Cercar:

Seccions

Fons CathalauniaBibliografiesMetodologia del wiki
Dades


Documents en el Fons Cathalaunia (cronològicament).

A cada document se li assigna un codi que pot anar des de D00000 fins D99999.

Els documents amb datació per interval tancat, s'ordenen per l'inici del interval, si l'interval es obert, es fa servir l'extrem que estigui definit. En cas de datacions múltiples, s'utilitza la més reculada. També es pot consultar la llista de documents Any a any

Actualment amb 1745 documents.
(Un asterisc '*' al títol, indica que encara no està completament indexat.)


D01167 [707-XII-1 - 708-XI-19] Notícia de la primera conquesta de la illa de Mayürqa feta l'any 89 per 'Abd Allah ibn Musa ibn Nusayr.Notícia de la primera conquesta de la illa de Mayürqa feta l'any 89 per 'Abd Allah ibn Musa ibn Nusayr.
D00954 716-XII Alterat. Inscripció del trasllat de les restes de Maria Magdalena feta per el rei Odoino l'any 716 en motiu de l'arrivada dels sarraïns.Alterat. Inscripció del trasllat de les restes de Maria Magdalena feta per el rei Odoino l'any 716 en motiu de l'arrivada dels sarraïns.
D00843 727|797 Alterat. Afegitó a Chronologia et Series Regum Gothorum. Carolus rei dels franchorum regna sobre els gothi.Alterat. Afegitó a Chronologia et Series Regum Gothorum. Carolus rei dels franchorum regna sobre els gothi.
D00379 735|764 Alterat. Epitafi d'Otger Cataló (Cuixà).Alterat. Epitafi d'Otger Cataló (segons fonts del S.XVI , text d'una làpida a Cuixà).
D00998 745-IX Alterat. Fundació del monestir de Beati Andreae al lloc d'Exalada en el cap de la vall Confluentis feta per homes vinguts de la ciutat d'Orgel. (Narratio de fundatione monasterii Sancti Germani de Cuxa a fratre Vincentio Pisani scripta).Alterat. Fundació del monestir de Beati Andreae al lloc d'Exalada en el cap de la vall Confluentis feta per homes vinguts de la ciutat d'Orgel , posteriorment destruit per les aigües del riu Thetis amb sols cinc monjos supervivens i que tingué tres abats , Baronus , Guitida i Comendatus fins que l'ardiaca urgellenc Protasio edificà el monestir de Sancti Germani en la vall de Cuxano on fou el primer abat. (Narratio de fundatione monasterii Sancti Germani de Cuxa a fratre Vincentio Pisani scripta).
D01586 785|[875-877] Alterat. Document perdut. Diploma fundacional de Carolus Magnus ordenant la conversió en monestir del castell d'Octaviano Augusti sota l'advocació de Sancti Cumphati màrtir.Alterat. Document perdut. Diploma fundacional de Carolus Magnus ordenant la conversió en monestir del castell d'Octaviano Augusti sota l'advocació de Sancti Cumphati màrtir.
D01388 >791 Epitafi del bisbe Arricho.Epitafi del bisbe Arricho.
D01126 793-XII-27 Alterat. Despres de la destrucció del monestir de Sancti Andreae l'ardiaca Prothasius demanà a l'emperador Carolum permís per la seva reconstrucció en la vall de Cuxano. (Narratio de fundatione monasterii Sancti Germani de Cuxa a fratre Vincentio Pisani scripta).Alterat. Despres de la destrucció del monestir de Sancti Andreae l'ardiaca Prothasius demanà a l'emperador Carolum permís per la seva reconstrucció en la vall de Cuxano , l'emperador dictà que es fes sota la invocació de Sancti Germani bisbe Autisiodorensis i el papa Adrianus ordena prevere a Prothasium i l'anomenà abat del futur monestir que dos anys després es construí i en l'altar del qual es diposità una ma de Sancti Germani i una dent de Sancti Amatoris. Els següents abats foren , Henberto , Adasmundo , Asmario , Guitida , Blanderico , Adalardo , Aynardo , Reynardo i Gondefred qui demanà un privilegi al papa Agapito II , seguit per Pontius , qui amb el comte de Barcinonae Seniofredus edificà el cenobii dedicat a Beati Michaelis. (Narratio de fundatione monasterii Sancti Germani de Cuxa a fratre Vincentio Pisani scripta).
D00744 792-II-25|1336 Alterat. Trasllat de clàusula de diploma de Carlemany de l'any 792 on anomena Cotaldus de Craho baró del castell de Centelles.Alterat. Trasllat de clàusula de diploma de Carlemany de l'any 792 on anomena Cotaldus de Craho baró del castell de Centelles.
D00003 795-III Precepte de Carlemany a Joan.Precepte de Carlemany a Joan.
D01385 800-IX-13 Alterat. Làpida perduda de Beru nebot d'Addonis rei Barchinonensis.Alterat. Làpida perduda de Beru nebot d'Addonis rei Barchinonensis convertit per Helizachar prior del monestir de Castris.
D01227 801-V-4 Alterat. L'emperador i rei Carolus notifica a l'arquebisbe Narbonensi i al bisbes Elenensis i Urgellitano del permís donat a l'ardiaca Protasius per reconstruir el monestir de Sancti Andree destruit per una riada en el lloc antigament conegut com Exalata , en el lloc de Cuxano sota l'advocació de Sancti Germani bisbe Antisiodorensis.Alterat. L'emperador i rei Carolus notifica a l'arquebisbe Narbonensi i al bisbes Elenensis i Urgellitano del permís donat a l'ardiaca Protasius per reconstruir el monestir de Sancti Andree destruit per una riada en el lloc antigament conegut com Exalata , en el lloc de Cuxano sota l'advocació de Sancti Germani bisbe Antisiodorensis.
D00470 804|898|[902-904]-V Alterat. A Matisconense , el bisbe Geiraldus dóna una terra en precària a Bodo i el seu germà Rodberto.Alterat. A Matisconense , el bisbe Geiraldus dóna una terra de Sancti Vincentii , sita en la vila de Colonicas de l'agro Marciacense del pagus Madisconense , en precària a Bodo i el seu germà Rodberto. Es fixa un pagament anual a Sancta Maria de vuit denarios , i un plaç de renovació de cinc anya.
D00380 813 Alterat. Làpida Bonafilius Rocabertini vescomte i miles de Carlemany.Alterat. Làpida Bonafilius Rocabertini vescomte i miles de Carlemany.
D00000 <=814 Precepte de Carlemany, donació a església de GironaDocument perdut, citat en precepte del 834 de Lluís el Piatós per a Wimer bisbe de Girona.
D01082 815-X-15 El clergue Bunnus ven al prevere Sintefredo la part rebuda del seu pare Laurici dels seus bens en la vila de Cotineto de l'apendici del castel de Tauste del suburbi Orgellitano.El clergue Bunnus ven al prevere Sintefredo la part rebuda del seu pare Laurici dels seus bens en la vila de Cotineto de l'apendici del castel de Tauste del suburbi Orgellitano , per deu solidos.
D00004 819-XI-1 Alterat - Acta consecrationis Ecclesiae Vrgellensis.Alterat - Acta de consagració de la Seu d'Urgell.
D00920 820|873-IX-21 Alterat. Sigebobus bisbe Narbonensis a precs de l'abat Gulfaricus del monestir de Sancti Iacobi i dels comtes Wifredus i el seu germà Mirone i Olibano i el seu germà Ayfredo acut al lloc de Fromigueria del comtat Redensi a consagrar les esglésies de Sancti Petri i Sancti Ioannis Baptiste construides per els comtes tal i com consagrà la de Sancte Marie en honor de Sancti Iacobi.Alterat. Sigebobus bisbe Narbonensis a precs de l'abat Gulfaricus del monestir de Sancti Iacobi i dels comtes Wifredus i el seu germà Mirone i Olibano i el seu germà Ayfredo acut al lloc de Fromigueria del comtat Redensi a consagrar les esglésies de Sancti Petri i Sancti Ioannis Baptiste construides per els comtes tal i com consagrà la de Sancte Marie en honor de Sancti Iacobi , els comtes donen la vila de Formiguaria a l'abat.
D01649 821 Alterat. Document perdut. Julius ven terres en la vila de Sarclanus al prevere Godescalco.Alterat. Document perdut. Julius ven terres en la vila de Sarclanus al prevere Godescalco.
D00386 [824-913] Alterat. Relat de la invenció dels sants Valeri , Vicenç i Eulàlia al Peloponès.Alterat. Relat de la invenció dels sants Valeri , Vicenç i Eulàlia al Peloponès. Abans que els fills d'Agar envaïssin Creta , arribaren per mar al castell de Bubalorum dos sepulcres provinents de la ciutat de Barcelona ; un amb les restes de bisbe sant Valeri , del diaca Vicenç i de la celebèrrima màrtir santa Eulàlia , i l'altre , amb les del seus servents. Els habitants del lloc , en mirar de traslladar les restes , es trobaren que elles mateixes els hi indicaren el lloc del no que es volien moure , i per tant els hi edificaren allà mateix un temple. Amb l'arrivada dels musulmans a Creta (824) , la illa de Bubalorum fou pressa i saquejada i les restes abandonades , fins que en temps dels emperadors Lleó i Alexandre (886-913) , alertat per transeünts , el bisbe de Monembasia , que abans ho havia estat de Corona , Nicetas , envià preveres a examinar el lloc. Finalment les restes descansaren sota l'altar de santa Irene en l'església major de Monembasia dedicada a Santa Anastasia.
D01060 834-X-19 Al palau reial de Carisiaco l'emperador Hludowicus a petició del seu fidel comte Beringarius atorga al seu fidel comte Oliba les viles de Virzilianus i Montilionis del pagus Carcassense.Al palau reial de Carisiaco l'emperador Hludowicus a petició del seu fidel comte Beringarius atorga al seu fidel comte Oliba les viles de Virzilianus i Montilionis del pagus Carcassense , per la seva demostrada fidelitat en temps convulsus.
D00001 834-XII-2 Precepte de Lluís el Pietós per la Seu de GironaPrecepte donat per Lluís a instàncies del bisbe Wimer per la Seu de Girona revalidant els bens donats prèviament per Carlemany i posant-els sota la seva protecció i inmunitat.
D01569 [840-875] lterat. El matrimoni Gualterus i Gaspasia donà un masus en la vila de Sania Rotunda del terme d'Engeolis del pagus Vallaico als canonges de Sanctae Mariae i als monjos de Sancti Theofredi en temps del rei Carolo. (regest).lterat. El matrimoni Gualterus i Gaspasia donà un masus en la vila de Sania Rotunda del terme d'Engeolis del pagus Vallaico als canonges de Sanctae Mariae i als monjos de Sancti Theofredi en temps del rei Carolo. (regest).
D00006 [840-893] Alterat - Vita Sancti TheodardiAlterat - Vida de Sant Teotard (840-893), arquebisbe de Narbona (885-893).
D00831 [840-841] Alterat. Restauració escriptural. Vulo , els preveres Comendatus i Argimirus , Eralius , Addanasinda , Fluridia , Adesinda , Maior , Goteleba , Chindiberga , Cixilo , Alexander & Vurilio i el monjo Tructulfus fan donació conjunta amb el monjo Concessus dels seus bens en el vilar de Faulino al domus de Sancti Andree (d'Eixalada).Alterat. Restauració escriptural. Vulo , els preveres Comendatus i Argimirus , Eralius , Addanasinda , Fluridia , Adesinda , Maior , Goteleba , Chindiberga , Cixilo , Alexander & Vurilio i el monjo Tructulfus fan donació conjunta amb el monjo Concessus dels seus bens en el vilar de Faulino al domus de Sancti Andree, terres que els hi vingueren dels seus avis Dextro , Salbirico , Chindeberga i Cixilone , fills de Mascarani de quan Aumar ibin Aumar regia Narbona.
D00202 842-II-14 Juraments d'Estrasbourg.Juraments d'Estrasbourg.
D01650 843 Alterat. Document perdut. El matrimoni Eldebrandus i Ermetructe ven terres en la vila de Sarclanus al prevere Godescalco.Alterat. Document perdut. El matrimoni Eldebrandus i Ermetructe ven terres en la vila de Sarclanus al prevere Godescalco.
D01228 843-I-25 En el monestir de Sancti Vedasti d'Atravato el rei Karolus fa donació de bens fiscals al seu fidel Sicfrido.En el monestir de Sancti Vedasti d'Atravato el rei Karolus fa donació de bens fiscals al seu fidel Sicfrido , en el pago Ruscilione els de la vila de Kanoas , en el pago Confluente els de la vila de Prata i els serfs del pagus , en el pago Cerdaniae els de la vila de Montelianos i Hencurrio i en el pago Oriel els de la vila anomenada Vallis Andorra.
D01226 843-II-6 Alterat? Acta del jurament fet en l'altar de la basílica de Sancti Stephani del lloc conegut com Acuciano dels vint-i-un testimonis presentats en el judici entre la femina Ravella i el comte Suniario.Alterat? Acta del jurament d'Aldomarus , Desiderius , Trasoarius , Ermellus , Leuntianus , Ildevigius , Rodesindus , Dagobertus , Dadila , Alogamius , Angafredus , Alderamnus , Ennecho , Ravellis , Trasericus , Waldo , Judila , David , Bertus , Rauticus i Benedictus en el judici entre la femina Ravella i el comte Suniario , manifesten en l'altar de la basílica de Sancti Stephani del lloc conegut com Acuciano que ha tingut la propietat de l'alou de Basano , que també es delimita , per trenta o més anys.
D01225 843-II-7 Alterat? Judici del vicedominus Witiza missus del comte Suniario entre Hodoacer mandatari del comte Suniario i Wimarane mandatari de Ravella femina per la propietat de l'alou de Basone al lloc de Baxianos , fet en el lloc anomenat Acuciaco del territori Rosoliense del suburbi Helenense.Alterat? Judici del vicedominus Witiza missus del comte Suniario entre Hodoacer mandatari del comte Suniario i Wimarane mandatari de Ravella femina per la propietat de l'alou de Basone al lloc de Baxianos , fet en el lloc anomenat Acuciaco del territori Rosoliense del suburbi Helenense , el mandatari del comte no pot presentar cap prova mentre que Ravella aporta el jurament fet en l'església de Sancti Stephani per vint-i-un testimonis al seu favor i per tant el tribunal sentencia en el seu favor.
D01163 844-V-25 Alterat. Judici fet en el monestir de Sancti Saturnini de la ciutat de Tolosa promogut per el rei Carolo entre el comte Alarico i Giemundo monjo del monestir de Sancti Cirici et Sancti Andreae que l'acusa d'haver-ne pres el control injustament.Alterat. Judici fet en el monestir de Sancti Saturnini de la ciutat de Tolosa promogut per el rei Carolo entre el comte Alarico i Giemundo monjo del monestir de Sancti Cirici et Sancti Andreae que l'acusa d'haver-ne pres el control injustament , el rei anomena a Guondemaro bisbe Gerundensi , Eienricho comte Pictavensi , Gaefero comte Burdalensi comite , Servodei jutge i Petri archilevitae Sancti Stephani Tolosa per dur el judici , Giemundo presenta catorze testimonis que li donen raó i situen la seva tinença més de cinquanta anys abans per ordre de Carlemany , testimonis que no són rebatuts per el comte.
D00125 844-XI-9 Rotrudis viuda del comte Alaricus i filla del difunt comte Berani i Romillae, ven al seu fill Auriolo tres viles en territori Elenense.Rotrudis viuda del comte Alaricus i filla del difunt comte Berani i Romillae, ven al seu fill Auriolo tres viles en territori Elenense amb els seus vilars corresponents: La vila de Truliars amb Lintexetum , Taraccarias , Ceceranum , i Lanetellum que està sobre el riu anomenat Ricardo ; la de Palatiolo , que està sobre el vic del mercat públic d'Helena a prop del bosc anomenat Berchale ; i la de Comba , que està sobre Confluente en la vall Molegiga. El preu es fixà en 500 solidatas que els bons homes val·lorarent de les coses que Alaricus li deixà al seu fill, és a dir, en or, plata i una vascula argentea vel deurata.
D01198 845-V-25 Alterat. Restitució escriptural de la venda que Adal... , Recesendus , Alierus i tres germans més fills d'Elperici i Fachilones feren al convers Protasius de la seves heretats al vilar de Cuxano.Alterat. Restitució escriptural de la venda que Adal... , Recesendus , Alierus i tres germans més fills d'Elperici i Fachilones feren al convers Protasius de la seves heretats al vilar de Cuxano per once solidos bens que els hi vingueren de compres als fills Benerelli , als de Donati , als de Bermuti , als de Turibio i de Kardella i el seu fill Garsiane.
D01231 846-II-24 Alterat. El comte Berà dóna al cenobi de Sancti Andreae del lloc d'Exalata de la vall d'Engarra l'alou que l'envolta amb l'església de Sancti Andreae.El comte Berà dóna al cenobi de Sancti Andreae del lloc d'Exalata de la vall d'Engarra l'alou que l'envolta amb l'església de Sancti Andreae , per la seva ànima.
D01197 846-III-31 Alterat. Restitució escriptural de la venda feta per els germans Domenicus , Vincentius , Rossa , Oceira i Anestasia [a Protasius] de la seva heretat en el vilar de Cuxano i Tauriniano.Alterat. Restitució escriptural de la venda feta per els germans Domenicus , Vincentius , Rossa , Oceira i Anestasia [a Protasius] de la seva heretat en el vilar de Cuxano i Tauriniano que els hi vingué dels seus pares Morekati i Wilisinda i del seu avi Stephaní per trenta-cinc solidatas.
D01007 847-X-20 Làpida del bisbe Theodemirus Hiriense.Làpida del bisbe Theodemirus Hiriense.
D01206 [848-VI-20 - 849-VI-19] Alterat. Restauració escriptural de la donació en testament del clergue Abraham al prevere Protasio de l'església de Leco i de bens a Ligirano.Alterat. Restauració escriptural de la donació en testament del clergue Abraham al prevere Protasio de l'església de Leco que li vingué del seu germà el prevere Ildigernus qui la rebé del seu germà el prevere Recosindus i de bens a Ligirano.
D00427 [849-VI-20 - 850-VI-19] Vita Sancti Geraldi Auriliacensis comitis.Vita Sancti Geraldi Auriliacensis comitis , escrita per Sant Odó , abat de Cluny al voltant de l'any 930.
D01389 [850-900] Inscripció en capça bisbe Flavianus Addolenus (de Couserans).Inscripció en capça bisbe Flavianus Addolenus (de Couserans).
D01208 [850-925] Alterat. Restauració escriptural de la donació que Leonigia femina feu al prevere Vulone d'una vinya a Palmalata.Alterat. Restauració escriptural de la donació que Leonigia femina feu al prevere Vulone d'una vinya a Palmalata que havia estat propietat il·legal de Quetesindus.
D01603 ~850 Document perdut. Inscripció en marbre sobre el túmul amb la lipsanoteca de les restes del sants Severinum , Exuperivm i Felicianvm al monestir de Romans.Document perdut. Inscripció en marbre sobre el túmul amb la lipsanoteca de les restes del sants Severinum , Exuperivm i Felicianvm al monestir de Romans.
D01713 850 Alterat. Document perdut. Precepte del rei Karolus fet en la ciutat d'Albia cedint l'abadia de Sancti Velosiani al monestir de Sancti Tiberii. (regest).Alterat. Document perdut. Precepte del rei Karolus fet en la ciutat d'Albia cedint l'abadia de Sancti Velosiani al monestir de Sancti Tiberii. (regest).
D01196 850-IV-12 Alterat. Restitució escriptural la venda d'once propietaris al convers Protasio de la mitat de Cotaleto sent l'altra mitat del monestir de Sancti Germani per precepte reial.Alterat. Alterat. Restitució escriptural la venda de Condesalba , Enuteria , Vinulii , Nantiricus , Usila , Galfaricus , Cixila , Malangecus , Natalinus , Rodesendus i Hereldes al convers Protasio de la mitat de Cotaleto per vint solidatas sent l'altra mitat del monestir de Sancti Germani per precepte reial.
D00930 850-IX-24 Alterat. Soniofredi bisbe Gerundensis consagra l'església de Sanctae Mariae de la vila Riodazari del comtat Bisuldunense i Ausonense a precs del seu constructor el comte i marquès Vifredus.Alterat. Soniofredi bisbe Gerundensis consagra l'església de Sanctae Mariae de la vila Riodazari del comtat Bisuldunense i Ausonense a precs del seu constructor , el comte i marquès Vifredus qui la dota amb terres en territori Bisuldunensi i l'església de Sanctae Margaritae , el bisbe li concedeix els delmes dels vilars del terme.
D00585 [854-863] Historia translationis Sancti Vincentii levitae et martyris , ex Hispania in Castrense Galliae monasterium.Historia translationis Sancti Vincentii levitae et martyris , ex Hispania in Castrense Galliae monasterium. Escrita per el monjo parisí Aimoyni.
D01214 [854-VI-20 - 855-VI-19] Alterat. Restauració escriptural de la donació que feren el monjo Salmon i Senderedus a l'abat Comendato i al diaca Betericus de les seves heretats en la vila de Balagari i Alione , i la de dues vinyes feta per Betericus.Alterat. Alterat. Restauració escriptural de la donació que feren el monjo Salmon i Senderedus a l'abat Comendato i al diaca Betericus de les seves heretats en la vila de Balagari i Alione , i la de dues vinyes feta per Betericus.
D01221 [854-864]-VII-16 Alterat. Carta d'usdefruit feta simul in una per l'arxipreste Protasius , els preveres Sancoli , Recosindus i Victor , el monjo Atila i el sotsdiaca Baro als monjos del monestir de Sancti Andree a Exalata.Alterat. Carta d'usdefruit feta simul in una per l'arxipreste Protasius , els preveres Sancoli , Recosindus i Victor , el monjo Atila i el sotsdiaca Baro als monjos del monestir de Sancti Andree a Exalata , Protasius reté en propietat el vilar de Cuxano i cent quaranta-sis solidos.
D01195 854-VII-16 Alterat. Restitució escriptural del bescanvi fet entre Talasia , Odesinda , Arantola i Moricellus dels seus bens en la vila de Canabellas i a Ocenias amb Protasii i la seva heretat al vilar d'Ogarese i a Pomario.Alterat. Restitució escriptural del bescanvi fet entre Talasia , Odesinda , Arantola i Moricellus dels seus bens en la vila de Canabellas i a Ocenias , bens que vingueren de la seva mare Daculinas i tietes Eterne i Odesinda filles de Felecessemas i netes de Odesina , amb Protasii i la seva heretat al vilar d'Ogarese i a Pomario.
D01194 854-XI-29 Alterat. Restitució escriptural de la donació del vilar de Tresvalles on està edificat el monestir de Sancti Andree i el lloc de Viniculas feta per deu persones a l'abat Conmendato.Alterat. Restitució escriptural de la donació del vilar de Tresvalles on està edificat el monestir Sancti Andree i el lloc de Viniculas feta per Dardus , Ardemannus , Tructulfus , Erildes , Iuvenales , Borrellus , Asenarius , Dacco , Ansemarus i Eggrasius a l'abat Conmendato.
D00586 [855-969] Relat de la translació de les restes de Sant Vicenç a Itàlia.Relat de la translació de les restes de Sant Vicenç a Itàlia. Durant el viatge de l'emperador Otò I a Arethio per rebre la seva futura nora , la princesa grega Theophano , el bisbe del lloc entregà al bisbe de Bergamensis i als monjos del mont Romarici les restes del cos de S. Vincentio , juntament amb altres relíquies , que havien estat dutes a Corduno per el diaca Bertraus i el bisbe Crisulfus , amb no poc perill , des del monestir de Sancti Vincentii aprop de Capuam , quan va ser devastat per els pagans , on havien estat venerades des de feia molt de temps , després que fossin dutes secretament per dos monjos des de Hispania.
D01358 855-IV-1 Alterat. Sesenando compra a Altemiro el predi de Loci (regest).Alterat. Sesenando compra a Altemiro el predi de Loci (regest).
D00926 855|856-IV-17 Alterat? El comte i marquès Wifredus simul in unum amb el vescomte Quiricus donen al domus de Sancti Andree inter Ponts la vila que està entre Aquilare i Clussa i terres al costat del Segre.Alterat? El comte i marquès Wifredus simul in unum amb el vescomte Quiricus donen al domus de Sancti Andree inter Ponts la vila que està entre Aquilare i Clussa i terres al costat del Segre, el comte cedeix la vila i el vecomte dues peces de terra.
D00007 858 Translació dels màrtirs Jordi i AureliRelat de la translació el 858 a terres franques dels cossos del màrtirs de Còrdova, Jordi, Aureli i Natàlia, feta per els monjos Usuard i Odilard del monestir de Saint Germain des Prés, i dels miracles realitzats durant el seu trajecte.
D01277 858|859-XII-18 A Magniaco en el comtat Nevernense on el rei Karolus s'havia refugiat de l'amenaça del seu germà , un cop restaurat , emet precepte per el vicus , on es venera el cos de sant Vincentii , segons el vot que havia fet.A Magniaco en el comtat Nevernense on el rei Karolus s'havia refugiat de l'amenaça del seu germà , un cop restaurat , emet precepte per el vicus , on es venera el cos de sant Vincentii , segons el vot que havia fet , tot restaurant el tenor que tenia en temps del seu avi l'emperador Karolus , el posa sota la seva protecció , en fixa el pagament anual a Sancti Cyrici i confirma la regencia del prevere Adelardo i la seva successió entre membres de la seva família.
D01712 859 Alterat. Document perdut. En el palau de Pontiano el rei Karolus a petició del marquès Umfridi cedí el fisc d'Homegianus en el suburbi Caprariense del territori Biterrense al monestir anomenat Cesarion regit per l'abat Adrebaldo. (regest).Alterat. Document perdut. En el palau de Pontiano el rei Karolus a petició del marquès Umfridi cedí el fisc d'Homegianus en el suburbi Caprariense del territori Biterrense al monestir anomenat Cesarion regit per l'abat Adrebaldo. (regest).
D01193 860-I-11 Alterat. Restitució escriptural de la donació del prevere Conparatus en favor d'Atalamundo i Fermosa i els seus fills Ermemiro i el prevere Protasio de vinyes a Venario , Curtes i Cuxano , feta a Tauriniano i que es perdé a Exalata.Alterat. Restitució escriptural de la donació del prevere Conparatus en favor d'Atalamundo i Fermosa i els seus fills Ermemiro i el prevere Protasio de vinyes a Venario , Curtes i Cuxano , per haver-lo cuidat estant malalt , feta a Tauriniano i que es perdé a Exalata.
D00797 860-XI-9 Alterat? Precepte del rei Caroli per l'abat Theodosius del monestir de Sancti Emetherii Sanctique Genesii del pagus Gerondense.Alterat? Precepte del rei Caroli per l'abat Theodosius del monestir de Sancti Emetherii Sanctique Genesii del pagus Gerondense qui demana al rei la renovació de la protecció que li otorgà en el seu dia el seu genitor l'august Hludowici a l'abat Deodato ; el rei posa sota la seva protecció els bens en el pagus Gerondense , les cel·les sufragànies de Sanctae Mariae sobre el riu Amera i la del riu Starria , juntament amb els bens en la Vallis Anglensis , el palau de Merlac i el bosc a Ausor i les cel·les sites en el pagus Imporitanenso , la de Columbarius sobre el riu Teceram i l'anomenada Carcer en el litoral del mar gran.
D01672 [863-872] Inscripció del prevere Sala a Sant Cugat del Vallès.Inscripció del prevere Sala a Sant Cugat del Vallès.
D01200 [863-874] Alterat. Restitució escriptural del reconeixement fet per Sesendoara i els seus hereus sobre la propietat de l'església de Sancti Vincenti a petició de Sesenando mandatari del comte Mironi.Alterat. Restitució escriptural del reconeixement fet per Sesendoara i els seus hereus sobre la propietat de l'església de Sancti Vincenti a petició de Sesenando mandatari del comte Mironi que l'hauria rebuda del seu avi Bellone i per tant la venta que havia fet als preveres Candeiano i Amantio era injusta.
D01213 [864-VII-16 - 865-VI-19] Alterat. Restauració escriptural de la venda que Ranesindus feu a l'abat Wizane i a Protasio de bens en la vila de Emne , a Canavelles , Maziuncullas , Tobecale i Lare.Restauració escriptural de la venda que Ranesindus feu a l'abat Wizane i a Protasio de bens en la vila de Emne , a Canavelles , Maziuncullas , Tobecale i Lare , bens que li vingueren per compra , testament del seu fill i per la seva muller Ferriola.
D01271 866-II-21 Al palau de Carisiaco el rei Karolus emet precepte d'immunitat per a l'abat Petrus del monestir anomenat Balniolas del pagus Bisuldunensi construït en honor a Sancti Stephani.Al palau de Carisiaco el rei Karolus emet precepte d'immunitat per a l'abat Petrus del monestir anomenat Balniolas del pagus Bisuldunensi construït en honor a Sancti Stephani , com ho feu el seu pare l'emperador Ludovicus per a l'abat Heliae.
D01270 866-II-22 Al palau de Karisiaco el rei Karolus a petició del comte Augarius emet precepte d'immunitat per a l'abat Rimilia del monestir de Santi Iuliani del pagus Bisuldinense.Al palau de Karisiaco el rei Karolus a petició del comte Augarius emet precepte d'immunitat per a l'abat Rimilia del monestir de Santi Iuliani del pagus Bisuldinense , a la cel·la de Sancti Vincentii hi afageix el vilar de Rividazer construit per Gothis i Guasconibus.
D01411 866|876-VI Wilemundus abat d'Alaone es lliure amb tots els seus bens a la comunitat.Wilemundus abat d'Alaone es lliure amb tots els seus bens a la comunitat , una vila al lloc de Subpetra en l'apendici del castell Urrite , una vinya al lloc anomenat Rio i la seva porció de l'heretat dels seus pares.
D01215 [866-VI-20 - 867-VI-19] Alterat. Restauració escriptural de la donació que feu el monjo Armentario a l'abat Witizane de la seva heretat al vilar de Saltone.Alterat. Restauració escriptural de la donació que feu el monjo Armentario a l'abat Witizane de la seva heretat al vilar de Saltone.
D01278 [867-XI-4 ] Alterat? Concili a Trecas , a petició d'Abbo bisbe Nevernensis, el sínode fixa el pagament anual a la seu de Sancti Cyrici de l'església de Sancti Nazari del vicus Magniaco en la cripta de la qual està enterrat sancti Vincentii , en confirma les possessions i reconeix al seu sacerdote Adelardus i la donació que havia fet de la vila de Lursiaco de l'agro Magniacense del pagus Nevernense.Alterat? Concili a Trecas , a petició d'Abbo bisbe Nevernensis, el sínode fixa el pagament anual a la seu de Sancti Cyrici de l'església de Sancti Nazari del vicus Magniaco en la cripta de la qual està enterrat sancti Vincentii , en confirma les possessions i reconeix al seu sacerdote Adelardus qui rebé un precepte reial així com la donació que havia fet de la vila de Lursiaco de l'agro Magniacense del pagus Nevernense.
D01328 868|878-III-25 Epístola Theudoinus Catalaunensis al monjo Almanno Altivillarensem.Epístola Theudoini al monjo Almanum Altivillarensem , describint la trobada del taüt de sant Memmi.
D01224 868-VIII-18 Alterat? En judici del comte Salomonis el vescomte Eldesindo i els jutges Trasebado , Ermemiro , Absalon , Longobardo , Berane i Galindone , Ricosindus mandatari del comte s'evacua davant de Wardina mandatari de l'abat Witizane i el prevere Protasius del monestir de Sancti Andree sobre l'alou de la vila de Kanavellas , Tresvallos i Ucenias i reconeix que no poden ser del benefici del comte.Alterat? En judici del comte Salomonis el vescomte Eldesindo i els jutges Trasebado , Ermemiro , Absalon , Longobardo , Berane i Galindone , Ricosindus mandatari del comte s'evacua davant de Wardina mandatari de l'abat Witizane i el prevere Protasius del monestir de Sancti Andree sobre l'alou de la vila de Kanavellas , Tresvallos i Ucenias i reconeix que no poden ser del benefici del comte en provar-se per jurament de testimonis que eren propietats que el comte Berane havia tingut per herència i compra i que havian passat a la seva filla Rotrude i d'ella a la seva filla Anna que les havia donat a l'abat Eldepertus de Sanctum Stephanum i a Sancto Andrea.
D01744 868|869-IX-27 Alterat. En el palau de Pontione el rei Karolus confirma el bescanvi fet entre el bisbe Erchenraus i el fidel Gotbertum , el bisbe de les propietats de Sancti Stephani donà bens en la vila anomenada Balliolis del pagus Bansionensi , i Gotbertum cedí tres camps a Aviau en el confí Reciacensi del pagus Cathalaunensi.Alterat. En el palau de Pontione el rei Karolus confirma el bescanvi fet entre el bisbe Erchenraus i el fidel Gotbertum , el bisbe de les propietats de Sancti Stephani donà bens en la vila anomenada Balliolis del pagus Bansionensi , i Gotbertum cedí tres camps a Aviau en el confí Reciacensi del pagus Cathalaunensi.
D01739 869? Alterat. Document perdut esmentat en obituari del bisbe Argrimi per el qual el rei Karoli li cedí la meitat del mercat del dia de tots en favor de Sancto Benigno.Alterat. Document perdut esmentat en obituari del bisbe Argrimi per el qual el rei Karoli li cedí la meitat del mercat del dia de tots en favor de Sancto Benigno.
D01728 869|870] Alterat. El Papa Adrianus insta al rei Carolo a que retorni l'església al prevere Herlefridum fins que el seu cas s'hagi decidit en sínode de l'arquebisbe Hincmarus o que el bisbe Erpuinus hagi pogut enviar legats a presentar el seu cas.Alterat. El Papa Adrianus insta al rei Carolo a que retorni l'església al prevere Herlefridum fins que el seu cas s'hagi decidit en sínode de l'arquebisbe Hincmarus o que el bisbe Erpuinus hagi pogut enviar legats a presentar el seu cas.
D01714 [869-873] Alterat. En la vila d'Aziriaco Fuscardus fa donació a S. Benigni regit per l'abat Saron i el cobisbe Bertiloque d'un camp a Liscaria en el confí Aziricense del pagus Oscarensi.Alterat. En la vila d'Aziriaco Fuscardus fa donació a S. Benigni regit per l'abat Saron i el cobisbe Bertiloque d'un camp a Liscaria en el confí Aziricense del pagus Oscarensi , ho fa per la seva ànima i la de la seva mare Fulchilt.
D01743 869-V-13 Gardilo i el seu fill Sendevado venen al matrimoni Golteredo i Girisolimam una terra sota la vila Ossiane del pau Orgellitanense.Gardilo i el seu fill Sendevado venen al matrimoni Golteredo i Girisolimam una terra sota la vila Ossiane del pau Orgellitanense , per l'equivalent a tres solidos i tres argensas.
D01742 869-V-15 En la vila de Talornaio Eldeiarnus ven al monestir de Sancti Benigni regit per el cobisbe Bertilo i l'abat Saron un casal i tres camps en el confi Aziriacense de la vila d'Aziriaco del pagus Oscarense.En la vila de Talornaio Eldeiarnus ven al monestir de Sancti Benigni regit per el cobisbe Bertilo i l'abat Saron un casal i tres camps en el confi Aziriacense de la vila d'Aziriaco del pagus Oscarense , per trenta solidos i amb el consentiment d'Arrian.
D01209 [869-VI-20 - 870-VI-19] Alterat. Restauració escriptural de la venda que el matrimoni Witesindus i Emiro , amb Ermorgia , Castellana , Wismoda , Laurencius , Honesta i Ernulldes feren a l'abat [Barone] , a Protasio i altres monjos de les seves heretats en la vila de Lare.Alterat. Alterat. Restauració escriptural de la venda que el matrimoni Witesindus i Emiro , amb Ermorgia , Castellana , Wismoda , Laurencius , Honesta i Ernulldes feren a l'abat [Barone] , a Protasio i altres monjos de les seves heretats en la vila de Lare , Wismoda en reté l'usdefruit.
D01710 869|870-VI-21 Alterat. En la vall de Moriomanis el rei Karolus a petició del marqués Tolosanus Bernadus emet precepte de protecció per al monestir de Vabra regit per Rotlandus.Alterat. En la vall de Moriomanis el rei Karolus a petició del marqués Tolosanus Bernadus emet precepte de protecció per al monestir de Vabra regit per Rotlandus i construitt en el pagus Ruthenico per Ragemundus pare del marquès , el rei el fa extensiu tant per a Rotlandus posat per Ragemundus com per deprés de la seva mort per a Benedicto germà de Bernardus i fill de Ragemundus.
D01740 <869-VII Alterat. Possible document perdut per el qual el bisbe Isaac adjuntà al cobisbe i abat (de Sancti Beningni) Berthilonem l'abat Saronem per ajudar-lo en les nombroses tasques ecclesials i públiques i les degudes a les perturbacions causades per els Paganorum.Alterat. Possible document perdut per el qual el bisbe Isaac adjuntà al cobisbe i abat (de Sancti Beningni) Berthilonem l'abat Saronem per ajudar-lo en les nombroses tasques ecclesials i públiques i les degudes a les perturbacions causades per els Paganorum.
D01666 869-VII-21 En la vila de Pistas el rei Karolus a petició del bisbe Lingonensis Isaac emet precepte de confirmació per al monestir de Sancti Benigni sit al costat del castell de Divionis.En la vila de Pistas el rei Karolus a petició del bisbe Lingonensis Isaac emet precepte de confirmació per al monestir de Sancti Benigni sit al costat del castell de Divionis.
D01738 869-X-5 En la vila de Siliciaco Vuidricus fa donació a l'església de Sancti Benigni del vicus Divion regida per el cobisbe Bertilo i l'abat Saron d'una peça de vinya en el confí Longoviana de la vila dePatriniaco dela pagus Oscarense.En la vila de Siliciaco Vuidricus fa donació a l'església de Sancti Benigni del vicus Divion regida per el cobisbe Bertilo i l'abat Saron d'una peça de vinya en el confí Longoviana de la vila dePatriniaco dela pagus Oscarense, ho fa per la seva ànima i sepultura i amb el consentiment d'Ingaloera i el seu fill Almaro i de Guntardi.
D01741 869-IX-19|22 Relat de la mort de l'arquebisbe Arelatensis Rotlandus, capturat per els Sarracenis a la illa de Camaria després del seu retorn de la guerra de Hludowicus fill de Hludowici rei de Germaniae contra els Winidos.Relat de la mort de l'arquebisbe Arelatensis Rotlandus, capturat per els Sarracenis a la illa de Camaria després del seu retorn de la guerra de Hludowicus fill de Hludowici rei de Germaniae contra els Winidos i bescanviat per cent-cinquanta lliures d'or, i la mateixa quantitat de mantells, espases i esclaus , fou entregat però mort i enterrat tres dies després.
D01737 869-XI El prepósit Erlenus cedeix als seus nebots Warnefredo i Erlulfo un mansus amb vinya en la vila de Brociano Subter del pagus Vienensi.El prepósit Erlenus cedeix als seus nebots Warnefredo i Erlulfo un mansus amb vinya en la vila de Brociano Subter del pagus Vienensi , se'n reserva l'usdefruit.
D01695 869|870-XI-21 Alterat. A Vienne el rei Karolus confirma la donació que el seu fidel Desiderius fa a l'abat Geiloni i als seus monjos de Sanctae Genetrici Mariae Sanctoque Filiberto del lloc anomenat Godit en el pagus Vallavensi per construir-hi un monestir sota la regla de Sancti Benedicti.Alterat. A Vienne el rei Karolus confirma la donació que el seu fidel Desiderius fa a l'abat Geiloni i als seus monjos de Sanctae Genetrici Mariae Sanctoque Filiberto després de fugir del regne Aquitanorum per els Paganorum del lloc anomenat Godit en el pagus Vallavensi per construir-hi un monestir sota la regla de Sancti Benedicti.
D01192 869-XI-29 Alterat. Restitució escriptural de la venda de Savicellus mandatari de Leubani al convers Protasio d'una terra a la vila de Balacha.Alterat. Restitució escriptural de la venda de Savicellus mandatari de Leubani al convers Protasio d'una terra a la vila de Balacha per dos solidos.
D01736 869-XII-6 Alterat. Sigmunda i Fluridia venen conjuntament al bisbe Auddesindo el seu sisé d'una terra prop del vicus d'Helna en el territori Helenense del comtat Rossolionense.Alterat. Sigmunda i Fluridia venen conjuntament al bisbe Auddesindo el seu sisé d'una terra prop del vicus d'Helna en el territori Helenense del comtat Rossolionense rebuda per l'aprissió dels seus pares , no s'especifica el preu rebut.
D01161 [870-875] Inscripció en flabellum de Sant Filibert de Tournus.Inscripció en flabellum de Sant Filibert de Tournus.
D01141 [870-878] Alterat. El matrimoni Eldequisus i Ello vengué al monestir d'Exalada bens en la vall Confluentana del suburbi Elenense , en la vila Tobese , a Albareto i a Arengo.Alterat. El matrimoni Eldequisus i Ello vengué al monestir d'Exalada bens en la vall Confluentana del suburbi Elenense , en la vila Tobese , a Albareto i a Arengo , per set solidos.
D01140 [870-878] Alterat. El matrimoni Sisicutus i Iucilo amb Quilgisclus vengué al monestir d'Exalada bens a Talatio , a Ocenias i la meitat dels seus bens a Kanavellas.Alterat. El matrimoni Sisicutus i Iucilo amb Quilgisclus vengué al monestir d'Exalada bens a Talatio , un domus a Ocenias i la meitat dels seus bens a Kanavellas , per un bou.
D01139 [870-878] Alterat. El matrimoni Sion i Ranosinda bescanvien amb el monestir d'Exalada una casa en la vila de Emne , cinc terres i una vinya a Kaballos a canvi d'una vinya i un hort a Castello i quatre cabres.Alterat. El matrimoni Sion i Ranosinda bescanvien amb el monestir d'Exalada una casa en la vila de Emne , cinc terres i una vinya a Kaballos comprades a Anestasia , Sunilare , Sancoli , Sanlane , Herelde i Ansemundo a canvi d'una vinya a Castello que fou de Sauri , un hort comprat a Anestegsa i quatre cabres.
D01138 [870-878] Alterat. El matrimoni Spanila i Susanna ven vinya al monestir d'Exalada que tenia amb el seu germà Bellone sita a Cassanos sota la vila de Kanavellas.Alterat. El matrimoni Spanila i Susanna ven vinya al monestir d'Exalada que tenia amb el seu germà Bellone sita a Cassanos sota la vila de Kanavellas , per una euga donada al comte Mirone i un solido.
D01137 [870-878] Alterat. Amarella per la mort del fills que tingué amb Principio fa donació al monestir d'Exalada i al seu cunyat Savicello , de bens en la vila d'Emne.Alterat. Amarella per la mort del fills que tingué amb Principio fa donació al monestir d'Exalada i al seu cunyat Savicello , de bens en la vila d'Emne i en reb usdefruit de mitja vinya al Castelo que fou de Sauri i dels seus germans.
D01136 [870-878] Alterat. El matrimoni Gescafredus i Onesta fan donació al monestir d'Exalada de bens a Emne i Onesta li ven les seves a Lare.Alterat. El matrimoni Gescafredus i Onesta fan donació al monestir d'Exalada de bens a Emne i Onesta li ven les seves a Lare , per un solido.
D01135 [870-878] Alterat. Durabilis i les seves filles Ermenella i Marcharida fan donació al monestir d'Exalada de bens en la vila de Canavelles i la serra Felectus a Lare.Alterat. Durabilis i les seves filles Ermenella i Marcharida fan donació al monestir d'Exalada de bens en la vila de Canavelles i la serra Felectus a Lare , propietats que tenien del seu marit i pare Aspidius.
D01727 870 Alterat. Adalbert fill de Galceran de Cartellà dóna al bisbe de Girona Elies un alou a Cartellà.Alterat. Adalbert fill de Galceran de Cartellà dóna al bisbe de Girona Elies un alou a Cartellà.
D01726 870 Alterat. En judici fet a la vila de Curtanonus davant del bisbe Isaac del comte Odonem i de Bertrannum , Hildebernus després d'haver estat declarat culplable d'apropiació indeguda i d'haver-ne maltractat les alzines retorna a Alcaudus advocat de Sancti Benigni i Sancti Stephani la terra que havia ocupat injustament en el confí Revualdense.Alterat. En judici fet a la vila de Curtanonus davant del bisbe Isaac del comte Odonem i de Bertrannum , Hildebernus després d'haver estat declarat culplable d'apropiació indeguda i d'haver-ne maltractat les alzines retorna a Alcaudus advocat de Sancti Benigni i Sancti Stephani la terra que havia ocupat injustament en el confí Revualdense.
D01725 870-I Alterat. El diaca Rolandus cedeix al monestir de Vabres les basíliques de Sancti Vincentii i Sancti Amancii sites en les centenes Firmiacense i Tauronicense del pagus Rutenico per construir-hi un monestir sota l'advocació de Sancti Vincentii.Alterat. El diaca Rolandus cedeix al monestir de Vabres les basíliques de Sancti Vincentii i Sancti Amancii sites en les centenes Firmiacense i Tauronicense del pagus Rutenico per construir-hi un monestir sota l'advocació de Sancti Vincentii, ho fa en memòria dels seus pares i del seu tiet matern Rodlandi.
D01724 870-I-29 Alterat. En la vila de Rodonione el comte Witbertus cedeix a Geiloni abat del monestir de Sanctae Mariae et Sancti Filibert la vila i el fundum de Rodonionem que havia rebut del rei Lotharii juntament amb els altres bens rebuts del mateix monarca en el comtat Odornensi.Alterat. En la vila de Rodonione el comte Witbertus cedeix a Geiloni abat del monestir de Sanctae Mariae et Sancti Filibert la vila i el fundum de Rodonionem que havia rebut del rei Lotharii juntament amb els altres bens rebuts del mateix monarca en el comtat Odornensi , ho fa per la seva ànima , la dels seus genitors Lanberti i Rutrudis i per la del propi rei que li havia fet de pare.
D01722 870-II-21 Alterat. Donació del cobisbe Constantius i el seu germà el diaca Adrulfus a l'església de Sancti Mauricii de la ciutat de Viene regida per l'arquebisbe Ado d'una vinya sita en el lloc anomenat Ortis del pagus Vienense.Alterat. Donació del cobisbe Constantius i el seu germà el diaca Adrulfus a l'església de Sancti Mauricii de la ciutat de Viene regida per l'arquebisbe Ado 'una vinya sita en el lloc anomenat Ortis del pagus Vienense , en retenen l'usdefruit i es fa amb el consentiment de Witberti.
D01721 870-III-20 El prevere Bertrannus cedeix a l'església de Sancti Mauricii intramurs de la ciutat de Vienne i al seu arquebisbe Ado i als canonges bens sits al lloc anomenat Monte de la vila de Siliaco de l'agro Siliacense del pagus Viennensi.El prevere Bertrannus cedeix a l'església de Sancti Mauricii intramurs de la ciutat de Vienne i al seu arquebisbe Ado i als canonges una casa , hort i vinyes sits al lloc anomenat Monte de la vila de Siliaco de l'agro Siliacense del pagus Viennensi.
D01720 870-IV Notícia del judici del comte Geyrardo fet en la ciutat de Vienna entre Salomonis i Benedicta per la validesa d'una escriptura que ella havia fet en favor d'Anestesiane , muller de Salomonis , i d'Elrico i que posteriorment impugnà.Notícia del judici del comte Geyrardo fet en la ciutat de Vienna entre Salomonis i Benedicta per la validesa d'una escriptura que ella havia fet en favor d'Anestesiane , muller de Salomonis , i d'Elrico i que posteriorment impugnà , el tribunal admet que Salomonis per la llei sàlica i la ratificació del rei Lottarius pot presentar testimonis al seu favor i Benedicta reconeix la validessa de l'escriptura i retorna els bens per vuadium.
