Cercar:

Seccions

Fons CathalauniaBibliografiesMetodologia del wiki
Dades

PrimerPreviSegüentDarrer

Títol : Alterat? Renaldus i Biatarius reconeixen davant del comte Mirone (el Jove) i els jutges Recosindo i Bladino la propietat de l'abadessa Hemmone sobre unes terres a la vila Stegale de la vall Petrariense del comtat Cerdaniensis.

Resum : Alterat? Renaldus i Biatarius reconeixen davant del comte Mirone (el Jove) i els jutges Recosindo i Bladino la propietat de l'abadessa Hemmone sobre unes terres a la vila Stegale de la vall Petrariense del comtat Cerdaniensis per acció del seu mandatari i assertor Hictore. Accepten com a vàlides les escriptures a favor d'Emma de la difunta comtessa Winidilde, i de domna Gurguria, però s'exclouent de les propietats, tres camps a la vila de Provenca que son de Recosindo.

Dates : 904|906-II-18

Lloc : Cerdanya

Autor :

Original : Si

Bibliografia : -

Antropònims : (26) -

 1. Miró, comte
  1. In judicio Mirone comite & judices Recosindo , Bladino & in presentia Holibane , Annone , Ennecone , Madexone , Bellone & Francone sagone
 2. Recosindo, jutge
  1. judices Recosindo , Bladino & in presentia Holibane , Annone , Ennecone , Madexone , Bellone & Francone sagone
  2. ipsa domus qui est in villa que dicitur Provenca & ipsos campos tres qui sunt de Recosindo.
  3. S+n Recosindus
 3. Bladino, jutge
  1. Bladino & in presentia Holibane , Annone , Ennecone , Madexone , Bellone & Francone sagone
  2. S+n. Blandinus
 4. Holibane, jutge?
  1. Holibane , Annone , Ennecone , Madexone , Bellone & Francone sagone
  2. Sig+num Holiba.
 5. Annone, jutge?
  1. Annone , Ennecone , Madexone , Bellone & Francone sagone
 6. Ennecone, jutge?
  1. Ennecone , Madexone , Bellone & Francone sagone
 7. Madexone, jutge?
  1. Madexone , Bellone & Francone sagone
 8. Bellone, jutge?
  1. Bellone & Francone sagone
 9. Francone, saig
  1. Francone sagone
  2. Sig+num Francone , sagone.
 10. Renaldus, homine
  1. homines nomine Renaldus , Biatarius a peticionibus Hictore qui est mandatarius vel assertor de domna Hemmone habbatisa
  2. Sig+num Renaldus , Sig+num Biatarius , qui hunc recognoscionem fecimus.
 11. Biatarius, homine
  1. Biatarius a peticionibus Hictore qui est mandatarius vel assertor de domna Hemmone habbatisa
  2. Sig+num Renaldus , Sig+num Biatarius , qui hunc recognoscionem fecimus.
 12. Hictore, mandatari , assertor
  1. Hictore qui est mandatarius vel assertor de domna Hemmone habbatisa
  2. quod iste mandatarius Hictor per se quisquam de nos aut de ullum alium hominem
 13. Emma, abadessa
  1. domna Hemmone habbatisa vel de cuncta congregatione Sancti Johannis Baptiste
  2. de domnna Hemmone abbatisa per scriptura de domna Winidilde cometisa condam
  3. debet esse de domna Hemmone abbatisa
 14. Wadamiro,
  1. de alia parte in terra Wadamiro
 15. Winidilde, comtesa , difunta
  1. de domnna Hemmone abbatisa per scriptura de domna Winidilde cometisa condam
 16. Gurguria, domna
  1. per scriptura de domna Gurguria quem fecit ad domum Sancti Johannis quod iste mandatarius Hictor per se quisquam de nos
 17. Carles, rei
  1. anno VII. regnante Karulo rege , filio Ludovico.
 18. Lluís,
  1. anno VII. regnante Karulo rege , filio Ludovico.
 19. Ramione,
  1. Sig+num Ramione.
 20. Autarius,
  1. Sig+num Autarius.
 21. Belascuti,
  1. Sig+num Belascuti.
 22. Arvindo,
  1. Sig+num Arvindo.
 23. Bera,
  1. Sig+num Bera.
 24. Centullo,
  1. Sig+num Centullo.
 25. Racosindus,
  1. Racosindus, ss.
 26. Nantulfus, levita , escrivà
  1. Nantulfus levita , qui hunc recogniscione scripsi & ss.

