Cercar:

Seccions

Fons CathalauniaBibliografiesMetodologia del wiki
Dades

PrimerPreviSegüentDarrer

Títol : Alterat? Donacíó a Cuixà del comtes Ermessenda, Rodolf , Miró i Quixilo.

Resum : Alterat? Els comtes Ermessenda, Rodolf , Miró i Quixilo donen a Sant Andreu i Sant Germà (Cuixà) en la vall de Conflent, en l'apendici del castell Verneto, l'església de Sant Vicenç i l'alou de Campllong, i en el port d'Inforcatus, l'església de Sant Pere.

Dates : 876|877|885|898-XII-1

Lloc : Cuixà

Autor :

Original : No

Bibliografia : -

Antropònims : (7) -

 1. Ermesinda (877|885) (898), comtessa
  1. Ego Ermesinda Comitissa & Rodulfo Comite & Mirone Comite & Quixilo Comitissa simul in unum donatores
  2. S. Ermesinda Comitissa.
 2. Rodulfo (877|855) (898), comte
  1. Ego Ermesinda Comitissa & Rodulfo Comite & Mirone Comite & Quixilo Comitissa simul in unum donatores
  2. S. Rodulfi Comiti.
 3. Mirone (877|885) (898), comte
  1. Ego Ermesinda Comitissa & Rodulfo Comite & Mirone Comite & Quixilo Comitissa simul in unum donatores
  2. S. Mirone Comite.
 4. Quixilo (877|885) (898), comtessa
  1. Ego Ermesinda Comitissa & Rodulfo Comite & Mirone Comite & Quixilo Comitissa simul in unum donatores
  2. S. Quixilo Comitissa
 5. Guifredo (877|885) (898), comte
  1. S. Guifredo Comite.
 6. Carles (877) (885) (898), rei
  1. anno primo quo coepit regnare Rex Carolus.
 7. Guitiza, prevere , escrivà
  1. Guitiza indignus Presbyter , qui hanc cartam eleemosynariam scripsit & subscripsit

Topònims : (18) -

 1. Sant Andreu i Sant Germà, genèric
  1. Sancto Andrae Apostolo & Sancto Germano confessori Christi
 2. Tete, genèric
  1. & sic tendit per ipsa Tete.
 3. Conflent, vall
  1. alodes nostros quos habemus in valle Confluente in apendicio de castro Vernero

 1. Vernero, castell
  1. alodes nostros quos habemus in valle Confluente in apendicio de castro Vernero

 1. Sancti Vincentii, església
  1. Ecclesia Sancti Vincentii cum omnibus finibus & affrontationibus ejus ad se pertinentibus
 2. Campolongo, alou
  1. & ipso alode quod dicitur Campolongo , tam cultum quam eremum.
  2. de alia in Campo Longo
 3. Sancti Vincentii, alou
  1. Et affrontat ipse alodis Sancti Vincentii de unaparte in Exaume
 4. Exaume, genèric
  1. Et affrontat ipse alodis sancti Vincentii de unaparte in Exaume
 5. Vivel, genèric
  1. de tertia in Vivel
 6. Planitie, genèric
  1. de quarta in Planitie
 7. Singorano, genèric
  1. de quinta in Singorano
 1. Inforcatos, port
  1. Et in portu Inforcatos

 1. Sancti Petri, esglèsia
  1. ipsam Ecclesiam Sancti Petri cum decimis & primitiis
  2. Et affrontat ipsa parrochia Sancti Petri
 2. Agreval, camp
  1. de una parte in campo Agreval
 3. Ennegono, cher
  1. de alia in chero Ennegono
 4. Bolcharia, riu
  1. de quarta in rivo Bolcharia
 5. Francisca, via
  1. de quinta in strata Francisca superiore usque in grado Redese
 6. Redese, grado
  1. de quinta in strata Francisca superiore usque in grado Redese

Datació : -

Facta carta eleemosynaria Kalendis Decembris anno primo quo coepit regnare Rex Carolus.
Any de Crist :
Any de l'Era :
Any de Regnat : 1
Indicció :
Epacta :
Hègira :
Dia i Mes : XII-1