D01719 870-IV-5 En el monestir de Sancti Dyonisii el rei Karolus dóna al seu fidel i ministerial Hadebertum catorze mansos en la vila de Gulmaricurtis del pagus Belvacensi amb vint-i-quatre servents amb els seus fills i una parcela de bosc en el lloc anomenat Fraimundi.En el monestir de Sancti Dyonisii el rei Karolus dóna al seu fidel i ministerial Hadebertum catorze mansos en la vila de Gulmaricurtis del pagus Belvacensi amb vint-i-quatre servents , Sichero , Vuanemberto , Frotuino , Absalon , Dischembran , Vuarentramno , Ledemio , Agledulfo , Gontberto , Framengario , item Agledulfo , item Vuanemberto , Frodevino , Letmiro , Gontfredo , Tagenardo , Adelgude , Ledevia , Richildi , Letsida , Petresida , Aifrada , Aflatgia i Bertegildi , amb els seus fills, i una parcela de bosc en el lloc anomenat Fraimundi.
D01716 870-IV-15 Bescanvi de vinyes i horts fet entre el matrimoni Andreus i Teuza amb A[...] en honor de Sancti Pauli en el comtat de Narbona i amb el consentiment d'Ermengarda.Bescanvi de vinyes i horts fet entre el matrimoni Andreus i Teuza amb A[...] en honor de Sancti Pauli en el comtat de Narbona i amb el consentiment d'Ermengarda.
D00100 870-IV-19 Notícia d'una venta feta per Wismoda , el seu fill Laurentius i altres hereus de terres al vilar Lare a Protasio abat de Sancti Andree.Notícia present en un document posterior d'una venta feta per Wismoda , el seu fill Laurentius i altres hereus de terres al vilar Lare a Protasio abat del monestir de Sancti Andree a Exalata, escriptura fou feta davant del comte Miró i en data de XIII. kalendas de maig del 30è any del rei Carles, i que es perdé en motiu de la inundació del monestir per el riu Tet.
D01191 870-IV-19 Alterat. Restitució escriptural de la donació de Wisimoda a Lorentio d'una terra a Lare en el lloc anomenat Rubiario.Alterat. Restitució escriptural de la donació de Wisimoda a Lorentio d'una terra a Lare en el lloc anomenat Rubiario.
D01190 870-IV-19 Alterat. Restitució escriptural del bescanvi de terres entre Protasio i Lorentius a Femengano i del reconeixement de Wisimoda i Lorentius que les terres de Plano són del monestir de Sancti Andree.Alterat. Restitució escriptural del bescanvi de terres entre Protasio i Lorentius a Femengano i del reconeixement de Wisimoda i Lorentius que les terres de Plano són del monestir de Sancti Andree.
D01189 870-IV-19 Alterat. Restitució escriptural de la donació de Wisimoda i Laurentio de terres al vilar de Coma [al monestir de Sancti Iermani].Alterat. Restitució escriptural de la donació de Wisimoda i Laurentio de terres al vilar de Coma que havien adquirit de Geskafredus a canvi d'un bou [al monestir de Sancti Iermani].
D01717 870-IV-21 Judici de Berfredo abat i missi del bisbe Isaac i els seus vassalls Mummione i Brunardo entre Bertilon cobisbe i abat de Sancti Benigni i tres homes del monestir , Bonefridum , Everferdum i Radulfum per un alou en la vila de Ischiriaco.Judici de Berfredo abat i missi del bisbe Isaac i els seus vassalls Mummione i Brunardo entre Bertilon cobisbe i abat de Sancti Benigni i tres homes del monestir , Bonefridum , Everferdum i Radulfum cohereus que tenien escripturat un benefici del seu pare Evrigerius i el seus fills Everfredus i Barlus per un alou en la vila de Ischiriaco. L'abat però presenta deu testimonis en contra , l'escriptura és considerada falsa i han de retornar l'alou a l'abat per festuca i vuadium.
D01718 870-IV-29 Notícia de l'entrega per festuca i vuadium a canvi de trenta-sis lliures de l'alou de Petrae Fontanam feta per Vulfricus en favor del bisbe Isaac en l'esgésia de Sancti Johannis Baptistae de la vila de Ladonam.Notícia de l'entrega per festuca i vuadium a canvi de trenta-sis lliures de l'alou de Petrae Fontanam feta per Vulfricus en favor del bisbe Isaac en l'esgésia de Sancti Johannis Baptistae de la vila de Ladonam, signa ell , la seva muller Guntlendis i els seus set fills Odolrici , Anscarii , Vulfrici , Vualdrici , Evracri Odae i Umberti.
D01715 870-V Alterat. En la basílica de S. Petri Bellilocensis el matrimoni Donadeus i Principia donen al monestir anomenat Belluslocus regit per l'abat Guairulfus una vinya sita en la vila de Ventagiole de la vicaria Asnacense del pago Lemovicino.Alterat. En la basílica de S. Petri Bellilocensis el matrimoni Donadeus i Principia donen al monestir anomenat Belluslocus regit per l'abat Guairulfus una vinya sita en la vila de Ventagiole de la vicaria Asnacense del pago Lemovicino.
D01735 870-V Alterat. Notícia de la recepció feta en el palau d'Attiniacum per el rei Karolus als dotze legats del rei Ludovici i del concili de deu arquebisbes on Hincmarus bisbe Laudunensis signà un libel conjuntament amb Carlomannus fill de rei qui fou reclós a la ciutat Silvanectensem.Alterat. Notícia de la recepció feta en el palau d'Attiniacum per el rei Karolus als dotze legats del rei Ludovici i del concili de deu arquebisbes on Hincmarus bisbe Laudunensis signà un libel de subjecció a la corona , als edictes d'Hincmari metropolità de l'església Remorum i als de la Sedis Apostolicae , libel signat també per Carlomannus fill de rei qui fou reclós a la ciutat Silvanectensem per la seva infidelitat amb el seu pare.
D01188 870-V-11 Alterat. Restitució escriptural de la venda que el matrimoni Recusindus i Bereldes amb els seus fills Rodesindus i lustus feren a Protasius de bens a Cuxano i Fangano.Alterat. Restitució escriptural de la venda que el matrimoni Recusindus i Bereldes amb els seus fills Rodesindus i lustus feren a Protasius de bens a Cuxano i Fangano exceptuant la part del monjo Kastellano , per quinze solidos.
D01623 870|874-[VI-VII] En sínode al palau d'Abtiniaco el rei Karolus amb els bisbes Adalgarius , Bernus i Truduinus judica en la disputa entre l'abat Hoctaredus del monestir de Sancti Policarpi del territori Redense i l'abat Ansemundus del monestir Balneolas en favor del segon , segons el testimoni del bisbe Theuthario.En sínode al palau d'Abtiniaco el rei Karolus amb els bisbes Adalgarius , Bernus i Truduinus , quatre abats , el comte palatí Landoinus i el marquès Warnardo judica en la disputa entre l'abat Hoctaredus del monestir de Sancti Policarpi del territori Redense i l'abat Ansemundus del monestir Balneolas en favor del segon per presentar aquest diplomes del seu pare Ludovicus i del seu avi Karulo , segons el testimoni del bisbe Theuthario.
D01711 870-VI-13 Judici del comte i marquès Bernardo missus del rei Karolo entre Bonesindus abat del monestir de Sancti Tiberii i Ato per la possessió de l'abadia de Sancti Velosiani i el fisc d'Homegianus.Judici del comte i marquès Bernardo missus del rei Karolo entre Bonesindus abat del monestir de Sancti Tiberii i Ato per la possessió de l'abadia de Sancti Velosiani i el fisc d'Homegianus , l'abat presenta dos diplomes del monarca per els quals el monestir havia rebut feia anys els bens i el tribunal n'ordena el seu retorn , que duu a terme Leopardus amb altres membres del tribunal anats al comtat Tolosano.
D01734 870-VI-27 Alterat. Epístola del Papa Adrianus al rei Carolus recriminant-li haver envait el regne del difunt emperador Lotharii que corresponia al seu fill l'emeprador Ludovico.Alterat. Epístola del Papa Adrianus al rei Carolus recriminant-li haver envait el regne del difunt emperador Lotharii que corresponia al seu fill l'emprador Ludovico violant el jurament fet amb els seus germana a Fontanicum, també li retreu haver ignorat als seus legats i missives i li recorda que bé que va escriure a l'Apostolicae Sedis quan Ludovici fill del seu germà li va envair el regne. Anuncia l'enviament dels seus representants, els bisbes Joannem , Petrum , Wibbodum i Joannem i del seu parent el prevere i cardenal Petrum
D01733 870-VI-27 Alterat. Epístola del Papa Adrianus a Hincmaro arquebisbe Rhemensi recriminant-li no sols no haver-se oposat a la invasió feta per el rei Carolus del regne del difunt emperador Lotharii que corresponia al seu fill l'emperador Ludovico, violant el jurament previ fet entre els fills de l'emperador Ludovico , sinó de fer-li costat.Epístola del Papa Adrianus a Hincmaro arquebisbe Rhemensi recriminant-li no sols no haver-se oposat a la invasió feta per el rei Carolus del regne del difunt emperador Lotharii que corresponia al seu fill l'emperador Ludovico, violant el jurament previ fet entre els fills de l'emperador Ludovico , sino de fer-li costat i no haver tingut resposta de cap de les misives que envià a ell i a altres parts Galliarum. Anuncia l'enviament dels seus representants, els bisbes Joannem , Petrum , Wibbodum i Joannem i del seu parent el prevere i cardenal Petrum.
D01732 870-VI-27 Alterat. Epístola del Papa Adrianus als nobles del regne del rei Caroli recriminant-los no haver intentat impedir que el seu rei envaís el regne del difunt emperador Lotharii mentre el seu fill Ludovico estava fent front als Sarracenorum.Alterat. Epístola del Papa Adrianus als nobles del regne del rei Caroli recriminant-los no haver intentat impedir que el seu rei envaís el regne del difunt emperador Lotharii mentre el seu fill Ludovico estava fent front als Sarracenorum. Avisa de l'enviament dels seus representants, els bisbes Joannem , Petrum , Wibbodum i Joannem i del prevere i cardenal Petrum.
D01731 870-VI-27 Alterat. Epístola del Papa Adrianus als bisbes del regne del rei Caroli recriminant-los no haver intentat impedir que el rei Carolum envaís el regne del difunt emperador Lotharii mentre el seu fill Ludovico estava fent front als Sarracenorum.Alterat. Epístola del Papa Adrianus als bisbes del regne del rei Caroli recriminant-los no haver intentat impedir que el rei Carolum envaís el regne del difunt emperador Lotharii mentre el seu fill Ludovico estava fent front als Sarracenorum. Avisa de l'enviament dels seus representants, els bisbes Joannem , Petrum , Wibbodum i Joannem i del prevere i cardenal Petrum.
D01730 870-VI-27 Alterat. Epístola del papa Adrianus al rei Ludovico felicitant-lo per la concórdia amb l'emperador Ludovico i contra la invasió feta per el seu germà el rei Carolo en la mort de l'emperador Lotharii.Alterat. Epístola del papa Adrianus al rei Ludovico felicitant-lo per la concórdia amb l'emperador Ludovico i contra la invasió feta per el seu germà el rei Carolo en la mort de l'emperador Lotharii a qui avisa que de no corregir-ho hi anirà personalment. Retreu però al rei el reconeixement del nou arquebisbe de Agrippinae Coloniae elegit sense el consentiment papal i amb el cas del seu predecessor Guntharii encara pendent de ressolució. Demana també que ajudi al retorn dels seus enviats , els bisbes Joannem i Petrum i Wibbodum i Joannem i el prevere i cardenal Petrum.
D01729 870-VI-27 Alterat. Epístola d'Adrianus als bisbes del regne de Ludovici exhortant-los a promoure la pau entre el rei i l'emperador nebot seu i evitar la influència dels seguidors del rei Carolo.Alterat. Epístola d'Adrianus als bisbes del regne de Ludovici exhortant-los a promoure la pau entre el rei i l'emperador nebot seu i evitar la influència dels seguidors del rei Carolo. demana a més el seu ajut per el retorn dels bisbes Joannem , Petrum , Wibbodum i Joannem i del seu parent el prevere i cardenal Petrum.
D00048 870-VI-28 Carles el Calb confirma drets a La Grassa.Carles el Calb confirma els drets de l'abadia de La Grassa tal i com fèren els seu pare i el seu avi. Al pagus de Carcassona, Flexus amb l'església de Sancti Cucufati , i l'església de Santi Genesii a la vall Aquitanica tal i com fou termenada per Unoldo i Adalberto. Al pagus de Narbona , Capud Spinam amb l'església de Sancti Petri sobre el riu Clamose , segons el judici que Agila havia fet davant Fulconem misii del rei, Palmam amb l'església de Sancti Petri & Pauli , sense la insula Litia que el comte Unifred bescanvià amb el bisbe Fredoldo. Al pagus de Conflent , en el suburbi d'Elna, la cel·la de Prata i la vila de Ribalta que l'abat Suniefredus bescanvià amb Isembertus. Al pagus de Minerva , les propietats que els abats Agila i Elias tingueren a la vila d'Anforarias així com els bens atorgats a l'abat Suniefredus. El rei els pren sota la seva protecció , i els hi renova la immunitat , les excepcions i els drets fiscals.
D01708 870-VII-20 En el palau de Pontione el rei Karolus dóna terres del fisc al seu fidel comte Olibam.En el palau de Pontione el rei Karolus dóna terres del fisc al seu fidel comte Olibam , finques i esglésies sits en el pagus Carchasensi , la vall Aquitania , la vicaria Ausonensi i el comtat Ratensi , ho gestiona Boso germà de la reina.
D01709 870|874-VII-4 Alterat. Document perdut. El rei Carlos Calvo emeté precepte de confirmació per l'abat Ansemundo (de Banyoles).Alterat. Document perdut. El rei Carlos Calvo emeté precepte de confirmació per l'abat Ansemundo (de Banyoles).
D01698 870-VII-22 A Pontione el rei Karolus i el seu fidel comte Gerardum bescanvien terres i servents.A Pontione el rei Karolus i el seu fidel comte Gerardum bescanvien terres i servents , el comte cedeix terres que li vingueren de l'emperador Hludovuico pare del rei sites en la vila de Padriniacus del pagus Camiacense amb trenta servents i el rei mansus en les viles de Cosantia , Villa , Autherega Curte i Flornidus del pagus Pertense i en la de Salt del pagus Barrense també amb trenta servents.
D01677 870|871-VIII-9 Acta de notificació del retorn de l'esglesia de Sancti Christophori a l'abat Garulfus del monestir de Belliloci fet per Adenum en haver de reconeixer que la tenia ilegalment en judici fet a la vila de Senmurum davant del comte Bernardus.Acta de notificació del retorn de l'esglesia de Sancti Christophori de la vall Cosatico del pagus Limovicino a l'abat Garulfus del monestir de Belliloci fet per Adenum despres que en judici fet a la vila de Senmurum davant del comte Bernardus va haver de reconèixer que no podia contradir que havia estat entregada al monestir per l'arquebisbe Rodulfus i que per tant no hi tenia dret.
D01697 870-VIII-19 Alterat. Glodoara ven al bisbe Audesindo una terra en el territori Helenense del comtat Rossolionense.Alterat. Glodoara ven al bisbe Audesindo una terra en el territori Helenense del comtat Rossolionense que li vingué per aprisió dels seus pares.
D01696 870-X-8 En la vila d'Asziriaco Fulcardus ven al cobisbe i abat de Sancti Benigni Bertiloni un mansus i nou camps sits en la mateixa vila.En la vila d'Asziriaco Fulcardus amb el consentiment de la seva muller Ermeneldris , el seu fill Epleni i els seus germans Daddoni i Framerii ven al cobisbe i abat de Sancti Benigni Bertiloni un mansus i nou camps sits en la mateixa vila , per set lliures , preu rebut segons la seva llei i amb pagament i festuca per mà dels monjos Aldegario i Godefredo.
D01694 871|872 Alterat. Resposta del rei Carolus a les epístoles del papa Hadriano.Alterat. Resposta del rei Carolus a les epístoles del papa Hadriano refusant que el cas del abans bisbe Laudonensi Hincmaro sigui jutjat en la Santa Seu.
D01684 871-III-11 En la ciutat d'Arelate el bisbe Rostagnus acorda una conveniència amb el matrimoni Benedicto i Richildis per l'explotació conjunta d'una vinya de la seu sita a Gaudiuco en la vila de Campo Publico de l'agro Argentea del pagus Arelatense.En la ciutat d'Arelate el bisbe Rostagnus acorda una conveniència amb el matrimoni Benedicto i Richildis per l'explotació conjunta d'una vinya propietat de Sancte Marie et Sancti Stephani sita a Gaudiuco en la vila de Campo Publico de l'agro Argentea del pagus Arelatense.
D01693 871-III-25 Epístola del papa Adrianus a l'arquebisbe Rhemensi Hincmaro per recomanar-li reunir un concili per resoldre els problemes amb els seus bisbes tot recordant-li però la prerogativa de l'església Romana.Epístola del papa Adrianus a l'arquebisbe Rhemensi Hincmaro per recomanar-li reunir un concili per resoldre els problemes amb els seus bisbes tot recordant-li però la prerogativa de l'església Romana.
D01692 871-III-25 Epístola del papa Adrianus al bisbe Laudonensis Hincmaro ordenant-li deixar el seu bisbat en mans del seu metropolità Hincmari , per anar a sotmetre el seu cas a judici en la Santa Seu.Epístola del papa Adrianus al bisbe Laudonensis Hincmaro ordenant-li deixar el seu bisbat en mans del seu metropolità Hincmari , per anar a sotmetre el seu cas a judici en la Santa Seu.
D01667 871-IV-11 Alterat? En el monestir de Sancti Dionysii el rei Karolus emet precepte de confirmació de bens per a Ricimiri abat i fundador de la basílica de Sanctique Andeoli amb la de Sancti Laurentii en el comtat Bisuldunensi.Alterat? En el monestir de Sancti Dionysii el rei Karolus emet precepte de confirmació de bens per a Ricimiri abat i fundador de la basílica de Sanctique Andeoli amb la de Sancti Laurentii en el comtat Bisuldunensi.
D01683 871-IV-13 Enias dóna a l'abat Frugello de Sancta Maria et Sancto Petro del monestir d'Alahone una terra prop del castell de Subpetra sota la vila anomenada Teuduli.Enias dóna a l'abat Frugello de Sancta Maria et Sancto Petro del monestir d'Alahone una terra prop del castell de Subpetra sota la vila anomenada Teuduli , ho fa per la seva ànima.
D01682 871-IV-19 En el monestir de Sancti Dionisii el rei Karolus emet diploma per al monestir de Sancti Petri a Tricassino , ara anomenat Novacella , cedint-li un camp en la vila de Tanoclaria del pagus Tricassino.En el monestir de Sancti Dionisii el rei Karolus emet diploma per al monestir de Sancti Petri a Tricassino , ara anomenat Novacella , cedint-li un camp en la vila de Tanoclaria del pagus Tricassino.
D00883 871|881|890|892|900|901|903|939|941-IV-28 Alterat. Radulfus ven al matrimoni Ansulfus i Druda el castell anomenat Marre sit en el costat de Montiserrati en el comtat de Minorise.Alterat. Radulfus ven al matrimoni Ansulfus i Druda el castell anomenat Marre sit en el costat de Montiserrati en el comtat de Minorise , per quinze lliures de plata òptima i amb el consentiment del comte Vuifredus.
D01681 871-VI-8 En el palau de Silviaco el rei Karolus a petició del seu ministerial el comte Aledrannus emet diploma per a Adalardo nebot d'Hevrardus retornant-li les possessions que el seu oncle tenia en la vila de Senisciacus del comtat Madasconinse.En el palau de Silviaco el rei Karolus a petició del seu ministerial el comte Aledrannus emet diploma per a Adalardo nebot d'Hevrardus retornant-li les possessions que el seu oncle tenia en la vila de Senisciacus del comtat Madasconinse que havien estat incorporades en el fisc per el comte Oddo per haver-se revoltat contra el rei.
D01689 871-VII-13 Epístola del papa Adrianus als bisbes i arquebisbes del regne de Caroli i del difunt Lotharii contra l'excomunicació de Carolomannum fill de Caroli.Epístola del papa Adrianus als bisbes i arquebisbes del regne de Caroli i del difunt Lotharii contra l'excomunicació de Carolomannum fill de Caroli qui ha demanat la intercessió de la Santa Seu.
D01690 871-VII-13 Epístola del papa Adrianus als comtes del regne de Caroli i del difunt Lotharii contra cap acció armada contra Carolomannum fill de Caroli.Epístola del papa Adrianus als comtes del regne de Caroli i del difunt Lotharii contra cap acció armada contra Carolomannum fill de Caroli sota pena d'excomunió.
D01691 871-VII-13 Epístola del papa Adrianus al rei Carolo recriminant-li la seva invasió i intent d'excomunicació del seu fill Carolomannus.Epístola del papa Adrianus al rei Carolo recriminant-li la seva invasió i intent d'excomunicació del seu fill Carolomannus qui ha demanat l'ajut de la Santa Seu.
D01680 871-VII-21 Alterat? Diploma d'immunitat del comte duc i maquès Bernadus per al monestir d'Alagone emés a precs del seu abat Frugellus.Alterat? Diploma d'immunitat del comte i maquès Bernadus per al monestir anomenat Alagone de la vall Urritense del pagus Paliares amb l'església dedicada a Sancte Marie i Sancti Petri emés a precs del seu abat Frugellus per l'autoritat del rei Karoli i la del marquès.
D01678 871-VII-23 El prevere Archindramnus fa donació als canonges de Sant Mauritii d'una església en la vila de Sarziano i de bens en la de Cavaraniaco.El prevere Archindramnus fa donació als canonges de Sant Mauritii d'una església en la vila de Sarziano i de bens en la de Cavaraniaco , ho fa per la seva ànima.
D01679 871-VIII Alterat. En la vila de Banniaco el comte Boso juntament amb Bernardus marmessors del difunt comte Odonis fan donació en el seu nom de la vila de Novigentum a la congregació de Sancto Martino regida per l'abat Hugo.Alterat. En la vila de Banniaco el comte Boso juntament amb Bernardus marmessors del difunt comte Odonis fan donació en el seu nom de la vila de Novigentum del pagus i vicaria Otmense a la congregació de Sancto Martino regida per l'abat Hugo , ho fan per l'ànima del difunt i la de la seva muller Guendilmodis.
D01223 871-VIII-5 Al palau reial de Doziaco el reo Carolus emet precepte de mundeburg i immunitat per el monestir de Sancti Andreae a Exalada i confirma les seves propietats.Al palau reial de Doziaco el reo Carolus emet precepte de mundeburg i immunitat per el monestir de Sancti Andreae fundat per set sacerdots , Witiza , Protasius , Victor , Lucanus , Guntefredus , Recceswindus i Sanctiolus , vinguts amb el permís del bisbe Wilado de la ciutat d'Origel , al lloc d'Exalata en els confins Ceridaniae de la marca en la diòcesi de l'arquebisbe Fredaldi Narbonensis i la parròquia del bisbe Audesindi Elnensis , el rei confirma les seves propietats i el dret d'elecció d'abat segons la regla de sant Benet.
D01707 871-X-7 A la ciutat de Lingonis el rei Karolus confirma al bisbe Isaac les adquisicions i donacions rebudes per el bisbat Lingonensis , afegint a la vila d'Aculiaci a més la de Stabulis.A la ciutat de Lingonis el rei Karolus confirma al bisbe Isaac les adquisicions i donacions rebudes per el bisbat Lingonensis d'Odelrico i de Deodata i dels seus corresponents vassalls Vulfricus i Heiberto , afegint el monarca a la vila d'Aculiaci a més la de Stabulis.
D01674 871-X-30 A Camlimptum el rei Karolus dóna a l'abat Geilo del monestir Haerensis de Sancte Marie et Sancti Filiberti l'abadia de Sancti Porciani del pagus Arvernensi.A Camlimptum el rei Karolus dóna a l'abat Geilo del monestir Haerensis de Sancte Marie et Sancti Filiberti l'abadia de Sancti Porciani del pagus Arvernensi en restauració de les persecucions dels Normandorum.
D01673 871|872-XII-13 El prevere Deguinus i disset habitants més de la vila de Garexer després d'haver construit una església i anomenar-la Beati Andre la lliuren al seu bisbe Gisado per que la consagri.El prevere Deguinus i disset habitants més de la vila de Garexer després d'haver construit una església i anomenar-la Beati Andre la lliuren al seu bisbe Gisado per que la consagri , fan donació de terres el prevere Dacinus, Manco i els germans Gucumirus i Bellus.
D01687 871-XII-26 El papa Adrianus en resposta a la missiva del rei Carolo li reenvia el bisbe Actardus tot reclamant la presència a la Santa Seu per ser jutjat del bisbe Hincmaro Laudunensis , de qui no reconeix la seva deposició.El papa Adrianus en resposta a la missiva del rei Carolo li reenvia el bisbe Actardus tot reclamant la presència a la Santa Seu per ser jutjat del bisbe Hincmaro Laudunensis , de qui no reconeix la seva deposició , també insta al monarca a reparar les esglésies destruides per els pagans com el monestir de Sancti Medardi i refer l'església de Turonis amb els seus propis bens per tal que així pugui ser anomenada Karolidonum en lloc de Caesaredunum.
D01688 871-XII-26 El papa Adrianus a preguntes del cobisbe Actardum legat del rei Carolo sobre el concili Duziacensem de la província Rhemensis s'oposa a destituir al bisbe Hincmaro Laudunensis sense abans haver estat jutjat en la Santa Seu.El papa Adrianus a preguntes del cobisbe Actardum legat del rei Carolo sobre el concili Duziacensem de la província Rhemensis està d'acord amb l'elecció com arquebisbe Rhemensis del bisbe de Namneticae sense que aquest deixi la seva seu però s'oposa a destituir al bisbe Hincmaro Laudunensis sense abans haver estat jutjat en la Santa Seu.
D01154 [872-878] Document perdut. Carta de poblament del comte Guifré als habitants de la Vall de Lord.Document perdut. Carta de poblament del comte Guifré als habitants de la Vall de Lord.
D01658 872 Làpida del prevere Orila a Sant Pere de Vilamajor.Làpida del prevere Orila a Sant Pere de Vilamajor.
D01671 872 Alterat. Butlla del papa Agapitus confirmant el precepte del rei Karolus per al monestir dedicat a S. Marcelli del lloc anomenat Hubiliacus del pagus Lugdunense emesa a petició de Warnulfus bisbe Cabillonensis.Alterat. Butlla del papa Agapitus confirmant el precepte del rei Karolus per al monestir dedicat a S. Marcelli del lloc anomenat Hubiliacus del pagus Lugdunense fundat per el rei Contrannus emesa a petició de Warnulfus bisbe Cabillonensis.
D01686 872 El papa Adrianus en resposta a B. bisbe de Cathal. li ordena no disoldre un matrimoni realitzat amb el consentiment de les parts però sense la presència del sacerdot.El papa Adrianus en resposta a B. bisbe de Cathal. li ordena no disoldre un matrimoni realitzat amb el consentiment de les parts però sense la presència del sacerdot.
D01669 872-I-25 L'abat Sigardus de l'abadia de Flaviniacum en ocasió del seu nomenament per el rei Carolus fa donació de dos masellus per al manteniment de llànties per a Sancti Petri i Sancti Preiecti.L'abat Sigardus de l'abadia de Flaviniacum en ocasió del seu nomenament per el rei Carolus i amb el consentiment del prepòsit Ragingus fa donació de dos masellus per al manteniment de llànties per a Sancti Petri i Sancti Preiecti , un a la vila de Villare i l'altre a la de Dariaco.
D01668 872-III-17 Davant del tribunal del bisbe Wisadi , Teofredo en disputa amb Yspalaricus reconeix no tenir testimonis.Davant del tribunal del bisbe Wisadi i els jutges Golteredi , Amore i Ansulfum , Teofredo en disputa amb Yspalaricus , a qui hauria colpejat i retingut en les cases de Yercari i Gregori , reconeix no tenir testimonis.
D01670 872-IV-22 En el monestir de Sancti Dyonisii el rei Karolus emet diploma de confirmació per a Gozlinus abat del monestir de S. Germani et Sancti Vincent.En el monestir de Sancti Dyonisii el rei Karolus emet diploma de confirmació per a Gozlinus abat del monestir de S. Germani et Sancti Vincent.
D01665 872-V Alterat. Restauració constituida per el bisbe Lingonensis Isaac del lloc anomenat Sanctus Benignus del suburbi del castell Divionensi on reposa el cos del sant.Alterat. Restauració constituida per el bisbe Lingonensis Isaac del lloc anomenat Sanctus Benignus del suburbi del castell Divionensi on reposa el cos del sant , feta l'any DCCCLXXI. amb el cobisbe Bertilone i per consell dels arquebisbes Remigii , Hincmari i Theoderici.
D01664 872-V-25 Teodaldus ven al matrimoni Franco i Sesenanda una terra al lloc anomenat Villarem de la vila de Malangeci del territori Bergetano.Teodaldus ven al matrimoni Franco i Sesenanda una terra al lloc anomenat Villarem de la vila de Malangeci del territori Bergetano , per dotze argencatas.
D01685 872-[VI-VIII] Epístola del papa Adrianus II al rei Carolo i a la seva muller en resposta a la missiva enviada en el concili Duziacensis.Epístola del papa Adrianus II al rei Carolo i a la seva muller responen a la missiva duta per l'arquebisbe Turonensibus Actardum enviat per el concili Duziacensis , el papa confirma la deposició que l'arquebisbe Hincmaro feu del bisbe Laudinensis Hincmaro i reclama la seva presència en judici a la Santa Seu.
D01210 [872-VI-20 - 873-VI-19] Alterat. Restauració escriptural de la donació que el matrimoni Bera i Garsinda feren dels bens que tenien en la vila de Tovegalle a l'abat Barone , Protasi i altres monjos.Alterat. Restauració escriptural de la donació que el matrimoni Bera i Garsinda feren dels bens que tenien en la vila de Tovegalle a l'abat Barone , Protasi i altres monjos.
D01663 872|924-VII-18 Alterat. A la ciutat de Lemovicas el rei Karolus emet precepte per al monestir Solempniacensi amb l'acord del bisbe Turpione.Alterat. A la ciutat de Lemovicas el rei Karolus amb l'acord del bisbe Turpione emet precepte d'exempció per al monestir Solempniacensi fundat per el bisbe Noviomensis Elegius en temps del rei Dagoberti.
D01374 872-IX-1 Alterat. Notícia de la mort de Guifredum del castell d'Arriani al Podium Sanctae Mariae i el seu enterrament al monestir Sancti Michaelis Cuxanensis.Alterat. Notícia de la mort de Guifredum del castell d'Arriani i pare de Wifredo Piloso al Podium Sanctae Mariae i el seu enterrament al monestir Sancti Michaelis Cuxanensis.
D01187 872-IX-17 Alterat. Restitució escriptural de la venda de Iustus i Floresinda de terres al vilar de Lare feta a l'abat Witicane.Alterat. Restitució escriptural de la venda de Iustus i Floresinda de terres al vilar de Lare feta a l'abat Witicane per la qual reberen quince solidatas de l'abat Commendato.
D01662 872-IX-23 Alterat. El comte Apollonius cedeix al'església de Sancto Stephano i seu Agathensi i al seu bisbe Dagberto cases i corts en la mateixa ciutat Agathense.Alterat. El comte Apollonius cedeix al'església de Sancto Stephano i seu Agathensi i al seu bisbe Dagberto cases i corts en la mateixa ciutat Agathense , ho fa per la seva ànima.
D01186 872-X-4 Alterat. Restitució escriptural de la venda que feren Simplicius i Salmo al convers Protasius d'una terra al lloc de Macuculas.Alterat. Restitució escriptural de la venda que feren Simplicius i Salmo al convers Protasius d'una terra al lloc de Macuculas , per tres ovelles.
D01176 872|875-XI-23 Alterat. Restauració escriptural de la evacuació dels habitants de Plano sobre terres en la vila d'Occenias propietat del monestir [de Sancti Andree].Alterat. Restauració escriptural de la evacuació dels habitants de Plano sobre terres en la vila d'Occenias propietat del monestir [de Sancti Andree] ordenada en judici de Berane i Langoardo.
D01056 [872-XII - 873-V] Epístola del Papa Joan VIII a Rostany per el cas d'Atho , qui havent-se-li pres la seva promesa per un altre home i negant-se-li el seu retorn, demana que es privi de comunió al raptor i a ella si un sínode episcopal així ho dictaminés.Epístola del Papa Joan VIII a Rostany per el cas d'Atho , qui havent-se-li pres la seva promesa per un altre home i negant-se-li el seu retorn, demana que es privi de comunió al raptor i a ella si un sínode episcopal així ho dictaminés.
D01057 [872-XII - 873-V] Epístola del Papa Joan VIII a emperadriu Angeberge comparant les defenses navals dels Kaetani amb les de les ànimes.Epístola del Papa Joan VIII a emperadriu Angeberge comparant les defenses navals dels Kaetani amb les de les ànimes.
D01058 [873-876] Epístola del Papa Joan VIII a emperadriu Angeberge sobre la presa de la ciutat de Ravenne per part de l'arquebisbe excomunicat Maurinus.Epístola del Papa Joan VIII a emperadriu Angeberge sobre la presa de la ciutat de Ravenne per part de l'arquebisbe excomunicat Maurinus.
D01028 873|882|883 Inscripció de la restauració de la tomba de Sant Cesario a Arelate feta per el bisbe Rostagno.Alterat. Inscripció de la restauració de la tomba de Sant Cesario a Arelate feta per el bisbe Rostagno obra de Paulus.
D01659 873 Alterat. Elecció de Mancio com a bisbe Cathalaunensis.Alterat. Elecció de Mancio com a bisbe Cathalaunensis.
D01661 873 Alterat. Acta parcial del concili fet a la ciutat Silvanectensem entre l'arquebisbe Ansegisum i el bisbe Hildegarium Meldensem amb els bisbes de les províncies Senonensis i Remensis per retirar el diaconat a Karlomannum fill del rei Karoli i retornar-lo a l'estat de laic.Alterat. Acta parcial del concili fet a la ciutat Silvanectensem entre l'arquebisbe Ansegisum i el bisbe Hildegarium Meldensem amb els bisbes de les províncies Senonensis i Remensis per retirar el diaconat a Karlomannum fill del rei Karoli i retornar-lo a l'estat de laic , qui havent estat ordenat diaca de l'església Meldensis i exhortat per els legats del papa Hadrianus a anar contra Gerardus que va fugir posteriorment a Belgicam , es va rebelar i va ser enviat a la ciutat Silvanectensem l'any DCCCLXX.
D01657 873|933-III Epístola de Johannes (XI) a l'església Eduensis contra l'elecció de bisbes fora de l'ordenament romà seguit per els reis dels Francorum.Epístola de Johannes (XI) a l'església Eduensis contra l'elecció de bisbes fora de l'ordenament romà seguit per els reis dels Francorum.
D01635 873-[III_V] Alterat. Iohannes VIII recorda al rei Carolomanno que la diòcesi de Pannonia està sota la jurisdicció de la Santa Seu , tot i no haver-hi pogut enviar un bisbe.Alterat. Iohannes VIII recorda al rei Carolomanno que la diòcesi de Pannonia està sota la jurisdicció de la Santa Seu , tot i no haver-hi pogut enviar un bisbe.
D01634 873-[III_V] Alterat. Iohannes VIII recorda a Ludovicum rei de Germaniae que segons la llei els privilegis de l'església Romanae tenen una duració mínima de cent anys abans poder tranferir-ne propietats.Alterat. Iohannes VIII recorda a Ludovicum rei de Germaniae que segons la llei els privilegis de l'església Romanae tenen una duració mínima de cent anys abans poder tranferir-ne propietats.
D01651 873-IV-23 En el castell de Menerba i per ordre de Salamon misso d'Isemberto el tribunal dels jutges Wittesindo , Medemane , Uniforte , Argefredo , Eigone i el clerge Vulfino , reb el jurament de disset testimonis que afirmen haver vist que en temps de l'abat Egiga el monestir de Sancti Petri et Pauli del suburbi Minerbense del territori Narbonense havia venut a l'arquebisbe de Narbona Fredaldus bens per valor de quatre-cents setanta solidos i que la mort d'aquest deixà el deute impagat , promou la causa Unifortes mandatari de l'abat Daniel.En el castell de Menerba i per ordre de Salamon misso d'Isemberto el tribunal dels jutges Wittesindo , Medemane , Uniforte , Argefredo , Eigone i el clerge Vulfino , reb el jurament de disset testimonis fet sobre l'altar de l'esglesia de Sancto Nazario davant del castell de Minerba que afirmen haver vist que en temps de l'abat Egiga el monestir de Sancti Petri et Pauli del suburbi Minerbense del territori Narbonense havia venut a l'arquebisbe de Narbona Fredaldus , en ocasió d'una visita seva , bens per valor de quatre-cents setanta solidos i que la mort d'aquest deixà el deute impagat , promou la causa Unifortes mandatari de l'abat Daniel.
D01656 873-IV-25 Alterat. Audaldus fa donació a l'abat Castellano del cenobi de Sancte Marie del lloc Arulas en la Valle Asperia (regest).Alterat. Audaldus fa donació a l'abat Castellano del cenobi de Sancte Marie del lloc Arulas en la Valle Asperia (regest).
D01655 873-V-21 En sínode reunit en la basílica de Sancti Laurentii del suburbi Cabilonensi els arquebisbes Remigius Lugdunensis o Ado Viennensis amb els bisbes Liudo Augustudunensis , Girbaldus Cabillonensis , Bernaldus Matiscensis, i el cobisbe Leuboinus Lugdunensis , a petició de Leuterius prepòsit de Sancti Marcelli retornen dita basílica a la seva congregació.En sínode reunit en la basílica de Sancti Laurentii del suburbi Cabilonensi els arquebisbes Remigius Lugdunensis o Ado Viennensis amb els bisbes Liudo Augustudunensis , Girbaldus Cabillonensis , Bernaldus Matiscensis, i el cobisbe Leuboinus Lugdunensis , a petició de Leuterius prepòsit de Sancti Marcelli retornen dita basílica a la seva congregació segons privilegi reial anterior.
D01625 873|874-V-22 El matrimoni Dato i Expaneleova amb el prevere Gudila es lliuren al monestir d'Alahone regit per l'abat Frugello i aporten en l'apendici del castell d'Avileto una vinya a Super Ponte i una terra a Adigelle.El matrimoni Dato i Expaneleova amb el prevere Gudila es lliuren al monestir d'Alahone regit per l'abat Frugello amb el prepòsit Daniel i el mercatarius Micholaus aportant en l'apendici del castell d'Avileto una vinya a Super Ponte i una terra a Adigelle , així com un cavall , un bou , vint-i-tres ovelles i una truja.
D01654 873-VI Alterat? El matrimoni Ricardo i Rotrude compren a Bernardus duc , comte i marquès i a la seva muller Ermengardis, la vila de Noveliacus de la vicaria Ameliavense del pagus Rutenico amb les esglésies de Sancti Petri , Sancte Mariae i Sancti Bricii.Alterat? El matrimoni Ricardo i Rotrude compren a Bernardus duc , comte i marquès i a la seva muller Ermengardis, la vila de Noveliacus de la vicaria Ameliavense del pagus Rutenico amb les esglésies de Sancti Petri , Sancte Mariae i Sancti Bricii , per cent solidos.
D01648 ~873-VI-16 Alterat. En el castell de Minerba el vescomte Beraldo i cinc jutges sentencien sobre la possessió de bens en la vila de Sarclanus en favor d'Uniforte mandatari de l'abat Daniel del monestir de Sancti Petri et Pauli Caunensis i en contra d'Hictor que ha de declarar la seva renúncia.Alterat. En el castell de Minerba el vescomte Beraldo i cinc jutges sentencien sobre la possessió de bens en la vila de Sarclanus en favor d'Uniforte mandatari de l'abat Daniel del monestir de Sancti Petri et Pauli Caunensis i en contra d'Hictor que ha de declarar la seva renúncia al no poder contradir els documents dels propietaris anteriors que l'abadia presenta.
D01202 [873-VI-20 - 874-IV-10] Alterat. Restitució escriptural del bescanvi fet per l'abat Witiza i el monjo Protasius del cenobi de Sancti Andree a Exalata amb el comte Mirone del vilar de Foliano a canvi de Ocenias.Restitució escriptural del bescanvi fet per l'abat Witiza i el monjo Protasius del cenobi de Sancti Andree a Exalata amb el comte Mirone del vilar de Foliano , tret de les parts de Bonus , Ansulfus , Dulcidius , Criscitura , Paschalis i Nonvolenda , a canvi de Ocenias.
D01201 [873-VI-20 - 874-VI-19] Alterat. Restitució escriptural de la venda de Baldefredus al comte Mirone de la seva part en el vilar de Campo Longo.Alterat. Restitució escriptural de la venda de Baldefredus al comte Mirone de la seva part en el vilar de Campo Longo.
D01560 [873-882]-VII-15 Alterat. Epístola de Iohannes VIII al rei Aldefonso constituint la seu metropolitana Ovetensi en el confí de Gallaeciae.Alterat. Epístola de Iohannes VIII al rei Aldefonso constituint la seu metropolitana Ovetensi en el confí de Gallaeciae.
D01185 873-VIII-6 Alterat. Restitució escriptural de la donació feta per Marta i el seu fill Eliseo de la seva heretat al vilar de Cuxano al domus de Sancti Germani fundat per Protasius en la seva propietat.Alterat. Restitució escriptural de la donació feta per Marta i el seu fill Eliseo de la seva heretat al vilar de Cuxano al domus de Sancti Germani fundat per Protasius en la seva propietat.
D01644 873-IX-7 El matrimoni Wafarius i Anlleba ven al matrimoni Golteredo i Ieresolima dues peces de terra en la vila de Billa Nova del territori Orgelletano.El matrimoni Wafarius i Anlleba ven al matrimoni Golteredo i Ieresolima dues peces de terra en la vila de Billa Nova del territori Orgelletano , per un modi i un sester de vi.
D01645 873-IX-7 Vulgarella ven al matrimoni Golteredo i Hierosolima dos horts en la vila anomenada Villa Nobella del territori Orgelletano i una terra a Valentiniano.Vulgarella ven al matrimoni Golteredo i Hierosolima dos horts en la vila anomenada Villa Nobella del territori Orgelletano i una terra a Valentiniano, per dos solidos i cinc argentiatas.
D01640 873-X Alterat. A la vila de Flagiaco Ingeltrudis ven a Rotrud terres en els confins Flagiacense , Finlaciense i Criasense del pagus Alsinse i un terç dels bens que té en la vila de Cavenas en el confí Cavaninse del pagus Cavilonensi.Alterat. A la vila de Flagiaco Ingeltrudis ven a Rotrud terres en els confins Flagiacense , Finlaciense i Criasense del pagus Alsinse i un terç dels bens que té en la vila de Cavenas en el confí Cavaninse del pagus Cavilonensi , per trenta solidos.
D01642 873-X Alterat. A la vila de Flagiaco Ingeltrudis ven a Rotrud terres en els confins Flagiacense , Finlaciense i Criasense del pagus Alsinse i un terç dels bens que té en la vila de Cavenas en el confí Cavaninse del pagus Cavilonensi.Alterat. A la vila de Flagiaco Ingeltrudis ven a Rotrud terres en els confins Flagiacense , Finlaciense i Criasense del pagus Alsinse i un terç dels bens que té en la vila de Cavenas en el confí Cavaninse del pagus Cavilonensi , per trenta solidos.
D01641 873-XI Alterat. A Sanctum Benignum del vicus Divion el prevere Teutfredus cedeix a l'església regida per l'abat Bertiloque i el matricularius Saron un mansus i dos camps sits en la vila de Bargas del pagus Atoariorum.Alterat. Sanctum Benignum del vicus Divion el prevere Teutfredus cedeix a l'església regida per l'abat Bertiloque i el matricularius Saron un mansus i dos camps sits en la vila de Bargas del pagus Atoariorum més unes peces de terres en el pagus i vicus Divionense , ho fa amb el consentiment de Germani.
D01639 873-XI-17 Alterat. El matrimoni Dido i Raso ven a l'abat Castellano una vinya al terme de Palatiodano (regest).Alterat. El matrimoni Dido i Raso ven a l'abat Castellano una vinya al terme de Palatiodano (regest).
D01559 [873-882]-XI-29 Alterat. Epístola Iohannes VIII al rei Gallaeciarum Aldefonso exhortant-lo en resposta a les seves misives a la consagració de l'església de B. Jacobi i la celebració d'un concili amb els bisbes Hispani.Alterat. Epístola Iohannes VIII al rei Gallaeciarum Aldefonso exhortant-lo en resposta a les seves misives a la consagració de l'església de B. Jacobi i la celebració d'un concili amb els bisbes Hispani i per demanar l'enviament de cavalls de guerra contra els pagans.
D01640 873|986-XI-30 Alterat. El matrimoni Dido i Raso ven a l'abat Castellano una vinya al terme de Palatiodano (regest).Alterat. El matrimoni Dido i Raso ven a l'abat Castellano una vinya al terme de Palatiodano (regest).
D01660 873-XII-9 Làpida de Bernuini bisbe Vivariensem.Làpida de Bernuini bisbe Vivariensem.
D00891 [874 - 899] Inscripció Baio constructor (Sant Pere de Clarà).Inscripció Baio constructor (Sant Pere de Clarà).
D01044 [874 - 875] Epístola del Papa Joan VIII a Miquel rei dels Búlgars advertint-lo de no rebre bisbes grecs.Epístola del Papa Joan VIII a Miquel rei dels Búlgars advertint-lo de no rebre bisbes grecs , recorda el paper passat de Photius i Ignacium.
D01633 874 Inscripció a nom d'Adefonsus princeps i la seva muller la reina Scemena en creu d'Oviedo actualment perduda.Inscripció a nom d'Adefonsus princeps i la seva muller la reina Scemena en creu d'Oviedo actualment perduda.
D01637 874 Mort de Lluís (Annals de Ripoll I).Mort de Lluís (Annals de Ripoll I).
D01636 874 Mort de Lluís i papat d'Anastasius (Annals de Ripoll II).Mort de Lluís i papat d'Anastasius (Annals de Ripoll II).
D01631 874-I Alterat. Frontarii arquebisbe Burdegalensis i abat de Sancti Juliani fa prestària en favor d'Eldegarius , el monestir li lliura la vila de Morentinum de l'aice Montanico en el comtat Telamitensi del pagus Arvernico , que el comte Bernardus havia donat a la casa i a canvi ell cedeix bens en el pagus Arvernico , en la vall Ambronensi i les viles d'Aviciago , Salniago i Umbraniaco i en els llocs anomenats Cassaniolas i Durbisa.Alterat. Frontarii arquebisbe Burdegalensis i abat de Sancti Juliani fa prestària en favor d'Eldegarius , el monestir li lliura la vila de Morentinum de l'aice Montanico en el comtat Telamitensi del pagus Arvernico , que el comte Bernardus havia donat a la casa i a canvi ell cedeix bens en el pagus Arvernico , en la vall Ambronensi i les viles d'Aviciago , Salniago i Umbraniaco i en els llocs anomenats Cassaniolas i Durbisa , amb un cens annual de sis solidos.
D01630 874-II-11 En la basílica de Sancti Benigni de Divion regida per el bisbe Isaac i el cobisbe i abat Bertilo Amalgerius fa donació a la casa de dues peces de vinya en el lloc anomenat Varennas de la vila Colonicas del pagus Divionense.En la basílica de Sancti Benigni de Divion regida per el bisbe Isaac i el cobisbe i abat Bertilo Amalgerius fa donació a la casa de dues peces de vinya en el lloc anomenat Varennas de la vila Colonicas del pagus Divionense.
D01222 874-III-25 Alterat. Davant del tribunal del comte Mirone reunit a l'església de Sancti Saturnini de la vila Verneto , Sesenandus mandatari del comte s'evacúa al no poder demostrar que Laurentio i la seva família havien de ser serfs fiscals segons el precepte que el rei Carulus havia donat a Suniefredo pare del comte.Alterat. Davant del tribunal del comte Mirone reunit a l'església de Sancti Saturnini de la vila Verneto , Sesenandus mandatari del comte s'evacúa al no poder demostrar que Laurentio i la seva família havien de ser serfs fiscals segons el precepte que el rei Carulus havia donat a Suniefredo pare del comte al només poder aportar un esment a una femina de nom Ludinia en un breu del comte , bestia de Laurentio , mentre que aquest presenta quatre testimonis que afirmen que ni ell ni la seva família han estat al servei de ningún en trenta i fins i tot 50 anys
D01629 874-IV A l'atri de Sancti Benigni de Divion , Gotescalcus bescanvia terres amb Bertilo , cobisbe i abat de Sancti Benigni , el primer entrega una porció de vinya en la vila de Patriniaco del confí Longoviana del pagus Oscarense , i la congregació li dóna un masellum en la vila Visiniacense del pagus Oscarinse.A l'atri de Sancti Benigni de Divion , Gotescalcus bescanvia terres amb Bertilo , cobisbe i abat de Sancti Benigni , el primer entrega una porció de vinya en la vila de Patriniaco del confí Longoviana del pagus Oscarense , i la congregació li dóna un masellum en la vila Visiniacense del pagus Oscarinse.
