Cercar:

Seccions

Fons CathalauniaBibliografiesMetodologia del wiki
Dades

PrimerPreviSegüentDarrer

Títol : El comte Suniefredo i la comtessa Adaledes fan donació d'un alou a la vila d'Archavele, en el comtat Urgello a Sancta Maria Sedis Vico (d'Urgell).

Resum : El comte Suniefredo i la comtessa Adaledes fan donació d'un alou a la vila d'Archavele, en el comtat Urgello a Sancta Maria Sedis Vico (d'Urgell). L'alou els hi vingué per adulteri del prevere Randulfo, qui en mantindrà però l'usdefruit mentre visqui.

Dates : 907|908-XI

Lloc : Urgell

Autor :

Original : No

Bibliografia : -

Antropònims : (11) -

 1. Seniofredo, comte
  1. Ego Seniofredo comite et uxori tue Adaledes comitissa nompunctus sum divina ammonicione de Dei misericordia , timens sum ne quando subitanea mors nobis occurrat , cupiens sumus pervenire ad gaudia paradisi , ideo nobis supradictos Suniefredus comis et Adalettes comitissa facimus hanc scripturam de ipsum nostrum alaudem que habemus in comitatu Urgello , in villa que vocant Archavele vel in ipsas fines.
  2. Sic facimus carta ad Sancta Maria Sedis Vico , propter remedium animas nostras , in tale videlicet racione inter vixerit Randulfus teneat et possideat omnibus diebus suis et post obitum suum remaneat ad Sancta Maria Sedis Vico , propter remedium anima de Seniefredo vel de Adaleze comitissa , et ipso solero est in ipso melseo , cum exio vel regressio et suo superposito et cum ipsa curtina ab integrum a Sancta Maria.
  3. Sig+num Seniofredo et Adalezes comitissa , qui ista carta donacionis vel helemosinaria feci et testes firmare rogavi.
 2. Adaledes, comtessa
  1. Ego Seniofredo comite et uxori tue Adaledes comitissa nompunctus sum divina ammonicione de Dei misericordia , timens sum ne quando subitanea mors nobis occurrat , cupiens sumus pervenire ad gaudia paradisi , ideo nobis supradictos Suniefredus comis et Adalettes comitissa facimus hanc scripturam de ipsum nostrum alaudem que habemus in comitatu Urgello , in villa que vocant Archavele vel in ipsas fines.
  2. Sic facimus carta ad Sancta Maria Sedis Vico , propter remedium animas nostras , in tale videlicet racione inter vixerit Randulfus teneat et possideat omnibus diebus suis et post obitum suum remaneat ad Sancta Maria Sedis Vico , propter remedium anima de Seniefredo vel de Adaleze comitissa , et ipso solero est in ipso melseo , cum exio vel regressio et suo superposito et cum ipsa curtina ab integrum a Sancta Maria.
  3. Sig+num Seniofredo et Adalezes comitissa , qui ista carta donacionis vel helemosinaria feci et testes firmare rogavi.
 3. Sentani,
  1. Et ipso solero affrontaciones habet de I. parte in terra Sentani & de al[...] de Galarigo et de III. in ipso torrente que discurrit de ipsa Mox[...]a.
 4. Galarigo,
  1. Et ipso solero affrontaciones habet de I. parte in terra Sentani & de al[...] de Galarigo et de III. in ipso torrente que discurrit de ipsa Mox[...]a.
 5. Randulfo, prevere
  1. Ideo nobis iam supra dictis donamus nos ipsum supradictum alaude , cum ipso solero et cum ipso columbario et cum ortis , arboribus , ereis , paleariis , cum exiis vel regresiis earum suarum , qui nobis advenit de Randulfo presbitero per adulterium.
  2. Sic facimus carta ad Sancta Maria Sedis Vico , propter remedium animas nostras , in tale videlicet racione inter vixerit Randulfus teneat et possideat omnibus diebus suis et post obitum suum remaneat ad Sancta Maria Sedis Vico , propter remedium anima de Seniefredo vel de Adaleze comitissa , et ipso solero est in ipso melseo , cum exio vel regressio et suo superposito et cum ipsa curtina ab integrum a Sancta Maria.
 6. Carles, rei
  1. anno VIIIIº. regnante Charolo rege filio Ledudevico.
 7. Lluís,
  1. anno VIIIIº. regnante Charolo rege filio Ledudevico.
 8. Ato,
  1. Sig+num Ato.
 9. Eldemare,
  1. Sig+num Eldemare.
 10. Sumlani,
  1. Sig+num Sumlani.
 11. Adalbertus, prevere , escrivà
  1. Adalbertus presbiter rogitus scribsi et SSS.

Topònims : (8) -

 1. Urgell, comtat
  1. Ego Seniofredo comite et uxori tue Adaledes comitissa nompunctus sum divina ammonicione de Dei misericordia , timens sum ne quando subitanea mors nobis occurrat , cupiens sumus pervenire ad gaudia paradisi , ideo nobis supradictos Suniefredus comis et Adalettes comitissa facimus hanc scripturam de ipsum nostrum alaudem que habemus in comitatu Urgello , in villa que vocant Archavele vel in ipsas fines.