Text : -

In nomine patris summi & filii ac spirtus sancti. Ego Ermesinda (o 1?) Comitissa & Rodulfo (o 1?) Comite & Mirone (o 1?) Comite & Quixilo (o 1?) Comitissa simul in unum donatores sumus Domino Deo & Sancto Andrae Apostolo & Sancto Germano confessori Christi alodes nostros quos habemus in valle Confluente in apendicio de castro Vernero , id est , Ecclesia Sancti Vincentii cum omnibus finibus & affrontationibus ejus ad se pertinentibus , & ipso alode quod dicitur Campolongo , tam cultum quam eremum. Et affrontat ipse alodis Sancti Vincentii de unaparte in Exaume , de alia in Campo Longo , de tertia in Vivel , de quarta in Planitie , de quinta in Singorano. Et in portu Inforcatos donamus ipsam Ecclesiam Sancti Petri cum decimis & primitiis & omnibus oblationibus sibi pertinentibus. Et affrontat ipsa parrochia Sancti Petri de una parte in campo Agreval , de alia in chero Ennegono , de tertia in catella pendente , de quarta in rivo Bolcharia , de quinta in strata Francisca superiore usque in grado Redese ; & sic tendit per ipsa Tete. Quantum inter istas affrontationes includunt , sic donamus ad praedictum locum praedictas Ecclesias cum terminis earum & omnia sibi pertinentia ab integrum propter remedium animae nostrae. Quisquis hanc cartulam eleemosynariam.... dirumpere , primitus iram Dei incurrat & sancti ejus , & hoc non valeat vincere , sed duplum emender , & postea firma permaneat.

Facta carta eleemosynaria Kalendis Decembris anno primo quo coepit regnare Rex Carolus (o 1?) (o 2?).

S. Ermesinda (o 1?) Comitissa. S. Guifredo (o 1?) Comite. S. Rodulfi (o 1?) Comiti. S. Mirone (o 1?) Comite. S. Quixilo (o 1?) Comitissa , qui hanc cartam fecimus.

Guitiza indignus Presbyter , qui hanc cartam eleemosynariam scripsit & subscripsit sub die et anno quo suprà.

Traducció : -

Versions : -

Web : -

Comentaris : -

Document contradictori (falsificat?) que permet no menys de tres datacions que al seu torn impliquen diferents identificacions dels personatges presents.

877-XII-1 La menció de Sant Andreu i Sant Germà, fa pensar en un escenari anterior a la inundació del 878 que destruí el monestir d'Eixalada; però llavors la datació per un any primer de Carles esdevé impossible, ja que l'únic Carles anterior al 878, és Carles el Calb el 840. Per això (Catalunya Carolíngia. Els comtats de Rosselló, Conflent, Vallespir i Fenollet D. 107) s'inclina per pensar que hi hagué error en la transcripció del nom del rei, i que hi posaren un Carles al lloc d'un Lluís (el Tartamut). Dóna força a aquesta datació, el fet que un prevere i escrivà Guitiza apareix en altres documents de la dècada dels 870 (D01217)[874-VI-20 - 875-VI-19] (Conflent)
Alterat. Restauració escriptural de la venda feta per el matrimoni Sargisis i Balaschita dels seus bens a la vila de Talatio [al monestir d'Exalata].
i (D01220)876 (Conflent)
Alterat. Restauració escriptural de la donació que feu Novolenda femina a l'abat Barone , a Protasio i als monjos de Sancti Andree i Sancti Germani d'una vinya a Scalas , una altra a Palmalata , una terra a Orrias i una altra a Planulos i de les seves possesions a Oncenias.
. Prenent aquest punt de vista, una variant seria veure aquest primer any de Carles com el de la seva coronació com emperador (en aquest cas l'error seria haver oblidat tot i així la nova condicio d'emperador del rei), llavors seria el 876, però cal indidcar que a (D01220)876 (Conflent)
Alterat. Restauració escriptural de la donació que feu Novolenda femina a l'abat Barone , a Protasio i als monjos de Sancti Andree i Sancti Germani d'una vinya a Scalas , una altra a Palmalata , una terra a Orrias i una altra a Planulos i de les seves possesions a Oncenias.
Guitiza prevere , escrivà el datà per anno primo imperante Karolo sugusto,

898-XII-1 Aquesta datació seria en principi la més natural, tant per la fórmula de datació (normal en el rei Carles el Simple), com per la identificació dels personatges presents, en aquest cas tots ells fills de Guifré Pilós. S'hi oposa només la menció de Sant Andreu, destruït el 878, tot i que el record persistirà (D00099)901-VII-2 (Conflent)
Laurentius reconeix davant del tribunal presidit per el comte Miró la validesa de les escriptures de compra de terres al vilar Lare presentades per Gontefredo abat de Sancti Germani.
.

885-XII-1 Abadal, a(Els temps i el regiment del comte Guifred el Pilós D. VII p.119-125) proposà la datació segons Carles el Gras, l'emperador. En aquest cas a la dificultat (no insuperable) de la menció de Sant Andreu que ja hem comentat en la datació del 898, s'hi sumaria un error de protocol (tampoc inusual) al titular a Carles el Gras com a rei, i no emperador.

Per aquestes raons, es proposen tres jocs d'identificacions, segons les tres datacions possibles.

Creat 2010-06-28. Darrera modificació de la pàgina el 26 de April del 2022 a les 08h57