D01184 874-IV-11 Alterat. Restitució escriptural de la donació que feu Alidinus al abat Baroni de Sancto Germano d'una terra al camp Lauri i la mitat de la seva part en el vilar de Cuxano.Alterat. Restitució escriptural de la donació que feu Alidinus al abat Baroni de Sancto Germano d'una terra al camp Lauri i la mitat de la seva part en el vilar de Cuxano així com de dues vaques , un bou , ferramenta i un vestit blau.
D01626 874?-V Alterat. En la vila d'Estavellas Godolbertus guigalus d'Acuenane li ven una casa amb cort i vinya en la mateixa vila en el confí Carniasense del pagus Cabilonisse així com els bens depenents en el mateix pagus i en el Agustudinense.Alterat. En la vila d'Estavellas Godolbertus guigalus d'Acuenane li ven una casa amb cort i vinya en la mateixa vila en wk confí Carniasense del pagus Cabilonisse així com els bens depenents en el mateix pagus i en el Agustudinense , per cent solidos.
D01627 874-V En la vila d'Estavellus , el matrimoni Folherus i Amaltrudis juntament amb Arberta venen al matrimoni Godolberto i Acvena una vinya en la mateixa vila del confí Pagniacense del pagus Kabilonense.En la vila d'Estavellus , el matrimoni Folherus i Amaltrudis juntament amb Arberta venen al matrimoni Godolberto i Acvena una vinya en la mateixa vila del confí Pagniacense del pagus Kabilonense , per sis solidos.
D01628 874-V Altemirus que fou missus del prevere Gomisindu dóna al domus de Sancte Martini els bens que té a la vall Spetana i al castell anomenat Avuleto.Altemirus que fou missus del prevere Gomisindu dóna al domus de Sancte Martini els bens que té a la vall Spetana i al castell anomenat Avuleto , ho fa per la seva ànima.
D01624 874-V-27 Alterat. En la ciutat d'Arelato l'arquebisbe Rostagnum dirimeix en la controvèrsia entre el seu prepòsit Nivardum i el prevere Ugiense Lupurselleus sobre l'import de la llicència de la seva església , i en fixa el pagament en set solidos.Alterat. En la ciutat d'Arelato l'arquebisbe Rostagnum dirimeix en la controvèrsia entre el seu prepòsit Nivardum i el prevere Ugiense Lupurselleus sobre l'import de la llicència de la seva església , i en fixa el pagament en set solidos , a mig camí dels dos que demanava el prevere per la devastació dels Barbarorum i els quince que reclamava el prepòsit.
D01622 874-VI En la vila de Blancanae Curtae , Ricbaldus fa donació (o venda) a Sancto Benigno del burg de Divion i al seu abat Bertilono de terres als confins Setiliacense , Manniacense i Cossiniacense del pagus Belnense i a Blacia en la vila Alba Terra del pagus Magnimontense.En la vila de Blancanae Curtae , Ricbaldus fa donació (o venda) a Sancto Benigno del burg de Divion i al seu abat Bertilono de terres als confins Setiliacense , Manniacense i Cossiniacense del pagus Belnense i a Blacia en la vila Alba Terra del pagus Magnimontense.
D01632 874-VI-13 Alterat. Epistola als bisbes d'Aquitania feta en el concili reial de Duziacum en el municipi Mosomum de la parròquia Remensis l'any 874.Alterat. Epistola als bisbes d'Aquitania feta en el concili reial de Duziacum en el municipi Mosomum de la parròquia Remensis l'any 874 , incloent la sentència sinodal contra la monja Duda.
D01203 [874-VI-20 - 875-VI-19] Alterat. Restitució escriptural de la venda que Maurecella i els seus fills feren al comte Mirone del seus bens en la vila de Saltone.Alterat. Restitució escriptural de la venda que Maurecella i els seus fills Iubinus , Rado , Iobesinda , Gaudiosa i Palomba feren al comte Mirone del seus bens en la vila de Saltone.
D01212 [874-VI-20 - 875-VI-19] Alterat. Restauració escriptural de la donació del monjo Enricus i la seva muller Ragesinda de terres en les viles de Marazanos , Sovanias i a Clavaria a l'abat Barone , Protasio i els altres monjos.Alterat. Restauració escriptural de la donació del monjo Enricus i la seva muller Ragesinda de terres en les viles de Marazanos , Sovanias i a Clavaria a l'abat Barone , Protasio i els altres monjos.
D01217 [874-VI-20 - 875-VI-19] Alterat. Restauració escriptural de la venda feta per el matrimoni Sargisis i Balaschita dels seus bens a la vila de Talatio [al monestir d'Exalata].Alterat. Restauració escriptural de la venda feta per el matrimoni Sargisis i Balaschita amb la seves filles Todesera i Floridia dels seus bens a la vila de Talatio [al monestir d'Exalata].
D01621 874-VII-1 Capitular proposada al rei Karolus en el sínode d'Attiniaco a petició del bisbe Barchinonensis en contra del prevere Cordubensis Tyrso , de Baione del castell Terracinense i dels gots Madascius i Recosindo en les esglésies de Sancti Stephani i l'ager de la de Sanctae Eulaliae.Capitular proposada al rei Karolus en el sínode d'Attiniaco a petició del bisbe Barchinonensis en contra del prevere Cordubensis Tyrso que oficia en la ciutat de Barcelona apropiant-se d'una part dels delmes , de Baione del castell Terracinense que nomena preveres al marge del bisbe i dels gots Madascius i Recosindo per apropiar-se de les esglésies de Sancti Stephani i l'ager de la de Sanctae Eulaliae , es demana al rei que ordeni al seu marquès castigar als primers i investigar si les al·legacions d'obtenció per decret reial dels gots tenen fonament.
D01183 874-X-8 Alterat. Restitució escriptural de la venda que Venealas i la seva mare Crima feren a Protasio de la seva heretat en la vila de Toriniano.Alterat. Restitució escriptural de la venda que Venealas i la seva mare Crima feren a Protasio de la seva heretat en la vila de Toriniano , per tres cabres i dues peces de vinya.
D01041 [874-X-16 - 875-X-5]|[884-VI-29 - 885-VI-17] Notícia de la compra de Saragossa metròpoli de la Frontera l'any 261 per l'emir Muhammad permitjà del visir i alcaid Hasim b. 'Abd al-Aziz.Notícia de la compra de Saragossa metròpoli de la Frontera l'any 261 per l'emir Muhammad per mitjà del visir i alcaid Hasim b. 'Abd al-Aziz a Muhammad b. Lubb un dels emirs dels Banu Qasi sogre de Raymund senyor de Pallars.
D01040 874-X-16|884-VI-29 Notícia de la compra de Saragossa i Rutat Al-Yahud a començaments de l'any 261 per Hasim b. 'Abd al-Aziz.Notícia de la compra de Saragossa a començaments de l'any 261 per Hasim b. 'Abd al-Aziz a Muhammad b. Lubb que marxà per quince mil () i de com amb l'ajut del cadi Hawsab (b. Salama) comprà Rutat Al-Yahud a Abd al-Wahid al Ruti; Saragossa restà en mans de governadors del imam Muhammad i els seus successors Al-Mundir i 'Abd-Al-lah.
D01638 874-XI Alterat. Dado cedeix en la seva oblació a l'església de Sancti Juliani del vicus Brivatensi regida per l'abat Frotarius els bens que té en la vila anomenada Ardallo de l'aice Ambronnensi de l'orbe Arvernico.Alterat. Dado cedeix en la seva oblació a l'església de Sancti Juliani del vicus Brivatensi regida per l'abat Frotarius els bens que té en la vila anomenada Ardallo de l'aice Ambronnensi de l'orbe Arvernico.
D01620 874-XI-2 Auronna dóna a l'abat Frugello del monestir d'Alaone i als seus monjos una terra prop del castell anomenat Subpetra em la vall Urritense , ho fa per l'ànima del seu marit Madaxoni.Auronna dóna a l'abat Frugello del monestir d'Alaone i als seus monjos una terra prop del castell anomenat Subpetra em la vall Urritense , ho fa per l'ànima del seu marit Madaxoni que fou qui en feu la ruptura.
D01619 874-XI-16 Alterat? Precepte d'immunitat del rei Karolo per el monestir de Sancti Juliani del comtat Brivatensi demanat per l'arquebisbe Burdegalensis Frotharium.Alterat? Precepte d'immunitat del rei Karolo per el monestir de Sancti Juliani del comtat Brivatensi demanat per l'arquebisbe Burdegalensis Frotharium.
D01617 874-XII El matrimoni Ricardus i Rotrudis fa donació al monestir de Vabres regit per l'abat Bernardus de bens en la vila de Noviliaco de la vicaria Milianense del pagus Rutenico , ho fan per les seves ànimes i per les dels difunts marquesos i ducs Fredoloni , Raymundo i Bernardo.El matrimoni Ricardus i Rotrudis fa donació al monestir de Vabres regit per l'abat Bernardus de bens en la vila de Noviliaco de la vicaria Milianense del pagus Rutenico , tres esglésies amb les seves viles i onze mansus , ho fan per les seves ànimes i per les dels difunts marquesos i ducs Fredoloni , Raymundo i Bernardo , n'exclouen dos mansos per el seu fill Dodotu i es reserven l'usdefruit.
D01590 [875-897] Alterat. El matrimoni Fredelo i Obda fa donació al bisbe Giberto dels mansus que tenen en la vila anomenada Municiago sota el castell d'Exunatis del pagus Nemausense.Alterat. El matrimoni Fredelo i Obda fa donació al bisbe Giberto dels mansus que tenen en la vila anomenada Municiago sota el castell d'Exunatis del pagus Nemausense.
D01589 [875-877] Alterat. Document perdut. Precepte de Carles el Calb per l'abat Ostofred de Sant Cugat.Alterat. Document perdut. Precepte de Carles el Calb per l'abat Ostofred de Sant Cugat.
D01065 875 Epístola del Papa Joan VIII a l'emperador (Lluís II) i l'emperadriu (Angelberga) comunicant l'establiment de sarraïns a Fundis , Terracina i a la ciutat (Roma), una victòria naval contra ells i demanant protecció al litoral.Epístola del Papa Joan VIII a l'emperador (Lluís II) i l'emperadriu (Angelberga) comunicant l'establiment de sarraïns a Fundis , Terracina i a la ciutat (Roma), una victòria naval contra ells i demanant protecció al litoral.
D01583 875 'Inici de regnat del rei Carlomà (Annals de Ripoll I).''Inici de regnat del rei Carlomà (Annals de Ripoll I).
D01582 875 'Inici de regnat del rei Carlomà (Annals de Ripoll II)..''Inici de regnat del rei Carlomà (Annals de Ripoll II).
D01584 875 'Avís de Iohannes VIII a l'emperador Ludovicum recordarnt-li el drecet de Gracià sobre les apropiacions fetes contra llei..''Avís de Iohannes VIII a l'emperador Ludovicum recordarnt-li el drecet de Gracià sobre les apropiacions fetes contra llei.
D01580 875-I-16 Alterat. Bescanvi entre el matrimoni Arhinerii i Isinborga i els canonges de Sancti Mauricii de vinyes en les viles de Baone i Caponarias de l'agro Baonense del pagus Lugdunense per una vinya en la vila de Repentinis del pagus de Vienne i un camp al lloc anomenat Alopias i Vedriolas.Alterat. Bescanvi entre el matrimoni Arhinerii i Isinborga i els canonges de Sancti Mauricii de vinyes en les viles de Baone i Caponarias de l'agro Baonense del pagus Lugdunense per una vinya en la vila de Repentinis del pagus de Vienne i un camp al lloc anomenat Alopias i Vedriolas.
D01581 875-III-16 En el monestir de Sancti Dyonisii el rei Karolus dóna a l'abat Arnulfo del cenobi del Beat Martini bens en els pagus Avalensi , Dusmense i Alsense , Bituricense i Aurelianense i el comtats Tornodrensi , Trecacense i Cabillonense.En el monestir de Sancti Dyonisii el rei Karolus dóna a l'abat Arnulfo del cenobi del Beat Martini la capella del mateix sant de la vila d'Avalone del pagus Avalensi , la vila de Garillas i la d'Uldunum , el comtat Tornodrensi la capella de Sancti Juliani i quinze mansus , en el pagus Dusmense i Alsense Stolmarum amb les seves dues esglésies , quinze mansus en el comtat Trecacense i la vila de Canabas en el comtat Cabillonense i tertze mansus que tenia Berterius més cent cinquanta mansus del benefici que tenia Gotthodeus i afageix Porcariorum i la vila de Columbarium en el pagus Bituricense i la vila de Pinus i vuit mansus entre aquesta i la vila de Roborem en el pagus Aurelianense.
D01579 875-III-19 Alterat? A Sancto Dionysio el rei Karolus a petició del comte Bosonis concedeix a l'abat Geilo que foragitat per el pagans cerca un lloc on deposar les reliquies de la Verge i de sant Filiberti Herensi l'abadia de de Santi Valeriani i el castell Trenorchium amb els seus bens.Alterat? A Sancto Dionysio el rei Karolus a petició del comte Bosonis concedeix a l'abat Geilo que foragitat per el pagans cerca un lloc on deposar les reliquies de la Verge i de sant Filiberti Herensi l'abadia de de Santi Valeriani i el castell Trenorchium amb els seus bens als pagus Cavilonensi , Lugdunensi , Geniviso , Belzinensi , Matasconensi , Sanctonico , Andegavensi i Cenomannico i en territori Pictavensi.
D01177 875-IV-28 Alterat. Restauració escriptural de la donació feta per Aldena femina i els seus fills per l'ànima d'Enneconi de bens en l'apendici de la vila d'Annos i al vilar de Curcuga a les esglésies [d'Eixalada].Alterat. Restauració escriptural de la donació feta per Aldena femina i els seus fills per l'ànima d'Enneconi de bens en l'apendici de la vila d'Annos del suburbi Liviense de la vall Cerdania i al vilar de Curcuga a les esglésies [d'Eixalada].
D01578 875-V-25 Enias , Altimirus i Biatarius venen a l'abat Flugelo del monestir d'Alaone i als seus monjos una terra al lloc anomenat Junchario en l'apendici del castell Oritense.Enias , Altimirus i Biatarius venen a l'abat Flugelo del monestir d'Alaone i als seus monjos una terra al lloc anomenat Junchario en l'apendici del castell Oritense , per cinc solidos.
D01647 875-VI-8 Rofredus ven a l'abat Arnulfo i a la seva congregació de Sancto Salvatore del monestir Aniano els bens que té en la vila de Bertanagas del subuirbi del castell Sustantionensis del territori Magdalonense.Rofredus ven a l'abat Arnulfo i a la seva congregació de Sancto Salvatore del monestir Aniano els bens que té en la vila de Bertanagas del subuirbi del castell Sustantionensis del territori Magdalonense , per set solidos.
D01576 875-VI-9 Alterat. Al palau de Compendio el rei Karolus a petició del bisbe Cathalaunensium Vuillebertus i del notari Adalgarius retorna al bisbat l'abadiola de Sancti Sulpicii del costat del pont sobre el riu Maternam que té en benefici el comte Gozfredus.Alterat. Al palau de Compendio el rei Karolus a petició del bisbe Cathalaunensium Vuillebertus i del notari Adalgarius retorna al bisbat l'abadiola de Sancti Sulpicii del costat del pont sobre el riu Maternam segons constaba en el testament del bisbe Erchenraus però en retindrà l'usdefruit del benefici el comte Gozfredus , el rei ordena l'establiment d'una llàntia perpetua en memòria seva.
D01577 875-VI-9 Alterat. Al palau de Compendio el rei Karolus a petició del bisbe Cathalaunensium Vuillebertus i del canceller reial Adalgarius retorna al bisbat l'abadiola de Sancti Sulpicii del costat del pont sobre el riu Maternam que té en benefici Gauzfridus.Alterat. Al palau de Compendio el rei Karolus a petició del bisbe Cathalaunensium Vuillebertus i del canceller reial Adalgarius retorna al bisbat l'abadiola de Sancti Sulpicii del costat del pont sobre el riu Maternam que té en benefici Gauzfridus qui en retindrà l'usdefruit mentre visqui , el rei ordena l'establiment d'una llàntia perpetua en memòria seva.
D01646 875-VI-18 Sisegotus dóna al monestir d'Aniano i al seu abat Arnulfo els bens que té en la vila de Bertenagas del pagus Sustantionense del territori Magdalonense.Sisegotus dóna al monestir d'Aniano i al seu abat Arnulfo els bens que té en la vila de Bertenagas del pagus Sustantionense del territori Magdalonense , bens rebuts per herència i per bescanvi amb el seu germà Sisemundo , ho fa per la seva ànima.
D01575 >875-VI-20 Alterat. En concili fet a Sancto Marcello Cabilonensis dels bisbes Remigio , Hisaac i Gerbaldo i amb l'ardiaca Fulqualdo en nom del bisbe Lamberti en motiu de l'ordenació d'Adalgerii com bisbe Eduorum , els prelats confirmen la donació que li havia fet el rei Karoli del monestir de Tornutium.En concili fet a Sancto Marcello Cabilonensis dels bisbes Remigio , Hisaac i Gerbaldo i amb l'ardiaca Fulqualdo en nom del bisbe Lamberti en motiu de l'ordenació d'Adalgerii com bisbe Eduorum , els prelats confirmen la donació que li havia fet el rei Karoli del monestir de Tornutium regit per l'abat Geiloni amb bens als comtats Cabillonensi , Matisconensi i Alvernico , els pagus Sanctonico , Andegavensi , Cenomannico i Valagio i en territori Pictavensi.
D01204 [875-VI-20 - 876-VI-19] Alterat. Restitució escriptural de la venda que els germans Trasemundus i Asenarius feren al comte Mirone dels seus bens a Talatio.Alterat. Restitució escriptural de la venda que els germans Trasemundus i Asenarius feren al comte Mirone dels bens que havien comprat a Talatio.
D01211 [875-VI-20 - 876-VI-19] Alterat. Restauració escriptural del reconeixement fet per catorze individus en judici de Berane i Langobardi que el territori d'Ozenies pertany a l'abat Barone , Protasio i els monjos.Alterat. Restauració escriptural del reconeixement fet per Ataulfus , Lidira , Comparatus , Comparatus , Datila , Bellus , Baldegontia , Golderamnus , Auricius , Gondemarus , el prevere Magarius , Castinus , Warnellus i Berematus en judici de Berane i Langobardi que el territori d'Ozenies pertany a l'abat Barone , Protasio i els monjos.
D01500 [875-VI-20 - 876-VI-19] En l'església de Sancti Benigni del vicus de Divion Romestanius i el seu parent Epplenus donen a la basílica de Sancti Benigni un mansus en la vila de Quintinaco del pagus Oscarense.En l'església de Sancti Benigni del vicus de Divion Romestanius i el seu parent Epplenus donen a la basílica de Sancti Benigni un mansus en la vila de Quintinaco del pagus Oscarense , ho fan per les ànimes d'Airmari pare de Romestanius i de la seva muller Addanae i per la seva pròpia sepultura.
D01218 [875-VI-20 - 876-VI-19] Alterat. Restauració escriptural de la venda que el matrimoni Attaulfus i Cixila amb Bellus feren a l'abat Barone i a Protasio de terres a Mazunculas i la donació de Lupila al mateix lloc.Alterat. Restauració escriptural de la venda que el matrimoni Attaulfus i Cixila amb Bellus feren a l'abat Barone i a Protasio de terres a Mazunculas i la donació de Lupila al mateix lloc , al preu d'un bou per a Bellus i un bou i quinze ovelles per a Attaulfus i Cixila.
D01574 875-VI-26 Alterat. Gotmarus bisbe Ausonensis consagra l'església dedicada a Sancti Joannis Baptiste en la vall de Riopullo del comtat Ausona construida per els comtes Wifredus i Winidildes que hi dediquen la seva filla Emmone.Alterat. Gotmarus bisbe Ausonensis consagra l'església dedicada a Sancti Joannis Baptiste en la vall de Riopullo del comtat Ausona construida per els comtes Wifredus i Winidildes que hi dediquen la seva filla Emmone i la doten amb terres i esglesies dels castells de Mocronio i Bisaura , viles de les valls de Riopullo , Congusto i Confletano , la terra entre el terme Bisullunense , la serra de Valle Fecunda , la d'Arcemala i el riu Ticiro , l'església de Sancti Johannis del comtat Bergitano , cinc servents i la vila de Cabannas en el comtat Inpuritano , el bisbe hi adjunta les corresponents delmes.
D01061 875|885-VI-27 Alterat. El comte i marquès Vifredus i la comtessa Winedildes donen al monestir de Sancti Ihoannis Babtiste de la vall de Riopullo del comtat d'Ausona la seva filla Emmone i doten a l'institució amb el castell de Mocoronio i viles i esglesies de les valls de Riopullo , Congusto i Confletano , del castell de Bisaura i del comtats Vergitano i Impuritano i amb cinc servents.Alterat. El comte i marquès Vifredus i la comtessa Winedildes donen al monestir de Sancti Ihoannis Babtiste de la vall de Riopullo del comtat d'Ausona la seva filla Emmone i doten a l'institució amb el castell de Mocoronio i viles i esglesies de les valls de Riopullo , Congusto i Confletano , del castell de Bisaura i del comtats Vergitano i Impuritano , la terra entre el terme Bisuldunense , la serra de Vallefacunda , la d'Archemala i el riu Tezer , i amb cinc servents , per l'ús perpetuu del monestir i els seus sacerdots.
D01573 875-XII-18 En judici d'Isimbert misso del comte Bernardi , Auvaldus , a petició de Fridemiro mandatari del bisbe Audesindus , s'evacua i reconeix que el lloc a prop de la claustra de Sancti Felici és propietat de la seu de Sanctae Eulalaie Elenense.En judici d'Isimbert misso del comte Bernardi , Auvaldus , a petició de Fridemiro mandatari del bisbe Audesindus , s'evacua i reconeix que el lloc a prop de la claustra de Sancti Felici és propietat de la seu de Sanctae Eulalaie Elenense. desde fa més de cinquanta any , que la gent del lloc no està obligada a fer serveis al rei i que l'havia retinguda injustament per ordre del comte.
D01360 [875-XII-25 - 877-X-6] Epístola de l'emperador Karolus agraint la fidelitat dels barcelonins expressada per el seu fidel Iuda hebreu.Epístola de l'emperador Karolus agraint la fidelitat dels barcelonins expressada per el seu fidel Iuda hebreu. Afegit s'encarrega a Judacot entregar deu lliures de plata al bisbe Frodoynum.
D01565 [876-887] Alterat. Els germans Davidius , Eneco , Ramius i Argilum donen al monestir d'Alaone dues terres en el lloc anomenat Torocone de la vall Urritense.Alterat. Els germans Davidius , Eneco , Ramius i Argilum donen al monestir d'Alaone regit per l'abat Gilmundus i als seus monjos dues terres en el lloc anomenat Torocone de la vall Urritense , una per l'ànima del seu pare Otgeri i l'altra per la de la seva mare Iciloni.
D01566 [876-914] Alterat. El matrimoni Sulpicius i Geila dóna al monestir del Beati Theofredi i al seu abat Rostagno una casa en la vila Duciliaco de l'arce Calanconense del pagus Vivariensi. (regest).Alterat. El matrimoni Sulpicius i Geila dóna al monestir del Beati Theofredi i al seu abat Rostagno una casa en la vila Duciliaco de l'arce Calanconense del pagus Vivariensi. (regest).
D01567 [876-914] Alterat. El matrimoni Leutardus i Isingarda dóna al monestir del Beato Theofredo i al seu abat Rostagno bens en la vila de Campanias del pagus Vivariensi. (regest).Alterat. El matrimoni Leutardus i Isingarda dóna al monestir del Beato Theofredo i al seu abat Rostagno bens en la vila de Campanias del pagus Vivariensi. (regest).
D01568 [876-914] Alterat. Sigebaldus dóna al monestir de Sancti Petri et Sancti Theofredi regit per l'abat Rostagno bens en la vila anomenada Arsiaco de l'arce Soltronense. (regest).Alterat. Sigebaldus dóna al monestir de Sancti Petri et Sancti Theofredi regit per l'abat Rostagno bens en la vila anomenada Arsiaco de l'arce Soltronense. (regest).
D01570 [876-914] Alterat. El matrimoni Godo i Ingelrada donaren a l'església de Sancti Petri en temps de l'abat Rostagno bens en el pagus Vellaico i arce Anicense en les viles de Deumas , Fabrica i Cardazeto. (regest).Alterat. El matrimoni Godo i Ingelrada donaren a l'església de Sancti Petri on descansa el cos de Sant Theofredus i en temps de l'abat Rostagno bens en el pagus Vellaico i arce Anicense en les viles de Deumas , Fabrica i Cardazeto. (regest).
D01571 [876-914] Alterat. El matrimoni Glaudius i Ingelmodis donaren al monestir de Sancti Petri en temps de l'abat Rostagnus un mansus en la vila de Mansus Sic Brandi. (regest).Alterat. El matrimoni Glaudius i Ingelmodis donaren al monestir de Sancti Petri on descansen els cossos de sant Theofredus i sant Eudo en temps de l'abat Rostagnus un mansus en la vila de Mansus Sic Brandi. (regest).
D01591 876|877 Alterat. Document perdut. Precepte de Karoli Calvi al bisbe Georgius Lodovensis concedint-li el teloneu.Alterat. Document perdut. Precepte de Karoli Calvi al bisbe Georgius Lodovensis concedint-li el teloneu.
D01563 876? Alterat. L'emperador Karolus dirimeix entre els bisbes Lambertus Matiscensis i Gerboldo Cabilonensis sobre la propietat de les cel·les de Sancti Albani i Sancti Vicentii.Alterat. L'emperador Karolus dirimeix entre els bisbes Lambertus Matiscensis i Gerboldo Cabilonensis sobre la propietat de les cel·les de Sancti Albani i Sancti Vicentii , cedint a Lambertus el locus Castellum del pagus Matisconensi amb l'esgésia de Sancti Martini.
D01564 876? Alterat. L'emperador Karolus a petició del duc Bosonis emet diploma per el seu fidel Odilonem cedint-li un mansus en la vila de Flavigei del pagus Cabilonense i els depenents de l'església de Sancti Evurtii.Alterat. L'emperador Karolus a petició del duc Bosonis emet diploma per el seu fidel Odilonem cedint-li un mansus en la vila de Flavigei del pagus Cabilonense i els depenents de l'església de Sancti Evurtii.
D01207 876 Alterat. Restauració escriptural de la donació de Cixila a l'abat Barone , Protasio i altres monjos de mitat de la seva heretat a Leco.Alterat. Restauració escriptural de la donació de Cixila a l'abat Barone , Protasio i altres monjos de mitat de la seva heretat a Leco.
D01216 876 Alterat. Restauració escriptural de la donació feta per deu particulars a l'abat Barone i a Protasio de les seves heretats en el vilar d'Oncenias.Alterat. Restauració escriptural de la donació feta per Bellone , Ardarico , Ferriola , Durabile , Chinilone , Randone , Teodillde , Honnone i el matrimoni Elete i Placidia a l'abat Barone i a Protasio de les seves heretats en el vilar d'Oncenias.
D01220 876 Alterat. Restauració escriptural de la donació que feu Novolenda femina a l'abat Barone , a Protasio i als monjos de Sancti Andree i Sancti Germani d'una vinya a Scalas , una altra a Palmalata , una terra a Orrias i una altra a Planulos i de les seves possesions a Oncenias.Alterat. Restauració escriptural de la donació que feu Novolenda femina a l'abat Barone , a Protasio i als monjos de Sancti Andree i Sancti Germani d'una vinya a Scalas , una altra a Palmalata , una terra a Orrias i una altra a Planulos i de les seves possesions a Oncenias.
D01546 876 De fine mundi.De fine mundi.
D01424 876-I Alterat. Testament del comte Heccardus encarregat a tretze sacerdots i a Nivelongo i el seu germà Theoderico.Alterat. Testament del comte Heccardus encarregat als sacerdots Leutboldus , Engelboldus , Winetarius , Luvininus , Otgarius , Bettilo , Vulgis , Adelingo , Ildebodo , Eriberto , Dudino , Eribrando i Adefredo i a Nivelongo i el seu germà Theoderico , deixa copia de les disposicions a la seva germana Adane en el monestir de Frano.
D01421 876-I Alterat? El comte Eccardus davant dels seus vassalls Otgario i Fulcoino i de l'abat Teotberto del monestir Floriaco fa entrega a Artmanni advocat de la casa els bens que ha llegat a la casa.Alterat? El comte Eccardus davant dels seus vassalls Otgario i Fulcoino i de l'abat Teotberto del monestir Floriaco fa entrega a Artmanni advocat de la casa els bens que ha llegat a la casa , en manté l'usdefruit per a ell i la seva muller Richeldis.
D01423 876-I Alterat. El comte Eccardus llega al lloc Floriacensi dedicat a Sanctae Dei genitricis Mariae et Sancti Petri sanctissimi quoque Benedicti bens en els pagus Augustidunensi , Cabilonensi i Matisconensi.Alterat. El comte Eccardus llega al lloc Floriacensi dedicat a Sanctae Dei genitricis Mariae et Sancti Petri sanctissimi quoque Benedicti bens en els pagus Augustidunensi , Cabilonensi i Matisconensi i anomena com almoiners a dotze preveres i a Nivelonem i al seu germà Tehoredicum.
D01422 876-I El comte Eccardus i la seva muller Richeldis donen a Teotbertus abat del monestir Sanctae Mariae et Sancti Petri atque sancti Benedicti Floriacensis terres en els pagus Augustidunense , Matisconense i Cabillonense.El comte Eccardus i la seva muller Richeldis donen a Teotbertus abat del monestir Sanctae Mariae et Sancti Petri atque sancti Benedicti Floriacensis terres en els pagus Augustidunense , Matisconense i Cabillonense , la vila de Patriciacus amb l'església de Sancti Petri i bens cedits a vassalls seus a Samiriaco , Balgiaco , Satiniaco , Senenciaco , Jurliaco , Bellomonte i Colonias , ho fan per les seves ànimes i per les del seus pares Childebranni i Donnane , del seu germà Theoderici i de la seva muller Albecundis.
D01497 876-I A la vila d'Asziriaco el prevere Iodinus dóna al monestir de Sancti Beningni de Divion els bens que té en la vila d'Asziriaco del pagus Oscarense i el seu servent Vuandelbertum.A la vila d'Asziriaco el prevere Iodinus dóna al monestir de Sancti Beningni de Divion els bens que té en la vila d'Asziriaco del pagus Oscarense i el seu servent Vuandelbertum per fer-lo colon o lliure si així ho vol el monestir.
D01562 876-I-2 Epístola de Iohannes VIII als bisbes de les Gallias i Germanias fent saber que ha nomenat a Ansegisus bisbe Senonensis com a vicari seu en els afers relatius als seus territoris.Epístola de Iohannes VIII als bisbes de les Gallias i Germanias fent saber que ha nomenat a Ansegisus bisbe Senonensis com a vicari seu en els afers relatius als seus territoris.
D01419 876-I-8|18 En la vila de Tagnane del territori Elenense i davant de cinc jutges , set testimonis afirmen que els bens de Sanctae Mariae i el seu abat Castellano ocupats per Domenico havien estat aprisionats feia més de cinquanta anys per el difunt abat Castellano i els seus monjos.En la vila de Tagnane del territori Elenense i davant de cinc jutges , set testimonis afirmen que els bens de Sanctae Mariae i el seu abat Castellano ocupats per Domenico havien estat aprisionats feia més de cinquanta anys per el difunt abat Castellano i els seus monjos i que li havien estat confirmades en sengles preceptes de l'emperador Ludoici i el rei Karulo , jurament fet sobre l'altar de la basílica de S. Martini del lloc anomenat Fullonicas.
D01561 876-I-15 Epístola de Iohannes VIII a Hincmaro arquebisbe Rhemensi ordenant-li d'acord amb l'emperador Karolus l'elecció d'un substitut per el fins fa poc bisbe Hincmarum Laudunensem.Epístola de Iohannes VIII a Hincmaro arquebisbe Rhemensi ordenant-li d'acord amb l'emperador Karolus l'elecció d'un substitut per el fins fa poc bisbe Hincmarum Laudunensem , per unanimitat dels religiosos i en preséncia de l'enviat imperial i sense el soroll dels laics.
D01420 876-I-30 Evacuació de Domenicus a petició de Babilane mandatari de l'abat Castellanus del cenobi de Sancte Marie de la vall d'Asperi en el lloc anomenat Arulas sobre la seva injusta ocupació del Palaciolo sit a Rivo Ferrario Subteriore.Evacuació de Domenicus a petició de Babilane mandatari de l'abat Castellanus del cenobi de Sancte Marie de la vall d'Asperi en el lloc anomenat Arulas sobre la seva injusta ocupació durant vuit anys del Palaciolo sit a Rivo Ferrario Subteriore , reconeix no poder probar la seva tenença i la veracitat del jurament de set testimonis que afirmen que feia més de cinquanta anys que havia estat aprisionada per els difunts abat Castellano i el prevere Annone.
D01406 876-II Alterat. Confirmació de l'elecció imperial del rei Karolum feta al palau Ticinensi.Alterat. Confirmació de l'elecció imperial del rei Karolum feta al palau Ticinensi , signada per divuit bisbes del regne Italici , un abat i deu comtes francs i italians.
D01498 876-II A la vila d'Asziriaco Bertilonem cobisbe i abat del cenobi de Sancti Benigni bescanvia terres en la mateixa vila amb Fulcardus.A la vila d'Asziriaco Bertilonem cobisbe i abat del cenobi de Sancti Benigni bescanvia terres en la mateixa vila amb Fulcardus amb el consentiment de la seva muller Ermeneldis i el seu fill Eppleni.
D01555 876-II-17 Epístola de Iohannes VIII als comtes del regne de Hludovici rei de Baioariae prevenint-los de no envair el regne del seu germà l'emperador Karoli sota pena d'excomunió.Epístola de Iohannes VIII als comtes del regne de Hludovici rei de Baioariae prevenint-los de no envair el regne del seu germà l'emperador Karoli sota pena d'excomunió i avisant que envia als bisbes Iohanne Siculensi i Iohanne Tuscanensi per tal que facin de mitjancers entre els germans.
D01556 876-II-17 Epístola de Iohannes VIII als bisbes del regne de Hludovici rei de Baioariae recriminant que no hagin impedit que aprofitant l'anada del rei Karoli a Roma per la seva coronació imperial , el seu germà amb el seu fill hagin envait el seu regne.Epístola de Iohannes VIII als bisbes del regne de Hludovici rei de Baioariae recriminant que no hagin impedit que aprofitant l'anada del rei Karoli a Roma per la seva coronació imperial , el seu germà amb el seu fill hagin envait el seu regne i anunciant l'enviament dels bisbes Iohannes Siculensi i Iohannes Tuscanensi per mirar de buscar un acord entre els dos germans.
D01557 876-II-17 Epístola de Iohannes VIII als comtes i bisbes del regne de l'emperador Karolus exhortant-los a continuar en la fidelitat a l'emperador Karoli.Epístola de Iohannes VIII als bisbes del regne de l'emperador Karoli que en absència seva per rebre la corona imperial fan costat al seu germà el rei Hludovico advertint-los sota amenaça d'anatema de la fidelitat deguda a l'emperador i anunciant que envia als bisbes Iohannem i Iohannem com a representants seus.
D01558 876-II-17 Epístola de Iohannes VIII als bisbes del regne de l'emperador Karoli que en absència seva per rebre la corona imperial fan costat al seu germà el rei Hludovico advertint-los sota amenaça d'anatema de la fidelitat deguda a l'emperador.Epístola de Iohannes VIII als comtes i bisbes del regne de l'emperador Karolus exhortant-los a continuar en la fidelitat a l'emperador Karoli i avisant que envia els bisbes Iohanne i Iohanne per concertar una reunió i resoldre canónicament el cas entre l'emperador i el seu germà.
D01418 876-II-18 Alterat? Maura i el seu fill Audenarus venen a l'abat Kastellano la terra que tenen en la vila de Pasar del comtat Rossolienense.Alterat? Maura i el seu fill Audenarus venen a l'abat Kastellano la terra que tenen en la vila de Pasar del comtat Rossolienense , per cinc solidatas.
D01417 876-III El matrimoni Aster i Estegoncia ven a l'abad Frugello i al monestir d'Alahone una terra al lloc anomenat Furnu Vetre de l'apendici del castell d'Aringo.El matrimoni Aster i Estegoncia ven a l'abad Frugello i al monestir d'Alahone una terra al lloc anomenat Furnu Vetre de l'apendici del castell d'Aringo, per sis solidatas.
D01416 876-III-31 Servodei , Sentalecus i Placidus mandataris de Venenatu donen a l'abat Frugellus i al monestir d'Alahone una terra al lloc anomenat Furnum Vetere de l'apendici del castell d'Aringo.Servodei , Sentalecus i Placidus mandataris de Venenatu donen a l'abat Frugellus i al monestir d'Alahone una terra al lloc anomenat Furnum Vetere de l'apendici del castell d'Aringo , ho fan per l'ànima de Venenati.
D01412 876-IV-10 Alterat. Al monestir de Sancto Dionysio l'emperador Karolus emet diploma per el bisbe Wido Vallavensis sobre l'abadia de Calmelii.Alterat. Al monestir de Sancto Dionysio l'emperador Karolus emet diploma per el bisbe Wido Vallavensis sobre l'abadia de Calmelii restaurant-li els drets que el seu pare havia li atorgat en un diploma previ i que havien estat alienats injustament per bisbes , l'emperador la retorna al bisbat.
D01182 876-IV-18 Alterat. Restitució escriptural de la donació al domus de Sancti Iermani feta per els monjos Ermemirus , Theodila i Thodemarus.Alterat. Restitució escriptural de la donació al domus de Sancti Iermani feta per els monjos Ermemirus , Theodila i Thodemarus de bens en el vilar de Cuxano comprats a Marias i Orepiani fills Ricuara , i també a Tauriniano i en el Rusilione a Ponteliano , Pallagano i el pau de Funelgeto.
D01554 876-IV-21 Epístola de Iohannes VIII als bisbes de les Gallias i Germanias en el concili Pontigonensi notificant-los de l'excomunió del secundicerus Stephanus , el magister militum Sergio i del nomenculator Gregorium amb el seus fills Constantinus i Constantina i el seu nebot Georgium.Epístola de Iohannes VIII als bisbes de les Gallias i Germanias en el concili Pontigonensi notificant-los de l'excomunió del secundicerus Stephanus , el magister militum Sergio i del nomenculator Gregorium amb el seus fills Constantinus i Constantina i el seu nebot Georgium , els qual infidels a l'emperador Karoli i acusats per els bisbes Petrus , Zachariam , Gaidericum i el primicerii Christophorum han evitat el judici i fugit robant el tresor de l'església i deixant les portes de la ciutat Romanam obertes a l'atac dels Saracenos.
D01413 876-IV-22 Judici realitzat davant del castell d'Arenae en la ciutat de Nemauso en presència del vescomte Bertranno entre el bisbe Gibertus i Bernardus per la vila de Bizagum.Judici realitzat davant del castell d'Arenae en la ciutat de Nemauso en presència del vescomte Bertranno entre el bisbe Gibertus i Bernardus per la vila de Bizagum , en un primer procediment fet davant del vescomte Eralii nou mesos abans les parts s'havien compromés a presentar les seves proves , arribat el moment i amb Bernarius advocat del bisbe absent per malatia el bisbe presenta la declaració jurada conjunta de set testimonis feta al lloc anomenat Fontem Vesparia on Bernardus va reconèixer no tenir drets sobre la vila ja que havia estat donada a Sanctam Mariam per la seva mare Blitgarda.
D01414 876-IV-22 Donació d'Anna filla dels difunts Alarici i Ratrudes al matrimoni Radulfo i Ridlinde.Donació d'Anna filla dels difunts Alarici i Ratrudes al matrimoni Radulfo i Ridlinde , en territori Russulionense les viles de Covengos , Truliares , Buacano i Pidiliano i l'alou de Teletus , en territori Confluente la vila de Comba , en el comtat Bisillunense la vila de Romaniano i en territori Petra Pertusense la vila de Domo Nova.
D01181 876-IV-24 Alterat. Restitució escriptural de la donació feta per Ego i el prevere Leopardus mandataris del difunt Alderico de bens en la vila de Thalacho feta a l'abat Baroni i el monjos de Sancti Germani.Alterat. Restitució escriptural de la donació feta per Ego i el prevere Leopardus mandataris del difunt Alderico de bens en la vila de Thalacho feta a l'abat Baroni i el monjos de Sancti Germani bens que li vingueren de Lunina i els seu fill i d'un vescanvi amb els monjos de Sancti Germani.
D00691 876|881|899-V Alterat? El matrimoni Aymo i Maimborgis fan donació d'una vinya del seu alou sita en la vila de Flacegus en l'agro Tarnatensi del pagus Lugdunensi a l'església de Sancti Martini Saviniacensis.Alterat? El matrimoni Aymo i Maimborgis fan donació d'una vinya del seu alou sita en la vila de Flacegus en l'agro Tarnatensi del pagus Lugdunensi a l'església de Sancti Martini Saviniacensis , se'n reserven l'usdefruit però en donen la nona i la dècima.
D01410 876-V-15 Alterat. En el concili del palau de Pontigono i a petició del bisbe Robertus Valentinensis trenta nou bisbes i set abats confirmen el precepte imperial d'immunitat fet en favor del monestir de Cariloci.Alterat. En el concili del palau de Pontigono i a petició del bisbe Robertus Valentinensis trenta nou bisbes i set abats confirmen el precepte imperial d'immunitat fet en favor del monestir de Cariloci , fundat al costat del riu Scorvinus del pagus Matiscensi per Eduardo que fou germà del bisbe i regit per l'abat Gausmari.
D01409 876-V-18 Alterat? Diploma de l'emperador Karolus atorgant als advocats del monestir de Sanctissimi Filiberti el dret d'actuat en qualsevol lloc del seu regne.Alterat? Diploma de l'emperador Karolus atorgant als advocats del monestir de Sanctissimi Filiberti el dret d'actuat en qualsevol lloc del seu regne.
D01408 876-VI-15 Alterat. Adalberga dóna a l'església de Sancti Petri del monestir de Caunas el seus bens en la vila d'Infrasias del suburbi Ventaionense del territori Menerbense.Alterat. Adalberga dóna a l'església de Sancti Petri del monestir de Caunas el seus bens en la vila d'Infrasias del suburbi Ventaionense del territori Menerbense , ho fa per la seva ànima.
D01499 <876-VI-19 En judici fet en el solarium de Sancti Stephani del castell de Divion davant del cobisbe i abat Bertilo , el bisbe Isaac , el vescomte Brunaldo i Agano sobre la propietat d'un mansus i set servents en la vila de Bargas del pagus Oscarinse entre Saifardus advocat de Sancti Benigni vs. Radulfum , Archemradum i Bonefridum , el tribunal sentencià en favor de Sancto Benigno.En judici fet en el solarium de Sancti Stephani del castell de Divion davant del cobisbe i abat Bertilo , el bisbe Isaac , el vescomte Brunaldo i Agano sobre la propietat d'un mansus i set servents en la vila de Bargas del pagus Oscarinse entre Saifardus advocat de Sancti Benigni vs. Radulfum , Archemradum i Bonefridum , un cop escoltats els testominis presentats per Saifardus segons els quals aquests bens havien estat cedits al monestir per el prevere Agenbaldus , el tribunal sentencià en favor de Sancto Benigno.
D01407 876-VII-13 Alterat. Confirmació elecció imperial del rei Karolum feta a Pontigonem per el bisbes Cisalpini de Francia , Burgundia , Aquitania , Septimania , Neustria i Provincia.Alterat. Confirmació elecció imperial del rei Karolum feta a Pontigonem per el bisbes Cisalpini de Francia , Burgundia , Aquitania , Septimania , Neustria i Provincia , després de la feta per el papa Iohanem el mes de febrer al palau de Ticinum amb els bisbes d'Itàlia.
D01404 876-VII-13 A Poncione , l'emperador Karolus a petició del bisbe Biturigensis Frotarii , dóna a l'abat Gairulfi del monestir de Belliloci la vila d'Orbaciacus de la vall Exandonense del comtat Lemovicino.A Poncione . l'emperador Karolus a petició del bisbe Biturigensis Frotarii , dóna a l'abat Gairulfi del monestir de Belliloci la vila d'Orbaciacus de la vall Exandonense del comtat Lemovicino , deu mansus amb els seus servents.
D01405 876-VII-16 A Pontioni l'emperador Karolus emet precepte per a Bernardum abat del monestir de Solemniaco.A Pontioni l'emperador Karolus emet precepte per a Bernardum abat del monestir de Solemniaco cedint-li a perpetuitat les viles de Vosias i Ladiniacus.
D01552 876-IX Epístola de Iohannes VIII al comte Bosoni per reclamar el suport ordenat per l'August i encara no rebut davant de l'amenaça d'una flota de cent vaixells dels Saracenos que està avançant cap a la seu apostòlica.Epístola de Iohannes VIII al comte Bosoni per reclamar el suport ordenat per l'August i encara no rebut davant de l'amenaça d'una flota de cent vaixells dels Saracenos que està avançant cap a la seu apostòlica i exigir el final de la inesperada retenció dels seus legats , el seu nebot el bisbe Leonem i el bisbe Petrum.
D01553 876-IX-1 Epístola de Iohannes VIII al comte Bosoni agraint l'ajut per fer arribar els legats papals a l'emperador Karoli i demanant-li socors contra els Saraceni que despoblen l'església Romanam.Epístola de Iohannes VIII al comte Bosoni agraint l'ajut per fer arribar els legats papals a l'emperador Karoli i demanant-li socors contra els Saraceni que despoblen l'església Romanam.
D01592 876-IX-4 Al palau de Carisiaco l'emperador Karolus dóna al seu noble i familiar comte Chunradus la vila de Piredus del pagus Senonico.Al palau de Carisiaco l'emperador Karolus dóna al seu noble i familiar comte Chunradus la vila de Piredus del pagus Senonico per mediació de l'abat Hilduinus i el comte Richardus.
D01551 876-X Epístola de Iohannes VIIi a l'emperador Karolo per comunicar-li el nomenament de Frotarium abans bisbe Burdegalensis com arquebisbe Bituricensem.Epístola de Iohannes VIIi a l'emperador Karolo per comunicar-li el nomenament de Frotarium abans bisbe Burdegalensis com arquebisbe Bituricensem per extermini de la provincia Burdigalensis i després d'haver examinat canònicament el seu cas.
D01397 876-X Alterat. Precepte de Iohannes VIII per a l'arquebisbe Frothario.Alterat. Precepte de Iohannes VIII per a l'arquebisbe Burdigalensi Frothario transferint-lo degut als atacs dels Paganorum al vacant arquebisbat Bituricensi.
D01403 876-X-6 Alterat. En la basílica de Sancti Desiderii del vicus Olunna Bosó llega al monestir de Sancti Petri a Dervo les seves possessions en el pagus Pertense.Alterat. En la basílica de Sancti Desiderii del vicus Olunna Bosó llega al monestir de Sancti Petri a Dervo les seves possessions en el pagus Pertense , bens en els termes d'Olonense , Australziaco , Tuncrense , Addniaca, Scuriacense i Alineiscurtis juntament amb els servents Autgarde , Adolane , Vuilarde i Adolo.
D01372 876-X-15 Precepte de Iohannes VIII per a l'abat Geiloni del monestir de Tornutio fet a petició de l'emperador Carolo confirmant el precepte previ del monarca.Precepte de Iohannes VIII per a l'abat Geiloni del monestir de Tornutio fet a petició de l'emperador Carolo confirmant el precepte previ del monarca i posant el monestir sota la tutela de la seu Romanae.
