Cercar:

Seccions

Fons CathalauniaBibliografiesMetodologia del wiki

PrimerPreviSegüentDarrer

Títol : El matrimoni Melantus i Macana ven al matrimoni Florencus i Richeleva una terra al castell de Salifortas , en el comtat d'Ausona.

Resum : El matrimoni Melantus i Macana ven al matrimoni Florencus i Richeleva una terra al castell de Salifortas , en el comtat d'Ausona , per un solido.

Dates : 911-X-23

Lloc : Osona

Autor :

Original : Si

Bibliografia : -

Antropònims : (13) -

 1. Melantus,
  1. Ego Melantus & uxor mea Macana , vinditores vobis Florencus & uxori tue Richeleva , entores.
  2. Per hanc scriptura vindicionis nostre vindimus nos terra nostra qui nos avenit per ruptura nostra.
  3. Signu+ Melantus. Signu+ Macana, Signu+ Cixila , qui hanc carta vindicionem fecimus & testes firmare rocavimus.
 2. Macana,
  1. Ego Melantus & uxor mea Macana , vinditores vobis Florencus & uxori tue Richeleva , entores.
  2. Per hanc scriptura vindicionis nostre vindimus nos terra nostra qui nos avenit per ruptura nostra.
  3. Signu+ Melantus. Signu+ Macana, Signu+ Cixila , qui hanc carta vindicionem fecimus & testes firmare rocavimus.
 3. Florencus,
  1. Ego Melantus & uxor mea Macana , vinditores vobis Florencus & uxori tue Richeleva , entores.
  2. Et afronta ipsa terra : de una parte in terra de Dodata , & de alia parte afronta in terra de nos entores , & de duas partes in terra de Orgeleva.
 4. Richeleva,
  1. Ego Melantus & uxor mea Macana , vinditores vobis Florencus & uxori tue Richeleva , entores.
  2. Et afronta ipsa terra : de una parte in terra de Dodata , & de alia parte afronta in terra de nos entores , & de duas partes in terra de Orgeleva.
 5. Dodata,
  1. Et afronta ipsa terra : de una parte in terra de Dodata , & de alia parte afronta in terra de nos entores , & de duas partes in terra de Orgeleva.
 6. Orgeleva,
  1. Et afronta ipsa terra : de una parte in terra de Dodata , & de alia parte afronta in terra de nos entores , & de duas partes in terra de Orgeleva.
 7. Carles, rei
  1. anno XIIII. regnante Carlulo rege , filio Ludevico.
 8. Lluís,
  1. anno XIIII. regnante Carlulo rege , filio Ludevico.
 9. Cixila,
  1. Signu+ Melantus. Signu+ Macana, Signu+ Cixila , qui hanc carta vindicionem fecimus & testes firmare rocavimus.
 10. Quitardus,
  1. Signu+ Quitardus.
 11. Dotimius,
  1. Signu+ Dotimius.
 12. Golfaricus,
  1. Signu+ Golfaricus.
 13. Trasemirus, escrivà
  1. SSS. Trasemirus , qui hanc carta vindicionem scripsit & susscripsit sub die & anno quod supra SSS.

Topònims : (3) -

 1. Cerdania, comtat
  1. Et est ipsa terra in comitato Cerdania Ausona , in castello que vocant Saliforas.
 2. Ausona, comtat
  1. Et est ipsa terra in comitato Cerdania Ausona , in castello que vocant Saliforas.

 1. Saliforas, castell
  1. Et est ipsa terra in comitato Cerdania Ausona , in castello que vocant Saliforas.

Datació : -

Facta carta vindicionis X. kalendas novembrias , anno XIIII. regnante Carlulo rege , filio Ludevico.
Any de Crist :
Any de l'Era :
Any de Regnat : 14
Indicció :
Epacta :
Hègira :
Dia i Mes : X-23

Text : -

In nomine Domini. Ego Melantus & uxor mea Macana , vinditores vobis Florencus & uxori tue Richeleva , entores. Per hanc scriptura vindicionis nostre vindimus nos terra nostra qui nos avenit per ruptura nostra. Et est ipsa terra in comitato Cerdania Ausona , in castello que vocant Saliforas. Et afronta ipsa terra : de una parte in terra de Dodata , & de alia parte afronta in terra de nos entores , & de duas partes in terra de Orgeleva. Vindimus nos ipsa terra , cum suos arbores , quantum infra istas quatuor afrontaciones includunt ab omni integritate , cum exio vel regresio suo , in adorato & definito precio solido I. tantum , quod vos entores dedistis , & nos vinditores de presente manibus nostris recepimus , & nihilque de ipso precio aput vos emtores non remansit , & est manifestum. Quem vero de nostro iuro in vestro tradimus dominio & potestate ad esconparacione abendi , vindendi , donandi seum & comutandi , & quiqui exinde agere , facere vel iudicare volueritis libera in Dei nomine abeatis potestate omnique tempore. Sana quod si nos vinditores aut ullus omo supositam personam quis contra hanc ista carta vindicionem venerit ad inrumpendum aut nos venerimus , inferam seu infera aut partique vestre vestre quantum ad eo tempore inmeliorata fuerit ipsa terra duplamus vobis perpepetim abitura , & in avantea ista carta vindicio firmis estabilis permaneat omnique tempore.

Facta carta vindicionis X. kalendas novembrias , anno XIIII. regnante Carlulo rege , filio Ludevico.

Signu+ Melantus. Signu+ Macana, Signu+ Cixila , qui hanc carta vindicionem fecimus & testes firmare rocavimus. Signu+ Quitardus. Signu+ Dotimius. Signu+ Golfaricus.

SSS. Trasemirus , qui hanc carta vindicionem scripsit & susscripsit sub die & anno quod supra SSS.

Traducció : -

Versions : -

Web : -

Comentaris : -

Identificacions:

L'escrivà Trasemirus i Cixila , amb homònims del document (D00224)908-XI-20 (Girona)
Wigone entronitzat bisbe a la ciutat Gerundae per Arnustus Narbonensis metropolità , els bisbes Nantigisus Urgelitanus i Teudericus Barchinonensis i el príncep i marquès Wifredus.
. Tot i no ser cap d'ells d'un entorn osonenc sinó gironí, la semblança en la identificació de l'escrivà i l'aparició de Cixila , signant al costat dels venedors , però sense estar present en el cos del text , tal vegada es pugui explicar per alguna mena de parentiu de Cixila (i també de Trasemirus?) amb el matrimoni venedor. Aquest origen no local, també ajudaria a justificar el lapsus de l'escrivà a l'hora d'escriure el nom del comtat on és la terra que es ven.

També destaquen les grafies inusuals dels reis francs i dels signants , i que tant Trasemirus com Cixila, sent religiosos no s'identifiquin com a tals. Potser per ser un acte 'civil' o entre particulars ?

Creat 2011-02-03. Darrera modificació de la pàgina el 16 de February del 2018 a les 10h05