 1. Archavele, vila
  1. Ego Seniofredo comite et uxori tue Adaledes comitissa nompunctus sum divina ammonicione de Dei misericordia , timens sum ne quando subitanea mors nobis occurrat , cupiens sumus pervenire ad gaudia paradisi , ideo nobis supradictos Suniefredus comis et Adalettes comitissa facimus hanc scripturam de ipsum nostrum alaudem que habemus in comitatu Urgello , in villa que vocant Archavele vel in ipsas fines.
 2. Capudreo, genèric
  1. Et ipso alodes habet affrontaciones de parte orientis in Capudreo et de meridie in rivo de Arto et de occiduo in Bescardale et de circi in ipsa serra de Inverra.
 3. Arto, riu
  1. Et ipso alodes habet affrontaciones de parte orientis in Capudreo et de meridie in rivo de Arto et de occiduo in Bescardale et de circi in ipsa serra de Inverra.
 4. Bescardale, genèric
  1. Et ipso alodes habet affrontaciones de parte orientis in Capudreo et de meridie in rivo de Arto et de occiduo in Bescardale et de circi in ipsa serra de Inverra.
 5. Inverra, serra
  1. Et ipso alodes habet affrontaciones de parte orientis in Capudreo et de meridie in rivo de Arto et de occiduo in Bescardale et de circi in ipsa serra de Inverra.
 6. Mox[...]a, genèric
  1. Et ipso solero affrontaciones habet de I. parte in terra Sentani & de al[...] de Galarigo et de III. in ipso torrente que discurrit de ipsa Mox[...]a.
 7. Sancta Maria, seu
  1. Sic facimus carta ad Sancta Maria Sedis Vico , propter remedium animas nostras , in tale videlicet racione inter vixerit Randulfus teneat et possideat omnibus diebus suis et post obitum suum remaneat ad Sancta Maria Sedis Vico , propter remedium anima de Seniefredo vel de Adaleze comitissa , et ipso solero est in ipso melseo , cum exio vel regressio et suo superposito et cum ipsa curtina ab integrum a Sancta Maria.

Datació : -

Facta ista scribtura in mense novembrio , anno VIIIIº. regnante Charolo rege filio Ledudevico.
Any de Crist :
Any de l'Era :
Any de Regnat : 9
Indicció :
Epacta :
Hègira :
Dia i Mes : XI

Text : -

In nomime Domini. Ego Seniofredo comite et uxori tue Adaledes comitissa nompunctus sum divina ammonicione de Dei misericordia , timens sum ne quando subitanea mors nobis occurrat , cupiens sumus pervenire ad gaudia paradisi , ideo nobis supradictos Suniefredus comis et Adalettes comitissa facimus hanc scripturam de ipsum nostrum alaudem que habemus in comitatu Urgello , in villa que vocant Archavele vel in ipsas fines. Et ipso alodes habet affrontaciones de parte orientis in Capudreo et de meridie in rivo de Arto et de occiduo in Bescardale et de circi in ipsa serra de Inverra. Et ipso solero affrontaciones habet de I. parte in terra Sentani et de al[...] de Galarigo et de III. in ipso torrente que discurrit de ipsa Mox[...]a. Ideo nobis iam supra dictis donamus nos ipsum supradictum alaude , cum ipso solero et cum ipso columbario et cum ortis , arboribus , ereis , paleariis , cum exiis vel regresiis earum suarum , qui nobis advenit de Randulfo presbitero per adulterium. Sic facimus carta ad Sancta Maria Sedis Vico , propter remedium animas nostras , in tale videlicet racione inter vixerit Randulfus teneat et possideat omnibus diebus suis et post obitum suum remaneat ad Sancta Maria Sedis Vico , propter remedium anima de Seniefredo vel de Adaleze comitissa , et ipso solero est in ipso melseo , cum exio vel regressio et suo superposito et cum ipsa curtina ab integrum a Sancta Maria. Et si ullus homo , qui ista carta inquietare voluerit , inferam vel inferant quod superius scribtum est in duplum componere faciat , perpetim habitura.

Facta ista scribtura in mense novembrio , anno VIIIIº. regnante Charolo rege filio Ledudevico.

Sig+num Seniofredo et Adalezes comitissa , qui ista carta donacionis vel helemosinaria feci et testes firmare rogavi. Sig+num Ato. Sig+num Eldemare. Sig+num Sumlani.

Adalbertus presbiter rogitus scribsi et SSS. sub die et anno quod supra.

Traducció : -

Versions : -

Web : -

Comentaris : -

Resulta curiós que la comtessa Adaledes és presentada com a 'uxori tue' no 'uxori mee' tal i com correspondria. També resulta rellevant que l'alou que els comtes donen a la seu d'Urgell, els hi vingué per adulteri del prevere Randulfo (cal pensar en la pena d'exordium dels que trencaven el vot de castedat?, i en tot cas perquè foren els comte qui ho reberen?) qui en reté tot i així l'usdefruit. Tot plegat permet tal vegada proposar la identificació del prevere Randulfo com el Radulf germà de Suniefredo, posteriorment bisbe d'Urgell, qui inicialment clergue a Ripoll no rebé però l'abadiat del monestir?

Identificacions: Capudreo com Caputeizo en document (D00004)819-XI-1 (Urgell)
Alterat. Acta consecrationis Ecclesiae Vrgellensis
.

Identificacions opcionals d'Eldemare i Sumlani amb els homònims Eldemarus , prevere i escrivà i Sunilani , abat ambdós al Berguedà 903-VII-14 (Berguedà)
Nantigisus consagra oratori de Sancte Marie en el lloc anomenat vila Hichilani a la vall Roseto, en el territori Berganetanensis.
:

Creat 2010-11-10. Darrera modificació de la pàgina el 27 de April del 2022 a les 11h47