D01675 876-X-15 Alterat? Precepte del papa Iohannes VIII emés a petició del bisbe Eduensis Adalgarium per a Geiloni abat del monestir de S. Filiberti confirmant-li la possessió de l'abadia de S. Porcianus donada per el rei Carolus.Alterat? Precepte del papa Iohannes VIII emés a petició del bisbe Eduensis Adalgarium per a Geiloni abat del monestir de S. Filiberti confirmant-li la possessió de l'abadia de S. Porcianus donada per el rei Carolus.
D01501 876-X-23 Alterat? En l'església de Sancti Benigni de Divion Gislebertus dóna a la casa i al seu abat Bertiloni l'església de la vila de Saviniaco en el confí Albiacensi.Alterat? En l'església de Sancti Benigni de Divion i davant del bisbe Lingonensis Isaac Gislebertus amb el consentiment d'Agilberti dóna a la casa i al seu abat Bertiloni l'església de la vila de Saviniaco en el confí Albiacensi amb els seus dos servents Fulchardus i Fulchrisma així com un mansus adjacent.
D01402 876-X-25 Alterat? A la vila d'Elidione l'emperador Karolus renova a l'abat Songfredus del monestir de Sancte Marie d'Urbionis un precepte d'immunitat previ.Alterat? A la vila d'Elidione l'emperador Karolus renova a l'abat Songfredus del monestir de Sancte Marie d'Urbionis un precepte d'immunitat previ incloent les viles de Buciniacus , Palairacus , Cuvicianus , Mansiones i Villares Ingulana.
D01549 876-X-31 Epístola de Iohannes VIII a l'emperador i l'emperatriu per el cas de Madelgeri , qui deprés d'haver mort a Odelricum anà a cercar l'intermediació papal.Epístola de Iohannes VIII a l'emperador i l'emperatriu per el cas de Madelgeri , qui deprés d'haver mort a Odelricum anà a cercar l'intermediació papal , demanant que s'intenti un acord amb els familiars del difunt.
D01550 876-X-31 Epístola de Joannes VIII a Gisleberto bisbe Carnotensis en favor de Madelgero qui després d'haver mort a Odelricum demanà l'absolució papal.Epístola de Joannes VIII a Gisleberto bisbe Carnotensis en favor de Madelgero qui després d'haver mort a Odelricum demanà l'absolució papal.
D01548 876-XI-15 Epistola de Iohannes VIII a l'emperador Karolo reclamant-li que l'ajut militar contra els Saracenorum i Paganis i les expoliacions dels marquesos no ha arribat.Epistola de Iohannes VIII a l'emperador Karolo reclamant-li que l'ajut militar contra els Saracenorum i Paganis i les expoliacions dels marquesos no ha arribat.
D01401 876-XII Alterat. La noble Leutrada cedeix un terç de les seves possesions en la vila de Campania de l'arce Mariatensi del pagus Vivariensi a Rostagnus abat del monestir Calmiliensi.Alterat. La noble Leutrada cedeix un terç de les seves possesions en la vila de Campania de l'arce Mariatensi del pagus Vivariensi a Rostagnus abat del monestir Calmiliensi , enfrontat a Vuidone bisbe Aniciensis.
D01432 876-XII Al vicus de Divion , Mummioni compra al matrimoni Heldeardus i Arnais quatre mansus sits en la vila Asziriaco del pagus Oscarinse amb sis servents.Al vicus de Divion , Mummioni compra al matrimoni Heldeardus i Arnais quatre mansus sits en la vila Asziriaco del pagus Oscarinse amb sis servents , per setze libras.
D01433 876-XII A l'església de Sancti Benigni de Divion , Mummius dóna al seu abat Bertilonis els quatre mansus que havia comprat al matrimoni Heldeardus i Arnais sits en la vila d'Asziriaco del pagus Uscarinse amb el consentiment del seu fill i els seus nets.A l'església de Sancti Benigni de Divion , Mummius dóna al seu abat Bertilonis , i a l'església de Santi Mauricii , on sant Benigne està enterrat , els quatre mansus que havia comprat al matrimoni Heldeardus i Arnais sits en la vila d'Asziriaco del pagus Uscarinse i els seus sis servents amb el consentiment del seu fill i els seus nets.
D00035 876|877|885|898-XII-1 Alterat? Donacíó a Cuixà del comtes Ermessenda, Rodolf , Miró i Quixilo.Alterat? Els comtes Ermessenda, Rodolf , Miró i Quixilo donen a Sant Andreu i Sant Germà (Cuixà) en la vall de Conflent, en l'apendici del castell Verneto, l'església de Sant Vicenç i l'alou de Campllong, i en el port d'Inforcatus, l'església de Sant Pere.
D01547 876-XII-14 Epístola de Iohannes VIII al comte Lamberto per reclamar que corregeixi els mals fets per els seus homes a la gent i bens de S. Petro i als de Guidonis.Epístola de Iohannes VIII al comte Lamberto per reclamar que corregeixi els mals fets per els seus homes a la gent i bens de S. Petro i als de Guidonis , li envia per mà dels bisbes Acimundum i Walpertum.
D01371 877 Inici mandat del Papa Joan Xè. (Annals de Ripoll II).Inici mandat del Papa Joan Xè. (Annals de Ripoll II).
D01572 877 Alterat. Els germans Amalfredus i Theodinus donaren per l'ànima del seu difunt germà Bernardi al monestir de Sancti Petri et Sancti Theofredi en temps de l'abat Rostagno un mansus en la vila de Fraxineto i tres peces de terra en l'anomenat Mollinearias del pagus Vellaico. (regest).Alterat. Els germans Amalfredus i Theodinus donaren per l'ànima del seu difunt germà Bernardi al monestir de Sancti Petri et Sancti Theofredi en temps de l'abat Rostagno un mansus en la vila de Fraxineto i tres peces de terra en l'anomenat Mollinearias del pagus Vellaico. (regest).
D01427 877-I-6 l palau de Carisiaco l'emperador Karolus emet diploma per el cenobi de Sancti Benigni a petició del duc Boso.Al palau de Carisiaco l'emperador Karolus emet diploma per el cenobi de Sancti Benigni a petició del duc Boso , concedint a perpetuïtat la vila de Longus Vicus del pagus Oscarensi i la d'Albiniacum del pagus Portensi.
D01369 877-I-20 Alterat. Els comtes Wifredo i la seva muller Winidildes compren una vinya a Exaduce territori d'Urgell (regest).Alterat. Els comtes Wifredo i la seva muller Winidildes compren una vinya a Exaduce territori d'Urgell (regest).
D01370 877-II Alterat. Confirmació feta en concili a Ravenna per el Papa Joannes VIII de l'elecció de l'august Karolus com emperador.Alterat. Confirmació feta en concili a Ravenna per el Papa Joannes VIII de l'elecció de l'august Karolus com emperador , de la seva coronació , unció i recepció del ceptre de l'imperi Romani inspirada per l'Spiritus Sancti.
D01400 877-II-10 Epístola de Iohannes VIII a l'emperador Karolo per reclamar que l'ajut promés al bisbe apocrisiari Leo no ha arribat i que els sarrains ja han creuat el riu Tiburtina i devastat els territoris dels Sabinos.Epístola de Iohannes VIII a l'emperador Karolo per reclamar que l'ajut promés al bisbe Leo no ha arribat i que els sarrains ja han creuat el riu Tiburtina i devastat els territoris dels Sabinos , envia la carta per els bisbes Petrum i Petrum.
D01399 877-II-13 Alterat. Epístola de Iohannes VIII a l'emperador Karolo demanant ajuda davant la proximitat dels atacs dels Idumaeorum , Ismaelitarum , Agarenis i els falsos fills de Sarae a la ciutat Romana.Alterat. Epístola de Iohannes VIII a l'emperador Karolo demanant ajuda davant la proximitat dels atacs dels Idumaeorum , Ismaelitarum , Agarenis i els falsos fills de Sarae a la ciutat Romana , que ja han superat el riu Tiberinum i els confins dels Sabinorum i li adjunta una palma en senyal de victòria.
D01368 877-II-23 Alterat? Al monestir de Compendio l'emperador Karolus cedeix a Adalgarius bisbe Aeduorum l'abadia de Flaviniacum amb Corbiniaco de qui depén.Alterat? Al monestir de Compendio l'emperador Karolus cedeix a Adalgarius bisbe Aeduorum i a Sancto Nazario l'abadia de Flaviniacum amb Corbiniaco de qual depén.
D01398 877-II-27|876-XI Epístola de Iohannes VIII a tots els bisbes i arquebisbes del regne de l'emperador Karoli per demanar la vinguda esperada de l'emperador contra les devastacions dels Agareni i mals Christiani.Epístola de Iohannes VIII a tots els bisbes i arquebisbes del regne de l'emperador Karoli per demanar la vinguda esperada de l'emperador contra les devastacions dels Agareni i mals Christiani.
D01367 877-III-16 Alterat. A Compendio el rei Ludovvicus confirma el bescanvi fet entre Hodo abat del monestir de Corbeia i el comte Ghuonradus amb Raginelmo bisbe Tornacensium.Alterat. A Compendio el rei Ludovvicus confirma el bescanvi fet entre Hodo abat del monestir de Corbeia i el comte Ghuonradus amb Raginelmo bisbe Tornacensium , el monestir reb la vila d'Uscias amb el compromis de fer-hi una església i cedeix vuit mansus a Molthem.
D01366 877-III-21 Exemeno , Trasaldi i Fachilo mandataris (elemosinaris) de Wictimiri donen una terra al lloc anomenat Arias de l'apendici del castell (d'Areny) al monestir d'Alaone.Exemeno , Trasaldi i Fachilo mandataris (elemosinaris) de Wictimiri donen una terra al lloc anomenat Arias de l'apendici del castell (d'Areny) al monestir d'Alaone i al seu abat Wilimundo , Asperio mercatari , Sango preposito i la resta de monjos de la comunitat.
D01395 877-III-27 Epístola de Iohannes VIII a Ingelberge deodicata en favor de l'emperador Karolo.Epístola de Iohannes VIII a Ingelberge deodicata en favor de l'emperador Karolo i oferint-se a fer de mitjancer si calgués.
D01396 877-III-27 Epístola de Iohannes VIII a l'emperador Karolo per exigir-li la devolució del tresor de la emperadriu Angelbertae que va prendre del monestir de Brixiam en la seva vinguda a Italiam.Epístola de Iohannes VIII a l'emperador Karolo per exigir-li la devolució del tresor de la emperadriu Angelbertae que va prendre del monestir de Brixiam en la seva vinguda a Italiam , amenaça d'excomunicar-lo si no l'ha enviat a Romam abans de seixanta dies.
D01365 877-III-29 Al palau de Compendio l'emperador Karolus emet precepte per el monestir de Sancti Petri i Sancto Frodoberti a petició del seu ministerial i duc Bosonis.Al palau de Compendio l'emperador Karolus emet precepte per el monestir de Sancti Petri i Sancto Frodoberti a petició del seu ministerial i duc Bosonis cedint-li en el comtat Trecassino els boscos anomenats Drosilonis i Javernandus de la vila de Juviniacum i dos mansus al lloc de Leriacum amb deu famílies de servents.
D01364 877-IV-5 El monjo Domagredus cedeix una terra al costat del riu Frexaneto en l'apencidi del castell Arinio al monestir d'Alaone.El monjo Domagredus cedeix una terra al costat del riu Frexaneto en l'apencidi del castell Arinio al monestir d'Alaone i al seu abat Willimundo , Matringano preposito , Asperio merkatario i la resta de monjos de la comunitat.
D01394 877-IV-17 Epístola de Iohannes VIII a Gregorio paedagogo imperial agraint a l'emperador Basilii l'arrivada a Benevento d'una armada contra els enemics de la creu.Epístola de Iohannes VIII a Gregorio paedagogo imperial agraint a l'emperador Basilii l'arrivada a Benevento d'una armada contra els enemics de la creu i demanar l'enviament de deu naus achelandia al seu port per alliberar-lo de la depredació dels Agarenorum i dels pirates Arabibus.
D01362 877-V Odilo dóna un mansus en la vila Masmiliaco del ministeri Aureliacense del pagus Bedenense a la basílica de Santa Maria de la ciutat de Rutenis i al seu bisbe Acmarus.Odilo dóna un mansus en la vila Masmiliaco del ministeri Aureliacense del pagus Bedenense a la basílica de Santa Maria de la ciutat de Rutenis i al seu bisbe Acmarus , ho fa per la seva ànima i per la de Fuldradane i la del seu fill Fredeloni.
D01445 877-V Alterat. En judici dels bisbes Isaac i Bertilo i el vicedominus Brunaldo fet en la vila Siliciaco del pagus Oscarense de la centena Rodingorum el prevere Andelsadum retorna a Sancti Benigni un mansun en la mateixa vila que retenia injustament (regest).Alterat. En judici dels bisbes Isaac i Bertilo i el vicedominus Brunaldo fet en la vila Siliciaco del pagus Oscarense de la centena Rodingorum el prevere Andelsadum convençut per els bons homes Vuidrico i Fulmaro retorna a Sancti Benigni i al seu advocat Saifardus un mansun en la mateixa vila que retenia injustament (regest).
D01593 877-V-7 Alterat. Al monestir de Compendio l'emperador Karolus retorna al cenobi Sancti Germani Autisiodorensis l'alou que el fidel Adelbertus els hi habia cedit en les viles de Rivisiaco i Sarmasia del comtat Senonici i que havia anat erròniament al fisc.Alterat. Al monestir de Compendio l'emperador Karolus retorna al cenobi Sancti Germani Autisiodorensis l'alou que el fidel Adelbertus els hi habia cedit en les viles de Rivisiaco i Sarmasia del comtat Senonici i que havia anat erròniament al fisc.
D01393 877-V-25 Epístola de Iohannes VIII a l'emperador per reclamar ajuda urgent davant la indefensió causada per els Paganorum que amenacen fins i tot el senat Romano.Epístola de Iohannes VIII a l'emperador per reclamar ajuda urgent davant la indefensió causada per els Paganorum que amenacen fins i tot el senat Romano.
D00710 877-V-29 Privilegi del papa Iohannes (VIII) pels monjos del monestir de Sancti Petri altrament conegut com Flaviniacum. Els hi confirma l'elecció del bisbe Augustudunensis , Adalgar , com a abat del monestir tot seguint el suggeriment de l'august Karolo.Privilegi del papa Iohannes (VIII) pels monjos del monestir de Sancti Petri altrament conegut com Flaviniacum. Els hi confirma l'elecció del bisbe Augustudunensis , Adalgar , com a abat del monestir tot seguint el suggeriment de l'august Karolo i els hi confirma els bens , tant els que el propi bisbe bescanvià amb el monestir entre les viles de Pruiniacum i Vallis Bavonis com els de les viles de Novamvillam , Bornardum , Vidiliacum , Vabram , Lubriacum , Germennacum , Cachiviacum , Mansionile , Cancellum , Valriacum , Glennonem , Darciacum , Puteolos , Menresum i Pargos i n'avisa contra els que en vulguin segregar-ne del govern del monestir i la regla de Sancti Benedicti ; també posa el monestir Corbiniacensis sota la tutela del cenobi Flaviniacense.
D01373 877-VI Alterat? Precepte de Iohannes VIII per a l'abat Geiloni del monestir de Tornutio confirmant el precepte previ del rei Carolo sobre la cel·la de Godith del lloc anomenat Vallis Augusta del pagus Vallavensi.Alterat? Precepte de Iohannes VIII per a l'abat Geiloni del monestir de Tornutio , fet a petició de l'emperador Carolo , confirmant el precepte previ del monarca i l'anterior fet per el príncep Desiderius sobre la cel·la de Godith del lloc anomenat Vallis Augusta del pagus Vallavensi i i la seva església dedicada a la Verge.
D01361 877-VI-11 Al palau de Carisiaco l'emperador Karolus emet un precepte atorgant al seu fidel Oolibane comte Carcasensi les propietats en la Gòtia dels infidels Mironi, el matrimoni Fredario i Drusianae i d'Hostolisi i els seus germans.Al palau de Carisiaco l'emperador Karolus emet un precepte atorgant al seu fidel Oolibane comte Carcasensi les propietats en la Gòtia dels infidels Mironi, el matrimoni Fredario i Drusianae i d'Hostolisi i els seus germans.
D01357 877-VII-6 Alterat. El comte Wifredo i la seva muller Winidildes compren a Sesenando el predi de Loci (regest).Alterat. El comte Wifredo i la seva muller Winidildes compren a Sesenando el predi de Loci , per tres-cents sous (regest).
D01359 877-VII-9 Alterat. A Pontione l'emperador Karoli emet precepte per a l'abat Hugo del monestir de Sancti Martini Capleiensis confirmant els bescanvis fets amb el monestir de Sancti Martini de la ciutat Aeduensis i el seu abat Badilo i amb l'abadessa del monestir de Sancti Juliani Autissiodorensis.Alterat. A Pontione l'emperador Karoli emet precepte per a l'abat Hugo del monestir de Sancti Martini Capleiensis confirmant els bescanvis fets amb el monestir de Sancti Martini de la ciutat Aeduensis en temps de l'abat Arnulfi i regit ara per l'abat Badilo de bens al lloc anomenat Goilis de la vicaria Ilimacense del pagus Avalinse, a canvi de bens en el lloc anomenat Sidriacus de la vicaria Tornodoro del pagus Tornodrinse i amb l'abadessa del monestir de Sancti Juliani Autissiodorensis de bens al mateix pagus al terme de Commisciacinse per bens al costat del castell en la vila d'Ateias i a Eroia.
D01356 877-VII-17 Unovinus ven al matrimoni Suniario i Virgilia l'octava part d'un molí en la vila de Campiliano del territori Helenense , en el riu Tete.Unovinus ven al matrimoni Suniario i Virgilia l'octava part d'un molí en la vila de Pallagiano del territori Helenense , en el riu Tete , per deu denarios.
D01545 877-VIII Alterat. En la ciutat de Vesontione l'emperador Karolus a petició del duc Boso emet precepte per el cenobi de Sancto Martino del suburbi Augustodunensis i el seu abat Badiloni.Alterat. En la ciutat de Vesontione l'emperador Karolus a petició del duc Boso emet precepte per el cenobi de Sancto Martino del suburbi Augustodunensis i el seu abat Badiloni atorgant-li en el pagus Augustodunense la vila de Vitriaria amb la capella de Sancti Martini i la de Novus Vicus amb la de Sancti Germani.
D01353 877-VIII-1 Alterat. Diploma de l'emperador Karolus per a l'abat Rostagnus del cenobi conegut com Calmilius consagrat a sant Theofredi en el pagus Vellaico emés a petició del bisbe Frotarium per retornar el monestir al seu bisbat i restaurar-li la immunitat.Alterat. Diploma de l'emperador Karolus per a l'abat Rostagnus , del cenobi conegut com Calmilius consagrat a sant Theofredi en el pagus Vellaico qui presenta els diplomes previs del rei i del seu pare per a la casa , emés a petició del bisbe Frotarium , per retornar el monestir al seu bisbat i restaurar-li la immunitat anulant el precepte previ del monarca que el bisbe Vallavensium Guido havia aconseguit sobre el monestir amb proves falses.
D01355 877-VIII-1 Alterat. A Monasteriolo l'emperador Karolus emet diploma per a l'abat Heiradus del cenobi conegut com Magnus Locus consagrat a sant Sebastiani en el pagus Arvernico emés a petició del bisbe Frotarium per retornar el monestir al seu bisbat i restaurar-li la immunitat.Alterat. A Monasteriolo l'emperador Karolus emet diploma per a l'abat Heiradus del cenobi conegut com Magnus Locus consagrat a sant Sebastiani en el pagus Arvernico emés a petició del bisbe Frotarium per retornar el monestir al seu bisbat i restaurar-li la immunitat anulant el precepte previ del monarca que el bisbe Arvernensis Agilmarus havia aconseguit sobre el monestir amb proves falses.
D01352 877-VIII-11 Alterat? Diploma de l'emperador Karolus per el bisbe Vivariensi Etherius a petició del duc Bosonis confirmant-li els bens del bisbat.Alterat? Diploma de l'emperador Karolus per el bisbe Vivariensi Etherius a petició del duc Bosonis confirmant-li els bens del bisbat , bens als comtats Valentinensi i Arausico i a Corconensi.
D01180 877-IX-2 Alterat. Restitució escriptural de venta que els fills d'Alidini feren a Protasius de bens al vilar de Cuxano.Alterat. Restitució escriptural de venta que els fills d'Alidini , Aspadius , Wadamirus , Wistruara i Ermecontia feren a Protasius de bens heretats per el seu pare de Wifredi fill de Paraparias al vilar de Cuxano , per tretze solidos.
D01435 877-IX-9 A la ciutat de Vercellis l'emperador Karolus emet diploma per el seu fidel Baldricum donant-li a perpetuitat tretze mansus sits en el pagus Tornotrinse.A la ciutat de Vercellis l'emperador Karolus emet diploma per el seu fidel Baldricum donant-li a perpetuitat tretze mansus sits en el pagus Tornotrinse , dotze a la vila de Turigeius amb la capella de Sancti Lupi i un a la de Pruriaco , amb bens a les viles de Heredo , Valeris i Velnai.
D01392 877-X-21 Epístola de Iohannes VIII al comte Lamberto per anunciar un concili a Roma , negar-li l'entrega d'hostatges nobles i ordenant-li no venir a Roma.Epístola de Iohannes VIII al comte Lamberto per anunciar un concili a Roma , negar-li l'entrega d'ostatges nobles que no creu ordenada per l'emperador i ordenant-li no venir a Roma.
D00377 877-X-23 Làpida del trasllat de les restes de Santa Eulàlia a la catedral de Barcelona.Làpida del trasllat de les restes de Santa Eulalia , màrtir sota Daciano , fet per Frodoino a la catedral de Barcelona un 23 d'Octubre.
D01354 877-X-25 Alterat. L'emperador Karolus dóna al seu fidel Roberto la vila de Cadusiam del pagus Tornodrinse per mà del seu germà el comte Odoni.Alterat. L'emperador Karolus dóna al seu fidel Roberto la vila de Cadusiam del pagus Tornodrinse per mà del seu germà el comte Odoni , cessió feta davant de setze testimonis del pagus.
D01351 877-XI Butlla del papa Johannes al bisbe Augustudunensis Adalgario confirmant la possessió de la vila de Tilionacum , segons precepte previ de l'emperador Karolus.Butlla del papa Johannes al bisbe Augustudunensis Adalgario confirmant la possessió de la vila de Tilionacum , segons precepte previ de l'emperador Karolus restaurant la possesió inicial dels temps del difunt bisbe Leodegarii Augustidunensis.
D01387 877-XI Epístola de Iohannes VIII a Karlemanno lamentant la mort de l'emperador Karoli i notificar-lo que esperarà a la reunió amb els seus germans per enviar-li legats amb els escrits de la promesa a fer a l'església Romana.Epístola de Iohannes VIII a Karlemanno lamentant la mort de l'emperador Karoli i notificar-lo que esperarà a la reunió amb els seus germans per enviar-li legats amb els escrits de la promesa a fer a l'església Romana i acceptant el pal·li a l'arquebisbe Theotmaro tot esperant que que envii els tributs anuals dels bens que el beat Petrus té en l'esglesia Bagoariam.
D01350 877-XI-26 Alterat. Privilegi del Papa Johannes en el concili de Ravennae confirmant la integració del monestir de Flavigniaco en el bisbat Augustudunensis.Alterat. Privilegi del Papa Joan VIII en el concili de Ravennae per el monestir de Flavigniaco del pagus Alsensis de la parròquia del bisbat Augustudunensis , fet a petició del seu bisbe Adalgarius confirmant-ne la seva incorporació al bisbat , com havia fet abans l'emperador Karoli.
D01349 877-XII El matrimoni Arnebertus i Manuis amb el seu fill Araberto fa donació al monestir de Belluslocus regit per l'abat Garulfus de l'església de S. Projecti que tenen en la vicaria Spaniacense del pagus Limovicino.El matrimoni Arnebertus i Manuis amb el seu fill Araberto fa donació al monestir de Belluslocus regit per l'abat Garulfus de l'església de S. Projecti , que tenen en la vicaria Spaniacense del pagus Limovicino i la vinya que tenen a Bladine, se'n reserven l'usdefruit.
D01273 [878-879] Document perdut. Epístola de Iohannis VIII (al bisbe Hincmar de Reims) amb instruccions sobre el cas de Hincmarum Laudunenses a qui el Papa havia enviat a Ottulfum (bisbe de Troyes).Document perdut. Epístola de Iohannis VIII (al bisbe Hincmar de Reims) amb instruccions sobre el cas de Hincmarum Laudunenses a qui el Papa havia enviat a Ottulfum (bisbe de Troyes).
D00381 878? Notícia del trasllat de les restes de Santa Eulàlia a la catedral de Barcelona.Notícia del trasllat de les restes de Santa Eulàlia a la catedral de Barcelona gravada en la seva urna sepulcral.
D01272 878 Epístola de Iohannis VIII responent a la pregunta feta per els bisbes del regne de Ludoici sobre l'absolució dels que moren en la lluita contra els pagans.Epístola de Iohannis VIII responent a la pregunta feta per els bisbes del regne de Ludoici sobre l'absolució dels que moren en la lluita contra els pagans , el Papa respon afirmativament esmentant els profetes, el lladre de la cruxificció i el rei Manases.
D01335 878-I Epístola de Iohannes VIII al comte Lamberto rebutjant la seva vinguda a Romam.Epístola de Iohannes VIII al comte Lamberto rebutjant la seva vinguda a Romam i anunciant-li l'enviament dels seus bisbes fidels Gaudericum i Zachariam , així com de la seva negativa a rebre al marquès Adelbertus.
D01386 878-II Epístola de Iohannes VIII al comte Lamberto avisant-lo del seu proper viatge a Francia on pensa trobar-se amb el rei Karolummannum i advertint-lo contra molestar la seu de S. Petri i la ubrs de Romae en la seva absència.Epístola de Iohannes VIII al comte Lamberto avisant-lo del seu proper viatge a Francia on pensa trobar-se amb el rei Karolummannum i advertint-lo contra molestar la seu de S. Petri i la ubrs de Romae en la seva absència.
D01336 878-II Epístola de Iohannes VIII al comte Lamberto rebutjant que la seu apostòlica hagi de demanar-li permís per enviar legats.Epístola de Iohannes VIII al comte Lamberto rebutjant que la seu apostòlica hagi de demanar-li permís per enviar legats , li retreu les males paraules de la seva resposta i que el fidel llombard que va enviar es negà contra llei a fer-li arrivar la seva carta de resposta.
D01299 878-II-2 Alterat. Ardradus fill del difunt Grislaudi i Plectrudis , fa donació de bens al monestir de Flaviniacum regit per el bisbe Adalgarius o el prepòsit Aquinus , sis mansus , una vinya i un camp sits en les viles de Sasiriacum , Dissingiacum i Misciriacumen del pagus Avenlense i en les de Vilare i Brino del pagus Alsinse.Alterat. Ardradus fill del difunt Grislaudi i Plectrudis , fa donació de bens al monestir de Flaviniacum regit per el bisbe Adalgarius o el prepòsit Aquinus , sis mansus , una vinya i un camp sits en les viles de Sasiriacum , Dissingiacum i Misciriacumen del pagus Avenlense i en les de Vilare i Brino del pagus Alsinse , més quinze servents amb els seus fills.
D01262 878|879-III-5 Sibara amb Lebita , Adila i amb la seva muller Ulibula ven al matrimoni a Astoaldo i Sesenanda una terra sota el castell d'Elinsi del territori Elinsitano.Sibara amb Lebita , Adila i amb la seva muller Ulibula ven al matrimoni a Astoaldo i Sesenanda una terra sota el castell d'Elinsi del territori Elinsitano per vuit solidatas.
D01341 878-IV Epístola de Iohannes VIII en resposta al comte Beringario demanant-li que faci saber al rei Karolomanno la violència a la ciutat Romana i la seu de Sancti Petri que ha fet el comte Lamberto.Epístola de Iohannes VIII en resposta al comte Beringario demanant-li que faci saber al rei Karolomanno la violència a la ciutat Romana i la seu de Sancti Petri així com la pressa d'ostatges que ha fet el comte Lamberto , qui diu actuar en nom del rei.
D01334 878-IV Epístola de Iohannes VIII a l'emperadriu i deodicatae Angelbergae per confortar-la en el record del seu marit l'emperador Luudovicum i demanar el seu ajut.Epístola de Iohannes VIII a l'emperadriu i deodicatae Angelbergae per confortar-la en el record del seu marit l'emperador Luudovicum i demanar el seu ajut davant les accions nefastes del comte Lamberto Spoletano.
D01327 878-IV Epístola de Iohannes VIII al rei Hludouuico per anunciar la seva vinguda i demanar una reunió amb els reis per protegir l'església Romana després dels atacs rebuts dels fills del difunt duc Widonis i la seva aliança amb els sarraïns.Epístola de Iohannes VIII al rei Hludouuico per anunciar la seva vinguda i demanar una reunió amb els reis per protegir l'església Romana després dels atacs rebuts dels fills del difunt duc Widonis , els gemans Lambertum i Rottillde i el marquès Adelberto , i la seva aliança amb els Agarenae i mals Christiani , anomena un conseller secret i envia epístoles també als seus parents, els reis Karlomanno , Ludouuico , i Karolo juniori , fills de Hludouuici rei dels Bagoariorum.
D01274 878-[IV-IX] Epístola de Iohannis VIII al bisbe Wifredo de l'esglèsia Vinciensis prohibint-li celebrar misa fins haver-se trobat amb ell per haver donat comunió a excomunicats.Epístola de Iohannis VIII al bisbe Wifredo de l'esglèsia Vinciensis prohibint-li celebrar misa fins haver-se trobat amb ell per haver donat comunió a excomunicats.
D01302 878-IV-14 Inventio et translatio corporis Sancti Baudelii.Inventio et translatio corporis Sancti Baudelii.
D01298 878-IV-29 Alterat. A Trecas i en concili amb el rei Hludovico , el papa Johannes emet precepte per el monestir de Tornutium confirmant els bens que l'abat Geilo havia ja vist protegits per el pare del rei , l'august Karoli.Alterat. A Trecas i en concili amb el rei Hludovico , el papa Johannes emet precepte per el monestir de Tornutium confirmant els bens que l'abat Geilo havia ja vist protegits per el pare del rei , l'august Karoli , signen el precepte divuit bisbes i un arquebisbe.
D00847 878-V Sesenanda , Suniefredus , Chixilanes i els comtes Uuifredus , Radulfus i Miro donen un alou en la vila de Prata del comtat Confluetano en el territori Helenense al monestir de Sanctae Mariae Urbionensis i al seu abat Suniefredus.Sesenanda , Suniefredus , Chixilanes i els comtes Uuifredus , Radulfus i Miro donen un alou en la vila de Prata del comtat Confluetano en el territori Helenense al monestir de Sanctae Mariae Urbionensis i al seu abat Suniefredus , ho fan per el remei dels seus genitors Suniefredi i Ermesinde i d'altres.
D01333 878-V Alterat? Epístola de Iohannes VIII al reis Ludouuico fill de Karoli i Ludovico fill de Ludovici anunciant el seu viatge a Franciam i la celebració d'un sínode universal.Alterat? Epístola de Iohannes VIII al reis Ludouuico fill de Karoli i Ludovico fill de Ludovici anunciant el seu viatge a Franciam i la celebració d'un sínode universal , explica que en un opuscle ha consignat l'intent de presa de l'imperi Romani fet per el duc Lambertus Spoletanus fill del difunt Widonis pretesament per encàrrec del rei Karolomanno.
D01329 878-V Epístola de Iohannes VIII al rei Karlomanno feta en la ciutat Genuensi per demanar la seva asistencia al proper sínode que farà a Franciam.Epístola de Iohannes VIII al rei Karlomanno feta en la ciutat Genuensi per demanar la seva asistencia al proper sínode que farà a Franciam , l'informa de les dificultats de la església Romana i el tribut anual de vint i cinc mil mancusos que ha de pagar als Pagani , i que no creu que el seus homes tinguin res a veure amb les maquinacions dels marquesos Lambertum i Adelbertum , com ha deixat escrit en un petit opuscle , li envia el cardenal Petrum i espera la seva tornada amb els representants del rei.
D01332 878-V Epístola de Iohannes VIII a l'emperadriu Angelbergae per demanar-li la protecció del portador de la seva epístola , el cardenal Petrum.Epístola de Iohannes VIII a l'emperadriu Angelbergae per demanar-li la protecció del portador de la seva epístola , el cardenal Petrum.
D01331 878-V Epístola de Iohannes VIII a l'emperadriu Angelbergae en la seva arribada al regne de Arelate.Epístola de Iohannes VIII a l'emperadriu Angelbergae en la seva arribada al regne de Arelate , li comunica la trobada amb el príncep Bosone i Hermengardam i demana l'enviament d'epístoles de suport a l'arquebisbe Iohanni Ravennati de part seva , li demana també que envii missatgers al bisbe i apocrisario Leoni i al superista Petro.
D01291 878-V Epístola de Iohannes VIII a l'arquebisbe Rostagno Arelatensis ordenant-li l'assistència amb els seus sufraganis a un proper concili.Epístola de Iohannes VIII a l'arquebisbe Rostagno Arelatensis ordenant-li l'assistència amb els seus sufraganis a un proper concili.
D01296 878-V Epístola de Iohannes VIII als bisbes de la Gallia per informar que ha nomenat al bisbe Rostagno Arelatensi com el seu vicari.Epístola de Iohannes VIII als bisbes de la Gallia per informar que ha nomenat al bisbe Rostagno Arelatensi com el seu vicari , també recorda als arquebisbes la necesitat de tenir el pal·li del pontífex Romano per consagrar.
D01297 878-V Epístola de Iohannes VIII als germans Mirone i Huncfrido condenant la seva invasió de Septimania.Epístola de Iohannes VIII als germans Mirone i Huncfrido condenant la seva invasió de Septimania en contra del marquès Bernardi a semblança del bíblic Ieroboam , el papa els amenaça amb la condemna eterna i els cita al proper concili a Lugdunum , ordena que Huncfrido retorni al monestir i que el vescomte Lindoinum retiri els seus preveres de la parròquia de l'arquebisbe Sigebodi Narbonensis.
D01312 878-V Epístola de Iohannes VIII a Rostagno arquebisbe Arelatensi recordant-li que les disputes entre bisbes siguin resoltes per concili de no menys de dotze bisbes o per el Papa , la necesitat d'haver obtingut el pal·li abans de la consagració i avisant contra la simonia existent en les parts Galliarum i Germaniarum.'Epístola de Iohannes VIII a Rostagno arquebisbe Arelatensi recordant-li que les disputes entre bisbes siguin resoltes per concili de no menys de dotze bisbes o per el Papa , la necesitat d'haver obtingut el pal·li abans de la consagració i avisant contra la simonia existent en les parts Galliarum i Germaniarum.''
D01320 878-V Epístola de Iohannes VIII al rei Karolo per demanar un lloc on reunir-se amb els reis.'Epístola de Iohannes VIII al rei Karolo per demanar un lloc on reunir-se amb els reis , segons les epístoles enviades prèviament als seus germans , excusa el retràs per el setge de 30 dies fet per els anatematitzats Lamberto i Adalberto i demana que el rei Karolomanno els hi envii missatgers.''
D01295 878-V A Tornocio , Ardo empenyora al matrimoni Bernois i Ermendraa amb el seu fill Durando una vinya a Ariangas en el fines Rofiacense del pagus Cabilionense per vint-i-nou anys.A Tornocio , Ardo empenyora al matrimoni Bernois i Ermendraa amb el seu fill Durando una vinya a Ariangas en el fines Rofiacense del pagus Cabilionense per vint-i-nou anys i en rebrà cinc solidos.
D01251 878-[V-VI] Epístola de Iohannes VIII a Hugoni , Teutderico i Bernardo illustrissimi regnum Francorum.Epístola de Iohannes VIII a Hugoni , Teutderico i Bernardo illustrissimi regnum Francorum per exortar-los a què l'amistat amb Bosonem no els aparti de la cura deguda al rei Hludovuici.
D01294 878-V-11 Esment de l'arrivada per mar del papa Iohannes VIII a Arelatum.Esment de l'arrivada per mar del papa Iohanes VIII a Arelatum i l'enviament de nuncis al comte Bosonem.
D01264 878-V-18 Alterat. Nantelmus , Nucilo i Luistelde donen a l'albat Daineli de l'església del apòstols Petro et Pauli una terra en la vila Eloiano del comtat Carcasense (regest).Alterat. Nantelmus , Nucilo i Luistelde donen a l'albat Daineli de l'església del apòstols Petro et Pauli una terra en la vila Eloiano del comtat Carcasense (regest).
D01293 878-V-26 A Franconofurt el rei Hludowicus confirma l'intercanvi fet entre Liutbertum arquebisbe Mogonciacensem i Bernonem bisbe Cathalaunensem.A Franconofurt el rei Hludowicus confirma l'intercanvi fet entre Liutbertum arquebisbe Mogonciacensem i Bernonem bisbe Cathalaunensem , el primer cedeix els monestirs de Malmundarii i Stabulai i la vila de Germinci i el segon les viles de Votenheim del pagus Wormacensi i la de Tupheleiba del ducat de Turingie juntament amb les possessions del bisbat en el ducat.
D01269 878-V-29 A la ciutat de Trecas el rei Ludovicus emet precepte de immunitat per a l'abat Ansemundus del monestir anomenat Balniolas construït en honor a Sancti Stephani.A la ciutat de Trecas el rei Ludovicus emet precepte de immunitat per a l'abat Ansemundus del monestir anomenat Balniolas construït en honor a Sancti Stephani, com ho havia fet el seu pare el rei Carolus per a l'abat Petro.
D01346 878-V-31 A la ciutat de Turonis el rei Hludouicus dóna al seu fidel monjo Vuidrado terres del pago Bononiense , entre les viles de Moram i Ulmetum , per construir el lloc de Sancti Flaviani.A la ciutat de Turonis el rei Hludouicus per suggeriment de l'abat Hugonis dóna al seu fidel monjo Vuidrado terres del pago Bononiense , entre les viles de Moram i Ulmetum , per construir el lloc de Sancti Flaviani.
D01281 878-VI Epístola de Iohannes VIII als bisbes sufraganis de Rostagni Arelatensis convocant-los al sínode universal a celebrar a la urbs Lingonensem el 2 de juliol.Epístola de Iohannes VIII als bisbes sufraganis de Rostagni Arelatensis convocant-los al sínode universal a celebrar a la urbs Lingonensem el 2 de juliol , al final del text s'afegeixen els noms de sis arquebisbes més als que també es va cridar a concili.
D01292 878-VI Alterat? El levita Arloinus cedeix a l'església de Sancti Juliani regit per l'arquebisbe Bituricensis Frotarius i el prepòsit Castellanus un mansus en la vila de Feliciano de l'aice Brivatensi de la pàtria Arvernica.Alterat? El levita Arloinus cedeix a l'església de Sancti Juliani regit per l'arquebisbe Bituricensis Frotarius i el prepòsit Castellanus un mansus en la vila de Feliciano de l'aice Brivatensi de la pàtria Arvernica , en reserva l'usdefruit per el levita Abbo.
D01308 878-VI Epístola de Iohannes VIII al marquès Bernardo recriminant-li la violència que els seus homes havien fet a la ciutat i fins i tot la seu del bisbe Frotherii.Epístola de Iohannes VIII al marquès Bernardo recriminant-li la violència que els seus homes havien fet a la ciutat i fins i tot la seu del bisbe Frotherii i demanant-li esmena.
D01325 878-[VI-VII] Epístola de Iohannes VIII a Hincmaro bisbe Rhemorum exhortant-lo a asistir al proper concili de Trecis.Epístola de Iohannes VIII a Hincmaro bisbe Rhemorum exhortant-lo a asistir amb els seus sufraganis al proper concili de Trecis.
D01326 878-[VI-VIII] Epístola de Iohannes VIII al rei Hludouuico per tornar a demanar la seva asistència al concili de Trecas amb el rei Hludouuico fill de l'emperador Karoli.Epístola de Iohannes VIII al rei Hludouuico per tornar a demanar la seva asistència al concili de Trecas amb el rei Hludouuico fill de l'emperador Karoli , o si no és possible , mirar e fixar secretament un lloc on trobar-se també amb el seu germà el rei Karoli.
D01219 878-VI-6 Alterat. Restauració escriptural de la venda que Nonvolenda feu a l'abat Barone i a Protasio dels bens que tenia a Lare i el molí que tenia a Olecta amb Lidirane.Alterat. Restauració escriptural de la venda que Nonvolenda feu a l'abat Barone i a Protasio dels bens que tenia a Lare i el molí que tenia a Olecta amb Lidirane a canvi d'obectes per valor de deu solidos.
D01314 878-VI-10 Epístola de Iohannes VIII als arquebisbes Hincmaro Rhemensi , Ansegiso Senonensi , Frotario Bituricensi , Ioanni Rothomagensi i Adelardo Turonensi demanant la seva vinguda tan aviat com el rei Ludohuuici fixi el lloc del proper concili.Epístola de Iohannes VIII als arquebisbes Hincmaro Rhemensi , Ansegiso Senonensi , Frotario Bituricensi , Ioanni Rothomagensi i Adelardo Turonensi demanant la seva vinguda tan aviat com el rei Ludohuuici fixi el lloc del proper concili.
D01301 878|938-VI-18 Castus dóna a la domus de Sancte Eolalie i al seu sagristà Teodisclo una terra en el terme de Villa Nova del Monte Iudeigo del territori Barchinonense.Castus dóna a la domus de Sancte Eolalie que reposa Sancte Crucis i al seu sagristà Teodisclo una terra en el terme de Villa Nova del Monte Iudeigo del territori Barchinonense , ho fa per la seva ànima i per la de la seva difunta muller Adanasia.
D01290 878-VII Gozfrido fill del difunt comte Gotafridi llega al monestir de Belluslocus i al seu abat Gairulfus l'església de S. Cirici del lloc de Bellusmons de la centena Exidense del pagus Caturcino , vint mansos i nou famílies de servents.Gozfrido fill del difunt comte Gotafridi i amb el consentimenst de la seva mare Gerbergane i el seu germà Godefrido llega al monestir de Belluslocus i al seu abat Gairulfus l'església de S. Cirici del lloc de Bellusmons de la centena Exidense del pagus Caturcino , vint mansos en els llocs de Bain , Rocam , Montillo , Tresgonus , Tilius i Soliolus i nou famílies de servents.
D01338 878-VII Epístola de Iohannes VIII al bisbe Froterio Biturigensi lamentant el bloqueig per accedir a la seva seu que ha patit per part dels homes del comte Bernardi i cridant-lo al concili de Trecas.Epístola de Iohannes VIII al bisbe Froterio Biturigensi lamentant el bloqueig per accedir a la seva seu que ha patit per part dels homes del comte Bernardi segons les seves cartes i cridant-lo al concili de Troyes amb el rei Hludouuici.
D01307 878-VII Epístola de Iohannes VIII cridant al comte Bernardo a consulta.Epístola de Iohannes VIII cridant al comte Bernardo , així com al vescomte Girardum , a Umbertum , a Aguvarnus i a Ingelbertum a consulta per resoldre la demanda d'infidelitat al rei Hludouuici feta per homes de Protharius bisbe de la ciutat de Beturicam.
D01321 878-VII Epístola de Iohannes VIII al rei Karolomanno per mirar de concertar una reunió després de l'u dagost.Epístola de Iohannes VIII al rei Karolomanno després de no rebre resposta ni a les misives del bisbe Sabbatinum ni a les d'Anspertum Mediolanensem , li demana una reunió posterior a l'u d'agost després de poguer parlar a Trecas amb els seus germans i amb el rei Hludouuico.
D01330 878-VII Epístola de Iohannes VIII a Angelberga prometent reçar per el seu difunt marit l'emperador Ludohuuici i anunciant el proper concili a Trecas.Epístola de Iohannes VIII a Angelberga prometent reçar per el seu difunt marit l'emperador Ludohuuici , li anuncia el concili a Trecas del proper agost amb el rei Hludouuico fill de l'emperador Karoli i la posterior trobada amb el rei Karolommannum i els seus germans.
D01594 878-VII-16 Chunradus comte Vermeriensis cedeix a domna Columbae Senonesis la vila de Piredus que l'emperador Karolus li havia donat.Chunradus comte Vermeriensis cedeix amb l'acord dels seus hereus els comtes Guilo i Garinno a domna Columbae Senonesis la vila de Piredus que l'emperador Karolus li havia donat.
D01288 878-VII-20 Eldoara, Levesindus, Imilo i Girile bescanvien amb Sclubane una terra a territori Orgelletano sota la vila d'Elasso al lloc anomenat Saltello per una altra al lloc anomenat Malemortua.Eldoara, Levesindus, Imilo i Girile bescanvien amb Sclubane una terra a territori Orgelletano sota la vila d'Elasso al lloc anomenat Saltello per una altra al lloc anomenat Malemortua.
D01287 878-VII-21 Alterat? Butlla del papa Iohannes VIII al prevere Ameli i l'abat Leoni del monestir de S. Petri de la vall Flaviana del pagus Nemausensi en Gothie.Alterat? Butlla del papa Iohannes VIII al prevere Ameli i l'abat Leoni del monestir de S. Petri de la vall Flaviana del pagus Nemausensi en Gothie , el Papa després d'haver judicat l'assumpte amb bisbes de Provincie denega la pretensió del bisbe Girbetus Nemausensis de controlar el monestir fundat per sant Egidius i entregat per ell mateix a la Santa Seu.
D01286 878-VIII Judici del comte Reimundo entre Karissima abadessa del monestir Sancti Saturnini Ruthenensis i Fulcrada deodevota versus Segarius , Alidulfus , Hictarius i Ingilbaldus per bens situats a Redunda Vabro realitzat en l'església de Sancti Affricani de la ciutat d'Albia.Judici del comte Reimundo entre Karissima abadessa del monestir Sancti Saturnini Ruthenensis i Fulcrada deodevota versus Segarius , Alidulfus , Hictarius i Ingilbaldus per bens situats a Redunda Vabro realitzat en l'església de Sancti Affricani de la ciutat d'Albia. L'heretat del matrimoni Vudaldo i Ingelbergane a Redunta Vabro en propietat de la monja Fulcrada són reclamats per diversos tinents previs , el tribunal dicta un pacte entre les parts.
D01345 878-VIII Epístola de Iohannes VIII a l'arquebisbe Liudberto Mogontino per demanar-li que insti al rei Hludouico i als seus germans a anar al concili de Trecas.Epístola de Iohannes VIII a l'arquebisbe Liudberto Mogontino per demanar-li que insti al rei Hludouico i als seus germans a anar al concili de Trecas , o fixar un lloc alternatiu on poder trobar-se , estén la petició als arquebisbes Williberto Agrippinae i Bertulpho Trevirensi. i al bisbe Wittecherio.
D01309 878-VIII Epístola de Iohannes VIII al rei Ludovici fill del difunt rei Ludovici per reclamar-li de nou el retorn dels bens a les filles del comte Bosonis i la seva muller Ingeltrudis.Epístola de Iohannes VIII al rei Ludovici fill del difunt rei Ludovici per reclamar-li de nou el retorn dels bens materns a les filles del comte Bosonis i la seva muller Ingeltrudis.
D01346 878-VIII Epístola de Iohannes VIII a l'arquebisbe Liutberto per instar-lo a retornar les propietats de les filles de Bosonis i Ingiltrudis.Epístola de Iohannes VIII a l'arquebisbe Liutberto per instar-lo a retornar les propietats de les filles de Bosonis i Ingiltrudis tota vegada que un bastard com Godefredus no hi té dret segons els escrits del papa Iohanne i l'emperador Iustiniano.
D01348 878-VIII Epístola de Iohannes VIII al comte Mactefrido instant-lo a retornar les finques de les filles del comte Bosonis i Ingiltrudis que encara ocupa.Epístola de Iohannes VIII al comte Mactefrido instant-lo a retornar les finques de les filles del comte Bosonis i Ingiltrudis que encara ocupa , cedides sense el consentiment del marit.
D01313 878-VIII Epístola de Iohannes VIII als bisbes amb propietats de Sancti Mauricii Turonensis alertant de la necessitat d'excomunicar als usurpadors dels seus bens.Epístola de Iohannes VIII als bisbes amb propietats de Sancti Mauricii Turonensis. Avisat per l'arquebisbe Adelardo el Papa recorda a l'arquebisbe Frotario Biturigensi i las bisbes Anselmo Lemovicensi , Hecfrido Pictavensi , Dodoni Andecavensi , Rotberto Cenomanensi , Hildeprando Sagiensi i els seus comtes i il·lustres de la necessitat d'excomunicar als usurpadors de bens de l'església de Sancti Mauricii Turonensis.