Topònims : (8) -

 1. Sancti Johannis Baptiste, congregació
  1. vel de cuncta congregatione Sancti Johannis Baptiste
  2. per scriptura de domna Gurguria quem fecit ad domum Sancti Johannis
 2. Cerdanya, comtat
  1. in comitatu Cerdaniensis in valle Petrariense in villa que dicitur Stegale

 1. Petrariense, vall
  1. in valle Petrariense in villa que dicitur Stegale

 1. Stegale, vila
  1. in villa que dicitur Stegale
 2. Febrere, riu
  1. de una parte in flumen Febrere
 3. Gratos, castell
  1. de IIII. parte in castello que dicitur Gratos
 4. Terrules, roca
  1. de V. parte infrontat in roca que dicitur Terrules.
 5. Provenca, vila
  1. per ipsa domus qui est in villa que dicitur Provenca

Datació : -

Facta nostra recogniscione XII. kalendas marcias , anno VII. regnante Karulo rege , filio Ludovico.
Any de Crist :
Any de l'Era :
Any de Regnat : 7
Indicció :
Epacta :
Hègira :
Dia i Mes : II-18

Text : -

(Chrismó) In judicio Mirone comite & judices Recosindo , Bladino & in presentia Holibane , Annone , Ennecone , Madexone , Bellone & Francone sagone in eorum judicio reconocimus nos homines nomine Renaldus , Biatarius a peticionibus Hictore qui est mandatarius vel assertor de domna Hemmone habbatisa vel de cuncta congregatione Sancti Johannis Baptiste & hoc veritate denegare non possumus in vestrorum judicio. Qualiter de ipsos domos & terras vel de ipsa qprisione quod nos tenemus , & sunt ipsa domos & ipsas terras vel aprisione in comitatu Cerdaniensis in valle Petrariense in villa que dicitur Stegale; qui est infrontat ipsa villa cum suos fines de una parte in flumen Febrere & de alia parte in terra Wadamiro & de III. parte in iugo de illa noce & de IIII. parte in castello que dicitur Gratos & de V. parte infrontat in roca que dicitur Terrules.

Quantum infra istas adfrontaciones nos tenemus vel desinavimus plus debet esse de domnna Hemmone abbatisa per scriptura de domna Winidilde cometisa condam per ipsa domus qui est in villa que dicitur Provenca & ipsos campos tres qui sunt de Recosindo. Alia omnia qui infra istas affrontaciones sunt plus debet esse de domna Hemmone abbatisa , per scriptura de domna Gurguria quem fecit ad domum Sancti Johannis quod iste mandatarius Hictor per se quisquam de nos aut de ullum alium hominem & sic nos recognoscimus in vestro judicio.

Facta nostra recogniscione XII. kalendas marcias , anno VII. regnante Karulo rege , filio Ludovico.

Sig+num Renaldus , Sig+num Biatarius , qui hunc recognoscionem fecimus. Sig+num Francone , sagone. Sig+num Ramione. Sig+num Autarius. Sig+num Belascuti. Sig+num Arvindo. Sig+num Bera. Sig+num Centullo. Sig+num Holiba. S+n Recosindus , ss ... S+n. Blandinus , ss Racosindus, ss.

(Chrismó) Nantulfus levita , qui hunc recogniscione scripsi & ss. sub die & anno quod supra.

Traducció : -

Versions : -

Web : -

Comentaris : -

Possible fals del segle X (El Archivo Condal de Barcelona en los siglos IX-X. Estudio crítico de sus fondos p.130-131). Destaca l'exclusió de terres propietat suposadament del jutge Recosindo.

S'identifica al mandatari i assertor d'Emma, Hictore com el mateix Hictor que comprà molins amb Riculf (tiet d'Emma) bisbe d'Elna (D00111)902-III-28 (Rosselló)
Venrellus i Speciosa venen a Riculfo bisbe de la Seu d'Elna i a Híctore, un molí prop del vico d'Elna al comtat Russilione.
.

.

Creat 2010-10-03. Darrera modificació de la pàgina el 27 de April del 2022 a les 11h37