Cercar:

Seccions

Fons Cathalaunia



Bibliografies



Metodologia del wiki
Dades

PrimerPreviSegüentDarrer

Títol : Làpida del comte Sunyer a Santa Maria de Roses.

Resum : Làpida del comte Sunyer a Santa Maria de Roses.

Dates : ~909|[948-951]

Lloc : Roses

Autor :

Original : Si

Bibliografia : -

Antropònims : (2) -

  1. Suniarius o Suniarius, comte
    1. CELEBS COM(es) Svniarius CELIBE(m)
    2. Svniarii PRINCIPIS ALMI QUI VOCOR
  2. Argibadus, sacerdot
    1. Argibadvm VIDELICET SACER(dos)
    2. OPVS EXPLEVIT Argibadvs

Topònims : (0) -

Datació : -

Any de Crist :
Any de l'Era :
Any de Regnat :
Indicció :
Epacta :
Hègira :
Dia i Mes :

Text : -

Versió Una lápida medieval de Santa Maria de Rosas

+ CELEBS COM(es) Svniarius (o 1?) CELIBE(m)

ELIGENS VITA(m) SP(er)N[en]SQ(ve) X(ri) P(ro) AMORE CADUCA PROPRIO

MERCATVS E(st) CORPORI ETERNA NA(m) SVO[in]TV(i)TV IVSSIT RE

PARARI A FVNDAMENTIS ECCL(esi)A CONIUSQ(ve) EI(vs) CV(m)

FILIIS EI(vs) SEQVENTES P(re)CEPTA STUDIOSE HOC ADIMPLE

RE CVRAVERV(n) STATVENTES STRVE(n)DA(m) P(er) B[on] V(m) DIGNV(m) Q(ve) XPI

MINISTRV(m) Argibadvm VIDELICET SACER(dos) ET

OPERI HVIVS P(er)FECTOR IVSSV IGITVR

Svniarii (o 1?) PRINCIPIS ALMI QUI VOCOR

HOC OPVS EXPLEVIT Argibadvs

Versió L'Epigrafia medieval dels comtats gironins 1 D.43

+ CELEBS COM) SVNIARIUS CELIBE

[DE]ELIGENS VITA . SPNSQ . XPI P AMORE CADVC PPRIO

MERCATVS E CORPORE EETERNA . HA SVO TVTV IVSSIT RE

PARARI A FVNDAMENTIS ECCLA . CONIVSQ . EI . CV

FILIIS EI . SEQVENTES PCEPTA STVDIOSE HOC ADIMPLE

RE CVRAVERV . STATVENTES QVEDA PBV DIGNVQ . XPI

MINISTRV ARGIBADV VIDELICET SACER . ET

[OPI]S HVIVS PFECTOR . IVSSV IGITVR

Svniarii (o 1?) PRINCIPIS ALMI . QUI VOCOR

HOC OPVS EXPLEVIT ARGIBADVS

Traducció : -

Traducció al català a : L'Epigrafia medieval dels comtats gironins 1 p.140

+ El comte Sunyer cèlibe , triant una vida cèlibe i rebutjant per amor a Crist les coses caduques , ha comprat amb el seu propi cos les coses eternes , va ordenar reparar sota la seva protecció aquesta església des dels fonaments. I la seva esposa , juntament amb els seus fills , seguint les indicacions amb entusiasme van tenir cura de dur-ho a terme , triant un home bo i digne , ministre de Crist , o sigui Argibad sacerdot i realitzador de l'obra. Per ordre doncs , del príncep Sunyer , jo que em dic Argibad , he acabat aquesta obra.

Versions : -

Web : -

Comentaris : -

La identificació del comte Sunyer és dubtosa, la bibliografia més moderna l'associa (lògicament, atenent a la localització de l'epígraf) al comte d'Empúries , si bé no aporta dada per negar la identificació prèvia com el Sunyer comte de Barcelona i fill del Pîlós , que sí estava raonada.

Líneas 8-10 , post IVSSV , aparentment posteriors (Una lápida medieval de Santa Maria de Rosas p.274)

La datació com a 909 circa (L'Epigrafia medieval dels comtats gironins 1 D.43) Caldria avançar-la al 913 , ja que disposem de documents d'aquesta data que encara presenten al comte d'Empúries fent funcions públiques.

Creat 2010-07-15. Darrera modificació de la pàgina el 01 de July del 2019 a les 13h36