D01315 878-VIII Epístola de Iohannes VIII a l'arquebisbe Adalardo Turonensi sobre la petició feta per preveres seus del reconeixement del dret de cada església a tenir un mansus propi.Epístola de Iohannes VIII a l'arquebisbe Adalardo Turonensi sobre la petició feta per preveres seus del reconeixement del dret de cada església a tenir un mansus propi , el Papa es remet ala edictes previs fets per bisbes i reis.
D01316 878-VIII Epístola de Iohannes VIII al bisbe Mahen Dolensi i als bisbes Britannicis amonestant-los per no reconèixer la seva dependència antiga de l'arquebisbat Turonensem i del seu arquebisbe Adelardi.Epístola de Iohannes VIII al bisbe Mahen Dolensi i als bisbes Britannicis amonestant-los per no reconèixer la seva dependència antiga de l'arquebisbat Turonensem i del seu arquebisbe Adelardi i per haver deposat els seus bisbes.
D01322 878-VIII Epístola de Iohannes VIII al rei Karolo després de no haver rebut resposta per demanar una reunió a Trecas amb el rei Hludouuico fill de l'emperador Karoli.Epístola de Iohannes VIII al rei Karolo després de no haver rebut resposta per demanar una reunió a Trecas amb el rei Hludouuico fill de l'emperador Karoli , o si no és possible , en altre lloc amb el seu germà el rei Hludouuici.
D01347 878-VIII Epístola de Iohannes VIII a l'arquebisbe Theoderico Bisinconensi per evitar que ocupi la disputada seu vacant de Lausanensi.Epístola de Iohannes VIII a l'arquebisbe Theoderico Bisinconensi per evitar que ocupi la disputada seu vacant de Lausanensi , li envia el seu conseller Deusdedit magister militum per transmetre-li els aspectes no escrits.
D01282 878-VIII-11 Actes de cinc sessions fetes en el concili convocat per el papa Joanes i cel·lebrat en l'església de S. Petri Tricassina.El Papa de la urbs Romanae anat a les parts Galliarum per la opressió patida concova el concili per donar-li resposta. Es denuncia la violencia feta per Lantberto a l'esglesia Romanam i se li confirma l'excomunió. Rostagnus Arelatensis demana sanció per els que canvien d'església i per els que emparaulen matrimoni amb la seva muller encara en vida i Vvalbertus Portuensis s'hi suma , Hincmarus Rhemorum vice del sínode , decideix ajornar l'assumpte. Theodericus Vesontionensis presenta el cas d'una femina de nom Versinde. Es presenten les consideracions d'Hincmaro Rhemorum archiepiscopo i de Rotfredo Avenionensi però aquest segon no compareix. Es llegeixen les disposicions que Pippinus i Carolus feren a sant Petro i les disposicions del Papa Joanne i es confirmen les excomunions del difunt bisbe Formosus , de Georgius nomenculator de la seu Romanae i de Gregorius magister militum i la repulsa als Judaeorum. Ottulfus bisbe Tricassinae presenta reclamació contra Isaac per la vila de Venderevensi i Theodericus Vesontionis la queixa dels seus sufraganis que convocats no han comparegut.
D01318 878-VIII-[11-17] Epístola de Iohannes VIII a l'arquebisbe Frotherio Burdigalensi ordenant la seva presència al concili de Troyes.Epístola de Iohannes VIII a l'arquebisbe Frotherio Burdigalensi ordenant la seva presència , després de tres avisos previs , al concili de Troyes on poder parlar amb els arquebisbes de les set províncies Galliarum , li ordena dur també els documents de canvi de seu.
D01323 878-VIII-[12-16] Al·locució de Iohannes VIII als bisbes del concili de Trecas sobre l'excomunió de Lantbertum i Adalbertum.Al·locució de Iohannes VIII als bisbes del concili de Trecas sobre l'excomunió de Lantbertum & Adalbertum escripturada en l'església del B. Petri de la ciutat Romanae.
D01324 878-VIII-[12-16] Resposta del bisbes del concili de Trecas a l'al·locució de Iohannes VIII sobre l'excomunió de Lantbertum i Adalbertum.Resposta del bisbes del concili de Trecas a l'al·locució de Iohannes VIII sobre l'excomunió de Lantbertum i Adalbertum , els bisbes de Galliarum i Belgicarum corroboren el judici fet per el Papa en la seu Romanae de B. Petri.
D01275 878-VIII-18 En la urbs de Troyes el papa Iohanes VIII reunit amb el rei Ludovici , onze arquebisbes i quaranta-un bisbes emet un precepte als bisbes de tota la Galliae anemaçant excomunicar a qui pretengui usurpar el monestir de S. Petri de la vall Flaviana del comtat Nemausense a Septimània , on descansa el beat Egidii , del control de la Santa Seu Romana.En la urbs de Troyes el papa Iohanes VIII reunit amb el rei Ludovici , onze arquebisbes i quaranta-un bisbes emet un precepte als bisbes de tota la Galliae anemaçant excomunicar a qui pretengui usurpar el monestir de S. Petri de la vall Flaviana del comtat Nemausense a Septimània , on descansa el beat Egidii , del control de la Santa Seu Romana. El bisbe Girbertus Nenausensis havia invocat un precepte del Papa Nicholai i un diploma del rei dels Francorum per reclamar-lo, però en els arxius papals constava el precepte d'entrega del monestir a la Santa Seu fet per sant Egidii qui havia rebut el permís de construcció del monestir del rei dels Gothorum. El cas promogut per Deusde duc Ravenattes i advocat papal ja havia estat sentenciat per tres arquebisbes i cinc bisbes en favor de la Santa Seu.
D01279 878-VIII-18 Butlla de Johannes VIII als bisbes de les províncies de Hispania i Gothia emesa a la urbs de Trecas feta a petició de Sigebodus bisbe de la seu Narbonanensis , s'ordena afegir al final del llibre de la llei Gothicae el càstig per els sacrílegs estipulat en la llei de Karolo.Butlla de Johannes VIII als bisbes de les províncies de Hispania i Gothia emesa a la urbs de Trecas feta a petició de Sigebodus bisbe de la seu Narbonanensis en fer notar que en el llibre de la llei Gothicae no hi ha cap apartat per els sacrílegs i que hi consta que el que no hi està consignat no pot ser dut a judici. El papa després de revisar la llei romana de l'emperador Justiniano que fixava una multa de quinze lliures d'or prefereix el càstig menor de la llei de Karolo de trenta lliures d'argent i ordena que s'afageixi al final del llibre de la llei.
D01311 878-VIII-18 Butlla del papa Johannes VIII al bisbes , comtes , vescomtes centenaris i jutges en les provincies de Hispania & Gothia i al poble catòlic Occidental per anunciar la inclusió en la llei Gothicae càstigs per els sacrílegs.Butlla del papa Johannes VIII al bisbes , comtes , vescomtes centenaris i jutges en les provincies de Hispania & Gothia i al poble catòlic Occidental per anunciar la inclusió en la llei Gothicae càstigs per els sacrílegs , feta en el concili de Trecas i a petició del bisbe Sigebodus Narbonensis.
D01343 878-VIII-18 Butlla de Iohannes VIII excomunicant a Formosum bisbe Portuensem i a Gregorium magistrum militum.Butlla de Iohannes VIII excomunicant a Formosum bisbe Portuensem i a Gregorium magistrum militum.
D01344 878-VIII-18 Alterat. Recepció de la butlla de Iohannes VIII excomunicant a Formosum bisbe Portuensem en el concili de Trecas.Alterat. Recepció de la butlla de Iohannes VIII excomunicant a Formosum bisbe Portuensem en el concili de Trecas , nou arquebisbes i vint-i-set bisbes ratifiquen l'excomunió papal.
D01276 878-VIII-27 A la ciutat de Trecas el rei Ludovicus renova a Abbo bisbe Nevernensis el precepte per el vicus de Magniacum que havia fet el seu pare l'emperador Karoli.A la ciutat de Trecas el rei Ludovicus renova a Abbo bisbe Nevernensis el precepte per el vicus de Magniacum on reposa el beat Vincentius que havia fet el seu pare l'emperador Karoli , incloent els bens en els pagus Autissiodorensi , Augustudunensi , Nevernensi i Avalensi.
D01179 878-VIII-30 Alterat. Restitució escriptural de la donació i bescanvi que feren Sesenanda i Sunegildus per l'ànima del seu marit Aitoni a la casa de Sancti Germani de bens seus que li vingueren per permuta amb Oderici.Alterat. Restitució escriptural de la donació i bescanvi que feren Sesenanda i Sunegildus com mandataris segons judici per l'ànima del seu marit Aitoni a la casa de Sancti Germani de bens seus que li vingueren per permuta amb Oderici , l'alou del vilar de Sancto Felice i Chotaleto i la mitat del de Clerani , bescanvien l'altra meitat per l'herència que Tructulfi té a la vila Gulgeles , bens per valor de cinc solidos.
D01268 878-IX Document perdut. A la ciutat de Trecas el rei Hludovicus emet precepte de protecció per el bisbe Geronense Theotharius i la seva seu , bens als pagus Impurithano , Gerundense , Bisuldunense i Petralatense.Document perdut. A la ciutat de Trecas el rei Hludovicus emet precepte de protecció per el bisbe Geronense Theotharius i la seva seu , bens als pagus Impurithano , Gerundense , Bisuldunense i Petralatense.
D01280 878-IX Epístola de Iohannes VIII ordenant als arquebisbes Rostagno Arelatensi i Sitheboodo Narbonensi judicar en la causa oberta entre els bisbes Uualefredus Uceticensis i Rattefredo Avinioniense per el control d'una vila.Epístola de Iohannes VIII ordenant als arquebisbes Rostagno Arelatensi i Sitheboodo Narbonensi judicar en la causa oberta entre els bisbes Uualefredus Uceticensis i Rattefredo Avinioniense per el control d'una vila , cas denunciat al concili de Trecas per el bisbe Uualefredus quan no hi era Rattefredo.
D01284 878-IX Disposicions finals del concili Tricassina convocat per Iohanne Summo Pontifice Romano.Disposicions finals del concili Tricassina convocat per Iohanne Summo Pontifice Romano.
D01283 878-IX Admonició final de Iohannes VIII al rei Hludouvice en el concili de Troyes.Admonició final de Iohannes VIII al rei Hludouvice en el concili de Troyes.
D01285 878-IX-5 Butlla del papa Joannes (VIII) per el monestir de Floriacus i el seu abat Theotbertus.Butlla del papa Joannes (VIII) per el monestir de Floriacus i el seu abat Theotbertus on es recorda la fundació feta per l'abat Leodebodus i el trasllat de les reliquies de S. Benedicti de la provincia Beneventana , el precepte de l'emperador Carolus i la fundació de l'hospital anomenat Porta per ordre del seu august pare.
D01267 878-IX-8 A la ciutat de Trecas el rei Hludovicus emet precepte per a l'abat Castellano del monestir de Sancte Marie de la vall Asperia del pagus Rossilionensi posant-lo sota la seva tuició i mundeburg.A la ciutat de Trecas el rei Hludovicus emet precepte per a l'abat Castellano del monestir de Sancte Marie de la vall Asperia del pagus Rossilionensi posant-lo sota la seva tuició i mundeburg , bens el pagus i comtat Rossilionensi i en el pagus Bisildunensi.
D01263 878-IX-9 Alterat? A la ciutat de Trecas el rei Ludoycus emet diploma d'immunitat per l'abat Frodoynus Barchinonensis i la seva seu com havia fer el seu para l'emperador Karolum.Alterat? A la ciutat de Trecas el rei Ludoycus emet diploma d'immunitat per l'abat Frodoynus Barchinonensis i la seva seu com havia fer el seu para l'emperador Karolum , el rei permet refer la canònica i confirma qionze esglésies i viles del patrimoni del bisbat , afegint-hi el camp que el got Recosindus havia pres al bisbe Iohannis , i ratifica els impostos del bisbat que el marquès Bernat havia demanat al seu pare.
D01266 878-IX-10 Epístola de Iohannis VIII amenaçant d'excomunió a Hugonem fill il·legítim del rei Hlotharii i a Emmonem germà del comte Bernardi si no es presenten al rei Hludovuico abans de trenta dies i deixen d'inquietar el regne.Epístola de Iohannis VIII amenaçant d'excomunió a Hugonem fill il·legítim del rei Hlotharii i a Emmonem germà del comte Bernardi si no es presenten al rei Hludovuico abans de trenta dies i deixen d'inquietar el regne.
D01306 878-IX-10 Epístola de Iohannes VIII excomunicant a Bernardum fill de Bernardi & Belihildis.Epístola de Iohannes VIII excomunicant a Bernardum fill de Bernardi & Belihildis, per haver expulsat a l'arquebisbe Frotari de la seva ciutat , després d'haver-lo cridat tres vegades i de ser destituït per el rei.
D01303 878-IX-11 Alterat. El rei Hludovicus confirma les propietats de l'esglesia de S. Vincentii Matiscensis i al seu bisbe Lambertus.Alterat. El rei Hludovicus confirma les propietats de l'esglesia de S. Vincentii Matiscensis i al seu bisbe Lambertus , bens als pagus Lugdunensi i Matiscensi.
D01304 878-IX-11 Alterat. El rei Hludovicus emet precepte de confirmació de propietats per l'esglesia de S. Vincentii Matiscensis i el seu bisbe Lambertus.Alterat. El rei Hludovicus emet precepte de confirmació de propietats per l'esglesia de S. Vincentii Matiscensis i el seu bisbe Lambertus , bens als pagus Lugdunensi i Matiscensi.
D01305 878-IX-11 Alterat. A Trecas el rei Hludovicus i l'emperador Karolus confirmen les possessions de les cel·les de Rosarias i Sancti Imiterii del pagus Lugdunensi i les de Sancti Martini de Castello i Sancti Albani de Gisarias amb Satonacum i Vallis del pagus Matiscensi.Alterat. A Trecas el rei Hludovicus i l'emperador Karolus confirmen les possessions de les cel·les de Rosarias i Sancti Imiterii del pagus Lugdunensi i les de Sancti Martini de Castello i Sancti Albani de Gisarias amb Satonacum i Vallis del pagus Matiscensi.
D01289 878-IX-16 Butlla d'immunitat del papa Johannes (VIII) a l'abat Rotfrido del monestir de Sancti Peti del lloc abans conegut com Mansus Corbonis i ara Nova Cella en el territori Tricassino del regne Burgundiorurm.Butlla d'immunitat del papa Johannes (VIII) a l'abat Rotfrido del monestir de Sancti Peti del lloc abans conegut com Mansus Corbonis i ara Nova Cella en el territori Tricassino del regne Burgundiorurm emesa en el sínode de Trecas , el papa posa el monestir sota la seva tuició i en fixa un pagament anual de vint denaris.
D00606 878-IX-19 Alterat? Privilegi del papa Joannes bisbe i servent dels servents de Déu a l'abat Eudoni del monestir Viceliacensis.Alterat? Privilegi del papa Joannes bisbe i servent dels servents de Déu a l'abat Eudoni del monestir Viceliacensis. El papa confirma a l'abat els privilegis del monestir fundat per el noble Gerardo i la seva muller Berta en el regne de Burgundiae , pagus Avalensi sota l'advocació de la verge Mariae ; en especial l'emès per el papa Nicholao si bé exceptuant les originals "serventes de Déú" a qui decreta que prenguin els hàbits monacals. També posa el monestir sota la tutela de la seu romana i en fixa un pagament anual d'una lliura argenti , així com el sostreu de tota jurisdicció laica i en fixa la successió segons la regla de sant Benedicti.
D01265 878-X-5 Alterat. Senefredus i Elsarius venen a l'abat Danieli del monestir Caunensis terres a la vila de Asiliano Superiore en el suburbii Minerbensis del territori Narbonensis (regest).Alterat. Senefredus i Elsarius venen a l'abat Danieli del monestir Caunensis terres a la vila de Asiliano Superiore en el suburbii Minerbensis del territori Narbonensis , per quinze solidos (regest).
D01437 [878-X-7 - 879-III-10] En el monestir de Sancti Benigni de Divion el matrimoni Moyses i Ragimburgis donen terres al monestir sites en el pagus Divionense en la vila de Cangiaca i el confí d'Arcis.En el monestir de Sancti Benigni de Divion el matrimoni Moyses i Ragimburgis donen terres al monestir sites en el pagus Divionense en la vila de Cangiaca i el confí d'Arcis , ho fan per les seves ànimes i amb el consentiment de Madelbert.
D01502 878-X-10 Butlla del papa Johannes VIII a Dedodato prepòsit del monestir de Sancti Marcelli Cabilonense de confirmació de propietats.Butlla del papa Johannes VIII a Dedodato prepòsit del monestir de Sancti Marcelli Cabilonense de confirmació de propietats al lloc de Floriaco de la vall Magnimontensi , a Gibriacensis i Boserontensis i els bens en Cabilonense , Belnense , Divionense i Lugdunense.
D01310 <878-X-16 Decret de Iohannes VIII excomunicant als usurpadors de bens eclesials.Decret de Iohannes VIII excomunicant als usurpadors de bens eclesials que no els hagin retornat abans de les calendes de Novembre i fins que no els retornin.
D01319 <878-XI Epístola de Iohannes VIII al rei Karolo queixant-se de la seva absència al concili fet a Franciam i recordant-li que per consell del rei Lodouuicum ha adoptat al príncep Bosone per tenir cura del assumptes mundans i que excomunica als que s'alcin en contra seva.Epístola de Iohannes VIII al rei Karolo queixant-se de la seva absència al concili fet a Franciam i recordant-li que per consell del rei Lodouuicum ha adoptat al príncep Bosone per tenir cura del assumptes mundans i que excomunica als que s'alcin en contra seva.
D01337 878-XI Epístola de Iohannes VIII al comte Supponi demanant-li que el vagi a veure.Epístola de Iohannes VIII al comte Supponi demanant-li que el vagi a veure per tractar d'assumptes eclesials , després d'haver intentat barrar-li el pas per fidelitat al seu senyor , l'informa del concili fet a Galliae amb el rei Hludouuicum qui li envià el príncep Bosonis per acompanyar-lo en la tornada a la Urbem.
D01434 878-XI A l'església de Sancti Benigni de Divion , la comtessa Betta dóna a l'església i al seu abat , el cobisbe Bertiloni , per la salut de l'ànima del comte Unfridi , tres mansus en el confí Baiodrinse de la vila Colonica del pagus Dusmense.A l'església de Sancti Benigni de Fovion , la comtessa Betta dóna a l'església i al seu abat , el cobisbe Bertiloni , per la salut de l'ànima del comte Unfridi , tres mansus en el confí Baiodrinse de la vila Colonica del pagus Dusmense , amb catorze servents.
D01438 878-XI En l'església de Sancti Benigni de Divion Epplenum i el bisbe Longonensis Isaac intercanvien bens en el pagus Oscarense.En l'església de Sancti Benigni de Divion Epplenum i el bisbe Longonensis Isaac intercanvien bens en el pagus Oscarense, el primer , un mansus en la vila de Corcellis , una cort en la vila de Cavaniaca i dos més en la de Quintiniaca , un cap al confíd e Criciaca , dues vinyes i la meitat d'un mansus en la vila Briscona i una terra en la vila de Tremoledo , Sancti Benigni per la seva part , aporta un mansus i un prat en la vila Casnedo del pagus Uscarinse.
D01339 878-[XI-XII] Epístola de Iohannes VIII al comte Bernegario demanant la seva presència a Romam per tractar de l'estat de la república eclesial.Epístola de Iohannes VIII al comte Bernegario per consell del comte Widonis demanant la seva presència a Romam per tractar de l'estat de la república eclesial després del concili fet a Galliae amb el rei Hludouicum i la tornada protegit per el seu enviat el príncep Bosonem sense empediment de l'anatematitzat Lamberti.
D01134 878|879-XI-2 Alterat. Reparacio escriptural de les compres i donacions a Protasio del cenobi de Sancti Andree , i les esglésies de Sancto Germano i Sanctum Iohanem fetes per set famílies.Alterat. Reparacio escriptural de les compres i donacions a Protasio del cenobi de Sancti Andree , i les esglésies de Sancto Germano i Sanctum Iohanem fetes per els matrimonis Eldequisus i Ello, Sisicutus i Ucilo, Sion i Ranosinda , Spanila i Susanna i Gescafredus i Onesta i amb la d'Amarella , s'hi afageix la feta per Durabilis i les seves filles.
D01340 878-XII Epístola de Iohannes VIII al comte Berengario i als nobles del regne dels Langobardorum demanant-li per tercera vegada una reunió després del concili fet a Franciam.Epístola de Iohannes VIII al comte Berengario i als nobles del regne dels Langobardorum demanant-li per tercera vegada una reunió després del concili fet a Franciam , on hi anà per via marítima per els perills d'un viatge per terra , i on es volia reunir amb els reis Hludouuico fill de l'emperador Karoli i els fills de Hludouuici , els reis Karolomanno , Hludouuico i Karolo i només hi anà el primer , qui impedit per la seva salut , li envià el príncep Bosonem per protegir la seva tornada , amb qui ha arribat fins a Papiam.
D01317 878-XII Epístola de Iohannes VIII al rei Hludouuico fill de l'emperador Karoli agraint-li l'anada a Pavia escortats per el comte Bosoni i demanant-li ajuda militar per protegir l'església.Epístola de Iohannes VIII al rei Hludouuico fill de l'emperador Karoli agraint-li l'anada a Pavia escortats per el comte Bosoni i demanant-li ajuda militar per protegir l'església així com la seva anada a Roma , la envia per mà del bisbe Agilmarum que va ser l'únic bisbe que va obeir la ordre reial d'escortar-lo.
D01611 878-XII El matrimoni Garibaldus i Ragantrudis bescanvia amb el monestir de Sancti Martini regit per l'abat Hugonis cuaranta mansos a Odonis Curtem i els vilars de Berulfi , Spinosa i Civerarias amb l'església de Sancti Georgii sits en el pagus Belvacinse per l'usdefruit de la vila de Montis en el pagus Melindoninse.El matrimoni Garibaldus i Ragantrudis bescanvia amb el monestir de Sancti Martini regit per l'abat Hugonis cuaranta mansos a Odonis Curtem i els vilars de Berulfi , Spinosa i Civerarias amb l'església de Sancti Georgii sits en el pagus Belvacinse per l'usdefruit de la vila de Montis en el pagus Melindoninse que el monestir rebé de la reina Iudith.
D01260 878-XII-12 Al fisc de Cipsiaco el el rei Hlodovicus ement un diploma per l'abat Geilone cedint dues viles al monestir de Tornucium.Al fisc de Cipsiaco el el rei Hlodovicus ement un diploma per l'abat Geilone cedint dues viles al monestir de Tornucium , la de Ulcasiacus amb l'església de Sancti Petri en el pagus Matisconensi i la Lovingo amb l'església de Sancti Martini en el pagus Lugdunensi.
D01261 878-XII-12 Al fisc de Cipsiaco el rei Hlodovicus emet diploma per a l'abat Geilone del monestir de Trenorchium donant la cel·la de Sanctus Romanus del pagus Matisconensi així com protecció als bens del monestir , immunitat i execcions fiscals com havien fet els seus antecesors.Al fisc de Cipsiaco el rei Hlodovicus emet diploma per a l'abat Geilone del monestir de Trenorchium donant la cel·la de Sanctus Romanus del pagus Matisconensi així com protecció als bens del monestir , immunitat i execcions fiscals com havien fet els seus antecesors , el seu pare l'emperador Karolo, el seu avi l'emperador Hlodovici, el seu besavi l'august Karoli i el seu rebesavi Pipini.
D01238 [879-882] Gontardus bisbe Matiscensis pacta una prestaria amb el prevere Bernuinus i Adorelo , on entrega una cort sita en la vila de Leodretico de l'agro Cupriacense del pagus Tolvendonense per que hi facin una capella.Gontardus bisbe Matiscensis pacta una prestaria amb el prevere Bernuinus i Adorelo , on entrega una cort sita en la vila de Leodretico de l'agro Cupriacense del pagus Tolvendonense per que hi facin una capella , amb el compromís que si la poden conquerir faran escriptura fixant-ne un pagament anual a Sancto Vincentio.
D01467 [879-882] Alterat. Donació del sacerdot Iterius a Sancto Petro et Sancto Theofredo d'una quarta part de l'església de Sanctae Mariae de la vila de Dora de la vicaria Livratensi del comtat Arvernico (regest).Alterat. Donació del sacerdot Iterius a Sancto Petro et Sancto Theofredo d'una quarta part de l'església de Sanctae Mariae de la vila de Dora de la vicaria Livratensi del comtat Arvernico més un mansus a Hispinacia i un molí a Vara (regest).
D01239 [879-885] Alterat. El matrimoni Waremfredus i Aaltrudis fa donació al bisbe Guntardus i a l'església de Sancti Vincenti de Matisconum de dues corts que tenen en la vila de Toriaco de l'agro Fusciacense del pagus Matisconense.El matrimoni Waremfredus i Aaltrudis fa donació al bisbe Guntardus i a l'església de Sancti Vincenti de Matisconum de dues corts que tenen en la vila de Toriaco de l'agro Fusciacense del pagus Matisconense , es reserven l'usdefruit per ells i el seu fill Aynardus i en fixen un pagament anual.
D01100 [879-887] El rei Boso confirma a Rostagnus arquebisbe Arelatensis el precepte que el seu antecessor Hlotari feu per Rotlano antecessor de Rostagnus en l'arquebisbat situant el monestir de Crudatos del comtat Vivariensis actualment regit per Amicus al servei de la seu del bisbat dedicada a S. Stephano i al seu primer bisbe S.Trophimo.El rei Boso confirma a Rostagnus arquebisbe Arelatensis el precepte que el seu antecessor Hlotari feu per Rotlano antecessor de Rostagnus en l'arquebisbat situant el monestir de Crudatos del comtat Vivariensis actualment regit per Amicus al servei de la seu del bisbat dedicada a S. Stephano i al seu primer bisbe S.Trophimo.
D01234 [879-893] Notícia de l'adquisició del lloc de Iudaicas i el terme de Coscolio del comtat Bisildunense feta per el comte Dela qui mogué els jueus que hi habitaven a la seva ciutat de Ierunda.Notícia de l'adquisició del lloc de Iudaicas i el terme de Coscolio del comtat Bisildunense feta per el comte Dela qui mogué els jueus que hi habitaven a la seva ciutat de Ierunda.
D01249 879 Epístola de Iohannes VIII al príncep Bosoni per demanar-li que retiri l'ocupació de la vila de Venduaram , pertanyent a la Santa Seu , que ha entregat en benefici al seu fidel Aremberto així com el seu ajut contra els veïns enemics del monestir de Sancti Petri Pultariense.Epístola de Iohannes VIII al príncep Bosoni per demanar-li que retiri l'ocupació de la vila de Venduaram , pertanyent a la Santa Seu , que ha entregat en benefici al seu fidel Aremberto així com el seu ajut contra els veïns enemics del monestir de Sancti Petri Pultariense , que havia estat donat per el difunt comte Gerardus a Sancto Petro.
D01618 879 Alterat. Epístola de Iohannes VIII als bisbes Aymaro i Videni per el cas de Berthildis muller de l'il.lustre Rostagni que vivia amb Achetium.Alterat. Epístola de Iohannes VIII als bisbes Aymaro i Videni per el cas de Berthildis muller de l'il.lustre Rostagni que tot i els avisos vivia amb Achetium en les seves parròquies.
D01205 879|881-I-28 El tribunal dels jutges Longobardus , Suniefredus , Unifortes , Gontilego , Calvilane , Dodone i Fulgentio a petició de Borellus assertor de l'abat Baroni i el monjo Protasii del cenobi de Sancti Germani procedeix a restaurar el contingut de setze documents perduts a Exalata en la riada del riu Tete.El tribunal dels jutges Longobardus , Suniefredus , Unifortes , Gontilego , Calvilane , Dodone i Fulgentio a petició de Borellus assertor de l'abat Baroni i el monjo Protasii del cenobi de Sancti Germani procedeix a restaurar el contingut de setze documents perduts a Exalata en la riada del riu Tete. Deu testimonis juren els continguts en la basílica de Sancti Stephani de la vila d'Astovere i haver estat en la domus de Sancti Andree a Exalata en la vall Confluentana on van llegir els documents que tenia l'abat Baro , les compres de Protasius i altres transaccions.
D01471 879-I-23 Al palau de Gundulfi el rei Hludovicus a petició del comte Augustodunensis Theodorici retorna a la seu de Sancto Nazario i al seu bisbe Adalgario la vila de Beliniacum.Al palau de Gundulfi el rei Hludovicus a petició del comte Augustodunensis Theodorici retorna a la seu de Sancto Nazario i al seu bisbe Adalgario la vila de Beliniacum que havia estat injustament separada del bisbat per associar-la al comtat.
D01199 879|881-I-29 El tribunal dels jutges Langobardus , Bera , Unifortes , Gonteiocus , Calvila , Suniefredus i Fulgentio procedeix a restaurar el contingut de cinc documents perduts a Exalata en la riada del riu Tete a petició de Borellus assertor de l'abat Barone i el monjo Protasius.El tribunal dels jutges Langobardus , Bera , Unifortes , Gonteiocus , Calvila , Suniefredus i Fulgentio procedeix a restaurar el contingut de cinc documents perduts a Exalata en la riada del riu Tete a petició de Borellus assertor de l'abat Barone i el monjo Protasius. Els testimonis que juren sobre l'altar de la basílica de Sancti Stephani d'Astovere afirmen haver presenciat en la vila d'Ascarone l'entrega del comte Mirone a l'abat Barone i al monjo Protasi de les seves escriptures i precepte reial.
D01178 879|881-II El tribunal dels jutges Langobardus , Bera , Unifortes , Gunticius , Odolbaldus , Sicloado , Kalvila , Suniefredus i Fulgentio procedeix a restaurar el contingut de dinou documents del monestir de Sancti Germani del lloc de Cuxano perduts en la riada del riu Tete a petició de Borellus assertor de l'abat Baroni i el monjo Protasius.El tribunal dels jutges Langobardus , Bera , Unifortes , Gunticius , Odolbaldus , Sicloado , Kalvila , Suniefredus i Fulgentio procedeix a restaurar el contingut de dinou documents del monestir de Sancti Germani del lloc de Cuxano perduts en la riada del riu Tete a petició de Borellus assertor de l'abat Baroni i el monjo Protasius qui ha posat argent i les seves propietats al servei del monestir.
D01175 879|881-II-10 En la basílica de Sancti Martini de la vila de Clariano el tribunal del comte Mirone procedeix a restaurar dos documents perduts en el naufragi d'Exalata a petició de Borrellus mandatari dels monjos del monestir de Sancti Germani i assertor del seu abat Protasii.En la basílica de Sancti Martini de la vila de Clariano el tribunal del comte Mirone procedeix a restaurar dos documents perduts en el naufragi d'Exalata fets en favor de Sancti Andree , Sancti Petri , Sancti Thome , Sancti Iohannis i Sancti Germani , a petició de Borrellus mandatari dels monjos del monestir de Sancti Germani i assertor del seu abat Protasii. Una evacuació de terres en el vilar d'Occenias i una donació d'Aldena amb els seus fills de bens en la vila d'Annos.
D01250 879-III Epístola de Iohannes VIII a Bosó invitant-lo a actuar segons l'acord secret que feren a Trecascio.Epístola de Iohannes VIII a Bosó invitant-lo a actuar segons l'acord secret que feren a Trecascio davant els atacs dels pagans.
D01257 879-III Epístola de Iohannes VIII al príncep Bosoni alegrant-se per ell i la seva mare (sogra) l'emperatriu Angelberge així com per el marquès Adelberti i la seva muller la comtessa Rottildae.Epístola de Iohannes VIII al príncep Bosoni alegrant-se per ell i la seva mare (sogra) l'emperatriu Angelberge així com per el marquès Adelberti i la seva muller la comtessa Rottildae , per els quals li demana protecció del seus bens a Provincia.
D01259 879-III-3 Epístola de Iohannes VIII al rei Karolo per demanar-li que li envii legats per concertar una reunió i a venir a protegir l'església Romana.Epístola de Iohannes VIII al rei Karolo per demanar-li que li envii legats per concertar una reunió i a venir a protegir l'església Romana.
D01232 879-IV El sacerdot Ugbertus cedeix a l'església de Sancti Juliani del vicus Brivatensi regida per el bisbe Frotharius , el prepòsit Castellani i el degà Eldefredi , tres vinyes en la vila de Proliacus de la vicaria Ambronensi en el comtat Telamitense del pagus Arvernico i dues més en la vicaria Nonatensi del comtat Brivatensi , una en la vila anomenada Valilia i una altra en la de Sorciacus.El sacerdot Ugbertus cedeix a l'església de Sancti Juliani del vicus Brivatensi regida per el bisbe Frotharius , el prepòsit Castellani i el degà Eldefredi , tres vinyes en la vila de Proliacus de la vicaria Ambronensi en el comtat Telamitense del pagus Arvernico i dues més en la vicaria Nonatensi del comtat Brivatensi , una en la vila anomenada Valilia i una altra en la de Sorciacus , reserva l'usdefruit per els seus germans Ugbaldus i Eldoena aixi com per el diaca Abbo i per Aribertus.
D01342 879-IV Epístola de Iohannes VIII al comte Berengario per tornar a demanar el seu suport al bisbe de Comiaclo , Stephano.Epístola de Iohannes VIII en resposta a les cartes del comte Berengario rebudes per mà del duc De[...] tornant a demanar el seu suport al bisbe de Comiaclo , Stephano , en el control de la seva seu.
D01174 879-IV-30 Alterat. Rúbrica i regest de la venda de Bella femina al comte Mironi de bens en la vila d'Argelariis.Alterat. Rúbrica i regest de la venda de Bella femina al comte Mironi de bens en la vila d'Argelariis.
D01439 879-V A la vila d'Asziriaco el matrimoni Salamannus i Gotseldis dónen al monsetir de Sancti Benigni i al seu abat Ingo terres en la plana Liscaria de la vila Aziriacae del pagus Uscarense.A la vila d'Asziriaco el matrimoni Salamannus i Gotseldis dónen al monsetir de Sancti Benigni i al seu abat Ingo terres en la plana Liscaria de la vila Aziriacae del pagus Uscarense , ho fan per les seves ànimes.
D01447 879-V Alterat? El prevere Vualtelmus testa en favor del cenobi del beat Benigni al costat del castell de Divion.Alterat? El prevere Vualtelmus testa en favor del cenobi del beat Benigni , llega un mansus en la vila de Rufiaco del pagus Attoariorum , dues paginolas en la vila de Patriniaco del pagus Oscarense i un jornal i mig de vinya a Plantas en el confí Gironense.
D01448 879-V-17 En la vila de Marcenniaco Flotbertus dóna al monestir de Sancti Benigni una pagina de vinya sita en el confí Longoviana a prop de la vila de Marcenniaco del pagus Uskarinse.En la vila de Marcenniaco Flotbertus amb el consentiment de Flotsindane dóna al monestir de Sancti Benigni regit per l'abat Ingo una pagina de vinya sita en el confí Longoviana a prop de la vila de Marcenniaco del pagus Uskarinse , ho fa per la seva ànima i la seva sepultura.
D01252 879-VI Epístola de Iohannes VIII al rei Hludovuico agraint les cartes enviades a travès del comte Astaldum i demanant que no desisteixi de la seva protecció promesa de la Seu Apostòlica contra els pagans tot i els fets del regne del seu cosí el rei Hludovuici.Epístola de Iohannes VIII al rei Hludovuico agraint les cartes enviades a travès del comte Astaldum i demanant que no desisteixi de la seva protecció promesa de la Seu Apostòlica contra els pagans tot i els fets del regne del seu cosí el rei Hludovuici i pogui assumir l'imperi Romanorum a qui tots els regnes estan subjectes.
D01253 879-VI-7 Epístola de Iohannes VIII al rei Carolomanno per demanar-li que assigni al diaca Cospertum , que li envia amb els seus enviats , el bisbat Bercellensis.Epístola de Iohannes VIII al rei Carolomanno per demanar-li que assigni al diaca Cospertum , que li envia amb els seus enviats , el bisbat Bercellensis.
D01255 879-VI-7 Epístola de Iohannes VIII al rei Carolomanno per demanar-li que davant la divisió en l'elecció d'un nou bisbe Bercellensis assigni el càrrec al diaca Gosperto per la seva fidelitat al rei i a la seu Romanae.Epístola de Iohannes VIII al rei Carolomanno per demanar-li que davant la divisió en l'elecció d'un nou bisbe Bercellensis assigni el càrrec al diaca Gosperto per la seva fidelitat al rei i a la seu Romanae.
D01254 879-VI-7 Epístola de Iohannes VIII a rei Karolomanno queixant-se dels problemes que els pagans i mals cristians causen i demanant-li la protecció de la església Romanae , li demana a més que rebi els bisbes Iohannem i Paschalem enviats per ell.Epístola de Iohannes VIII a rei Karolomanno queixant-se dels problemes que els pagans i mals cristians causen tant per mar com per terra i demanant-li la protecció de la església Romanae , li demana a més que rebi els bisbes Iohannem i Paschalem enviats per ell.
D01256 879-VI-7 Epístola de Iohannes VIII a rei Karolo per reclamar protecció davant els atacs dels Paganorum i mal Christianorum.Epístola de Iohannes VIII a rei Karolo per reclamar protecció davant els atacs dels Paganorum i mal Christianorum a la santa esglesia Romana i informar de l'epístola que envià al seu germà el rei Karlomanni avisant-lo que no li impedís.
D01229 879-VI-14 Epistola de Iohannes VIII als arquebisbes Rostagno Arelatensi , Sigibodo Narbonensi & Roberto Aquensi sobre l'ocupació del monestir de Sancti Petri feta per el bisbe Gibertum Nemonensem.Epistola de Iohannes VIII als arquebisbes Rostagno Arelatensi , Sigibodo Narbonensi & Roberto Aquensi sobre l'ocupació del monestir de Sancti Petri feta per el bisbe Gibertum Nemonensem , per cridar-lo a concili i sota amenaça d'excomunió.
D01173 879-VI-19|881-IV-24|883-X-25 Alterat. Protasius prevere i anomenat abat amb trenta cinc monjos dresprès del naufragi de Sancti Andree a Exalata trien com a nova seu Sanctum Iermanum a Cuxano , a les possessions prèvies del monestir Protasius hi afageix les seves propietats en once viles més.Alterat. Protasius prevere i anomenat abat amb trenta cinc monjos dresprès del naufragi de Sancti Andree a Exalata on es perderen els documents incloent el diploma del rei Karoli obtingut per mediacio del comte Mirone trien com a nova seu Sanctum Iermanum a Cuxano , fundat per el convers Protasio en el seves pròpies terres i hi transfereixen totes les possessions ; Protasius hi afageix a més les seves propietats en once viles més amb el permís de comte i dels seus germans i en transfereix plenament els seus drets.
D01162 879-VI-26 Alterat? Notícia de la resolució emesa en judici fet a Castilione davant de Teutharius bisbe Iherundensis i el comte Dailane sobre la disputa entre l'abat Ansemundus del monestir de Sancti Stephani de Balneolas i els monjos Tudulfus i Domnellus i abans l'abat Hoctaredus del monestir de Sancti Policarpi en territori Redense , per la possessió de les cel·les de Sancti Ihoannis Baptista , Sancti Cipriani , Sancti Fructuosi i Sancti Petri.Alterat? Notícia de la resolució emesa en judici fet a Castilione davant de Teutharius bisbe Iherundensis i el comte Dailane sobre la disputa entre l'abat Ansemundus del monestir de Sancti Stephani de Balneolas i els monjos Tudulfus i Domnellus i abans l'abat Hoctaredus del monestir de Sancti Policarpi en territori Redense , per la possessió de les cel·les de Sancti Ihoannis Baptista , Sancti Cipriani , Sancti Fructuosi i Sancti Petri, el bisbe explica que el precepte reial de l'abat Hoctaredus havia estat rebutjat en concili del rei Karllus a Abtiniaco i que les propietats de l'abat Ansemundus , que provenien d'un precepte del difunt rei Ludovicus, també havien estat ratificades posteriorment per el rei Ludovicus a Trecas , el precepte dels monjos es declara invàlid i el tribunal falla en favor de l'abat Ansemundo.
D01149 879-VII-25 Alterat. El matrimoni Boso i Hirmengardis fa donació al monestir de Dervo d'un mansus en la vila de Lentiscus del pago Laticense que reberen de l'emperador Carolus (regest).Alterat. El matrimoni Boso i Hirmengardis fa donació al monestir de Dervo d'un mansus en la vila de Lentiscus del pago Laticense que reberen de l'emperador Carolus (regest).
D01258 879-VIII Epístola de Iohannes VIII a l'emperadriu Angelberge refusant aixecar l'excomunió de l'arquebisbe Ansperti Mediolanensis tret que es presenti al sínode del 12 d'octubre.Epístola de Iohannes VIII a l'emperadriu Angelberge refusant aixecar l'excomunió de l'arquebisbe Ansperti Mediolanensis tret que es presenti al sínode del 12 d'octubre , i li assegura la commemoració anual de la mort de l'emperador Hludovici i la pregària per l'anima de Supponis.
D01148 879-IX-13 Testament de Protasi deixant el monestir de l'església de Sancti Iermani al seu promotor i defensor , el comte Mirone.Testament de Protasi deixant el monestir de l'església de Sancti Iermani al seu promotor i defensor , el comte Mirone , seguint el diploma del rei Karolus per a la casa que el comte havia rebut.
D01147 879-IX-17 A la vila de Lapiaco , el rei Hludowicus confirma possessions al seu fidel Baldricus en el pagus Tornadrinse com havien fet els seus antecessors.A la vila de Lapiaco , el rei Hludowicus confirma possessions al seu fidel Baldricus en el pagus Tornadrinse com havien fet els seus antecessors , once mansus en la vila de Stolvicus , cinc a la de Ciconias, un a Milisiaco , un altre a Miliciaco i terres a Valesminse.
D01230 879-IX-18 Davant del tribunal dels jutges Reccosindo , Elias , Zixilane i Daniel , Agobardus i Desiderius s'evacuen simul in unum a petició del vescomte Francone sobre una vinya i una terra.Davant del tribunal dels jutges Reccosindo , Elias , Zixilane i Daniel , Agobardus i Desiderius s'evacuen simul in unum a petició del vescomte Francone sobre una vinya i una terra que els hi havia estat venuda per Todaldo i Madaxone.
D01248 879-[X-XI] Epístola de Iohannes VIII a rei Karolo per anunciar l'excomunió de l'arquebisbe Anspertum Mediolanensem.Epístola de Iohannes VIII a rei Karolo per anunciar l'excomunió de l'arquebisbe Anspertum Mediolanensem , l'anulació del bisbe Bercellensi ordenat per ell i el nomenament al seu lloc , amb l'acord del rei Karolimanni , de Cospertum.
D01144 879-X-15 Alterat. Concili celebrat a Mantalam , territorii Viennensis després de la mort de l'emperador Karoli i del seu fill el rei Ludovicus on vint-i-sis bisbes , considerant la tutela del Papa Joanem i la seva influència entre Galliis i a Italia trien a Bosonem com a rei.Alterat. Concili celebrat a Mantalam , territorii Viennensis després de la mort de l'emperador Karoli i del seu fill el rei Ludovicus on els bisbes Ottramnus Viennensis. Aurelianus Lugdunensis , Teutrannus Tarentasiensis , Rotbertus Aquensis , Adalgarii Augustodunensis , Ratbertus Valentinensis , Bernarius Gratianopolitanus , Helias Vasensis , Emico Diensis , Adalbertus Mauriennensis , Biraco Vapincensis , Eustorgius Tolonensis , Girbaldus Cavellonensis , Baldemarus , Hieronimus Lausannensis , Richardus Agathensis , Guntardus Matiscensis , Rostagnus Arelatensis , Theodericus Vesontionensis , Etherius Vivariensis , Leodoinus Massiliensis , Germardus Arausicensis , Ratfridus Avinionensis , Gualafridus Uzeziensis i Edoldus Regensis , considerant la tutela del Papa Joanem i la seva influència entre Galliis i a Italia trien a Bosonem com a rei.
D01526 879-X-15 Alterat? Adalgarius bisbe Augustodunensis de la seu del beat Nazarii institueix que els bens confirmats al bisbat per l'emperador Karolo i el seu fill el rei Hludovuicus , el comte Tehoderico i el duc Boso abstrets del bisbat retornin al servei dels canonges de Sancti Nazarii i dels monjos de Sancto Andochio Sedeloco.Alterat? Adalgarius bisbe Augustodunensis de la seu del beat Nazarii institueix que els bens confirmats al bisbat per l'emperador Karolo i el seu fill el rei Hludovuicus , el comte Tehoderico i el duc Boso abstrets del bisbat , entre ells , les viles de Beliniacum i Lucennacum , retornin al servei dels canonges de Sancti Nazarii i dels monjos de Sancto Andochio Sedeloco.
D01145 >879-X-15 Anunci de la designació per el carrec reial fet per el concili de Mantalensis al príncep Boso.Anunci de la designació per el carrec reial fet per el concili de Mantalensis al príncep Boso.
D01146 >879-X-15 Resposta a l'anunci de la designació per el carrec reial fet per el concili de Mantalensis a Boso.Resposta a l'anunci de la designació per el carrec reial fet per el concili de Mantalensis a Boso.
D01153 [879-X-15 - 887-I-11] Esment de la donació feta per el rei Boso al bisbe Valentinensis Ratberti i l'església de Kariloci de les viles i esglésies de Regniacum i Sanctum Nicecium de Strata.Esment en diploma de Felip August de la donació feta per el rei Boso al bisbe Valentinensis Ratberti i l'església de Kariloci de les viles i esglésies de Regniacum i Sanctum Nicecium de Strata.
D01160 [879-X-15 - 887-I-11] Document perdut. Boso cedeix bens al comte Adalelmo i la seva muller Rotlindi.Document perdut. Boso cedeix bens al comte Adalelmo i la seva muller Rotlindi.
D01159 [879-X-15 - 887-I-11] Document perdut. Boso cedeix les esglésies de Sanctae Mariae seu Sancti Donati al bisbe Ysahac.Document perdut. Boso cedeix les esglésies de Sanctae Mariae seu Sancti Donati al bisbe Ysahac.
D01158 [879-X-15 - 887-I-11] Document perdut. Boso amb Hermengardis i el seu fill Ludovicus cedeix Villam Novam al bisbat Valentinensis.Document perdut. Boso amb Hermengardis i el seu fill Ludovicus cedeix Villam Novam al bisbat Valentinensis.
D01155 [879-X-15 - 887-I-11] Document perdut. Boso dóna al comte Teutbertus la vila de Mantulam.Document perdut. Boso dóna al comte Theubertus la vila de Mantulam qui la cedirà a l'església de Sancti Mauritii Viennensis i al seu bisbe Bernuinus.
D01143 [879-884]-XI El matrimoni Sicardus i Ingelsindis fa donació a l'esgésia de S. Petri de Belloloco i al seu abat Gairulfus de bens en la vicaria Barinse del territori Lemozino , l'església de S. Martialis al riu Correziam i en la vila de Rofiniacum quatre mansus amb cinc servents.El matrimoni Sicardus i Ingelsindis fa donació a l'esgésia de S. Petri de Belloloco i al seu abat Gairulfus de bens en la vicaria Barinse del territori Lemozino , l'església de S. Martialis al riu Correziam i en la vila de Rofiniacum quatre mansus amb cinc servents , ho fan per les seves ànimes i les del seus germans el prevere Adalgarii i Andriani i genitors Madalberti i Datile reservant-ne l'usdefruit.
D01244 879-XI Epístola del Papa Iohannes VII al rei Karolo en motiu del nomenament de Cospertum com a bisbe Bercellensi.Epístola del Papa Iohannes VII al rei Karolo en motiu del nomenament de Cospertum com a bisbe Bercellensi , el papa manté l'excomunió d'Auspertum arquebisbe Mediolanum.
D01245 879-XI Epístola de Iohannes VIII al rei Karolum per confirmar la reunió a Papiam per les kalendas novembris.Epístola de Iohannes VIII al rei Karolum per confirmar la reunió a Papiam per les kalendas novembris préviament concertada.
