Cercar:

Seccions

Fons CathalauniaBibliografiesMetodologia del wiki

PrimerPreviSegüentDarrer

Títol : El matrimoni Dessiderius i Bero venen a l'abadessa Hemmone una terra a la vila dita vilar d'Arigo, a Valle Facunda, en el comtat d'Ausona.

Resum : El matrimoni Dessiderius i Bero venen a l'abadessa Hemmone una terra a la vila dita vilar d'Arigo, a Valle Facunda, en el comtat d'Ausona, per quatre solidos.

Dates : 909-IV-23

Lloc : Osona

Autor :

Original : Si

Bibliografia : -

Antropònims : (11) -

 1. Dessiderius,
  1. Ego Dessiderius et uxor mea Bero vinditores tibi Hemmone abbatissa.
  2. Signum Dessiderius. Signum Bero , qui hanc karta vindiccionis fecimus et testes firmare rogavimus.
 2. Bero,
  1. Ego Dessiderius et uxor mea Bero vinditores tibi Hemmone abbatissa.
  2. Signum Dessiderius. Signum Bero , qui hanc karta vindiccionis fecimus et testes firmare rogavimus.
 3. Hemmone, abadessa
  1. Ego Dessiderius et uxor mea Bero vinditores tibi Hemmone abbatissa.
 4. Oderico,
  1. Constat nos ut tibi vindere deveremus , sicuti et vindimus tibi , terra nostra qui nos advenit alliquid per aprissione et alliquid per comparacione , et est in comitatum Ausona , in Valle Facunda , in villa que nominant villare Arigo et habet afrontaciones de orientis in stirpe et de meridie in terra de me vinditore et de occiduo in terra de Oderico et de parte vero cerci in estrata que discurrit ubique.
 5. Carles, rei
  1. anno XII. regnante Karulo rege , filio Leudevici.
 6. Lluís,
  1. anno XII. regnante Karulo rege , filio Leudevici.
 7. Centulus,
  1. Signum Centulus.
 8. Malagaster,
  1. Signum Malagaster.
 9. Salomon,
  1. Signum Salomon.
 10. Igiga,
  1. Signum Igiga.
 11. Wisandus, prevere , escrivà
  1. Wisandus presbiter , qui hanc karta vindicionis scripsi et [...]

Topònims : (3) -

 1. Ausona, comtat
  1. Constat nos ut tibi vindere deveremus , sicuti et vindimus tibi , terra nostra qui nos advenit alliquid per aprissione et alliquid per comparacione , et est in comitatum Ausona , in Valle Facunda , in villa que nominant villare Arigo et habet afrontaciones de orientis in stirpe et de meridie in terra de me vinditore et de occiduo in terra de Oderico et de parte vero cerci in estrata que discurrit ubique.

 1. Valle Facunda, genèric
  1. Constat nos ut tibi vindere deveremus , sicuti et vindimus tibi , terra nostra qui nos advenit alliquid per aprissione et alliquid per comparacione , et est in comitatum Ausona , in Valle Facunda , in villa que nominant villare Arigo et habet afrontaciones de orientis in stirpe et de meridie in terra de me vinditore et de occiduo in terra de Oderico et de parte vero cerci in estrata que discurrit ubique.

 1. Arigo, vila
  1. Constat nos ut tibi vindere deveremus , sicuti et vindimus tibi , terra nostra qui nos advenit alliquid per aprissione et alliquid per comparacione , et est in comitatum Ausona , in Valle Facunda , in villa que nominant villare Arigo et habet afrontaciones de orientis in stirpe et de meridie in terra de me vinditore et de occiduo in terra de Oderico et de parte vero cerci in estrata que discurrit ubique.

Datació : -

Facta karta vindiccionis VIIII. kalendas madii , anno XII. regnante Karulo rege , filio Leudevici.
Any de Crist :
Any de l'Era :
Any de Regnat : 12
Indicció :
Epacta :
Hègira :
Dia i Mes : IV-23

Text : -

In nomine Domini. Ego Dessiderius et uxor mea Bero vinditores tibi Hemmone abbatissa. Constat nos ut tibi vindere deveremus , sicuti et vindimus tibi , terra nostra qui nos advenit alliquid per aprissione et alliquid per comparacione , et est in comitatum Ausona , in Valle Facunda , in villa que nominant villare Arigo et habet afrontaciones de orientis in stirpe et de meridie in terra de me vinditore et de occiduo in terra de Oderico et de parte vero cerci in estrata que discurrit ubique. Vindimus tibi hec omnia superius nominata , quantum infra istas affrontaciones resonnant , ab homni integrietate in precium solidos IIII. , quod tu hembris nobis dedisti et nos vinditores manibus nostris recepimus et nihilque de ipso precium apud te hemtrice non remansit est est anifestum. Quem vero de ipsa terra superius nominata de nostro iure in tuo tradimus dominio appotestatem habendi , vindendi , donandi seu commutandi et quicquid exinde facere volueris in Dei nomine abeas potestatem , quod si nos vinditores aut aliquid hommo qui contra ista karta venerit inrumpere componat tibi auri libra I. et in antea ista karta vindicio firma permaneat.

Facta karta vindiccionis VIIII. kalendas madii , anno XII. regnante Karulo rege , filio Leudevici.

Signum Dessiderius. Signum Bero , qui hanc karta vindiccionis fecimus et testes firmare rogavimus. Signum Centulus. Signum Malagaster. Signum Salomon. Signum Igiga.

Wisandus presbiter , qui hanc karta vindicionis scripsi et [...] sub die et anno quod supra.

Traducció : -

Versions : -

Web : -

Comentaris : -

Identificacions : Centulus , Salomon i Wisandus prevere i escrivà , identificats amb homónims de document (D00097)900-VI-1 (Osona)
El matrimoni Arigus i Beneldes venen terres a les viles de Valle Facunda i Vinea en el comtat Ossunense, al matrimoni Durando i Dodata.
. Document en el que apareix un Arigus que tal vegada es podria relacionar amb la vila dita vilar d'Arigo que es cita en el text.

En Catalunya Carolíngia. Els Comtats d'Osona i Manresa D. 87 es data aquest document com a 24 d'Abril del 909, amb tot, les 9 kalendas de maig corresponent a un 23 d'Abril.

Creat 2010-12-20. Darrera modificació de la pàgina el 16 de February del 2018 a les 10h05