Cercar:

Seccions

Fons CathalauniaBibliografiesMetodologia del wiki

PrimerPreviSegüentDarrer

Títol : Ebellus ven al matrimoni Sonegildes i Levecuto, una terra a la vila de Vinea , a Valle Fecunde , en el comtat d'Ausone.

Resum : Ebellus ven al matrimoni Sonegildes i Levecuto, una terra a la vila de Vinea , a Valle Fecunde , en el comtat d'Ausone, per tres dinarios.

Dates : 908-V-2

Lloc : Osona

Autor :

Original : Si

Bibliografia : -

Antropònims : (10) -

  1. Bellus,
    1. Ego Ebellus emtores Sonegildes & uxor sue Levecuto.
    2. Sign+ Bellus , qui hunc carta vindicionis fecit & testes firmare rogavit.
  2. Sonegildes,
    1. Ego Ebellus emtores Sonegildes & uxor sue Levecuto.
  3. Levecuto,
    1. Ego Ebellus emtores Sonegildes & uxor sue Levecuto.
  4. Placiono,
    1. adfrontat ipsa terra de uno latus in terra de Placiono & III. in ipsa tagada [...] & IIII. ip ipsa fontana.
  5. Carles, rei
    1. anno XI. regnante Karulo regem , filio Lodovici.
  6. Lluís,
    1. anno XI. regnante Karulo regem , filio Lodovici.
  7. Vifredus,
    1. Sign+ Vifredus.
  8. Radolfus,
    1. Sign+ Radolfus.
  9. Audericus,
    1. Sign+ Audericus.
  10. Anderaldus, prevere , escrivà
    1. Anderaldus presbiter , qui hunc carta vindicinis cum literas suprapositas X. scripsi SSS.

Topònims : (3) -

  1. Ausone, comtat
    1. Constat me vobis vindere devere , sicuti & per hanc scriptura vindicionis vindo vobis , in apennicio de comitatum Ausone , in Valle Fecunde , in villa que nominant Vinea

  1. Valle Fecunde, genèric
    1. Constat me vobis vindere devere , sicuti & per hanc scriptura vindicionis vindo vobis , in apennicio de comitatum Ausone , in Valle Fecunde , in villa que nominant Vinea

  1. Vinea, vila
    1. Constat me vobis vindere devere , sicuti & per hanc scriptura vindicionis vindo vobis , in apennicio de comitatum Ausone , in Valle Fecunde , in villa que nominant Vinea

Datació : -

Facta carta vindicio VI. nonas kalenas madias , anno XI. regnante Karulo regem , filio Lodovici.
Any de Crist :
Any de l'Era :
Any de Regnat : 11
Indicció :
Epacta :
Hègira :
Dia i Mes : V-2

Text : -

In nomine Domini. Ego Ebellus emtores Sonegildes & uxor sue Levecuto. Constat me vobis vindere devere , sicuti & per hanc scriptura vindicionis vindo vobis , in apennicio de comitatum Ausone , in Valle Fecunde , in villa que nominant Vinea , & adfrontat ipsa terra de uno latus in terra de Placiono & III. in ipsa tagada [...] & IIII. ip ipsa fontana. Vindo tibi ip ipsa terra tam cultum vel incultum ipsa III. partem ab omnem integrietatem in aderato vel defenito precium dinarios III. , quod vos emtores nobis dedistis & nos vinditores de manum mea recepit & nihilque de ipso precium adput vos entores non remansit est manifestum. Quem vero ista omnia superius resonat de meo iuro in vestro trado dominio potestatis per advendi , vindendi libera in Dei nomine abeatis potestatem. Sana , quod si fierit minime credendum esse venturum , quod si nos supranominati aut aliquislivet omo qui contra hanc carta vindicionis veniat ad inrumpendum , inferam vel inferant auri libra I. tibi perpetim abitura & in antea ista carta vindicionis firmis & stavilis permaneat.

Facta carta vindicio VI. nonas kalenas madias , anno XI. regnante Karulo regem , filio Lodovici.

Sign+ Bellus , qui hunc carta vindicionis fecit & testes firmare rogavit. Sign+ Vifredus. Sign+ Radolfus. Sign+ Audericus.

(Chrismó) Anderaldus presbiter , qui hunc carta vindicinis cum literas suprapositas X. scripsi SSS. sub die & annoque supra.

Traducció : -

Versions : -

Web : -

Comentaris : -

Identificacions : Placiono , Anderaldus i Radolfus amb homònims del document (D00171)905-XI-18 (Osona)
Placianus i els seus fills venen a Emmone una terra en l'apendici del comtat Ausone , en la vila dita Vinea de la vall anomenada Fecunda.
.

Vuifredus amb homònim del document (D00024)898-V-30 (Osona)
Reparació escriptural de la part dels venedors de dues vendes feta a la seu de Vic per els jutges Bonaric i Teodosi.
, coherent amb la possible identificació d'Anderaldus com l'Andraldo del mateix document.

.

Creat 2010-11-21. Darrera modificació de la pàgina el 16 de February del 2018 a les 10h05