D01142 879-XI-1 Alterat. Ingilvinus amb el consentiment de la seva muller Archinberga ven al bisbe Giberto terres en la vicaria de Valle Anagia del territori Nemausensis.Alterat. Ingilvinus amb el consentiment de la seva muller Archinberga ven al bisbe Giberto terres en la vicaria de Valle Anagia del territori Nemausensis en les viles de Colonicas , Colia , Veia , Cavariago , Alvernis , Armacianicus i Germino i on anomenen Combatio i Pedrognanicus , per dos-cents solidos.
D01133 879-XI-8 A Lugduno , el rei Boso confirma a Adalgarius bisbe Eduorum els preceptes dels seus antecessors per l'abadia de Flauiniaco.A Lugduno , el rei Boso confirma a Adalgarius bisbe Eduorum els preceptes dels seus antecessors per l'abadia de Flauiniaco , les viles de Beliniaco , Lucennaco i Tiliniaco i el mont anomenat Senmurus amb dos molins , tot sota el domini de Sancti Nazarii.
D01150 879-XII-2 Al monestir de Cariloco el rei Boso concedeix a petició del seu fidel , el comte Siwaldus , l'abadiola de Sancti Martini al monestir de Cariloci del comtat Matiscensis.Al monestir de Cariloco el rei Boso concedeix a petició del seu fidel , el comte Siwaldus , l'abadiola de Sancti Martini al monestir de Cariloci del comtat Matiscensis , en remei de l'emperador Karoli i per l'ànima del rei i de la seva muller.
D01151 879-XII-8 Alterat? A la ciutat de Lugduno , el rei Boso concedeix a l'abat Geilo de l'abadia de Sancto Filiberto al castell Trinorchio que havia estat devastada per els pagans , bens en els comtats Genevensi i Tarentasiae.Alterat? A la ciutat de Lugduno , el rei Boso concedeix diversos bens a l'abat Geilo de l'abadia de Sancto Filiberto al castell Trinorchio que havia estat devastada per els pagans , en el comtat Genevensi la cella anomenada Talgeria dedicada a Sanctae Mariae i les corts de Dulcatis , Marlandis , Verilico i Tudesio i la vila d'Ariaco , i en el comtat Tarentasiae la vila anomenada Clasia.
D01456 [880-888] Alterat. El bisbe Geylo cedeix al lloc on reposen les restes de Sant Benigni l'església de Sancti Vincentii intramurs del castell de Divion.Alterat. El bisbe Geylo cedeix al lloc on reposen les restes de Sant Benigni l'església de Sancti Vincentii intramurs del castell de Divion.
D01132 [880-886] Document perdut. Carta de poblament del comte Guifré als habitants del castell de Cardona (regest).Document perdut. Carta de poblament del comte Guifré als habitants del castell de Cardona (regest).
D01114 [880-882-VII] El matrimoni Floranus i Anseria fa donació al monestir Sancta Maria sobre el riu Orbione i al seu abat Suniefredus de bens en la ciutat de Carcassona i les viles de Casiliaco ,Alderici i Villa Alba.El matrimoni Floranus i Anseria fa donació al monestir Sancta Maria sobre el riu Orbione i al seu abat Suniefredus de bens en la ciutat de Carcassona i les viles de Casiliaco ,Alderici i Villa Alba , en retenen l'usdefruit.
D01117 880 Mort de Karolus (Annals de Ripoll II).Mort de Karolus (Annals de Ripoll II).
D01116 880 Mort de Karolus (Annals de Ripoll I).Mort de Karolus (Annals de Ripoll I).
D01099 880|881 Alterat. Vuitradus ven terres en la vila de Civinono i en el llocs anomenats Salcedo i Escannad.Alterat. Vuitradus ven terres en la vila de Civinono i en el llocs anomenats Salcedo i Escannad , per sis diners.
D01115 880-I Alterat? El matrimoni Adalgarius i Aiga fan donació a l'abat Gairulfus del monestir de Belluslocus de l'església de S. Michaelis de Beionis en la vicaria Exidense del pagus Caturcino.Alterat? El matrimoni Adalgarius i Aiga fan donació a l'abat Gairulfus del monestir de Belluslocus de l'església de S. Michaelis de Beionis en la vicaria Exidense del pagus Caturcino més un masus al lloc anomenat Veziosacus i una vinya en la vila de Concellas.
D01246 880-[II-III] Epístola de Iohannes VIII al rei Karolo després d'anar a Ravenna per demanar ajut contra els pagans i els mals cristians que amenacen la seu de sant Petrus.Epístola de Iohannes VIII al rei Karolo després de la seva anada a Ravenna per demanar ajut contra els pagans i mals cristians que amenacen la seu de sant Petrus i fins i tot han retingut als seus enviats. Li demana protecció i l'enviament a Roma del bisbe Liutubardum , de Manigoldum fill d'Adelberti i d'Adelbertum protopincernam del rei per renovar el pacte amb la Santa Seu , així com la recepció dels seus misssus , els bisbes Marinus i Petrus Senogaliensem.
D01113 880-II-27 Regest. El matrimoni Argila i Gudilo bescanvia bens amb l'abat Protasio del cenobi de Sancto Germano.Regest. El matrimoni Argila i Gudilo bescanvia bens en el lloc anomenat Roxano de l'apendici de Camelas en el suburbi Elenense amb l'abat Protasio del cenobi de Sancto Germano del vilar de Cuxano.
D00996 880|884-III-3 Al palau de Compendio el rei Karlomannus a petició de Bernonem bisbe Cathalaunensem cedeix en benefici l'abadiola de Sancti Sulpicii al seu vassall el jutge Rothardus.Al palau de Compendio el rei Karlomannus a petició de Bernonem bisbe Cathalaunensem cedeix en benefici l'abadiola de Sancti Sulpicii al seu vassall el jutge Rothardus amb l'acord del bisbe Parisiorum Angelwino i el comte Teuderico.
D01247 880-IV Epístola de Iohannes VIII a rei Karolo per demanar que li envii un legat que acompanyi a Farulfum el seu conseller i nebot.Epístola de Iohannes VIII a rei Karolo. Sabent que le rei està a punt de creuar els Alpes per reunir-se amb el seu germà li demana que li envii un legat que acompanyi a Farulfum el seu conseller i nebot , que havia enviat per assesorar-lo en la protecció de l'església Romanae , per poder continuar les negociacions.
D01449 [880-IV-11 - 881-IV-10] En el monestir de Sancti Benigni de Divion Atila femina i el seu fill Rodulfo donen al monestir dues vinyes en confí Longoviana de la vila Patriniaca del pagus Oscarense.En el monestir de Sancti Benigni de Divion Atila femina i el seu fill Rodulfo donen al monestir dues vinyes en confí Longoviana de la vila Patriniaca del pagus Oscarense.
D01450 [880-IV-11 - 881-IV-10] En el monestir de Sancti Benigni de Divion el seu abat Ingonem i Evroardum bescanvien bens en la centena Roringorum de la vila de Bargis del pagus Attoariorum per altres en la vila Aguliaco del pagus Divionensi.En el monestir de Sancti Benigni de Divion el seu abat Ingonem i Evroardum bescanvien un mansus i vinya en la centena Roringorum de la vila de Bargis del pagus Attoariorum per un casal , vinya i dos camps del monestir en la vila Aguliaco del pagus Divionensi.
D01451 [880-IV-11 - 881-IV-10] Alterat? Hubertum i Ingo abat de Sancti Benigni bescanvien terres en el pagus Oscarensi.Alterat? Hubertum i Ingo abat de Sancti Benigni bescanvien terres en el pagus Oscarensi , un alou en la vila de Chenevis per part del primer per un camp en la vila de Salaona per part del monestir.
D01452 [880-IV-11 - 881-IV-10] En la vila d'Aziriaco el matrimoni Teutgerius i Arieldis ven al monestir de Sancti Benigni regit per l'abat Ingo i el prepòsit Teutfredus un camp en en el lloc anomenat Closis del confí d'Aziriaco en el pagus Uscarense.En la vila d'Aziriaco el matrimoni Teutgerius i Arieldis ven al monestir de Sancti Benigni regit per l'abat Ingo i el prepòsit Teutfredus un camp en en el lloc anomenat Closis del confí d'Aziriaco en el pagus Uscarense , per cinc solidos.
D01112 880-IV-30 Regest. Qualciemarti i Bigartendus fan una venda al matrimoni Carolo i Trassiga.Regest. Qualciemarti i Bigartendus fan una venda al matrimoni Carolo i Trassiga.
D01111 880-V El matrimoni Vualdo i Sierada cedeix al matrimoni Erlulfum i Odoara tres quartes parts dels seus bens en el pagus Vienensse i en reté el quart restant en falcidia segon la llei romana.El matrimoni Vualdo i Sierada cedeix al matrimoni Erlulfum i Odoara tres quartes parts dels seus bens en el pagus Vienensse , en les viles de Caucilla , Tercio Super , Landatis i en la vall Sivenica el lloc anomenat Villa , la vila de Moxiago a l'altra banda del riu Rodano i en la vila d'Aucellatis , retenint-ne el quart restant en falcidia segon la llei romana.
D01453 880-V En la vila de Bunciaco Deodatus fa donació al monestir de Sancti Benigni regit per l'abat Ingo d'un mansus en la vila d'Atteias del pagus Oscarense i d'una familia de servents.En la vila de Bunciaco Deodatus i amb el consentiment de Babtilerii i Radulfi , fa donació al monestir de Sancti Benigni regit per l'abat Ingo d'un mansus en la vila d'Atteias del pagus Oscarense i d'una familia de servents i afageix un dels seus servents personals.
D00590 880|910-V-12 Testament de l'abat Addalinus de la vila de Froliulfi aprop de Lugo en favor del prevere Leovegildus , fill de Sentario i net de la seva germana Senatrudia.Testament de l'abat Addalinus de la vila de Froliulfi aprop de Lugo en favor del prevere Leovegildus , fill de Sentario i net de la seva germana Senatrudia. L'abat li deixa la domus Frolfulfi que ell heretà del seu pare Sesguto amb totes les ampliacions per ell fetes, les heretats deixades per el seu germà prevere Froisendus, així com el bens que rebé del comte Gundesindo i de Roderico Gundesindo.
D01454 880-VI En el monestir de Sancti Benigni de Divionis Riculfus per l'ànima del seu fill Deodati dóna al monestir regit per l'abat Ingo un camp en la vila Asinaria del pagus Atoariorum.En el monestir de Sancti Benigni de Divionis Riculfus per l'ànima del seu fill Deodati i amb el consentiment d'Alsennae dóna al monestir regit per l'abat Ingo un camp en la vila Asinaria del pagus Atoariorum.
D01110 880-VI-4 Regest. Danielem dóna a l'abat Castellano del cenobi Arulensis les vinyes que té en el lloc de Molata en l'adjacència de Palazolo en territoi Rossiolionensi.Regest. Danielem dóna a l'abat Castellano del cenobi Arulensis les vinyes que té en el lloc de Molata en l'adjacència de Palazolo en territoi Rossiolionensi.
D01131 880-VI-20 Epístola del Papa Iohannes VIII al rei Carolo , reconeixent al bisbe Hieronymus de l'església Lausanensis i demanant que Hubonem restitueixi els bens alienats a l'esglesia de Theodoricus bisbe Chrysopolitanae.Epístola del Papa Iohannes VIII al rei Carolo , reconeixent al bisbe Hieronymus de l'església Lausanensis i demanant que Hubonem restitueixi els bens alienats a l'esglesia de Theodoricus bisbe Chrysopolitanae.
D01129 880-VII Epístola del Papa Iohannes VIII al rei Carolo , el bisbe Wibbodi li fa d'intermediari i vol reunir-se amb el comte Widone fill de Lamberti , el papa nega ajut a Boso i situa a Ioannem bisbe Aritiensem per rebre noves del rei.Epístola del Papa Iohannes VIII al rei Carolo , el bisbe Wibbodi li fa d'intermediari i vol reunir-se amb el comte Widone fill de Lamberti , el papa nega ajut a Boso i situa a Ioannem bisbe Aritiensem per rebre noves del rei.
D01455 880-VII-18 Elogi fúnebre del bisbe Lingonice Isaac.Elogi fúnebre del bisbe Lingonice Isaac , restaurador del monestir Divionense devastat per els Paganorum , mort a Catalaunis i enterrat a Remis després de vint-i-cinc anys de bisbat , fou dut finalment al monestir amb l'acord del rei Caroli per l'estudiós bisbe Argrimi succesor seu.
D01076 [880-VIII-12 - 881-VII2] Notícia de l'any 267 quan algarejà Hasim b Abd al-Aziz (al-Halidi).Notícia de l'any 267 quan algarejà Hasim b Abd al-Aziz (al-Halidi).
D01077 [880-VIII-12 - 881-VII2] Notícia de l'any 267 quan Hasim b Abd al-Aziz (al-Halidi) algarejà contra Saragossa i n'arrasà els ravals.Notícia de l'any 267 quan Hasim b Abd al-Aziz (al-Halidi) algarejà contra Saragossa i n'arrasà els ravals.
D01128 880-VIII-13 Epístola del Papa Iohannes VIII als emperadors (Basil I i fills) felicitant-se de la restitució del patriarca Photio , de la del monestir de Sancti Sergii de la ciutat reial a la seu romana i de la obediencia de la diocesi dels Bulgarorum a sant Petro.Epístola del Papa Iohannes VIII als emperadors (Basil I i fills) felicitant-se de la restitució del patriarca Photio , de la del monestir de Sancti Sergii de la ciutat reial a la seu romana i de la obediencia de la diocesi dels Bulgarorum a sant Petro.
D01127 880-IX-10 Epístola del Papa Joan VIII al rei Carolo , li envia al bisbe Vercellenses Liutwardo com a mitjancer i li demana ajut contra els excomunicats Georgius i Widonis.Epístola del Papa Joan VIII al rei Carolo , li envia al bisbe Vercellenses Liutwardo com a mitjancer i li demana ajut contra els excomunicats Georgius i Widonis , els quals havent no acceptant els drets que el tiet del rei , l'emperador Carolo , haviat donat al papat sobre bens abans seus , amenacen la juridicció de l'església Romanae.
D01108 [880-X-26] Comparatus dóna en composició a l'abat Protasio del monestir de Sancti Germani la seva part dels bens que té amb els seus germans en el suburbi Elenense , en la vall Confluentana , la vila Tovete i el mont Albareto.Comparatus dóna en composició a l'abat Protasio del monestir de Sancti Germani la seva part dels bens que té amb els seus germans en el suburbi Elenense , en la vall Confluentana , la vila Tovete i el mont Albareto , en compensació per haver haver estat sentenciat en judici previ per apropiació indeguda de bens davant de Dutila mandatati del monestir.
D01122 [880-X-30] Epístola del Papa Joan VIII al rei Carolo felicitant-se de les bones noves dutes per el bisbe Liutwardum , notificant-lo de la victòria naval dels grecs contra els ismaelites en la mar israelita i demanant-li auxili per la lluita marítima contra els ismaelites que arribà als murs de la ciutat (de Roma).Epístola del Papa Joan VIII al rei Carolo felicitant-se de les bones noves dutes per el bisbe Liutwardum , notificant-lo de la victòria naval dels grecs contra els ismaelites en la mar israelita i demanant-li auxili per la lluita marítima contra els ismaelites que arribà als murs de la ciutat (de Roma).
D01120 [880-XI-8] Epístola del Papa Joan VIII a Romano arquebisbe Ravennati sobre l'absolució del duc Deusdedit.Epístola del Papa Joan VIII a Romano arquebisbe Ravennati sobre l'absolució del duc Deusdedit de l'acusació d'incest amb la seva muller Mariam.
D01107 [880-XI-30] En la vila de Nerondam Karlomannus a restitueix la vila de Taniacum de comtat Avalensi a Sancto Nazario i al seu bisbe Adalgario.En la vila de Nerondam Karlomannus a petició de Rikardi comte Augustodunensis restitueix la vila de Taniacum de comtat Avalensi a Sancto Nazario i al seu bisbe Adalgario.
D00911 880-XII-2 El prevere Ariulphus dóna a l'abat Dachino del monestir Riopullense les seves terres en l'apendici de la vall Bucuranense , en les viles de Certaniola ,Cospe , a Riotorto i la vila de Buturano.El prevere Ariulphus dóna a l'abat Dachino del monestir Riopullense , de la domus de Sanctae Mariae i les esglésies de Sancti Petri apostoli i Sancti Iohannis martiris , les seves terres en l'apendici de la vall Bucuranense , en les viles de Certaniola , Cospe , a Riotorto i la vila de Buturano.
D01119 [881-882] Epístola del Papa Joan VIII a Miquel rei dels Búlgars reclamant els legats promesos al bisbe Theodosius.Epístola del Papa Joan VIII a Miquel rei dels Búlgars reclamant els legats promesos al bisbe Theodosius.
D01104 881 Epístola del Papa Joan VIII a l'emperador Carolo per anunciar l'enviament de Petrus palatii de la seu papal amb Zacharias bisbe i bibliotecari per actuar amb els enviats del rei.Epístola del Papa Joan VIII a l'emperador Carolo per anunciar l'enviament de Petrus palatii de la seu papal amb Zacharias bisbe i bibliotecari per actuar amb els enviats del rei.
D01101 881 Regnat de Karolus de Bauguera (Annals de Ripoll I).Regnat de Karolus de Bauguera (Annals de Ripoll I).
D01102 881 Regnat de Karolus de Bauguera (Annals de Ripoll II).Regnat de Karolus de Bauguera (Annals de Ripoll II).
D01097 881|882-I El sacerdot Odalricus cedeix a l'església de Sancti Juliani del vicus Brivates regida per Frontarius arquebisbe Bituricensis i el prepòsit Castellanus un mansus en la cultura de les viles de Fontanas i Cojiaco de l'aice Brivatensi de la pàtria Arvernica.El sacerdot Odalricus cedeix a l'església de Sancti Juliani del vicus Brivates regida per Frontarius arquebisbe Bituricensis i el prepòsit Castellanus un mansus en la cultura de les viles de Fontanas i Cojiaco de l'aice Brivatensi de la pàtria Arvernica , en reserva l'usdefruit per a ell , el seu nebot el clergue Isembatuus i el matrimoni amic Bernardus i Ermenrada.
D01098 881|882-I Alterat. El sacerdot Odalradus cedeix a l'església de Sancti Juliani del vicus Brivates regida per Frontarius arquebisbe Bituricensis i el prepòsit Castellanus els mansus que poseeix en la viles anomenada Crispiago de l'aice Brivatensi de la plaga Arvernica.Alterat. El sacerdot Odalradus cedeix a l'església de Sancti Juliani del vicus Brivates regida per Frontarius arquebisbe Bituricensis i el prepòsit Castellanus els mansus que poseeix en la viles anomenada Crispiago de l'aice Brivatensi de la plaga Arvernica , en reserva l'usdefruit per a ell , el seu nebot el clergue Kinbardus i el seu parent el clergue Ricardi.
D01460 881-I En la vila d'Aziriaco els matrimonis de Folcradus i Teutburgis i de Teutgerius venen al monestir de Sancti Benigni regit per l'abat Ingonis un camp en la vila d'Asciriaco del pagus Oscarense.En la vila d'Aziriaco els matrimonis de Folcradus i Teutburgis i de Teutgerius amb el consentiment de Wilsonis i Salaman venen al monestir de Sancti Benigni regit per l'abat Ingonis un camp en la vila d'Asciriaco del pagus Oscarense, per sis solidos.
D01096 881-I-12 A la vila de Caciacum el rei Karlomannus emet precepte per Abbo bisbe Nevernorum per restitur al servei de Sancti Cyrici Neverno la vila de Curtem sobre el riu Ligeris en la vicaria Patiniacense del pagus Nevernense.A la vila de Caciacum el rei Karlomannus emet precepte per Abbo bisbe Nevernorum per restitur al servei de Sancti Cyrici Neverno la vila de Curtem i els seus trenta mansos sita sobre el riu Ligeris en la vicaria Patiniacense del pagus Nevernense.
D01152 881-I-15 A la vila de Tauciaco , el rei Boso retorna a Ottrannus arquebisbe Viennesis l'abbadia de Sancti Andreae Inferior de la ciutat , injustament alienada.A la vila de Tauciaco , el rei Boso retorna a Ottrannus arquebisbe Viennesis l'abbadia de Sancti Andreae Inferior de la ciutat , injustament alienada , ho fa en remei de l'emperador Karoli i la seva muller Hirmintrudis , i el seu fill , el rei Ludovici , així com per ell mateix i la seva muller Hirmingardis.
D01118 881-I-25 Epístola del Papa Joan VIII al rei Karolus avisant-lo de la necesitat de fer cas als seus legats.Epístola del Papa Joan VIII al rei Karolus avisant-lo de la necesitat de fer cas als seus legats.
D01095 881-I-30 El matrimoni Serbodei i Fredecontes ven a l'arxiprest Godemare una terra en el lloc de Sancti Felicis en l'apendici del castell Torelonene del territori Osonense.El matrimoni Serbodei i Fredecontes ven a l'arxiprest Godemare una terra en el lloc de Sancti Felicis en l'apendici del castell Torelonene del territori Osonense , per dos solidos.
D01105 881-III-12 Epístola del Papa Joan VIII als reis Ludovico i Carlomanno i a l'abat Hugoni per demanar el seu consentiment , després d'haver-ho demanat també a l'emperador Carolus , per posar la deodevota Angelbergam muller de l'august Ludovicus sota la tutela de S. Petro.Epístola del Papa Joan VIII als reis Ludovico i Carlomanno i a l'abat Hugoni per demanar el seu consentiment , després d'haver-ho demanat també a l'emperador Carolus , per posar la deodevota Angelbergam muller de l'august Ludovicus sota la tutela de S. Petro , per l'estabilitat del regne i evitar ingerències de Bosoni.
D01105 881-III-29 Epístola del Papa Joan VIII a l'emperador Carolo demanant ajut militar per expulsar els Agarenos.Epístola del Papa Joan VIII a l'emperador Carolo demanant ajut militar per expulsar els Agarenos.
D01457 [881-IV-11 - 882-IV-10] Alterat? En el monestir de Sancti Benigni de Divion l'il·lustre Hugo dóna a la casa una cort en el castell de Divionis i un vinya en la vila de Domni Petri del mateix pagus.Alterat? En el monestir de Sancti Benigni de Divion l'il·lustre Hugo dóna a la casa una cort en el castell de Divionis i un vinya en la vila de Domni Petri del mateix pagus , ho fa per la seva ànima.
D01459 [881-IV-11 - 882-IV-10] Al monestir de Sancti Benigni de Divion Betto prepòsit de Sancti Stephani fa donació a la casa regida per l'abat Ingo d'un mansus en la vila Curtemulinisae del pagus Oscarense.Al monestir de Sancti Benigni de Divion Betto prepòsit de Sancti Stephani fa donació a la casa regida per l'abat Ingo d'un mansus en la vila Curtemulinisae del pagus Oscarense , ho fa per la seva ànima i per la seva sepultura.
D01094 881-IV-25 Els comtes Wifredo i Winidildes compren terres en el lloc d'Exeduce.Els comtes Wifredo i Winidildes compren terres en el lloc d'Exeduce.
D01093 881-V-1 En judici del comte Wifredo Dacho veu reconegudes les seves reclamacions sobre bens sits a Aguaza , en Transmontano , comtat de Cerdanya.En judici del comte Wifredo Dacho veu reconegudes les seves reclamacions sobre bens sits a Aguaza , en Transmontano , comtat de Cerdanya.
D01092 881-V-17 Alterat? Residint en el vilar de Purtos del territori Impuritano el bisbe Gerundensis Teotharius amb el comte Deilane i Suniarii i el vescomte Petrone judiquen entre l'arxipreste Stremirus mandatari del bisbe i Andreas sobre unes terres en la vila Uliano. El bisbe hi té drets per precepte reials i Andreas per aprisió per precepte reial de la vila de Quartu anomenada també Bedenga. Anats al Monte Grinio s'encomanà al jutge Undilane de dividir entre les deus viles segons indica la llei del gots , qui ho feu , ho mesurà i establí les corresponents fites entre la part del bisbe i la d'Andreas.Alterat? Residint en el vilar de Purtos del territori Impuritano el bisbe Gerundensis Teotharius amb el comte Deilane i Suniarii i el vescomte Petrone judiquen amb vuit jutges un saig i trenta quatre bons homes entre l'arxipreste Stremirus mandatari del bisbe i Andreas sobre unes terres en la vila Uliano. El bisbe hi té drets per precepte reials i Andreas per aprisió per precepte reial de la vila de Quartu anomenada també Bedenga. Anats al Monte Grinio s'encomanà al jutge Undilane de dividir entre les deus viles segons indica la llei del gots , qui ho feu , ho mesurà i establí les corresponents fites entre la part del bisbe i la d'Andreas.
D01091 881-V-23 Alterat. A Petraefictum el rei Karlomannus emet precepte de protecció per a l'abat Attila del monestir de Sancti Polycarpi del pagus Redensi i el seus bens.A Petraefictum el rei Karlomannus emet precepte de protecció per a l'abat Attila del monestir de Sancti Polycarpi del pagus Redensi i el seus bens en aquest pagus i els que Austriminrus cedí a la casa en els pagus Helenensi i Carcassensi.
D01090 881-VI El matrimoni Nadalus i Amalgeldis amb Arhintrudis ven al matrimoni Aldono i Adta una terra al lloc anomenat Alsono aqua de la vila Crouptas de l'agro Asserenense del pagus Lugdunense.El matrimoni Nadalus i Amalgeldis amb Arhintrudis ven al matrimoni Aldono i Adta una terra al lloc anomenat Alsono aqua de la vila Crouptas de l'agro Asserenense del pagus Lugdunense , per dos solidos.
D01089 881-VI-4 Al vicus de Pauliacum el rei Karlomannus atorga precepte d'immunitat i concessió de bens a l'arquebisbe de les esglésies Narbonensis i Redensis , Sigebod , seguint el que a Trecas a petició del papa Joanne havia concedit el seu pare el rei Hludovicum.Al vicus de Pauliacum el rei Karlomannus atorga precepte d'immunitat i concessió de bens a l'arquebisbe de les esglésies Narbonensis i Redensis , Sigebod , seguint el que a Trecas a petició del papa Joanne havia concedit el seu pare el rei Hludovicum , a més d'immunitat i impostos es concedeixen a la seu l'abadia de Sancti Laurentii , els fiscs depenents de sancto Paulo al comtat Biterrensi i els de Bassianum i la vila d'Arsegii i en el comtat Redensi la vila de Limosus amb l'església de Sancte Eulalia amb Flaceiano i la de Villa Longam amb la de Sancti Felicis incloent els impostos dels hispani i hostolenses que hi hagin.
D01088 881-VI-5 Al vicus de Pauliacum Karlomannus atorga a l'abat del monestir de Sancti Florentii , Rodulfus , d'establir-se en el pagus Biturigo en la cella de Nobiliacus on hi descansa Sancti Gundulfus en motiu dels danys causats per els Normannis , així com quatre vaixells lliures de navegar sense taxes per totes les aigües del regne.Al vicus de Pauliacum Karlomannus atorga a l'abat del monestir de Sancti Florentii , Rodulfus , d'establir-se en el pagus Biturigo en la cella de Nobiliacus on hi descansa Sancti Gundulfus , coneguda ja per el seu predecessor Didoni , en motiu dels danys causats per els Normannis , així com quatre vaixells lliures de navegar sense taxes per totes les aigües del regne.
D01458 881-VII-18 Alterat? En la vila de Conriacum el rei Karlomanni confirma el bescanvi fet entre Geilo bisbe Lingonensis i Baldricus fidel del rei de bens en la vila de Turgiaco de la vicaria Stolvicensi del pagus Tornotrensi.Alterat? En la vila de Conriacum el rei Karlomanni confirma el bescanvi fet entre Geilo bisbe Lingonensis i Baldricus fidel del rei de bens en la vila de Turgiaco de la vicaria Stolvicensi del pagus Tornotrensi.
D01075 [881-VIII-1 - 882-VII-21] Notícia d'Abenadari de com l'any 268 Almòndir fill de l'emir Muhammad sortí en expedició amb Hàixim b. Abdelaziz , anà a la Frontera més llunyana on atacà Saragossa i prengué el castell de Roda.Notícia d'Abenadari de com l'any 268 Almòndir fill de l'emir Muhammad sortí en expedició amb Hàixim b. Abdelaziz , anà a la Frontera més llunyana on atacà Saragossa i prengué el castell de Roda.
D01071 [881-VIII-1 - 882-VII-21] Notícia de l'any 268 quan l'emir Muhammad envià el seu fill al-Mundir a combatre als revoltats , assetjà Saragossa i arrasà el seu districte , conquerí la fortalesa de Rueda de Jalón i anà contra Muhammad b. Lubb b. Musa a la plaça forta de Borja.Notícia de l'any 268 quan l'emir Muhammad envià el seu fill al-Mundir a combatre als revoltats , assetjà Saragossa i arrasà el seu districte , conquerí la fortalesa de Rueda de Jalón i anà contra Muhammad b. Lubb b. Musa a la plaça forta de Borja.
D01072 [881-VIII-1 - 882-VII-21] Notícia de l'any 268 quan l'emir d'al-Andalus Muhammad b. Abd al-Rahman envià el seu fill al-Mundir a combatre als revoltats , assetjà la ciutat de Saragossa i arrasà el seu territori , conquerí la fortalesa de Rueda de Jalón on empresonà a Abd al-Wahid al-Ruti i anà contra Muhammad b. Murakkib b. Musa a la plaça forta de Borja.Notícia de l'any 268 quan l'emir d'al-Andalus Muhammad b. Abd al-Rahman envià el seu fill al-Mundir a combatre als revoltats , assetjà la ciutat de Saragossa i arrasà el seu territori , conquerí la fortalesa de Rueda de Jalón on empresonà a Abd al-Wahid al-Ruti i anà contra Muhammad b. Murakkib b. Musa a la plaça forta de Borja.
D01074 [881-VIII-1 - 882-VII-21] Notícia d'Ennuguairí de com l'any 268 l'emir Muhammad envià el seu fill Almòndir a combatre als revoltats , anà a la ciutat de Saragossa i arrasà el seu territori , conquerí la fortalesa de Roda on empresonà a Abdelguàhid el-Rotí un del homes més esforçats del seu temps , i atacà els encontorns de Borja per dirigir-se posteriorment a la ciutat de Lleida i Cerdanya?.Notícia d'Ennuguairí de com l'any 268 l'emir Muhammad envià el seu fill Almòndir a combatre als revoltats , anà a la ciutat de Saragossa i arrasà el seu territori , conquerí la fortalesa de Roda on empresonà a Abdelguàhid el-Rotí un del homes més esforçats del seu temps , i atacà els encontorns de Borja per dirigir-se posteriorment a la ciutat de Lleida i Cerdanya?.
D01087 881-VIII-24 Alterat? En la vila de Tortariam el rei Karlomanus posa posa la seva protecció al monestir de la màrtir Ceciliae de la vall d'Euente del pagus Urgellensi i al seu abat Edifredus.Alterat? En la vila de Tortariam el rei Karlomanus posa posa la seva protecció al monestir de la màrtir Ceciliae de la vall d'Euente del pagus Urgellensi i al seu abat Edifredus , concedint-li les esglésies de Sancti Iuliani i Sancti Gervasii de Montasione i la meitat de la de Sanctae Eulaliae de Montinione.
D01086 881-VIII-29 En la vila de Fosssianum el rei Karlomannus emet precepte de protecció per el bisbe Gerundense Theothari i la seva seu , bens als pagus Impurithano , Gerundense , Bisuldunense i Petralatense.En la vila de Fosssianum el rei Karlomannus , com havia fet abans el seu pare Ludovico , emet precepte de protecció per el bisbe Gerundense Theothari i la seva seu , bens als pagus Impurithano , Gerundense , Bisuldunense i Petralatense.
D01085 881-VIII-29 En la vila de Costam el rei Karlomagnus a petició del venerable abat Vulfardus concedeix a Rainardum , fidel seu , les viles d'Aspiranum i Albinianum del pagus Biterrensi , l'església Sancti Felicis de la vila Calobrice i el vilar de Paulinianum.En la vila de Costam el rei Karlomagnus a petició del venerable abat Vulfardus concedeix a Rainardum , fidel seu , les viles d'Aspiranum i Albinianum del pagus Biterrensi , l'església Sancti Felicis de la vila Calobrice i el vilar de Paulinianum.
D01084 881-VIII-30 En la vila de Costam del regne Provincie el rei Karlomannus emet precepte per a l'abat Sunifredus del monestir de Sancte Marie de la vall Asperia del pagus Rusilionensi posant-lo sota la seva tuició i mundeburg.En la vila de Costam del regne Provincie el rei Karlomannus emet precepte per a l'abat Sunifredus del monestir de Sancte Marie de la vall Asperia del pagus Rusilionensi posant-lo sota la seva tuició i mundeburg , bens el pagus i comtat Rusilionensi i en el pagus Bisildunensi.
D01083 881-IX-2 A Biderridam el rei Karlomanus emet precepte per el bisbe Gerundensis Theotharius concedint-li la propietat de la vall d'Arez.A Biderridam el rei Karlomanus emet precepte per el bisbe Gerundensis Theotharius concedint-li la propietat de la vall d'Arez.
D01081 881-IX-22 Soria ven al seu fill a Ramione una terra en el lloc de Cuspe del pau Bergetanense més una vaca amb un vedell , un ase i un porc.Soria ven al seu fill a Ramione una terra en el lloc de Cuspe del pau Bergetanense més una vaca amb un vedell , un ase i un porc , per cinc solidos.
D01461 881-X En el lloc anomenat Villa del comtat Laticense el matrimoni noble Buinum i Tressoara fan donació als monjos de Sancto Benigno d'un mansus i la capella de Sancti Valerii que tenen en la vila de Norga de la centena Roringorum.En el lloc anomenat Villa del comtat Laticense el matrimoni noble Buinum i Tressoara fan donació als monjos de Sancto Benigno d'un mansus i la capella de Sancti Valerii que tenen en la vila de Norga de la centena Roringorum , ho fan per la seva ànima.
D01079 881-X-19 Els matrimonis Ansebertus i Ermoiga i Ranemirus i Nunia venen ensems al matrimoni Todulfus i Traselinda dos camps en una vila del terme del castell de Sancti Laurentio del comtat d'Ausona.Els matrimonis Ansebertus i Ermoiga i Ranemirus i Nunia venen ensems al matrimoni Todulfus i Traselinda dos camps en una vila del terme del castell de Sancti Laurentio del comtat d'Ausona , per deu denaris.
D01080 881-XI brardus fill dels difunts Guigoni & Avanae fa entrega de l'església de S. Boniti de la vila de Lacus de la vicaria Salense del pagus Arvernico a l'abat del monestir S. Petro Belliloci , Gairulfi i als monjos Loboleno i Ebrardo.Ebrardus fill dels difunts Guigoni & Avanae fa entrega de l'església de S. Boniti de la vila de Lacus de la vicaria Salense del pagus Arvernico , que havia estat cedida ja en vida per els seus pares , a l'abat del monestir S. Petro Belliloci , Gairulfi i als monjos Loboleno i Ebrardo.
D01050 881-XI-11 Epístola del Papa Joan VIII a emperador Carles agraint-li la seva defensa de l'església Romanae , la vinguda a Italiam i Papiae i fent-li saber de l'invasor Widone Rabia.Epístola del Papa Joan VIII a emperador Carles agraint-li la seva defensa de l'església Romanae , la vinguda a Italiam i Papiae i fent-li saber de l'invasor Widone Rabia.
D01078 881-XII El matrimoni Bertrandus i Gelindis cedeixen a l'església de Sancti Juliani del vici Brivates regida per l'arquebisbe i abat Frontarius i el seu prepòsit Castellanus les propietats que foren del seu germà Heldeberti sites en la vila de Batusaco del comtat Brivatensi de la pàtria Arvernica.El matrimoni Bertrandus i Gelindis amb Judelae cedeixen a l'església de Sancti Juliani del vici Brivates regida per l'arquebisbe i abat Frontarius i el seu prepòsit Castellanus les propietats que foren del seu germà Heldeberti sites en la vila de Batusaco del comtat Brivatensi de la pàtria Arvernica , respectant-ne l'usdefruit mentre visqui de la part que el seu germà Ateberto cedí al degà de la casa , ho fan per l'ànima d'Heldeberto.
D00201 <882 Seqüències de Santa Eulàlia.Seqüències de Santa Eulàlia.
D00588 <882 Cantinela de Santa Eulàlia.Cantinela de Santa Eulàlia.
D01043 [882-884] Alterat? El prevere Ado transfereix la parròquia de Sancti Boniti a la capella i església de Sancti Vincentii de la vila de Leotorciso de l'agro Aubliacense del pagus Matisconense.Alterat? El prevere Ado transfereix la parròquia de Sancti Boniti a la capella i església de Sancti Vincentii de la vila de Leotorciso de l'agro Aubliacense del pagus Matisconense, bens sits en el mateix agro així com una cort en el lloc anomenat Maciaco de l'agro Caniniacense del pagus Lugdunense.
D01064 [882-884] El bisbe Matiscensis Guntardus cedeix en prestaria al germans Adalgaudo prevere i canonge de Sancti Vincentii i Teoloni , l'església de S. Marie de Goroledas de l'agro Sibriacense del pagus Tolvedonense , ho fa en compensació per la condonació dels bens sits en el mateix lloc feta per els germans.El bisbe Matiscensis Guntardus cedeix en prestaria al germans Adalgaudo prevere i canonge de Sancti Vincentii i Teoloni , l'església de S. Marie de Goroledas de l'agro Sibriacense del pagus Tolvedonense , cedida a la seu per el seu besoncle Adalgaudus , ho fa en compensació per la condonació dels bens sits en el mateix lloc feta per els germans.
D01241 [882-888] Alterat. Odo comte del pagus Parisiorum restaura a les esglésies Dei Genitricis Maria i Beati Prothomartyris Stephani el vinatge de la vila de Fontaneto.Alterat. Odo comte del pagus Parisiorum restaura a les esglésies Dei Genitricis Maria i Beati Prothomartyris Stephani el vinatge de la vila de Fontaneto i l'augmenta amb bens de les viles de Pressorius , el pont de Karenton i la porta Parisiaca , de Villa Nova , Verno i Wasiringo.
D01049 882 Epístola del Papa Joan VIII a Miquel rei dels Búlgars avisant de la necesitat d'obediència a la santa Seu Romana i l'enviament de legats.Epístola del Papa Joan VIII a Miquel rei dels Búlgars avisant de la necesitat d'obediència a la santa Seu Romana i l'enviament de legats.
D01031 882 Alterat. Chronicon Luitprandi. Any 882.Alterat. Chronicon Luitprandi. Any 882.
D01030 882 Daginus abat de Rivipullo (Annals de Ripoll I).Daginus abat de Rivipullo (Annals de Ripoll I).
D01029 882 Mort de Carles el Gras (Annals de Ripoll II).Mort de Carles el Gras (Annals de Ripoll II).
D01242 882 Epístola del Papa Iohannes VIII a l'abat Ugoni i als comtes Bernaldo , Guitoni i Alvuino.Epístola del Papa Iohannes VIII a l'abat Ugoni i als comtes Bernaldo , Guitoni i Alvuino agraint la fidelitat demostrada als reis Hludovuico i Carlomanno.
D01243 882 Epístola del Papa Iohannes VIII als reis Hludovuico i Karlomanno agraint la defensa de l'església Romanae.Epístola del Papa Iohannes VIII als reis Hludovuico i Karlomanno agraint la defensa de l'església Romanae a qui el seu pare el rei Hludovuicus i el seu avi l'emperador Karolus encomaren.
D01595 882 Alterat. El rei Karlomagnus fa donació al seu fidel capellà Arveo de bens en la vila d'Olmetum del pagus Senonico incloent la capella de Sancti Martini.Alterat. El rei Karlomagnus fa donació al seu fidel capellà Arveo de bens en la vila d'Olmetum del pagus Senonico incloent la capella de Sancti Martini, a petició de l'abat Hugonis , del protocanceller Wlfardi i del comte Vuidonis.
D01103 882-I Epístola del Papa Joan VIII a l'emperador Karolus alegrant-se per haver rebut per Ioannem bisbe Ticinensem noticies de la propera trobada amb el monarca el dia de la purificació de la verge Maria a Ravenna.Epístola del Papa Joan VIII a l'emperador Karolus alegrant-se per haver rebut per Ioannem bisbe Ticinensem noticies de la propera trobada amb el monarca el dia de la purificació de la verge Maria a Ravenna.
D01027 882-I Alterat. A la ciutat de Vienne Arnara femina cedeix a l'arquebisbe Odtramnus i l'església de Sancti Mauricii de ña ciutat una vinya en la vila Pociago de l'agro Pociacense del pagus Viennesi.Alterat. A la ciutat de Vienne Arnara femina cedeix a l'arquebisbe Odtramnus i l'església de Sancti Mauricii de la ciutat una vinya en la vila Pociago de l'agro Pociacense del pagus Viennesi.
D01462 882-II En la vila de Troallo el matrimoni Vuarnerius i Eriburgis amb la seva filla Doda fa donació al monestir de Sancto Benigno d'una terra en la vila Bovonis Curte del confí Cusciniacense del pagus Belnense.En la vila de Troallo el matrimoni Vuarnerius i Eriburgis amb la seva filla Doda fa donació al monestir de Sancto Benigno d'una terra en la vila Bovonis Curte del confí Cusciniacense del pagus Belnense.
D01069 882-[III-VI] Notícia de l'algarada de l'any 882 i com s'encaminà vers Lleida i Cartagena per desviar-se a les regions d'Àlaba i Castella.Notícia de l'algarada de l'any 882 i com s'encaminà vers Lleida i Cartagena per desviar-se a les regions d'Àlaba i Castella.
D01070 882-[III-VI] Notícia de l'algarada de l'any 882 i com s'encaminà vers les ciutats de Lleida i Cartagena on hi havia Ismail b. Musa , qui es someté i entregà ostatges , l'exèrcit es dirigí vers la ciutat de Cara en mans dels politeistes , pregué fortaleses i se'n tornà.Notícia de l'algarada de l'any 882 i com s'encaminà vers les ciutats de Lleida i Cartagena on hi havia Ismail b. Musa , qui es someté i entregà ostatges , l'exèrcit es dirigí vers la ciutat de Cara en mans dels politeistes , pregué fortaleses i se'n tornà.
D01054 882-III Epístola del Papa Joan VIII a emperador Carolum per demanar ajut davant les fallides negociacions dels bisbes Adelardus i Valpertus amb el marquès Wido a la urbs de Fano de Pentapoli.Epístola del Papa Joan VIII a emperador Carolum per demanar ajut davant les fallides negociacions dels bisbes Adelardus i Valpertus amb el marquès Wido a la urbs de Fano de Pentapoli.
D01053 882-III Epístola del Papa Joan VIII a l'arquebisbe Vienensi Oteramno per recriminar-li el maltracte donat al bisbe Genevensi Optandum i donant-li vuit dies per restraurar-lo , el cita a més a concili a Romam.Epístola del Papa Joan VIII a l'arquebisbe Vienensi Oteramno per recriminar-li el maltracte donat al bisbe Genevensi Optandum consagrat per el Papa i donant-li vuit dies per restraurar-lo , el cita a més a concili a Romam sota amenaça de censura.
D01026 882-III Alterat? El prevere Godinus dóna al monestir de Belluslocus regit per l'abat Gairulfus bens en les viles de Staliacus , Membriacus , Ventagiolus i Roca de la vicaria Asnacense del pagus Tornense.Alterat? El prevere Godinus dóna al monestir de Belluslocus regit per l'abat Gairulfus bens en les viles de Staliacus , Membriacus , Ventagiolus i Roca de la vicaria Asnacense del pagus Tornense , la seva part en tres vinyes i dos camps.
D01237 882|939-IV Alterat. El matrimoni Rotbertus de Avalena i Ermensindis amb el seu fill Rainulfus donen un alou a l'abat Adacius del monestir Sancti Martini Tutelensis.Alterat. El matrimoni Rotbertus de Avalena i Ermensindis amb el seu fill Rainulfus donen un alou a l'abat Adacius del monestir Sancti Martini Tutelensis.
D01052 882-[V-VII] Epístola del Papa Joan VIII a Adalberto Mauriennensis per haver tractat ignominiosament i amb violència a Barnerium de la seu Gratianopolitanae , el papa els cita als dos a concili a Roma.Epístola del Papa Joan VIII a Adalberto Mauriennensis per haver tractat ignominiosament i amb violència a Barnerium de la seu Gratianopolitanae , el papa els cita als dos a concili a Roma.
D01051 882-[V-VII] Epístola del Papa Joan VIII a l'arquebisbe Ottramno Viennensis citant-lo a concili a Roma per qüestionar al bisbe Optandus Genevensis consegrat per el Papa , adjunta cartes per els bisbe Adalberto Mauriennensis i Adalboldus de la seu Gratianopolitanae citat també al mateix concili.Epístola del Papa Joan VIII a l'arquebisbe Ottramno Viennensis citant-lo a concili a Roma per qüestionar al bisbe Optandus Genevensis consegrat per el Papa , adjunta cartes per els bisbe Adalberto Mauriennensis i Adalboldus de la seu Gratianopolitanae citats també al mateix concili.
D01073 882-V-30 Notícia de les negociacions fetes el 8 de du l-qa'da de l'any 268 a l'oest de Saragossa entre les tropes d'Al-Mundir fill de l'imam Muhammad i les d'Ismail b. Musa quan era alcaid de la ciutat Hasim b. Abd al-Aziz al -Halidi. El fata Raydan es dirigí a Ismail i despré ho feu Ubayd Al-lah b. Yahya b. Abi Isa , però no s'acordà la pau i els de Saragossa foren derrotats ; es destruiren els ravals de la ciutat i talaren els fruiters en el que fou un dels atacs més forts en la Frontera.Notícia de les negociacions fetes el 8 de du l-qa'da de l'any 268 a l'oest de Saragossa entre les tropes d'Al-Mundir fill de l'imam Muhammad i les d'Ismail b. Musa quan era alcaid de la ciutat Hasim b. Abd al-Aziz al -Halidi. El fata Raydan es dirigí a Ismail i despré ho feu Ubayd Al-lah b. Yahya b. Abi Isa , però no s'acordà la pau i els de Saragossa foren derrotats ; es destruiren els ravals de la ciutat i talaren els fruiters en el que fou un dels atacs més forts en la Frontera.
D01025 882-VI A la ciutat de Vienna Erlulfus cedeix al seu germà Warnefredo les viles de Caucilla i Aucellati dels agros Tervenensse i Ampucietensse del pagus Vienensse , i la vila de Modesnago a les seves germanes.A la ciutat de Vienna Erlulfus cedeix al seu germà Warnefredo les viles de Caucilla i Aucellati dels agros Tervenensse i Ampucietensse del pagus Vienensse , i la vila de Modesnago a les seves germanes.
D01024 882-VI-14 Estant a la vila de Lipciacum el rei Karlomannus a petició de l'arquebisbe Biturigensis Frotarius , emet per a l'abat Gerulfus del monestir de Belluslocus del pagus Lemovicino precepte de protecció en record de l'arquebisbe i fundador del monestir Rodulfus , incloent les viles de Cameracum i Orbaciacum del mateix pagus.Estant a la vila de Lipciacum el rei Karlomannus a petició de l'arquebisbe Biturigensis Frotarius , emet per a l'abat Gerulfus del monestir de Belluslocus del pagus Lemovicino precepte de protecció en record de l'arquebisbe i fundador del monestir Rodulfus , incloent les viles de Cameracum i Orbaciacum del mateix pagus i en record de l'avi del rei , Karolus , que havia emet un diploma per les mateixes viles.
D01023 882-VI-29 Egico ven al matrimoni Wistantino i Oliba la mitat d'una vinya i un quart d'un trull en el lloc anomenat Salat del territori Variense.Egico ven al matrimoni Wistantino i Oliba la mitat d'una vinya i un quart d'un trull en el lloc anomenat Salat del territori Variense , per set solidatas.
D01022 882-VII Alterat? Genesius dóna a l'església de Sancti Juliani del lloc dit Brivate en temps de l'arquebisbe Frodiarii i el prepòsit Castellani la vila anomenada Artossum de l'aice Bonorochensi del comtat Telamitensi.Alterat? Genesius dóna a l'església de Sancti Juliani del lloc dit Brivate en temps de l'arquebisbe Frodiarii i el prepòsit Castellani la vila anomenada Artossum de l'aice Bonorochensi del comtat Telamitensi , en reté l'usdefruit.
