Cercar:

Seccions

Fons CathalauniaBibliografiesMetodologia del wiki

PrimerPreviSegüentDarrer

Títol : Brunildes ven al seu marit Andraldo les possessions que té a les viles de Marunesti, altrament dita Guàrdia, i Maquerona del comtat Empuritano , així com les que té a la vila Spinaversa en el comtat Bisuldunense.

Resum : Brunildes ven al seu marit Andraldo les possessions que té a les viles de Marunesti, altrament dita Guàrdia, i Maquerona del comtat Empuritano , així com les que té a la vila Spinaversa en el comtat Bisuldunense, per cinquanta solidos. Ho fa però , fixant la condició de què aquest no les alieni mentre visqui , i que a la seva mort es reparteixin entre els seus fills.

Dates : 910-VII-13

Lloc : Empúries

Autor :

Original : Si , però perdut.

Bibliografia : -

Antropònims : (11) -

 1. Brunildes,
  1. Ego Brunildes vinditrix sum tibi viro meo Andrado entore.
  2. Vindo tibi ea omnia , sicut superius insertum est , in ea videlicet ratione ut , dum tu vivens fueris in oc corpore , potestate abeas tenere & posidere & exfructuare ; ceterum vero non abeas licencia ex is rebus nec vindere hec donare nec comutare. Post obitum vero tuum procreati vero nostri inter se equaliter dividere faciatur.
  3. Sig+num Brunildes , qui anhc ista vindicione feci & testes firmare rogavi.
 2. Andraldo,
  1. Ego Brunildes vinditrix sum tibi viro meo Andrado entore.
 3. Carles, rei
  1. anno XIII. regnante Karulo rege , filio Ludevici , post obitum Odone regis.
 4. Lluís,
  1. anno XIII. regnante Karulo rege , filio Ludevici , post obitum Odone regis.
 5. Odó, rei
  1. anno XIII. regnante Karulo rege , filio Ludevici , post obitum Odone regis.
 6. Gaudemirus,
  1. Sig+num Gaudemirus.
 7. Wifredus,
  1. Sig+num Wifredus.
 8. Carpio,
  1. Sig+num Carpio.
 9. Levesindus,
  1. Sig+num Levesindus.
 10. Speraindeo, prevere
  1. SSS. Speraindeo presbiter SSS.
 11. Ferrocintus, prevere , escrivà
  1. Ferrocintus presbiter , qui ac ista scriptura vinditionis scripsi & SSS.

Topònims : (5) -

 1. Empuritano, comtat
  1. Per hanc scripturam vinditionis me vindo tibi omnia quod mereor abere in comitatum Empuritano , in villa que vocatur Marunesti , supranominata eciam Guardia , necnon in villa Maquerone. In iamdictas villas vindo tibi omnia quod ibi mereor abere per voce parentum meorum , tam de alode quam de aprisione seu eciam de comparacione.

 1. Marunesti / Guardia, vila
  1. Per hanc scripturam vinditionis me vindo tibi omnia quod mereor abere in comitatum Empuritano , in villa que vocatur Marunesti , supranominata eciam Guardia , necnon in villa Maquerone. In iamdictas villas vindo tibi omnia quod ibi mereor abere per voce parentum meorum , tam de alode quam de aprisione seu eciam de comparacione.
  2. In iamdictas villas vel in illorum terminios [...]as , vineas , arboribus pomiferis , molinis , molinares de caput aquis usque in ipso calicavo , silvis , garicis , aquis , aquarum , linares & chanamares , cultum & non incultum , omnia & in omnibus , cum omnbi superpositum illorum & cum omni voce apositionis vel persecucionis me , & cum Facta ista scriptura vinditionis III. idus iuli , anno XIII. regnante Karulo rege , filio Ludevici , post obitum Odone regis.exios vel regresios illarum , propter precium quod inter nobis convenit , id est solidos XXXXX.
 2. Maquerone, vila
  1. Per hanc scripturam vinditionis me vindo tibi omnia quod mereor abere in comitatum Empuritano , in villa que vocatur Marunesti , supranominata eciam Guardia , necnon in villa Maquerone. In iamdictas villas vindo tibi omnia quod ibi mereor abere per voce parentum meorum , tam de alode quam de aprisione seu eciam de comparacione.
  2. In iamdictas villas vel in illorum terminios [...]as , vineas , arboribus pomiferis , molinis , molinares de caput aquis usque in ipso calicavo , silvis , garicis , aquis , aquarum , linares & chanamares , cultum & non incultum , omnia & in omnibus , cum omnbi superpositum illorum & cum omni voce apositionis vel persecucionis me , & cum exios vel regresios illarum , propter precium quod inter nobis convenit , id est solidos XXXXX.
 1. Bisuldunense, comtat
  1. In comitatuo Bisuldunense , in villa que nominatur Spinaversa , similiter vindo tibi omnbia quod mereor abere per voce parentum meorum , tam de aprisione quam de comparatione.

