Cercar:

Seccions

Fons CathalauniaBibliografiesMetodologia del wiki
Dades

PrimerPreviSegüentDarrer

Títol : Notícia d'una venta feta per Wismoda , el seu fill Laurentius i altres hereus de terres al vilar Lare a Protasio abat de Sancti Andree.

Resum : Notícia present en un document posterior d'una venta feta per Wismoda , el seu fill Laurentius i altres hereus de terres al vilar Lare a Protasio abat del monestir de Sancti Andree a Exalata, escriptura fou feta davant del comte Miró i en data de XIII. kalendas de maig del 30è any del rei Carles, i que es perdé en motiu de la inundació del monestir per el riu Tet.

Dates : 870-IV-19

Lloc : Conflent

Autor :

Original : No

Bibliografia : -

Menció a: D00099(Conflent) - Laurentius reconeix davant del tribunal presidit per el comte Miró la validesa de les escriptures de compra de terres en el vilar Lare presentades per Gontefredo abat de Sancti Germani. Laurentius reconeix que d'acord amb les escriptures presentades per Stefredi mandatari de l'abat, ell i la seva mare Wismoda, havien fet acte de venta d'aquests bens a l'abat Protasio a les XIII. kalendas de maig del 30è any del rei Karlo, escriptures que havien estat perdudes en la inundació del riu Tet a Exalada. 901-VII-2 Laurentius reconeix davant del tribunal presidit per el comte Miró la validesa de les escriptures de compra de terres al vilar Lare presentades per Gontefredo abat de Sancti Germani.

Antropònims : (5) -

 1. Wismoda,
 2. Laurentius,
 3. Protasio, abat
 4. Carles, rei
  1. anno XXX. regnante Karlo rege.
 5. Miró, comte

Topònims : (4) -

 1. Sancti Andree, domus
 2. Tete, riu
 3. Exalata, locus
 4. Lare, vilar

Datació : -

XIII. kalendas madii anno XXX. regnante Karlo rege.
Any de Crist :
Any de l'Era :
Any de Regnat : 30
Indicció :
Epacta :
Hègira :
Dia i Mes : IV-19

Text : -

Text perdut durant la inundació del monestir de Sant Andreu a Exalada, citat en (D00099)901-VII-2 (Conflent)
Laurentius reconeix davant del tribunal presidit per el comte Miró la validesa de les escriptures de compra de terres al vilar Lare presentades per Gontefredo abat de Sancti Germani.
. Segons aquest document, Wismoda i el seu fill Laurentius vengueren terres del vilar Lare a l'abat Protasio en scriptura feta davant del comte Miro en data de XIII. kalendas madii anno XXX. regnante Karlo rege.

Traducció : -

Versions : -

Web : -

Comentaris : -

Relacionat poser amb (D01209)[869-VI-20 - 870-VI-19] (Conflent)
Alterat. Restauració escriptural de la venda que el matrimoni Witesindus i Emiro , amb Ermorgia , Castellana , Wismoda , Laurencius , Honesta i Ernulldes feren a l'abat [Barone] , a Protasio i altres monjos de les seves heretats en la vila de Lare.
o també (D01191)870-IV-19 (Conflent)
Alterat. Restitució escriptural de la donació de Wisimoda a Lorentio d'una terra a Lare en el lloc anomenat Rubiario.
(D01190)870-IV-19 (Conflent)
Alterat. Restitució escriptural del bescanvi de terres entre Protasio i Lorentius a Femengano i del reconeixement de Wisimoda i Lorentius que les terres de Plano són del monestir de Sancti Andree.
i (D01189)870-IV-19 (Conflent)
Alterat. Restitució escriptural de la donació de Wisimoda i Laurentio de terres al vilar de Coma [al monestir de Sancti Andree].
de la mateixa data.

Quatre documents fets el mateix dia i per els mateixos actors (D00100)870-IV-19 (Conflent)
Notícia d'una venta feta per Wismoda , el seu fill Laurentius i altres hereus de terres al vilar Lare a Protasio abat de Sancti Andree.
, (D01189)870-IV-19 (Conflent)
Alterat. Restitució escriptural de la donació de Wisimoda i Laurentio de terres al vilar de Coma [al monestir de Sancti Andree].
, (D01190)870-IV-19 (Conflent)
Alterat. Restitució escriptural del bescanvi de terres entre Protasio i Lorentius a Femengano i del reconeixement de Wisimoda i Lorentius que les terres de Plano són del monestir de Sancti Andree.
i (D01191)870-IV-19 (Conflent)
Alterat. Restitució escriptural de la donació de Wisimoda a Lorentio d'una terra a Lare en el lloc anomenat Rubiario.

Creat 2010-09-02. Darrera modificació de la pàgina el 17 de September del 2021 a les 17h20