D01063 882-VII-16 Guntardus bisbe Matiscensis cedeix en prestaria al germans Adalgaudo prevere i canonge de Sancti Vincentii i Teoloni , l'església de S. Marie d'Agroledas de l'agro Sibranicensi del pagus Torvedonensi , cedida a la seu per el seu besoncle Adalgardus , en compensació per la condonació dels bens sits en el mateix lloc feta per els germans.Guntardus bisbe Matiscensis cedeix en prestaria al germans Adalgaudo prevere i canonge de Sancti Vincentii i Teoloni , l'església de S. Marie d'Agroledas de l'agro Sibranicensi del pagus Torvedonensi , cedida a la seu per el seu besoncle Adalgardus , en compensació per la condonació dels bens sits en el mateix lloc feta per els germans.
D01706 882-VIII-8 A Viennam el rei Karlomannus confirma la prestària feta entre el bisbe Lingonensis Geilo i el clergue i prepòsit Otbertum i el seu nebot Gauscelmus sobre bens de Sancto Mameti.A Viennam el rei Karlomannus confirma la prestària feta entre el bisbe Lingonensis Geilo i el clergue i prepòsit Otbertum i el seu nebot Gauscelmus sobre bens de Sancto Mameti.
D01463 882-XI En la vila d'Aziriacho el matrimoni Aroardus i Fushildis entrega a l'església de Sancti Stephani de Divione i al seu prepòsit Ergaudo un camp a Plana Prada en el prat d'Ariciacho del pagus Oskarense en pagament per el servent Archerando.En la vila d'Aziriacho el matrimoni Aroardus i Fushildis per mediació de Leodo entrega a l'església de Sancti Stephani de Divione i al seu prepòsit Ergaudo un camp a Plana Prada en el prat d'Ariciacho del pagus Oskarense en pagament per el servent Archerando.
D01021 882-XI-1 El matrimoni Rodulfus i Bertlindis dóna al monestir de Belluslocus regit per l'abat Garulfus quatre mansus en la vila de Cuncellas de la vall Exidense del pagus Caturcino.El matrimoni Rodulfus i Bertlindis dóna al monestir de Belluslocus regit per l'abat Garulfus quatre mansus en la vila de Cuncellas de la vall Exidense del pagus Caturcino , ho fa per les sevs ànimes les dels seus germans Landrici i Eldegarii i els seus difunts pares enterrats en el monestir Adalgarii i Aygane , com ell espera també ser-ho , i es reserva per ell i els seus descendents el dret sobre els bens de revocar-ne una possible transferència.
D01705 882-XI-4 A Warmasia l'emperador Karolus confirma la precària feta entre el comte Wido i el canonge Otbertum sobre bens del monestir de Sanctae Mariae Fabriniacensis.A Warmasia l'emperador Karolus confirma la precària feta entre el comte Wido i el canonge Otbertum sobre bens del monestir de Sanctae Mariae Fabriniacensis.
D01068 882-XI-15 Notícia de l'enfrontament d'Ismail b. Musa b. Qasi i els seus nebots , Ismail i Lubb fills de Furtun b. Musa amb Muhammad b. Lubb b.Qasi a Calahorra on foren capturats el 10 de gumana de l'any 276 (270) fins que Ismail entregà Saragossa , Tudela i Valtierra.Notícia de l'enfrontament d'Ismail b. Musa b. Qasi i els seus nebots , Ismail i Lubb fills de Furtun b. Musa amb Muhammad b. Lubb b.Qasi a Calahorra on foren capturats el 10 de gumana de l'any 276 (270) fins que Ismail entregà Saragossa , Tudela i Valtierra.
D01425 882-XI-17 Alterat. Bodo bisbe Trecorum anula les nones i decimes de Nogent-sur-Aube i Villy-en-Trode de l'abadia de Montierramey (regest).Alterat. Bodo bisbe Trecorum en acord mediat per el comte Robert amb l'abat de Montierramey anula les nones i decimes de Nogent-sur-Aube i Villy-en-Trode de l'abadia (regest).
D01235 882|936-XII Alterat. El matrimoni Rotbertus de Avalena i Ermisindis fan donació a l'església de S.Martino i Sancto Calmino del lloc anomenat Aquina d'un mansus en la vila de Vallis del pagus Lemovicino.Alterat. El matrimoni Rotbertus de Avalena i Ermisindis fan donació a l'església de S.Martino i Sancto Calmino del lloc anomenat Aquina d'un mansus en la vila de Vallis del pagus Lemovicino , per les seves ànimes i per la del seu germà Raini de Avalena.
D01236 882|936-XII Alterat. El matrimoni Rotbertus de Avalena i Ermensindis fan donació a l'abat Adacius del monestir Sancti Martini Tutelensis de dos mansus en el loc anomenat Niriga de la vicaria Spaniacense del pagus Lemovicino.Alterat. El matrimoni Rotbertus de Avalena i Ermensindis fan donació a l'abat Adacius del monestir Sancti Martini Tutelensis de dos mansus en el loc anomenat Niriga de la vicaria Spaniacense del pagus Lemovicino , per les seves ànimes i per la del seu germà Rainoni de Avalena
D01020 882-XII Froilo ven al matrimoni Francone i Sesenanda la seva part de la vila de Malageici i del lloc de Bilare del pagus Bergetano.Froilo ven al matrimoni Francone i Sesenanda la seva part de la vila de Malageici i del lloc de Bilare del pagus Bergetano , per sis solidatas.
D01503 [883-903] Alterat. Al castell de Divone el prevere i degà de l'església de Sancti Stephani David emet carta de llibertat per els seus servents Johanne i Otgeldi.Alterat. Al castell de Divone el prevere i degà de l'església de Sancti Stephani David emet carta de llibertat per els seus servents Johanne i Otgeldi , en fixa un pagament anual a l'església d'un denari per cada un d'ells i les futures filles seves i de dos si els fills fossin mascles.
D01522 [883-904] Alterat. En l'altar de Sancte Stephani del castell de Divione Aubertus dóna a l'església de Sancti Stephani regida per el prepòsit Helgaudus i el degà David set vinyes en la vila de Mercenniaco del confí Longoviacense del pagus Oscarense.Alterat. En l'altar de Sancte Stephani del castell de Divione Aubertus dóna a l'església de Sancti Stephani regida per el prepòsit Helgaudus i el degà David set vinyes en la vila de Mercenniaco del confí Longoviacense del pagus Oscarense.
D01032 883 Epístola del papa Marí I als monjos de Sant Aegidi nomenant-lis com a regent el prevere Amelius per la seva fidelitat.Epístola del papa Marí I als monjos de Sant Aegidi conegut com Vallis-Flaviana nomenant-lis com a regent el prevere Amelius per la seva fidelitat.
D01019 883 Inici de regnat del rei Odó (Annals de Ripoll II).Inici de regnat del rei Odó (Annals de Ripoll II).
D01018 883 Mort de Carles el Gras (Annals de Ripoll I).Mort de Carles el Gras (Annals de Ripoll I).
D01017 883 Alterat. Chronicon Luitprandi. Any 883.Alterat. Chronicon Luitprandi. Any 883.
D01016 883-I-6 Qualafonsus ven al comte Mirone la vila de Palatiolo sobre el vicus d'Elna.Qualafonsus ven al comte Mirone la vila de Palatiolo sobre el vicus d'Elna que comprà a Anna , la ven per cinquanta solidos.
D01015 883-II-20 Al palau de Compendium el rei Karlomanus emet precepte per el monestir dedicat a Sancti Salvatoris anomenat Alfa del pagus Atoariensi reconeixent com abat a Rotfridum abat de Mansus de Corboni també conegut com Cella Nova i revalidant els preceptes que per la casa havien fet el seu pietòs pare Lhudovici i l'august avi Karoli i en nom de la seva àvia la reina Hirmendrudi , la seva mare Ansgardi i el seu germà Lhudovico.Al palau de Compendium el rei Karlomanus amb mediació de l'abat Hugonis emet precepte per el monestir dedicat a Sancti Salvatoris anomenat Alfa del pagus Atoariensi reconeixent com abat a Rotfridum abat de Mansus de Corboni també conegut com Cella Nova desprès del decès de l'abat Sadraberti i revalidant els preceptes que per la casa havien fet el seu pietòs pare Lhudovici i l'august avi Karoli i en nom de la seva àvia la reina Hirmendrudi , la seva mare Ansgardi i el seu germà Lhudovico.
D00943 <883-III-6|[887 - 893] Alterat. Adalgarius bisbe de la seu del beat Nazarii institueix que els bens confirmats al bisbat per l'emperador Karolo i el seu fill el rei Ludovici , el comte Theodorico i el duc Boso abstrets del bisbat retornin al servei dels canonges de Sancti Nazarii.Alterat. Adalgarius bisbe de la seu del beat Nazarii institueix que els bens confirmats al bisbat per l'emperador Karolo i el seu fill el rei Ludovici , el comte Theodorico i el duc Boso abstrets del bisbat , entre ells , les viles de Beliniacum i Lucennacum , retornin al servei dels canonges de Sancti Nazarii.
D01014 883-III-6 Estant en la vila de Trupesiacum el rei Karlomannus confirma a Adalgarius bisbe Augustidunensium la possessió de l'abadia de Flavigniacum i les viles de Beliniacum , Lucennacum i Lantiliacum segons precepte anterior del propi bisbe.Estant en la vila de Trupchiacum el rei Karlomannus , a semblança dels preceptes aque havien fet el seu pare Hludovici i el seu avi l'emperador Karoli i amb la intercessió dels comtes Theodoricus i Anscharius , confirma a Adalgarius bisbe Augustidunensium la possessió de l'abadia de Flavigniacum i les viles de Beliniacum , Lucennacum i Lantiliacum , incloent Mariniacum segons precepte anterior del propi bisbe.
D00979 [883-885]-IV Alterat? El matrimoni Benedictus i Feudoe cedeix l'església de S. Juliani del vicus Brivatensi regida per Frotarius arquebisbe Bituricensis i el prepòsit Castellanus , la vila anomenada Cairolus de l'aice Caleriense del pagus Arvernico.Alterat? El matrimoni Benedictus i Feudoe cedeix l'església de S. Juliani del vicus Brivatensi regida per Frotarius arquebisbe Bituricensis i el prepòsit Castellanus , la vila anomenada Cairolus de l'aice Caleriense del pagus Arvernico , se'n reserven l'usdefruit i deixan també en usdefruit al degà Eldefredo el mansus que treballa Ado.
D01012 883-IV-1|6 Alterat? Berteiz dóna al lloc de Vuabres regit per l'abat Bernardo bens en les vicaries Cambarense i Bruscense del pago Ruthenico , ho fa per la seva ànima , la dels difunts genitors Remigii i Arsinda , marit Raimundo i fill Bernardo i per el seu fill Odone i amb el consentiment de Benedicto.Alterat? Berteiz dóna al lloc de Vuabres regit per l'abat Bernardo un total de trenta-dos mansus i dues capelles en les vicaries Cambarense i Bruscense del pago Ruthenico , ho fa per la seva ànima , la dels difunts genitors Remigii i Arsinda , marit Raimundo i fill Bernardo i per els seu fill Odone i amb el consentiment de Benedicto.
D01011 883-VI Petrus cedeix a la basílica de Sancti Juliani Brivatensis on Frotharius bisbe Bituricensis n'és abat una vinya en la cort anomenada Blanede de la vicaria Nonatensi del comtat Brivatensi del pagus Arvernico , ho fa per la seva ànima i la del comte Bernardi i les del comte Bernardi i de la seva muller la comtessa Inmengardis.Petrus cedeix a la basílica de Sancti Juliani Brivatensis on Frotharius bisbe Bituricensis n'és abat una vinya en la cort anomenada Blanede de la vicaria Nonatensi del comtat Brivatensi del pagus Arvernico , ho fa per la seva ànima i la del comte Bernardi i les del comte Bernardi i de la seva muller la comtessa Inmengardis , en reté l'usdefruit per ell i el seu fill Richardus.
D00975 883-VI-13 El Papa Marinus emet butlla de confirmació de bens i de protecció de l'apòstol Petri per a Danieli abat del cenobi Sancti Petri Solemniacensis construït per el beat Eligio.El Papa Marinus emet butlla de confirmació de bens i de protecció de l'apòstol Petri per a Danieli abat del cenobi Sancti Petri Solemniacensis construït per el beat Eligio seguint els preceptes dels reis Dagobert , l'august Carolus , el seu fill Ludovicus i els seus fills i nebots , l'emperador Carolus , el seu fill Ludovicus , i el d'aquest , Carlomannus.
D01446 883-VII-8 Geilo bisbe Lingonensis fa prestaria en favor de Betto prepòsit de Sancti Stephani Divionensis d'un mansus en la vila de Siliciacus del pagus Uscarense.Geilo bisbe Lingonensis fa prestaria en favor de Betto prepòsit de Sancti Stephani Divionensis d'un mansus en la vila de Siliciacus del pagus Uscarense , en fixa el pagament annual i admet l'usdefruit per part dels seus pares Arnaldus i Eva i dels seus germans Rotbertus i Arnaldus.
D01042 [883-VII-11 - 884-VI-28] Notícia de la reconstrucció de la ciutat de Lleida feta per Ismail b. Musa b. Lubb b. Qasi l'any 270.Notícia de la reconstrucció de la ciutat de Lleida , que havia estat derruïda i despoblada , feta per Ismail b. Musa b. Lubb b. Qasi l'any 270.
D01066 [883-VII-11 - 884-VI-28] Notícia d'Abenhaldum de la reconstrucció de la ciutat de Lleida feta per Ismail b. Musa i de com el senyor de Barcelona ho intentà impedir , fou derrotat i perdé quasi totes les seves tropes.Notícia d'Abenhaldum de la reconstrucció de la ciutat de Lleida feta per Ismail b. Musa i de com el senyor de Barcelona ho intentà impedir , fou derrotat i perdé quasi totes les seves tropes.
D01067 [883-VII-11 - 884-VI-28] Notícia d'Abenalatir de la fortificació de la ciutat de Lleida d'Al-Andalus feta per Ismail b. Musa , rebelat contra Mohamed senyor d'Al-Andalus , i de com el senyor franc de Barcelona ho intentà impedir , fou derrotat i perdé quasi totes les seves tropes. Fou la mortaldat més d'aquesta terra durant llarg temps.Notícia d'Abenalatir de la fortificació de la ciutat de Lleida d'Al-Andalus feta per Ismail b. Musa , rebelat contra Mohamed senyor d'Al-Andalus , i de com el senyor franc de Barcelona ho intentà impedir , fou derrotat i perdé quasi totes les seves tropes. Fou la mortaldat més d'aquesta terra durant llarg temps.
D01010 883-VII-19 Moderata amb el consentiment de Glauda ven a Trutemiro la seva part en dos molins en el suburbi Helenense , un en el terme de la vila de Campanas en el riu Techo i l'altra en el lloc anomenat Rocha.Moderata amb el consentiment de Glauda ven a Trutemiro la seva part en dos molins en el suburbi Helenense , un en el terme de la vila de Campanas en el riu Techo i l'altra en el lloc anomenat Rocha , per tres solidos i quatre denarios.
D01009 883-VII-21 Alterat? El comte Bernardus i la seva muller Hermengardis fan donació al monestir de Conchas on regeix l'abat Bego de la vila de Bautone en la vicaria Severiacense del pago Rutenico.Alterat? El comte Bernardus i la seva muller Hermengardis fan donació al monestir de Conchas on regeix l'abat Bego de la vila de Bautone en la vicaria Severiacense del pago Rutenico , en manté l'usdefruit amb pagament anual del delme.
D01008 883-VII-30 Alterat? Bernardus per la seva ànima i la de la seva difunta muller Abaltrudis fa donació al monestir de Conchas on estan enterrats sant Vincentius i santa Fides on regeix l'abat Gilbertus de bens en el pagus Rutenico.Alterat? Bernardus per la seva ànima i la de la seva difunta muller Abaltrudis fa donació al monestir de Conchas on estan enterrats sant Vincentius i santa Fides on regeix l'abat Gilbertus de bens en el pagus Rutenico , la vila Verneducio de l'aice Montiniacense , i una condamina en l'agro Sagniae , una casa en la vila de Planiolas , el camp anomenat Corbaricius , cinc mansus en la vila Lonnico de l'aice Calvomontense i un masus en la vila Baladitiago de la vicaria Rutenulense.
D01006 883|893-X Anasteus abat del monestir Sancti Martini Saviniacensis fa prestària en benefici al matrimoni Constantio i Arlavergi juntament amb Theodrado i Ulloni de bens sits en la vila de Grisiniacus de l'agro Saviniacensi del pago Lundinensi.Anasteus abat del monestir Sancti Martini Saviniacensis fa prestària en benefici al matrimoni Constantio i Arlavergi juntament amb Theodrado i Ulloni de bens sits en la vila de Grisiniacus de l'agro Saviniacensi del pago Lundinensi que havien estats condonats al monestir per ells mateixos i els seus genitors , es fa en règim d'usdefruit i es fixen els pagaments anuals.
D01005 883-XII-19 Bella ven una terra a Daniel en el terme de Salto del comtat Gerundense.Bella ven una terra a Daniel en el terme de Salto del comtat Gerundense , per dos sous i set denaris.
D01464 [884-885] Alterat. Donació de Frodo a l'església de Sancti Benigni en temps de l'abat Hildebranni d'una terra al lloc de Varnedo del confí Cossiniacense del pagus Belnense (regest).Alterat. Donació de Frodo a l'església de Sancti Benigni en temps de l'abat Hildebranni d'una terra al lloc de Varnedo del confí Cossiniacense del pagus Belnense (regest).
D01037 884|885 Notícia en el llibre que el bisbe Gotmar regalà a al-Hakam II l'any 940 sobre el regnat de Qàrluh, fill de Ludhric , el qual va enviar presents a Muhammad b. 'Abd al­Rhaman b. Al­Hakam b. Hisham b. 'Abd al­Rahman b. Mu'awiya b. Hisham b. 'Abd al­Malik b. Marwan, que rebia el títol d'imam , detentà el poder durant trenta nou anys i mig.Notícia en el llibre que el bisbe Gotmar regalà a al-Hakam II l'any 940 sobre el regnat de Qàrluh, fill de Ludhric , el qual va enviar presents a Muhammad b. 'Abd al­Rhaman b. Al­Hakam b. Hisham b. 'Abd al­Rahman b. Mu'awiya b. Hisham b. 'Abd al­Malik b. Marwan, que rebia el títol d'imam , detentà el poder durant trenta nou anys i mig.
D01036 884|885 Notícia d'al-Razi sobre l'emir Muhammad i com els tirans del regnes veïns a al-Andalus li buscaven la pau sovint amb presents , entre ells el més significat era el cristià Qarlus b.Ludwiq senyor d'Ifranga que havia fet una estàtua del Messies fill de Maria amb tres cents rid d'or pur sobre un tron i l'entregà al senyor de l'església d'or. Tornant al seu palau Déu el castigà amb un mal de cap constant fins la seva mort , regnà trenta nou anys i mig i procurà la pau amb Muhammad amb regals.Notícia d'al-Razi sobre l'emir Muhammad i com els tirans del regnes veïns a al-Andalus li buscaven la pau sovint amb presents , entre ells el més significat era el cristià Qarlus b.Ludwiq senyor d'Ifranga que havia fet una estàtua del Messies fill de Maria amb tres cents rid d'or pur sobre un tron i l'entregà al senyor de l'església d'or. Tornant al seu palau Déu el castigà amb un mal de cap constant fins la seva mort , regnà trenta nou anys i mig i procurà la pau amb Muhammad amb regals.
D01062 884|885 Notícia d'Abenadari sobre com Ferdeland rei d'Ifranga estimava la intel·ligència de Muhammad i li feia presents , aquest Carolus havia fet una estàtua de Jesús de tres centes lliures d'or pur i predres precioses sobre un tron. La feu adorar per tota la gent d'Ifranga i l'entregà al senyor de l'església d'or a Roma.Notícia d'Abenadari sobre com Ferdeland rei d'Ifranga estimava la intel·ligència de Muhammad i li feia presents , aquest Carolus havia fet una estàtua de Jesús de tres centes lliures d'or pur i predres precioses sobre un tron. La feu adorar per tota la gent d'Ifranga i l'entregà al senyor de l'església d'or a Roma.
D01035 884|885 Notícia del rei més magnificent d'al-Faranga , Fardiland (Carles) , que feu una estàtua d'or pur de 300 rid i la donà al senyor de l'església d'or.Notícia del rei més magnificent d'al-Faranga , Fardiland (Carles) , que feu una estàtua d'or pur de 300 rid i la donà al senyor de l'església d'or (Roma o Elna).
D01034 884|885 Notícia que en temps l'emir Muhammad el rei de Roma i d'al-Faranga era Carles fill de Luzniq.Notícia que en temps l'emir Muhammad el rei de Roma i d'al-Faranga era Carles fill de Luzniq.
D01033 884|885 Alterat? Epístola del papa Adrianus a l'arquebisbe Narbonensis Sigibodo sobre el monestir de Sancti Aegidii.Alterat? Epístola del papa Adrianus a l'arquebisbe Narbonensis Sigibodo per què avisi del perill d'excomunió al bisbe Nemausensen Girbertum si no atura les violències sobre el monestir de Sancti Aegidii i el seu abat Leone ja que estan sota la protecció de S. Petri (papat) i del prevere Amelii per ell designat.
D01004 884 Inici de regnat del rei Odó (Annals de Ripoll I).Inici de regnat del rei Odó (Annals de Ripoll I).
D01003 884-II-4 Precepte de Karlomannus per Berengarii bisbe Massiliensi a precs de l'abat Ugo i l'arquebisbe Frotarius transferint al comtat Massiliensi la vila de Cilianum del comtat Forojuliensi per tornar-la sota la tutela de Sanctae Mariae et Sancti Victoris.Precepte de Karlomannus per Berengarii bisbe Massiliensi a precs de l'abat Ugo i l'arquebisbe Frotarius transferint al comtat Massiliensi la vila de Cilianum del comtat Forojuliensi per tornar-la sota la tutela de Sanctae Mariae et Sancti Victoris.
D00999 884-II-4 Alterat? El rei Karlomannus a petició del seu fidel Leotricus concedeix a l'arquebisbe Narbonensis Sigebodi i la seva seu les propietats en el comtat Redensi de Septimània que el seu avi Karolus havia cedit al seu vasso Hildrico.Alterat? El rei Karlomannus a petició del seu fidel Leotricus concedeix a l'arquebisbe Narbonensis Sigebodi i la seva seu les propietats en el comtat Redensi de Septimània que el seu avi Karolus havia cedit al seu vasso Hildrico , el lloc de Capitanarias altrament conegut com Drappas excepte el vilar de Savinianus com s'havia dirimit en judici del comte Acfredo.
D00995 884-VI-6 Alterat. Butlla del Papa Adrianus confirmant a Machario bisbe Lutovense bens del bisbat.Alterat. Butlla del Papa Adrianus confirmant a Machario bisbe Lutovense bens i impostos del bisbat segons precepte previ del rei Karolo.
D01596? 884-VI-11 Alterat. En la ciutat de Meldis el rei Karlomanus a petició de l'abat Hugo del monestir Sancti Germani Autisiodorensis confirma la butlla del papa Nicolai i el precepte de l'emperador Karoli per al monestir.Alterat. En la ciutat de Meldis el rei Karlomanus a petició de l'abat Hugo del monestir Sancti Germani Autisiodorensis confirma la butlla del papa Nicolai i el precepte de l'emperador Karoli per al monestir.
D01039 [884-VI-29 - 885-VI-17] Notícia de la presa de Saragossa l'any 271 per l'emir Muhammad qui envià a Hasim b. 'Abd al-Aziz contra Muhammad b. Lubb (b. Qasi) que fou expulsat i amb qui posteriorment l'emir hi feu les paus.Notícia de la presa de Saragossa l'any 271 per l'emir Muhammad qui envià a Hasim b. 'Abd al-Aziz contra Muhammad b. Lubb (b. Qasi) que fou expulsat i amb qui posteriorment l'emir hi feu les paus.
D01038 [884-VI-29 - 885-VI-17] Notícia del setge i presa de Saragossa feta per Hasim b. 'Abd al-Aziz (al-Halidi) l'any 271.Notícia del setge i presa de Saragossa feta per Hasim b. 'Abd al-Aziz (al-Halidi) l'any 271 , la ciutat de li rendí.
D00994 884-IX Alterat. El matrimoni Asterium i Lucretiam bescanvia amb l'arquebisbe Frotharium abat de Sancti Juliani , el prepòsit Castellanum i el degà Eldefredum , la vila anomenada Rivos de la vicaria Brivatensi i reb a canvi la vila anomenada Linogile del comtat Tollornense.Alterat. El matrimoni Asterium i Lucretiam bescanvia amb l'arquebisbe Frotharium abat de Sancti Juliani , el prepòsit Castellanum i el degà Eldefredum , la vila anomenada Rivos de la vicaria Brivatensi i reb a canvi la vila anomenada Linogile del comtat Tollornense.
D00993 884-X-25 El prevere Samuel bescanvia amb el bisbe Bosoni i la seu Agathensis de Sancti Stephani tres cases en la ciutat d'Agathe i tres camps en la vila de Preissano per cinc cases en la mateixa ciutat.El prevere Samuel bescanvia amb el bisbe Bosoni i la seu Agathensis de Sancti Stephani tres cases en la ciutat d'Agathe i tres camps en la vila de Preissano per cinc cases en la mateixa ciutat.
D00991 [885-891] Alterat? Carta del papa Stephanus per Amelius anunciant la excomunió del bisbe Girberto si no repara els abusos fet al monestir de Sancti Egidi i demanant no endarrerir l'enviament del cens de Beato Petro.Alterat? Carta del papa Stephanus per Amelius anunciant la excomunió del bisbe Girberto si no repara els abusos fet al monestir de Sancti Egidi així com l'enviament de cartes a l'arquebisbe Teudardo , al comte Ricardo i al vescomte Alberico i demanant no endarrerir l'enviament del cens de Beato Petro.
D00990 [885-891] Alterat? Carta del papa Stephanus ordenant al bisbe Girberto aturar l'abús sobre l'abadia de Sancti Egidi i el cens de Beato Petro que dirigeix Amelio bisbe Uceticensi.Alterat? Carta del papa Stephanus ordenant al bisbe Girberto aturar l'abús sobre l'abadia de Sancti Egidi i el cens de Beato Petro que dirigeix Amelio bisbe Uceticensi , sota pena d'excomunio i anada a Roma amb el mateix Amelio.
D00992 [885-891]|887 Alterat. Carta del papa Esteve V per els bisbes Selvae , Hermemiro i Frodoino Barchinonensi per avisar d'excomunió si no desiteix de la seva usurpació a l'arquebisbat Tarraconensis que li correspon fixar a Theodardo i l'arquebisbat Narbonensis.Alterat. Carta del papa Esteve V per els bisbes Selvae , Hermemiro i Frodoino Barchinonensi per avisar d'excomunió si no desiteix de la seva usurpació a l'arquebisbat Tarraconensis que li correspon fixar a Theodardo i l'arquebisbat Narbonensis per tal com els apóstols Petro i Paulo evangelitzarem la Cisalpinan Gallia i Hispania amb el deixeble Pauli Sergio , Trophimo Ephesino i Torquato , Secundo , i Endelecio.
D00987 885-II El matrimoni Aovardus i Ava amb el seu fill Bardus ven al matrimoni Alneo i Aimerva terres en la vila de Comandis del pagus Matisconense.El matrimoni Aovardus i Ava amb el seu fill Bardus ven al matrimoni Alneo i Aimerva terres en la vila de Comandis del pagus Matisconense , per tres-cents solidus.
D00986 885-III El matrimoni Adoardus i Ava amb el seu fill Ebardo ven al matrimoni Iotsalt i Bundancia terres en la vila de Comandis de l' agro Ageacense del pagus Madisconense.El matrimoni Adoardus i Ava amb el seu fill Ebardo ven al matrimoni Iotsalt i Bundancia terres en la vila de Comandis de l'agro Ageacense del pagus Madisconense , per quaranta solidus.
D00977 885-IV Alterat. Els fills del difunt comte Theoderici , Theodericus , Urso , Richardi i en el record d'un germà difunt tornen a l'abat Theotberti i als monjos del monestir de Floriacum la vila de Patriciaco , llegat del difunt comte Heccardus que havia estat injustament alienada per el seu difunt pare.Alterat. Els fills del difunt comte Theoderici , Theodericus , Urso , Richardi i en el record d'un germà difunt tornen a l'abat Theotberti i als monjos del monestir de Floriacum la vila de Patriciaco , llegat del difunt comte Heccardus que havia estat injustament alienada per el seu difunt pare , ho fan per mediació dels seus familiars Hildebrandus i Ermenoldus i per mà del seu advocat Eufonis.
D00976 885|886|887-V Alterat. Bescanvi entre els monestirs de S. Martini regit per l'abat Odonis i el de S. Juliani regit per l'abat i arquebisbe Bituricae Frotharii.Alterat. Bescanvi entre els monestirs de S. Martini regit per l'abat Odonis i el de S. Juliani regit per l'abat i arquebisbe Bituricae Frotharii , el primer aporta les viles de Dronius del pagus Tolorinse i la de Marciacus del pagus Arvernensi , i el segon la vila de Balneacum de la vicaria Cortininse del pagus Biturico.
D00973 885-V Ermenricus cedeix al monestir de Belluslocus regit per l'abat Gerulfus una curte a Diniacus i vint mansus en la vicaria Barrense de l'orbe Limovicino.Ermenricus cedeix al monestir de Belluslocus regit per l'abat Gerulfus una curte a Diniacus i vint mansus en la vicaria Barrense de l'orbe Limovicino , bens que li confirmà el rei Karlomandus.
D00974 885-V Ermenricus llega al monestir de Belluslocus regit per l'abat Gerulfus una curte a Diniacus i vint-i-dos mansus en la vicaria Barrense de l'orbe Limovicino.Ermenricus llega al monestir de Belluslocus regit per l'abat Gerulfus una curte a Diniacus i vint-i-dos mansus en la vicaria Barrense de l'orbe Limovicino , bens que li confirmà el rei Karllamandus.
D00971 885-V-14 Faricintus ven a Rispeta i Mansoindo una vinya en el lloc anomenat Monte Alto de la via d'Astovere en la vall Confluentana del territori Elenense.Faricintus ven a Rispeta i Mansoindo una vinya en el lloc anomenat Monte Alto de la via d'Astovere en la vall Confluentana del territori Elenense , per cinc denarios.
D01704 885-V-20 En la vila de Granias l'emperador Karolus fa donació al seu fidel Dodonis de bens en els fiscs anomenats Geurellas i Vitriacus de la vila Montiniaco del comtat Latiscensi.En la vila de Granias l'emperador Karolus , a petició del bisbe Anscherico , el comte Rodulfo i de Pipino , fa donació al seu fidel Dodonis de bens en els fiscs anomenats Geurellas i Vitriacus de la vila Montiniaco del comtat Latiscensi.
D01428 885-V-20 A la vila de Granias l'emperador Karolus a petició del bisbe Lingonensis Geylo emet diploma per el cenobi del beat Benigni.A la vila de Granias l'emperador Karolus a petició del bisbe Lingonensis Geylo emet diploma per el cenobi del beat Benigni retornant-li la vila de Plomberias del pagus Divionensi.
D01429 885|886-V-20 Alterat? A Granias l'emperador Karolus a petició del bisbe Lingonensis Geilo emet diploma de confirmació de bens per a l'església del beat Stephani del castell de Divione.Alterat? A la vila de Granias l'emperador Karolus a petició del bisbe Lingonensis Geilo emet diploma per a l'església del beat Stephani del castell de Divione confirmant-li les possessions , vuit viles en els pagus Divionensi i Uscarensi als que afageix 7 colons , Hildierium , Electeum , Belectrudim , Teteldim , Diedelman , Gerbergiam i Ingraltrudim.
D01013 885-V-21 Alterat. El matrimoni Larfredus i Fara dóna a la casa Dei anomenada Vuabres de la vicaria Curiense del pagus Rutenico regida per l'abat Bernardo bens sits en la mateixa vicaria i en el ministerio Tauronico.Alterat. El matrimoni Larfredus i Fara dóna a la casa Dei anomenada Vuabres de la vicaria Curiense del pagus Rutenico regida per l'abat Bernardo bens sits en la mateixa vicaria i en el ministerio Tauronico , un total de cinc viles , once mansus , un castell i quatre esglèsies , ho fan per les seves ànimes, la dels genitors Amigo i Aquilena , la seva difunta muller Logbardi , el seu germà Jorio i el seu fill Bernardo.
D00970 885-VI Alterat. Butlla de confirmació de bens del Papa Adrianus per Sunifrido abat del monestir Sanctae et Superexaltae Dei Genitricis semperque virginis Mariae del comtat Carcassense.Alterat. Butlla de confirmació de bens del Papa Adrianus per Sunifrido abat del monestir Sanctae et Superexaltae Dei Genitricis semperque virginis Mariae del comtat Carcassense , segons precepte del difunt emperador Karoli.
D00968 885-VI Alterat? Altarius amb el consentiment de la seva muller Rodlindis fa donació al monestir de Belluslocus regit per l'abat Gairulfus de l'església de S. Pauli vel S. Petri del lloc anomenat Campellus de l'aice Catalense , un mansus en la vila Karido i una vinya en la vila Beione de l'aice Exidense.Alterat? Altarius amb el consentiment de la seva muller Rodlindis fa donació al monestir de Belluslocus regit per l'abat Gairulfus de l'església de S. Pauli vel S. Petri del lloc anomenat Campellus de l'aice Catalense , un mansus en la vila Karido i una vinya en la vila Beione de l'aice Exidense , ho fa per les seves ànimes , les dels seus fills i les dels seus pares Salomonis i Elisiae.
D00972 885-VI-12 Estant en la vila de Gundulfi l'emperador Carolus advertit de la mort Gilbodus , bisbe Cavillonensi , emet precepte de llibertat d'elecció del seu successor.Estant en la vila de Gundulfi l'emperador Carolus advertit de la mort Gilbodus , bisbe Cavillonensi , i a precs del bisbe Arvernorum Agelmarus , emet precepte de llibertat d'elecció del seu successor per extinció del seu domini.
D01643 885-VI-12 Alterat. Diploma de l'emperador Carolus en favor dels canonges de Beati Marcelli demanat per el comte Aledrannus i el bisbe Warnulfus.Alterat. Diploma de l'emperador Carolus en favor dels canonges de Beati Marcelli demanat per el comte Aledrannus i el bisbe Warnulfus , l'emperador confirma les donacions originals del fundador de la casa , el rei Guntrannus.
D00988 885-VI-16 Alterat. L'emperador Karolus renova per a Gregorius abat del monestir de Sancti Martini de la ciutat d'Edue els preceptes que havien fet el seu tiet l'emperador Karolus, el seu fill Hludovicus i el seu net Karolummannus.Alterat. L'emperador Karolus renova per a Gregorius abat del monestir de Sancti Martini de la ciutat d'Edue els preceptes que havien fet el seu tiet l'emperador Karolus, el seu fill Hludovicus i el seu net Karolummannus , i el posa sota la seva protecció.
D01544 885-VI-16 Alterat. Diploma de l'emperador Karolus per el monjo Gregorio cap de l'abadia de S. Martini Augustodunense.Alterat. Diploma de l'emperador Karolus per el monjo Gregorio cap de l'abadia de S. Martini Augustodunense regida per la regla de S. Benedicti. i fundada en temps del bisbe Siagrio i la reina Brunechilde confirmant-li diverses possessions i el dretdel monestir a l'elecció d'abat després de la seva mort.
D00969 885-VI-20 En la vila de Stirpiaco l'emperador Karolus emet precepte d'immunitat i confirmació de bens per a Aurelianus arquebisbe Lugdunensis i la seva església a precs del bisbe Liutuardi i del marquès Bernardi.En la vila de Stirpiaco l'emperador Karolus emet precepte d'immunitat i confirmació de bens per a Aurelianus arquebisbe Lugdunensis i la seva església a precs del bisbe Liutuardi i del marquès Bernardi on també confirma els diplomes previs dels emperadors Hlothario i Karolo i dels seus fills , els reis Hlothario i Karolo , i del seu nebot per part de mare el rei Hludouuico.
D00910 885-VI-26 Alterat. El comte i marquès Wifredus i la comtessa Winedildes donen al monestir de Sancti Ihoannis Babtiste del comtat d'Ausona la seva filla Emmone i doten a l'institució amb viles i esglesies de les valls de Riopullo , Congusto i Confletano , del castell de Bisaura i del comtat Impuritano i amb cinc servents.Alterat. El comte i marquès Wifredus i la comtessa Winedildes donen al monestir de Sancti Ihoannis Babtiste del comtat d'Ausona la seva filla Emmone i doten a l'institució amb viles i esglesies de les valls de Riopullo , Congusto i Confletano , del castell de Bisaura i del comtat Impuritano , la terra entre el terme Bisuldunense , la serra de Valle Facunda , la d'Arzamala i el riu Tezere , i amb cinc servents , per l'ús perpetuu del monestir i els seus sacerdots.
D00967 885-VII Frotarius cedeix al monestir de Belluslocus regit per l'abat Gairulfus terres en la vila Samiliacus de la vall Exidense del pagus Caturcino.Frotarius cedeix al monestir de Belluslocus regit per l'abat Gairulfus terres en la vila Samiliacus de la vall Exidense del pagus Caturcino , ho fa per els seus germans i per els seus difunts pares Frodini i Hildegardi.
D00966 885-VIII Alterat? Tego amb el consentiment de la seva muller Anna fa donació a l'església de Sancti Juliani del vico Brivate dels seus ben en la vila Severiaco en la vicaria Nonatensi de la patria Arverniae.Alterat? Tego amb el consentiment de la seva muller Anna fa donació a l'església de Sancti Juliani del vico Brivate dels seus ben en la vila Severiaco en la vicaria Nonatensi de la patria Arverniae , en deixa usdefruit per el canonge Heldefredus.
D01468 885-VIII-15 Alterat. Set bisbes accepten la consagració de l'arquebisbe Theodardum però no hi assisteixen.Alterat. Set bisbes accepten la consagració de l'arquebisbe Theodardum però no hi assisteixen , Frodonius Barcinonensis per els atacs dels Saracenorum , Maclarius Lutovensis per enfermetat , Nigobertus Urgellitanus també per enfermetat , Theutarius Gerundensis el mateix , Bernardus Tolosanus per estar massa lluny , Boso Agathensis per la situació militar , Asahel Useticensis per malaltia , i la seu Nemausensis per no tenir bisbe.
D00965 885-VIII-15 Alterat. En l'església de Sanctae Mariae de Narboman els bisbes Ausindus , Gisleranus i Agilbertus consagren bisbe a Theodardus.Alterat. En l'església de Sanctae Mariae de Narboman , un diumenge i celebració de l'ascensió de la Genitricis Dei de l'any 885 , els bisbes Ausindus , Gisleranus i Agilbertus consagren bisbe a Theodardus.
D00955 885-VIII-18 L'emperador Karolus a precs del comte Willelmo confirma la herència que el seu difunt pare , el comte i marquès Bernardi feu en favor d'Emenus bisbe Nevernensis rector de l'església de Sancti Cyrici sobre l'església de Sancti Petri a Isaudro en el comtat Augustudinensi i la cel·la de Sancti Reveriani del comtat Nevernensi.L'emperador Karolus a precs del comte Willelmo confirma la herència que el seu difunt pare , el comte i marquès Bernardi feu en favor d'Emenus bisbe Nevernensis rector de l'església de Sancti Cyrici sobre l'església de Sancti Petri a Isaudro en el comtat Augustudinensi i la cel·la de Sancti Reveriani del comtat Nevernensi , ho fa per la salud de la seva ànima i de la del difunt Bernardi qui morí en lluita contra el tirà Bosonem.
D01703 885-VIII-28 En el monestir de Lauressam l'emperador Karolus a petició de Geylo bisbe Lingonensis i del venerable Liutuhardi bisbe Vercellensis cedeix a l'església Lingonensis de Sancti Mammetis l'abadia de Sanctae Mariae et Sancti Johannis del lloc anomenat Reumau del pagus Tornotrensi.En el monestir de Lauressam l'emperador Karolus a petició de Geylo bisbe Lingonensis i del venerable Liutuhardi bisbe Vercellensis cedeix a l'església Lingonensis de Sancti Mammetis , on es guarda el braç de l'apòstol Jacobi germà del Senyor , l'abadia de Sanctae Mariae et Sancti Johannis del lloc anomenat Reumau del pagus Tornotrensi en reparació de les pèrdues que havia sofert el bisbat.
D00950 [885 - 890]-XI-17 Alterat. Concili de Portus fet per l'arquebisbe Theodardus amb sis arquebisbes i quince bisbes més contra els nomenaments de Silva hispanus com arquebisbe , qui foragità a Ingoberto Urgellitano consagrat per Sigebodo i el d'Ermemirum com bisbe Gerundensi contra el de ServoDei consagrat per Theodardus propiciats per els bisbes Gotmarus Ausonensis i Frodoinus Barcinonensis on el bisbe Gotmarus demanà perdó i el comte Sinuario fou encausat. Anats a l'esglesia de Sanctae Mariae Urgellae es renova l'anatema del papa Stephani contra els rebels que són finalment degradats , Frodoino demana i obté el perdò.Alterat. Concili de Portus fet per Theodardus i esl arquebisbes Rostagnus Arelatensis , Matfridus Aquensis , Ermaldus Ebredunensis , Paulus Aptensis , Berengarius Massiliensis i els bisbes Guilbertum Nemausense , Gislerannum Carcasonensem , Elegium Albiensem , Amelium Uceticensem , Abbonem Magalonensem , Bosonem Agathensem , Agilbertum Biterrensem , Riculfum Helenensem , Gotmarum Ausonensem , Ingobertum Urgellensem , ServuumDei Gerundensem , Bernardum Tolosanum i Macarium Lutovensem contra els nomenaments de Silva hispanus com arquebisbe , qui foragità a Ingoberto Urgellitano consagrat per Sigebodo i el d'Ermemirum com bisbe Gerundensi contrari al de ServoDei consagrat per Theodardus , nomenaments propiciats per els bisbes Gotmarus Ausonensis , Frodoinus Barcinonensis i el propi Selva , on el bisbe Gotmarus demanà perdó i el comte Sinuario fou encausat. Anats a l'esglesia de Sanctae Mariae Urgellae es renova l'anatema del papa Stephani contra els rebels que són finalment degradats , Frodoino demana i obté el perdò.
D00313 [886-911] Alterat? Notícia de la dedicació per el bisbe Vicensis de l'església de Sancti Baudili un cop la seva terra fou alliberada dels sarraïns per el comte i marquès Gifredum.Alterat? Notícia de la dedicació per el bisbe Vicensis de l'església de Sancti Baudili un cop la seva terra fou alliberada dels sarraïns per el comte i marquès Gifredum.
D00766 [886-923] Alterat. El prevere Ivo fa donació a l'església de Sancti Vincentii de terres a Concula al costat de Matisconem.Alterat. El prevere Ivo fa donació a l'església de Sancti Vincentii que està dins el murs de Matisconum de terres a Concula al costat de Matisconem , se'n reserva l'usdefruit.
D00905 886|887 Alterat. El comte Odó amb la seva muller Garsindis i el consentiment del seu germà Airberto ven a Frotario bisbe Giturigensis la vila anomenada Orbaciacus de la vicaria Exadonense del comtat Lemovicino.Alterat. El comte Odó amb la seva muller Garsindis i el consentiment del seu germà Airberto ven a Frotario bisbe Giturigensis la vila anomenada Orbaciacus de la vicaria Exadonense del comtat Lemovicino , per trenta argenti lliures.
D00939 886|887 Reunits en el monestir de Sancti Marcelli els arquebisbes Aurelianus i Bernoinus amb els bisbes Geylo Lingonensis , Adalgarius Aeduorum , Stephanus Cabilonensis , Adalbaldus Bellicensis , Geraldus Matisconensis i Isaac Valentinensis i Leboinus confirmen les possessions del monestir de Caruslocus al seu abat Ingelarius.Reunits en el monestir de Sancti Marcelli els arquebisbes Aurelianus i Bernoinus amb els bisbes Geylo Lingonensis , Adalgarius Aeduorum , Stephanus Cabilonensis , Adalbaldus Bellicensis , Geraldus Matisconensis i Isaac Valentinensis i Leboinus confirmen les possessions del monestir de Caruslocus al seu abat Ingelarius i en fixen la successió segons la regla de sancti Benedicti.
D00962 886|887 Alterat? Hermengaudus amb el consentiment de la seva muller Alimburgis dóna a l'església de Sancto Juliano del vicus Brivatensi regida per l'abat Frontanus arquebisbe Bituricensis mansos en la vila de Novacella de l'aice Brivatensi dels pagus Arvernico.Alterat? Hermengaudus amb el consentiment de la seva muller Alimburgis dóna a l'església de Sancto Juliano del vicus Brivatensi regida per l'abat Frontanus arquebisbe Bituricensis mansos en la vila de Novacella de l'aice Brivatensi dels pagus Arvernico , se'n reserva l'usdefruit i després d'ell el seu amic sacerdot Eldefredo.
D00984 886 Alterat. Concili de Gualtarium bisbe Aurelianensis i Adalaldi arquebisbe de la seu Turonicae per demanar a l'emperador Caroli que posi les viles de Solarium i Wallem Caumoniam al servei del monestir de S. Martini amb l'acord del seu abat Odonis.Alterat. Concili de Gualtarium bisbe Aurelianensis i Adalaldi arquebisbe de la seu Turonicae per demanar a l'emperador Caroli que posi les viles de Solarium i Wallem Caumoniam al servei del monestir de S. Martini amb l'acord del seu abat Odonis , per tal de compensar les devastacions fetes per els normands.
D00963 886-I-5 El matrimoni Iohamirus i Egilo ven simul in unum al matrimoni Suniefredo i Hadalrada les seves terres en el territori Ausonense , en la vila de Terradas i en el terme del castell Gorbi.El matrimoni Iohamirus i Egilo ven simul in unum al matrimoni Suniefredo i Hadalrada les seves terres en el territori Ausonense , en la vila de Terradas i en el terme del castell Gorbi , per quinze solidos.
D00961 886-III Alterat? Bodo dóna a l'església de Sancti Juliani del vicus Brivates regida per l'abat Frotarius arquebisbe Bituricensis i el prepòsit Castellanus els bens que té en la vila de Parietes en l'aice Caldiacense del comtat Telamitensi de la pàtria Arvernica.Alterat? Bodo dóna a l'església de Sancti Juliani del vicus Brivates regida per l'abat Frotarius arquebisbe Bituricensis i el prepòsit Castellanus els bens que té en la vila de Parietes en l'aice Caldiacense del comtat Telamitensi de la pàtria Arvernica , ho fa amb el consentiment del seu germà Adalandi.
D01469 886-III Alterat. El comte Odilo dóna al monestir de Calmilius del comtat Vallavensi regit per l'abat Dructanus l'esgleśia de Sancti Stephani de la vila de Savenna del comtat Diensi (regest).Alterat. El comte Odilo dóna al monestir de Calmilius del comtat Vallavensi regit per l'abat Dructanus l'esgleśia de Sancti Stephani de la vila de Savenna del comtat Diensi (regest).
D00960 886-IV Alterat? El prevere Eldebaldus cedeix a l'església de Sancti Juliani del vico Brivatensi regida per l'arquebisbe Bituricensis i abat Frontarius i el prepòsit Castellanus un mansum i una vinya en la vila de Felgerias de l'aice Brivatensi de la patria Arvernica.Alterat? El prevere Eldebaldus cedeix a l'església de Sancti Juliani del vico Brivatensi regida per l'arquebisbe Bituricensis i abat , Frontarius i el prepòsit Castellanus un mansum i una vinya en la vila de Felgerias de l'aice Brivatensi de la patria Arvernica , se'n reserva l'usdefruit per a ell i després seu , per els seus amics , el degà Eldefredus i Girbaldus.
D01000 886|887-IV Alterat? Odo comte i abat de la congregació de Sancti Martini en consens amb l'arquebisbe Adalaldi restitueix a la casa les viles de Solarium i Valle Caumoniam sites a Italia.Alterat? Odo comte i abat de la congregació de Sancti Martini en consens amb l'arquebisbe Adalaldi restitueix a la casa les viles de Solarium i Valle Caumoniam sites a Italia cedides en origen per l'emperador Karolus , ho fa per el seu guant sobre el sepulcre del sant del suburbi de l'església Turonensis i en benefici del seu senyor Karolum.
