmone terres en el comtat Ausona , a la vall anomenada Valle Facunda , a la vila dita Vinea.
i (D00216)908-V-2 (Osona)
Ebellus ven al matrimoni Sonegildes i Levecuto, una terra a la vila de Vinea , a Valle Fecunde , en el comtat d'Ausone.
.

El cas del firmant Bellus, resulta molt interessant, ja que apareix en tots quatre documents, i ha fet reunificar tres identificacions anteriors d'homònims Bellus, convertint-lo tot i no ser de titulació notable (clergue/prevere), en un personatge força ben documentat.

.

Creat 2011-02-16. Darrera modificació de la pàgina el 01 de July del 2019 a les 13h36