 1. Spinaversa, vila
  1. In comitatuo Bisuldunense , in villa que nominatur Spinaversa , similiter vindo tibi omnbia quod mereor abere per voce parentum meorum , tam de aprisione quam de comparatione.
  2. In iamdictas villas vel in illorum terminios [...]as , vineas , arboribus pomiferis , molinis , molinares de caput aquis usque in ipso calicavo , silvis , garicis , aquis , aquarum , linares & chanamares , cultum & non incultum , omnia & in omnibus , cum omnbi superpositum illorum & cum omni voce apositionis vel persecucionis me , & cum exios vel regresios illarum , propter precium quod inter nobis convenit , id est solidos XXXXX.

Datació : -

Facta ista scriptura vinditionis III. idus iuli , anno XIII. regnante Karulo rege , filio Ludevici , post obitum Odone regis.
Any de Crist :
Any de l'Era :
Any de Regnat : 13
Indicció :
Epacta :
Hègira :
Dia i Mes : VII-13

Text : -

In nomine Domini. Ego Brunildes vinditrix sum tibi viro meo Andrado entore. Per hanc scripturam vinditionis me vindo tibi omnia quod mereor abere in comitatum Empuritano , in villa que vocatur Marunesti , supranominata eciam Guardia , necnon in villa Maquerone. In iamdictas villas vindo tibi omnia quod ibi mereor abere per voce parentum meorum , tam de alode quam de aprisione seu eciam de comparacione. In comitatuo Bisuldunense , in villa que nominatur Spinaversa , similiter vindo tibi omnbia quod mereor abere per voce parentum meorum , tam de aprisione quam de comparatione. In iamdictas villas vel in illorum terminios [...]as , vineas , arboribus pomiferis , molinis , molinares de caput aquis usque in ipso calicavo , silvis , garicis , aquis , aquarum , linares & chanamares , cultum & non incultum , omnia & in omnibus , cum omnbi superpositum illorum & cum omni voce apositionis vel persecucionis me , & cum exios vel regresios illarum , propter precium quod inter nobis convenit , id est solidos XXXXX. Vindo tibi ea omnia , sicut superius insertum est , in ea videlicet ratione ut , dum tu vivens fueris in oc corpore , potestate abeas tenere & posidere & exfructuare ; ceterum vero non abeas licencia ex is rebus nec vindere hec donare nec comutare. Post obitum vero tuum procreati vero nostri inter se equaliter dividere faciatur. Si quis ego vinditrix aut aliquis eredibus meis vel quislivet omo subposita persona qui contra anc ista scriptura vinditionis in vita non oc valeat vindicare , set quantum quod superius insertum est ad eo tempore inmelioratum fuerit , volo tibi perpetim abitura ; & ista vinditio in vita tua plenissimam abeat firmitatem.

Facta ista scriptura vinditionis III. idus iuli , anno XIII. regnante Karulo rege , filio Ludevici , post obitum Odone regis.

Sig+num Brunildes , qui anhc ista vindicione feci & testes firmare rogavi. Sig+num Gaudemirus. Sig+num Wifredus. Sig+num Carpio. Sig+num Levesindus. SSS. Speraindeo presbiter SSS.

Ferrocintus presbiter , qui ac ista scriptura vinditionis scripsi & SSS. sub die & anno quod supra.

Traducció : -

Versions : -

Web : -

Comentaris : -

El regest de (Catalunya Carolíngia. Els comtats de Girona, Besalú, Empúries i Peralada D. 131) fixa el preu en 56 sous.

Identificacions:

El prevere Sperando i Wifedus amb homònims del document (D00101)901-VII-14 (Conflent)
El matrimoni Leudevínus i Arsindes venen al seu fills Bencióni i Raimundo i la seva nora Adalinde les possessions que tenen a la vall de Conflent en el comtat de Rosselló.
.

.

Creat 2011-01-11. Darrera modificació de la pàgina el 16 de February del 2018 a les 10h05