D00937 886|887-V-18 Alterat. Reunits en concili en l'església de S. Marcelli del suburbi Cabilonensi els arquebisbes Aurelianus Lugdunensis i Bernuinus Viennensis amb els bisbes Adalgarius , Geylo Lingonensis , Stephanus Cabilonensis , Giraldus Matisconensis , Adalbaldus , Isaac Valentinensis i Leboinus refermen la decisió presa per el bisbe Isaac antecessor de Geylo referent a la propietat per part de S. Martini de Luco sobre els delmes de la capella de S. Marcellini regida per el prevere Adalardum.Alterat. Reunits en concili en l'església de S. Marcelli del suburbi Cabilonensi els arquebisbes Aurelianus Lugdunensis i Bernuinus Viennensis amb els bisbes Adalgarius , Geylo Lingonensis , Stephanus Cabilonensis , Giraldus Matisconensis , Adalbaldus , Isaac Valentinensis i Leboinus refermen la decisió presa per el bisbe Isaac antecessor de Geylo referent a la propietat per part de S. Martini de Luco sobre els delmes de la capella de S. Marcellini regida per el prevere Adalardum (fragment).
D00959 886-V-27 Alterat? Judici entre el comte Wifredo i el bisbe Sclubane per les propietats del domus de Sancte Marie de la vall Rositano del pagus Virchitano , terres posades en cultura feia trenta anys per Sarracinus llibert d'Ailone amita del comte.Alterat? Judici entre el comte Wifredo i el bisbe Sclubane per les propietats del domus de Sancte Marie de la vall Rositano del pagus Virchitano , terres posades en cultura feia trenta anys per Sarracinus llibert d'Ailone amita del comte , com així ho juren fins a set testimonis presencials possant les mans sobre l'altar de la basílica de Sancti Martini del castell Petra Ommunii del comtat Certeniense.
D00958 886|917-VI Alterat. Scluva ven al monestir Alaoni i a l'abat Gilmundum , mercatarius Bradila , prevere Dadila presbiter i monjos Abila i Sangoli una terra en l'apendici del castell Miralias en el lloc anomenat Curbinus.Alterat. Scluva ven al monestir Alaoni i a l'abat Gilmundum , mercatarius Bradila , prevere Dadila presbiter i monjos Abila i Sangoli una terra en l'apendici del castell Miralias en el lloc anomenat Curbinus , per un solido.
D00952 [886 - 887]-VI-20 El bisbe Gotmarus compra a Godesinda e al seu marit una propietat en una vila Besaurense del comtat d'Ausona.El bisbe Gotmarus compra a Godesinda e al seu marit una propietat en una vila Besaurense del comtat d'Ausona.
D00957 886-VI-21 El matrimoni Aliericus i Prima fa una venda a Moregato altrament anomenat Olibane.El matrimoni Aliericus i Prima fa una venda a Moregato altrament anomenat Olibane (fragment).
D00964 886-VI-24 Alterat? El rei Adefonsus i la reina Exemena cedeixen al sagrat altar del túmul de l'apòstol Iacobo a Arcis Marmoris les salines de Saliniense expropiades als rebels Hermenegildus fill de Petrus i al seva muller Yberia així com les propietats d'Arias.Alterat? El rei Adefonsus i la reina Exemena cedeixen al sagrat altar del túmul de l'apòstol Iacobo a Arcis Marmoris les salines de Saliniense , al litoral entre Plataneto i Lanzada , expropiades als rebels Hermenegildus fill de Petrus i al seva muller Yberia així com les propietats d'Arias.
D01702 886-VII-30 A la ciutat de Mettis l'emperador Karolus a petició del comte Rodulfo cedeix bens al seu fidel Jacob en les viles d'Altera Villa i Grinaldicurt del comtat Barrensi.A la ciutat de Mettis l'emperador Karolus a petició del comte Rodulfo pare de Pipini cedeix bens al seu fidel Jacob en les viles d'Altera Villa i Grinaldicurt del comtat Barrensi incloent els servents Landaldus i Erengo i la resta del servei de les finques.
D00956 886-VIII-16 Al palau d'Attiniaco l'emperador Karolus confirma al bisbe Nevernensis Emmenus que l'abadia de dones fundada per ell i el monestir de Sancti Martini a Cuciaco en el comtat Arvernensi restarà sota el control del bisbat i de Sancti Cyrici.Al palau d'Attiniaco l'emperador Karolus confirma al bisbe Nevernensis Emmenus que l'abadia de dones fundada per ell i el monestir de Sancti Martini a Cuciaco en el comtat Arvernensi restarà sota el control del bisbat i de Sancti Cyrici , amb un pagament anual a Sancti Martini i l'obligació d'elegir abadessa entre les religioses de la casa.
D00946 886-[IX-5 - X-3] Notícia de la mort de Zakariyya b. Umar governador d'Osca l'any 273 el mes de rabi II i del nomenament del seu nebot Masud b. Amrus com successor.Notícia de la mort de Zakariyya b. Umar governador d'Osca l'any 273 el mes de rabi II i del nomenament del seu nebot Masud b. Amrus com successor.
D00953 886-X-8 El matrimoni Belascutii i Enegoncia ven al matrimoni Franconi i Sesenanda la mitat d'unes terres sites en la vila Malangeci i el lloc anomenat Billare del pagus Bergense.El matrimoni Belascutii i Enegoncia ven al matrimoni Franconi i Sesenanda la mitat d'unes terres sites en la vila Malangeci i el lloc anomenat Billare del pagus Bergense , per vint solidos.
D01168 [886-X-15 - 887-I-11] Alterat. A Vienne el rei Boso confirma a petició d'Asmundus bisbe Maurianorum i el seu germà Leotmanno bisbe Cremonensis la pertinença de la ciutat de Secusivae i el castell d'Armariolum amb la capella de Sanctae Dei Genitricis a la seu de Sancti Johannis Baptiste del bisbat Maurienensis.Alterat. A vienne Boso rei dels Burgundionum i Ausoniorum confirma a petició d'Asmundus bisbe Maurianorum i el seu germà Leotmanno bisbe Cremonensis la pertinença de la ciutat de Secusivae i el castell d'Armariolum en la riva de l'Arki amb la capella de Sanctae Dei Genitricis a la seu de Sancti Johannis Baptiste del bisbat Maurienensis.
D01597 886-X-28 A Parisius l'emperador Karolus emet precepte per el seu fidel Berniloni.A Parisius l'emperador Karolus emet precepte per el seu fidel Berniloni cedint-li els bens de la corona en les viles de Pradilis i Villaris del pagus Senonico.
D01598 886-X-28 Alterat. A Parisius l'emperador Karolus confirma al monestir de Sancti Germani Autissiodorensis els preceptes previs del rei Karlomagni , del'emperador Karoli i del papa Nicolai.Alterat. A Parisius l'emperador Karolus confirma al monestir de Sancti Germani Autissiodorensis els preceptes previs del rei Karlomagni , del'emperador Karoli i del papa Nicolai.
D01701 886|887-X-29 A la ciutat de Parisii l'emperador Karolus restitueix la vila d'Ulmus al bisbat Ligonensi i al seu bisbe Geylo.A la ciutat de Parisii l'emperador Karolus restitueix la vila d'Ulmus del pagus i comtat Trecasinensi amb l'església de Sancti Mammetis i trenta mansus al bisbat Ligonensi i al seu bisbe Geylo.
D00951 886-XI-1 A Parisius l'emperador Karolus a precs del bisbe Teotharius Gerundensis emet diploma d'immunitat sobre els bens del bisbat com ja havien fet els seus antecessor l'emperador Karolum i el seu fill Lodovichum.A Parisius l'emperador Karolus a precs del bisbe Teotharius Gerundensis emet diploma d'immunitat sobre els bens del bisbat com ja havien fet els seus antecessor l'emperador Karolum i el seu fill Lodovichum i li dóna la mitat del pascuariis i thelonei dels mercats de terra i mar en els comtats Gerundensis , Bisuldunensis , Petralatensis i Impuritanensis.
D00949 886-XI-22 A Jovilla Nova l'emperador Karolus restaura les possessions del bisbe Cathalaunensis Berno que havien estat injustament alienades al comtat de Senonico , les viles de Floriniacum i Coslus.A Jovilla Nova l'emperador Karolus restaura les possessions del bisbe Cathalaunensis Berno que havien estat injustament alienades al comtat de Senonico , les viles de Floriniacum i Coslus i els bens reials de Bavo.
D00948 886-XI-25 El matrimoni Durabiles i Lupila ven a l'abat Gilimundus amb Oriolum , Astarium i Altemirus les seves terres a Torocone.El matrimoni Durabiles i Lupila ven a l'abat Gilimundus amb Oriolum , Astarium i Altemirus les seves terres a Torocone , per dotze solidos.
D00944 886-XII El matrimoni Teubaldus i Magasinda ven al matrimoni Gislabert i Richilde una casa en la vila d'Arculas.El matrimoni Teubaldus i Magasinda ven al matrimoni Gislabert i Richilde una casa en la vila d'Arculas (regest).
D00933 886|887|888-XII-16 Alterat? Estant en el setge de París lluitant contra els pagans l'emperador Karolus amb germanicis i francis emet precepte per Emmenus bisbe Nevernensis confirmant els que havien emès el seu tiet Karolus i el seu pare Ludovici.Alterat? Estant en el setge de París lluitant contra els pagans l'emperador Karolus amb germanicis i francis emet precepte per Emmenus bisbe Nevernensis confirmant els que havien emès el seu tiet Karolus i el seu pare Ludovici sobre les propietats del bisbat : abadies , malls i bens en els comtats Matcodonense , Catalonensi , Augustudinensi , Autissiodorensi , Bituricensi i Arvernensi.
D01444 [887-898] Alterat. El matrimoni Bernadus i Oda dóna a la seva filla Odolindae un mansus a Euram (regest).Alterat. El matrimoni Bernadus i Oda dóna ala seva filla Odolindae un mansus a Euram (regest).
D01156 887 Alterat. El comte Teutbertus dóna a l'església de S. Mauritii Viennensis i als seus rectors la vila de Mantulam.Alterat. El comte Teutbertus amb la seva dona cedeix a l'església de S. Mauritii Viennensis i als seus rectors la vila de Mantulam rebuda en precepte del rei Bosó , ho fa en profit de l'ànima del rei , de la seva muller Irmingardis i del seu fill Hludovico , senyors seus.
D01157 887 Alterat. Bernuinus bisbe Viennensis reb del comte Teutberto la vila de Mantulam qui la rebé en precepte del rei Boso.Alterat. Bernuinus bisbe Viennensis reb del comte Teutberto la vila de Mantulam qui la rebé en precepte del rei Boso , el bisbe en retorn , la cedeix en usdefruit al comte juntament amb les d'Ebaonem o Tortilianum i de Geniciacum.
D00938 887 Alterat? Geroldus bisbe Matisconensium confirma a Ingelarius abat de Cariloci la capella dedicada a S. Martini cedida per el seu antecessor el bisbe Lamberto.Alterat? Geroldus bisbe Matisconensium confirma a Ingelarius abat de Cariloci la capella dedicada a S. Martini cedida per el seu antecessor el bisbe Lamberto.
D01676 887 Alterat. A Kyrien l'emperador Karolus a petició del bisbe Lingonensis Geilo emet precepte per a l'abat Blitgerio del monestir Trenorciensi confirmant-li la propietat del monestir anomenat Dosora (regest).Alterat. A Kyrien l'emperador Karolus a petició del bisbe Lingonensis Geilo emet precepte per a l'abat Blitgerio del monestir Trenorciensi confirmant-li la propietat del monestir anomenat Dosora sit en el comtat Trecastinense del regne de Provinciae al costat del riu Rhodani (regest).
D00941 887-I-11 Epitafi de la tomba del rei Bosó en la catedral de Sant Maurici de Vienne.Epitafi de la tomba del rei Bosó en la catedral de Sant Maurici de Vienne.
D01443 887-I-15 Al palau de Scletistath l'emperador Karolus cedeix al bisbe Lingonenis Geilo part dels murs de la ciutat de Lingonis i el lloc anomenat Campo Bello i li renova els drets i proteccions del bisbat tal i com ho havia fet el seu oncle matern l'emperador Karoli.Al palau de Scletistath l'emperador Karolus cedeix al bisbe Lingonenis Geilo part dels murs de la ciutat de Lingonis i el lloc anomenat Campo Bello i li renova els drets i proteccions del bisbat tal i com ho havia fet el seu oncle matern l'emperador Karoli al bisbe Isaac , incloent el monedatge de Lingonis i Divione.
D01699 887-I-15 Alterat? Al palau de Scletistat l'emperador Karolus amb l'aprobació de la seva muller Rigardi confirma la precària feta entre el seu fidel Dodonis amb la seva muller Vuandelmodi i el bisbe Lingonensium Geilo i l'església de Sancto Mammete.Alterat? Al palau de Scletistat l'emperador Karolus amb l'aprobació de la seva muller Rigardi confirma la precària feta entre el seu fidel Dodonis amb la seva muller Vuandelmodi i el bisbe Lingonensium Geilo i l'església de Sancto Mammete sobre bens en els pagus Barrensi , Columbarensi , Uscarensi , Portensi , Atoariorum i Laticensi.
D01700 887-I-15 Alterat? Al palau de Scletistat l'emperador Karolus a petició dels seus fidels i comtes Milonis i Anscarii fa donació al seu fidel Otbertus prepòsit de l'església Lingonensis de bens en la vila de Burgo del comtat Lingonico i en la vila Fiscinis del comtat Oscarensi.Alterat? Al palau de Scletistat l'emperador Karolus a petició dels seus fidels i comtes Milonis i Anscarii fa donació al seu fidel Otbertus prepòsit de l'església Lingonensis de bens en la vila de Burgo del comtat Lingonico i en la vila Fiscinis del comtat Oscarensi un mansus dels honors d'Anscarii.
D00947 887-II-6|III-8 Notícia de la mort de Masud b. Amrus governador d'Osca a mans de Muhammad b. 'Abd al-Malik al-Tawil l'any 273 el 8 del mes de ragah o sawal.Notícia de la mort de Masud b. Amrus governador d'Osca amans de Muhammad b. 'Abd al-Malik al-Tawil l'any 273 el 8 del mes de ragah o sawal.
D00936 887-II-24 En la ciutat de Carcassona en judici públic davant de Wileranni bisbe de Carcassona el comte Aquifredo i el vescomte Sicfredo , Ermenardo requerit per l'abat Recamundo del monestir de Sancti Hilari s'evacua de les escriptures de bescanvi que havia fet amb l'ara difunt abat Castellanus entre la cellula de Sancti Stephani a Nitolarias en territori Rossilionense i Sancti Petri en l'alou de Teria en territori Redense.En la ciutat de Carcassona en judici públic davant de Wileranni bisbe de Carcassona el comte Aquifredo i el vescomte Sicfredo , Ermenardo fill d'Amelio requerit per l'abat Recamundo del monestir de Sancti Hilari s'evacua de les escriptures de bescanvi que havia fet amb l'ara difunt abat Castellanus entre la cellula de Sancti Stephani a Nitolarias en territori Rossilionense i Sancti Petri en l'alou de Teria en territori Redense ; el monestir recupera Sancti Stephani i Ermenardo Sancti Petri.
D00935 887-III-31 Alterat. Lidinga i els seus fills Leanus , Erfretarius , Abraam , Amelia i Recemirus simul in unum fan una venda.Alterat. Lidinga i els seus fills Leanus , Erfretarius , Abraam , Amelia i Recemirus simul in unum fan una venda (fragment).
D00934 887-IV Alterat? Els germans i fills de Fulcaldi , Elizabeth , Bertrandus i Eldebertus cedeixen a l'església de Sancti Juliani del vico Brivates regida per l'arquebisbe i abat Frotarius i el prepòsit Castellanus una sexta part de les terres que tenen en la vila de Batusaco del comtat Brivates de la patria Arvernica.Alterat? Els germans i fills de Fulcaldi , Elizabeth , Bertrandus i Eldebertus cedeixen a l'església de Sancti Juliani del vico Brivates regida per l'arquebisbe i abat Frotarius i el prepòsit Castellanus una sexta part de les terres que tenen en la vila de Batusaco del comtat Brivates de la patria Arvernica , exceptuant la sisena part que reté Elizabeth i reservant la donació en úsdefruit per Attebertus germà d'Elizabeth.
D00918 887-IV-22 Alterat. Judici de Gaultarius versus Aimoinus fet en la ciutat de Masconis davant de domno Ramnulfo per la propietat d'un molí.Alterat. Judici de Gaultarius versus Aimoinus fet en la ciutat de Masconis davant de domno Ramnulfo i nou personalitats més per la propietat d'un molí. Es decreta que el cas ha de ser resolt segons la llei d'Aimoinus i anats a l'església de Sancti Nizezii , Petrus li pren jurament sobre l'altar i les relíquies afirmant que li vingué dels seus pares , així ho juren també Armannus i Gerbertus.
D00932 887-IV-27 Document perdut. L'abat Sunifred compra els bens de Miro Belello en els vilars de Crosellos i Remonivello.Document perdut. L'abat Sunifred compra els bens de Miro Belello en els vilars de Crosellos i Remonivello (regest).
D00917 887-V Frotarius cedeix al monestir de Belluslocus regit per l'abat Gairulfus una cort dominicaria sita en el lloc anomenat Felinas de la vall Exidense del pagus Caturcino amb la seva capella dedicada a S. Mariae i set mansus.Frotarius , amb el consentiment del seu germà Matfredi , cedeix al monestir de Belluslocus regit per l'abat Gairulfus una cort dominicaria sita en el lloc anomenat Felinas de la vall Exidense del pagus Caturcino amb la seva capella dedicada a S. Mariae i set mansus portats per Teofredus , Ermenricus , Garrandus , Magnus , Silvanus , Adalfredus i Deodonus , ho fa per el bé de les seves ànimes i la dels seus pares Frodini i Ildegardanae.
D00916 887-V Alterat. Abbo , levita , cedeix a l'esglesia de Sancti Juliani del vico Brivatensi regida per l'arquebisbe i abat Frotharius els mansos que posseiex en la vila de Fontenaco de la vicaria i comtat Brivatensi del pago Arvernico.Alterat. Abbo , levita , cedeix a l'esglesia de Sancti Juliani del vico Brivatensi regida per l'arquebisbe i abat Frotharius i el prepòsit Castellanus els mansos que posseiex en la vila de Fontenaco de la vicaria i comtat Brivatensi del pago Arvernico , se'n reserva l'usdefruit per a ell i per el seu nebot , el clergue Milo , després seu.
D00940 887-V-18 En concili reunit en l'església de Sancti Marcelli del suburbi Cavillonensi els arquebisbes Aurelianus , Bernuinus i Teotrannus i els bisbes Adalgarius, Geylo , Stephanus , Geraldus , Adalboldus i Isaac emeten precepte de confirmacio de propietats per Geylo bisbe Lingonensis.En concili reunit en l'església de Sancti Marcelli del suburbi Cavillonensi els arquebisbes Aurelianus , Bernuinus i Teotrannus i els bisbes Adalgarius, Geylo , Stephanus , Geraldus , Adalboldus i Isaac emeten precepte de confirmacio de propietats per Geylo bisbe Lingonensis seguint el que havia rebut de l'emperador august Carolo.
D01470 887-V-18 Alterat. En concili a Santi Marcelli del suburbi Cavillonensi els arquebisbes Aurelianus i Bernoinus amb els bisbes Adalgerius , Geilo , Stephanus , Giraldus , Adalbaldus i Isaac , confirmen les possesions del bisbat Lingonensis i la seva seu de Sancto Stephano dins el murs del castell Diovionensis.Alterat. En concili a Santi Marcelli del suburbi Cavillonensi els arquebisbes Aurelianus i Bernoinus amb els bisbes Adalgerius , Geilo , Stephanus , Giraldus , Adalbaldus i Isaac , confirmen a Geilo les possesions del bisbat Lingonensis i la seva seu de Sancto Stephano dins el murs del castell Diovionensis com el precepte imperial previ ja havia fet.
D00945 [887-V-28 - 888-V-15] Notícia de la mort de Malik b. Maruf de Lleida / Mèrida l'any 264.Notícia de la mort de Malik b. Maruf de Lleida / Mèrida l'any 264.
D00915 887-VI En l'església de Sancti Petri de la vila Asine i davant del comte Teutbolt i el poble , Berterius es dóna com a serf al matrimoni Alariado i Ermengart.En l'església de Sancti Petri de la vila Asine i davant del comte Teutbolt i el poble , Berterius es dóna com a serf al matrimoni Alariado i Ermengart segons la llei romana.
D00914 887|888-VI-2 Ermefruda bescanvia amb el monjo Pipino , mercatarius del monestir d'Alahone , una terra en el lloc anomenat Torochone de l'apendici del castell Orriti per una altra en el lloc de Kataplano de l'apendici del castell de Miralias.Ermefruda bescanvia amb el monjo Pipino , mercatarius del monestir d'Alahone , una terra en el lloc anomenat Torochone de l'apendici del castell Orriti per una altra en el lloc de Kataplano de l'apendici del castell de Miralias.
D00985 887-VI-16 L'emperador Karolus emet precepte en favor de la basílica del beat Martini de la ciutat Turonicae a precs del seu abat Odo per tal que les viles de Solariun , Lianam i Vallem Caumonia a Itàlia serveixin a les necesitats de la congregació.L'emperador Karolus emet precepte en favor de la basílica del beat Martini de la ciutat Turonicae a precs del seu abat Odo per tal que les viles de Solariun , Lianam i Vallem Caumonia a Itàlia serveixin a les necesitats de la congregació , segons les havia cedit del fisc l'emperador magnus Karolus , ho fa en remei de la seva ànima i la del seu difunt pare Rotberti i la seva mare Adelaidae.
D00913 887-VI-20 El matrimoni Bagulfus i Godoira ven al matrimoni Fluridio i Eldregotone un casal i dues peces de terra en la vila de Balbos i el vilar Mediano de l'apendici del castell anomenat Ribopullo del territori transmontano Hausonense.El matrimoni Bagulfus i Godoira ven al matrimoni Fluridio i Eldregotone un casal i dues peces de terra en la vila de Balbos i el vilar Mediano de l'apendici del castell anomenat Ribopullo del territori transmontano Hausonense , per tres solidatas.
D00909 887-VI-24 Alterat. Godmarus bisbe Ausonensis consagra l'església dedicada a Sancti Joannis Baptiste en la vall de Riopullo del comtat Ausona construida per els comtes Wifredus i Winidildes.Alterat. Godmarus bisbe Ausonensis consagra l'església dedicada a Sancti Joannis Baptiste en la vall de Riopullo del comtat Ausona construida per els comtes Wifredus i Winidildes que la doten amb terres i esglesies del castell de Mocronio , viles de les valls de Riopullo , Confletano , la terra entre el terme Bisuldunense , la serra de Valle Fecunda , la d'Arcemala i el riu Tiziro , cinc servents i una vila en el comtat Impuritano per l'ús perpetuu de domna Emmone i els seus sacerdots ; el bisbe hi afegeix els delmes de les viles de Vinea , Genebrosa , Perrella i Olceja.
D00908 887-VI-27 Alterat. Gotmarus bisbe Ausonensis consagra l'església dedicada a Sancti Joannis Baptiste en la vall de Riopullo del comtat Ausona construida per els comtes Wifredus i Winidildes que hi dediquen la seva filla Emmone.Alterat. Gotmarus bisbe Ausonensis consagra l'església dedicada a Sancti Joannis Baptiste en la vall de Riopullo del comtat Ausona construida per els comtes Wifredus i Winidildes que hi dediquen la seva filla Emmone i la doten amb terres i esglesies dels castells de Mocronio i Bisaura , viles de les valls de Riopullo , Congusto i Confletano , la terra entre el terme Bisullunense , la serra de Valle Fecunda , la d'Arcemala i el riu Ticiro , cinc servents i una vila en el comtat Inpuritano ; el bisbe hi adjunta les corresponents delmes.
D00907 887-VIII Frotarius arquebisbe Biturigensis , mogut per la inspiració divina cedeix a l'abat Garulfus del monestir de Belliloci la vila de Orbaciacus de la vall Exandonense del comtat Lemovicino que comprà al comte Oddone per remei de la seva ànima i dels fills de Regimundi , Bernardi , Oddonis i Arberti.Frotarius arquebisbe Biturigensis , mogut per la inspiració divina cedeix a l'abat Garulfus del monestir de Belliloci la vila de Orbaciacus de la vall Exandonense del comtat Lemovicino que comprà al comte Oddone per remei de la seva ànima i dels fills de Regimundi , Bernardi , Oddonis i Arberti , i en demana el seu anual record i estipendi ; signen l'acta els bisbes Hecfridus Pictavensis , Willelmus Cadurcensis i Adolenus Albiensis.
D00906 887-VIII Alterat. Gotafredus dóna al monestir de Belluslocus regit per l'abat Gairulfus l'església de S. Petri de la vicaria Casliacense del pagus Caturcino amb els seus set mansus.Alterat. Gotafredus dóna al monestir de Belluslocus regit per l'abat Gairulfus l'església de S. Petri de la vicaria Casliacense del pagus Caturcino amb els seus set mansus , ho fa per la seva ànima i la del seu pare Gotafredi.
D00904 887-IX Alterat? Herlandus amb el consentiment de la seva muller Adalgarda cedeix al monestir anomenat Belluslocus regit per l'abat Garulfus , el seu fill Benedicto i les seves possessions en la vila de Puzenaco amb la seva esglesia dedicada a S. Petri sita en la vicaria Casiliacense del pagus Caturcino.Alterat? Herlandus amb el consentiment de la seva muller Adalgarda cedeix al monestir anomenat Belluslocus regit per l'abat Garulfus , el seu fill Benedicto i les seves possessions en la vila de Puzenaco amb la seva esglesia dedicada a S. Petri sita en la vicaria Casiliacense del pagus Caturcino ; un total de set mansus , onze vinyes i dos servents.
D00902 887-X Alterat? Unaldus fa donació al monestir anomenat Belluslocus regit per l'abat Garulfus de la vila de Mercorius amb l'església de S. Martini , i les viles de Tondanus , Rocola i Caucius amb els seus servents.Alterat? Unaldus fa donació al monestir anomenat Belluslocus regit per l'abat Garulfus de la vila de Mercorius amb l'església de S. Martini , la vila de Tondanus que heretà del seu germà Andraldo , la seva part de la vila Rocola i la de Caucius , cada una amb els seus servents.
D00903 887-X L'abat Garulfo a petició d'Aichardus de Mercoris missus d'Unaldo i el seu difunt germà fa notícia de la donació feta per aquests de bens en el pagus Limovicino , vicaria Vertedense , en la vila de Mercorio i a Tondanus , Rocola i Caucius.L'abat Garulfo a petició d'Aichardus de Mercoris missus d'Unaldo i el seu difunt germà fa notícia de la donació feta per aquests de bens en el pagus Limovicino , vicaria Vertedense , en la vila de Mercorio i a Tondanus , Rocola i Caucius.
D00863 887|888-XI-24 Theotharius prelat de Sanctae Mariae cediex a les esglésies de S. Marie i S. Felicis a Ierundensis , per el seu manteniment , els delmes de tretze basíliques.Theotharius prelat de Sanctae Mariae cediex a les esglésies de S. Marie i S. Felicis a Ierundensis per el seu manteniment els delmes de tretze basíliques , Sancti Vincentii , Sancti Gregorii , Sancti Andre , Sancti Iohannis , Salegi , Rivo de Luto , Fornello , Fornelleto , Sancti Martini , Sancti Christofori , Sancti Cucuphatis , Sancti Petro i Sancti Menne.
D00337 887-XI-25 El clergue Bonesind dóna un quart de vinya en el camp de Secalario en la vila de Coteneto a l'abat Wintilane i la casa de Sancti Clementi.El clergue Bonesind dóna un quart de vinya en el camp de Secalario en la vila de Coteneto a l'abat Wintilane de la casa de Sancti Clementi i als seus monjos.
D01472 887|889-XII Alterat. Odo comte i rector de l'abadia de Beati Martini de la ciutat Turonnicae dóna a la basílica de Sancti Martini (Marmourtier) les viles de Brias, Cambone i Tolaicus.Alterat. Odo comte rector de l'abadia de Beati Martini de la ciutat Turonnicae dóna a la basílica de Sancti Martini (Marmourtier) les viles de Brias, Cambone i Tolaicus amb el consentiment del comte Rotberti i l'acord del bisbe Adalardi.
D00894 [888 - 898] Alterat? El comte Raculfus judica en la ciutat Matiscensibus la causa presentada per Sievert i Wido , advocats de Sancti Laurentii contra Walcaudum per una vinya en la vila de Boscido.Alterat? El comte Raculfus amb l'ajut de divuit personalitats més , judica en la ciutat Matiscensibus la causa presentada per Sievert i Wido , advocats de Sancti Laurentii contra Walcaudum per una vinya en la vila de Boscido , que es defensa dient que l'ha tinguda ell i els seus dadors sense impediment des de feia més de trenta anys. La decisió es concreta en un jurament ratificant que fa Bernart.
D00895 [888 - 898] Alterat? El matrimoni Statevertus i Goda dóna a l'església de Sancti Vincentii de dins els murs de la ciutat Matisconensis presidida per el bisbe Giraldus una vinya en el mateix pagus , en la vila de Sanciaco.Alterat? El matrimoni Statevertus i Goda dóna a l'església de Sancti Vincentii de dins els murs de la ciutat Matisconensis presidida per el bisbe Giraldus una vinya en el mateix pagus , en la vila de Sanciaco , tot reservant-se'n l'usdefruit.
D00942 [888 - 898] Alterat? El prevere Quelto cedeix a l'església de Sancti Vincentii intramurs de Matisconum i al seu bisbe Geraldus un cinquè de dos corts sites en l'agro Aibliacense del pagus Matisconense , un a Curte Supernense i l'altra a Monte Moriciono.Alterat? El prevere Quelto cedeix a l'església de Sancti Vincentii intramurs de Matisconum i al seu bisbe Geraldus un cinquè de dos corts sites en l'agro Aibliacense del pagus Matisconense , una a Curte Supernense i l'altra a Monte Moriciono , se'n reserva l'usdefruit.
D00898 [888 - 909] Alterat. Heldefredus prepòsit de l'església Brivetensis edificada en honor del màrtir Juliani deixa en usdefruit al levita Heldeberto i al clergue Ragniberto terres en les viles de Nualico , Cassaniola i un mansionile anomenat Monsteriole sits a prop de la vila de Brivatis en el mateix aice del comtat Brivatensi del pagus Arvernico.Alterat. Heldefredus prepòsit de l'església Brivetensis edificada en honor del màrtir Juliani deixa en usdefruit al levita Heldeberto i al clergue Ragniberto terres que rebè en herència dels seus pares , d'Adalgardani i de conquisto en les viles de Nualico , Cassaniola i un mansionile anomenat Monsteriole sits a prop de la vila de Brivatis en el mateix aice del comtat Brivatensi del pagus Arvernico.
D00897 [888 - 909] Alterat. Galburgis femina dóna al prepòsit Eldebertus de l'església de Sancti Juliani del vicus Brivatensi i a la seva comunitat el cens de dos mansus en la vila de Condado de la vicaria Brivatensi en el pagus Aquitania.Alterat. Galburgis femina dóna al prepòsit Eldebertus de l'església de Sancti Juliani del vicus Brivatensi i a la seva comunitat el cens de dos mansus que heretà en la vila de Condado de la vicaria Brivatensi en el pagus Aquitania.
D01612 888|889 Alterat. Fulradus degà de S. Martini i Berno arxiclau amb l'acord de l'abat Rotbertus cedeix en prestària la vila de Dociacus del pagus Pictavensi a Ramnulfus comte Aquitaniae.Alterat. Fulradus degà de S. Martini i Berno arxiclau amb l'acord de l'abat Rotbertus cedeix en prestària la vila de Dociacus del pagus Pictavensi amb vint mansus a Ramnulfus comte Aquitaniae , que tenien per precepte del rei Karolus i que foren injustament apropiades per Magenarius i el sei fill Osbertus , a canvi dels bens a Sciliacum en el mateix pagus i de l'alou anomenat Aleriacum de la vicaria Saviniacinse del pagus Briosinse , el comte en reté l'ús de fruit per a ell i el seu fill Ebolus.
D01599 ~888 Alterat. El bisbe Theutbodus Lingonensi cedeix a l'esglesia de Sancti Michaele al costat de Tornodorum la de Sancti Stephani de Espinolio amb la seva parroquia.Alterat. El bisbe Theutbodus Lingonensi cedeix a l'esglesia de Sancti Michaele al costat de Tornodorum la de Sancti Stephani de Espinolio amb la seva parroquia per cobrir els gastos de la seva il·luminària.
D01048 888 Cant d'alabança al rei Odó.Cant d'alabança al rei Odó.
D00901 888 Notícia de les fortaleses assignades a Muhammad b. Lubb per els imams al-Mundir i 'Abd Al-lah.Notícia de les fortaleses assignades a Muhammad b. Lubb per els imams al-Mundir i 'Abd Al-lah : Arnedo , Tarassona , Garis i la ciutat de Tudela. Muhammad fortificà Falces (Falgus) i Caparroso (Qabrus) , prengué Montsó i Lleida , reconstrí la fortalesa de Nájera (Tagara) , i les de Gutur (Guytur) i Viguera (Biqayra) que emprà per refugi de pressoners escapats.
D00888 888 Primera dedicació de Santa Maria de Ripoll (Annals de Ripoll I).Primera dedicació de Santa Maria de Ripoll (Annals de Ripoll I).
D00889 888 Primera dedicació de Santa Maria de Ripoll (Annals de Ripoll II).Primera dedicació de Santa Maria de Ripoll (Annals de Ripoll II).
D00892 888 Alterat. Tradició sobre trobada d'una imatge de la Verge Maria en una cova a Ripoll.Alterat. Tradició sobre trobada d'un imatge de la Verge Maria en una cova a Ripoll.
D00887 888-I Alterat? El matrimoni Guirardus i Emildis fa donació d'un mansus en la vila de Cumba del pago Brivense en el orbe Lemovicino.Alterat? El matrimoni Guirardus i Emildis fa donació d'un mansus cuidat per Landobertus en la vila de Cumba del pago Brivense en el orbe Lemovicino i se'n reserven l'usdefruit amb el pagament d'un cens de dues lliues de cera.
D00885 888-I-13 El bisbe Gotmarus consagra l'església de Sancti Andre del castell anomenat Tonda en el comtat d'Ausona.El bisbe Gotmarus consagra l'església de Sancti Andre del castell anomenat Tonda en el comtat d'Ausona a petició dels il·lustres Albarus i Recharedus preveres i de Centurius , Bera , Ella i Gallenius juntament amb els homes del castell , que la doten amb terres i bens als que el bisbe afageix els impostos del castell i una casa al costat de l'església.
D00816 888-I-13|889-VI-10 Alterat? A Aurelianis el rei Odo a petició del bisbe Rainonis manumet per denariun al seu servent Ailbertus segons la llei sàlica.Alterat? A Aurelianis el rei Odo a petició del bisbe Rainonis manumet per denariun al seu servent Ailbertus segons la llei sàlica.
D01473 888-II Alterat? En el castell de Divion el matrimoni Volfledus i Teudrara alliberen la seva serventa Ioanna en favor de Sanctum Stephanum.Alterat? En el castell de Divion el matrimoni Volfledus i Teudrara alliberen la seva serventa Ioanna en favor de Sanctum Stephanum , ho fan per remei de les seves ànimes i amb el consentiment d'Ailbert.
D00884 888-II-1 Alterat. Stephanus bisbe Romanus emet precepte per a Gundemaro bisbe Ausonensis per unir el seu bisbat amb el de Minorisae per mort del seu pastor Bonifacius a mans dels pagans.Alterat. Stephanus bisbe Romanus emet precepte per a Gundemaro bisbe Ausonensis per unir el seu bisbat amb el de Minorisae per mort del seu pastor Bonifacius a mans dels pagans i a petició de Wifredis comte Barcinonae i Thedardi bisbe Narbonensi.
D00880 [888-II-29 - 892-IX-30] Odó emet precepte de protecció reial perpetua a les estances i bens del bisbe Lugdunensis Dido.Odó emet precepte de protecció reial perpetua a les estances i bens del bisbe Lugdunensis Dido i del seu claustre.
D00978 888-II-29 Promissio Odonis regis.Promissio Odonis regis. Enviada als bisbes fidels.
D00881 [888-II-29 - 893-V-28] El rei Odó emet precepte de protecció en favor de l'abat Tenericus del monestir de Sancti Martini Monterotundo de Septimania.El rei Odó emet precepte de protecció en favor de l'abat Tenericus del monestir de Sancti Martini Monterotundo de Septimania i les seves possessions al pagus Gerundense , Radensi , Carcasensi i en el comtat i ciutat de Narbona , ho fa en memòria del seu senyor Karoli i ho supedita a la regència de l'abat Tenericus fixant que el seu successor triat per la comunitat després del seu decés hagi de comunicar-ho a la cort.
D00879 888-III Alterat? El matrimoni Erlenus i Idonea ven al matrimoni Nivoldone i Sierada una vinya i una cort en la vila de Caucilla de l'agro Neciacense del pagus Viennense.Alterat? El matrimoni Erlenus i Idonea ven al matrimoni Nivoldone i Sierada una vinya i una cort en la vila de Caucilla de l'agro Neciacense del pagus Viennense , per sis solidos.
D00878 888|898-IV L'abat David del monestir Sancti Martini Saviniacensis emet prestària en favor d'Andefredo qui havia cedit al monestir terres en el lloc conegut com Sanctam Mariam i Sanctum Mauritium de la vall Bevronica del pagus Lugdunensi , l'abat cedeix en usdefruit uns murs antics que havien estat dedicats a sancti Martini i un camp en el lloc i agro anomenat Corziacus del mateix pagus.L'abat David del monestir Sancti Martini Saviniacensis emet prestària en favor d'Andefredo qui havia cedit al monestir terres en el lloc conegut com Sanctam Mariam i Sanctum Mauritium de la vall Bevronica del pagus Lugdunensi , l'abat cedeix en usdefruit uns murs antics que havien estat dedicats a sant Martí i un camp en el lloc i agro anomenat Corziacus del mateix pagus establint-ne un pagament anual de dues deneratas de cera per la diada de Sant Martí.
D00874 888-IV-20 Alterat? El bisbe Godmarus consagra l'església dedicada a Sanctae Dei Genitricis Mariae de la vall de Rivopullo del comtat Ausona , construida per els comtes Wifredus i Widinildes , que la dotan amb la vila de Loci del comtat Cerdania i el seu fill Radulf amb la seva heretat , dotalia que posen en les mans de l'abat Dagini.Alterat? El bisbe Godmarus consagra l'església dedicada a Sanctae Dei Genitricis Mariae de la vall de Rivopullo del comtat Ausona , construida per els comtes Wifredus i Widinildes , que la dotan amb la vila de Loci del comtat Cerdania , amb parament per l'ofici juntament amb el bisbe , el seu servent Argfredo i el seu propi fill Radulf amb la seva heretat en habitatge durant els dies de la seva vida , dotalia que posen en les mans de l'abat Dagini.
D00875 888-IV-20 Alterat? El bisbe Godmarus consagra l'església dedicada a Sanctae Dei Genitricis Mariae de la vall de Rivopullo del comtat Ausona , construida per els comtes Wifredus i Gunudillis , que la dotan amb la vila de Loci del comtat Cerdania i el seu fill Radulfo amb la seva heretat als comtats de Cerdania , Bergitano , Urgello i en la Marca , dotalia que posen en les mans de l'abat Dagini.Alterat? El bisbe Godmarus consagra l'església dedicada a Sanctae Dei Genitricis Mariae de la vall de Rivopullo del comtat Ausona , construida per els comtes Wifredus i Gunudillis , que la dotan amb la vila de Loci del comtat Cerdania , el seu servent Argfredo i el seu fill Radulfo amb la seva heretat als comtats de , Cerdania , amb la vila de Garexer, en el Bergitano , amb el lloc anomenat Brositano i les esglésies de Sancti Vincentii i Sancti Johannis , en el d'Urgello la vila d'Exeduce i en la Marca l'església de Santa Maria de Pontos , l'homònima de Suburbano , el lloc anomenat Centum Cellas a prop de la ciutat de Terragona i en altra lloc el conegut com Monte Serrado ; afegeixen els comtes els serveis dels homes de Stiula i Ordina per el monestir , dotalia que posen en les mans de l'abat Dagini.
D00876 888-IV-20 Alterat? Gesta que feu consignar el comte Gifredus dels alous del monestir de Sante Marie Rivipollensis el dia de la seva consagració quan li cedí amb la seva muller , la comtessa Guinidildis , el seu propi fill Rodulfum amb la seva heretat.Alterat? Gesta que feu consignar el comte Gifredus dels alous del monestir de Sante Marie Rivipollensis el dia de la seva consagració quan li cedí amb la seva muller , la comtessa Guinidildis , el seu propi fill Rodulfum amb la seva heretat ; en el comtat Ausona l'alou del propi monestir i les esglésies de Sancte Marie i Sancti Petri al lloc anomenat Matamala , en el comtat Cerdania la vila de Loci i la de Garezer , en el pagus Bergitano les esglésies del lloc anomenat Brositano i en el mateix comtat les de Sancti Vincentii i Sancti Johannis , en el comtat Origello la vila d'Exeduci , i en la Marca , l'esgésia de Sancta Maria de Pontos , el lloc anomenat Centum Cellas a prop de la ciutat de Terragonam , i també en la Marca, el lloc conegut com Monte Serrato amb les esglesies que són en la muntanya i en la part inferior , així com els homes de Stiula i Ordina per fer servei al monestir.
D00873 888-IV-22 El matrimoni Ermenaltus i Suficia ven simul in unum al matrimoni Geradoardo i Secgerada una terra en el terme del vilar d'Ermenando del castell de Sancto Laurencio del comtat Ausona.El matrimoni Ermenaltus i Suficia ven simul in unum al matrimoni Geradoardo i Secgerada una terra en el terme del vilar d'Ermenando del castell de Sancto Laurencio del comtat Ausona , per vint dinars.
D00869 888-IV-30 Davant del bisbe Gerundensis Theotario i en judici dels comtes Delane i Soniario , del vescomte Petrono i una llarga llista de jutges , Adisclus s'evacua davant d'Auderico mandatari del bisbe per una terra que reconeix estar en la vila Uliano en territori Impuritano en propietat del bisbe i no en la de Torrocella com ell pretenia.Davant del bisbe Gerundensis Theotario i en judici dels comtes Delane i Soniario , del vescomte Petrono i una llarga llista de jutges , Adisclus s'evacua davant d'Auderico mandatari del bisbe per una terra que reconeix estar en la vila Uliano en territori Impuritano en propietat del bisbe i no en la de Torrocella com ell pretenia , per no poder aportar proves al seu favor mentre que el bisbe presentà escriptures i preceptes reials.
D00872 888-V Alterat. El matrimoni Sigualdus i Aigua fan donació a l'abat Frotarius de l'església construïda en honor de Domini nostri Jesu Christi , sancta Mariae genitricis i sancti Petri de bens en la vila Teulamen de l'aice Ferrarias de l'orbe Rutenico.Alterat. El matrimoni Sigualdus i Aigua fan donació a l'abat Frotarius de l'església construïda en honor de Domini nostri Jesu Christi , sancta Mariae genitricis i sancti Petri de bens en la vila Teulamen de l'aice Ferrarias de l'orbe Rutenico , un mansus , un captmanso i una farinaria , i un mansus en el lloc anomenat Brucia.
D00890 888-V-1 Alterat? Acta del sínode fet l'any 888 en l'església de S. Arnulfi de la ciutat de Metis per l'arquebisbe Trevirensi Ratbodo , el bisbe Metensis Rotberto , Dado bibe Virdunensis i Arnoldus bisbe Tullensium.Alterat? Acta del sínode fet l'any 888 en l'església de S. Arnulfi de la ciutat de Metis per l'arquebisbe Trevirensi Ratbodo , el bisbe Metensis Rotberto , Dado bibe Virdunensis i Arnoldus bisbe Tullensium.
D00845 888|889-VI El rei Odó a precs del bisbe Enermirus i el comte Soniarius emet diploma de protecció i immunitat en favor d'Arnulfus abat del monestir construit en honor del beat Policarpi en el pagus Redensi.El rei Odó a precs del bisbe Enermirus i el comte Soniarius emet diploma de protecció i immunitat en favor d'Arnulfus abat del monestir construit en honor del beat Policarpi en el pagus Redensi ; bens sits en els comtats Redensi , Carcassensi , Impurinencium i Elenensi , a Petralensi i Petrapurtusense.
D00844 888|889-VI El rei Odo emet diploma de protecció de bens i immunitat en favor de l'abat Sabborellus del monestir de Fons Clara i l'església de Sancti Pauli del pago Gerundensi.El rei Odo emet diploma de protecció de bens i immunitat en favor de l'abat Sabborellus del monestir de Fons Clara i l'església de Sancti Pauli del pago Gerundensi , li reconeix la vila de Boada, el domus de Sanctae Reparate i el de Sancti Mathaei.
D00842 888|889-VI Alterat. El rei Odó emet precepte de confirmació de propietats per els germans Wifredus, Sindila i Imbolatus.Alterat. El rei Odó emet precepte de confirmació de propietats per els germans Wifredus, Sindila i Imbolatus , en el vilar de Cacaicai i a Palaciolus en el pagus Bisildunense i el vilar de Gissarias en la vall de Miliarias del comtat Bisildunensis ; afageix el monarca les terres que en Martini tingué a Parietes i els mansos a Cacaici que tenien els difunts Tructimari i Radonis.
D00840 888|889-VI Alterat. En el monestir de Sancti Maximini el rei Odo emet precepte de confirmació i immunitat per a Gerulfus , abat del monestir de Sancto Petro situat sobre el riu Dornoniae en el pagus Tornensi.Alterat. En el monestir de Sancti Maximini el rei Odo emet precepte de confirmació i immunitat per a Gerulfus , abat del monestir de Sancto Petro situat sobre el riu Dornoniae en el pagus Tornensi , incloent la vila de Camariacum del pagus Lemovicino donada per l'arquebisbe Rodulfus , la d'Orbaciacum en la vall Exandonense cedida per el bisbe Frotarius , i el capud Dinachus de la vicaria Barrense que donà Ermenricus. També la vila d'Agaracum en el pagus Caturcino que el comte Gothefridus donà a Sancto Petro , els intercanvis fets per l'arquebisbe Rodulfus , el bisbe Stolidus i el comte Ragemundus així com la vila de Siviniaco.
D00839 888|889-VI Alterat? Australdus amb els seus germans Girbaldus , Teuberga i Astrildis i el seu pare Domenaldo fan donació de dos camps i dos prats en la vila de Caucinogilo i Genecense en l'aice Brivatensi de la pàtria Arvernica a l'església de Sancti Julinai del vicus Brivates regida per el bisbe i abat Adalgerius i el prepòsit Eldefredus.Alterat? Australdus amb els seus germans Girbaldus , Teuberga i Astrildis i el seu pare Domenaldo fan donació de dos camps i dos prats en la vila de Caucinogilo i Genecense en l'aice Brivatensi de la pàtria Arvernica a l'església de Sancti Julinai del vicus Brivates regida per el bisbe i abat Adalgerius i el prepòsit Eldefredus , els deixen però en usdefruit vitalici al levita Udalricus i el seu germà Elmenricus.
D00871 888-VI-2 Regest. Esment a monjos de Sancti Genesii (de Fontanes).Regest. Esment a monjos de Sancti Genesii (de Fontanes).
D00870 888-VI-4 Malannacus escriu copia de l'evacuació d'Adisclus davant d'Auderico mandatari del bisbe Gerundensis Teothario en judici dels comtes Delane i Soniario i del vescomte Petrono per una finca entre les viles d'Uliano i Torocella en territori Impuritano.Malannacus escriu copia de l'evacuació d'Adisclus davant d'Auderico mandatari del bisbe Gerundensis Teothario en judici dels comtes Delane i Soniario i del vescomte Petrono per una finca entre les viles d'Uliano i Torocella en territori Impuritano.
D00868 888-VI-10 A la vila de Vabre el rei Rodulfus dóna a la seva dolça i dilecta germana Adaleydis l'abadia de Romanis feta en honor del beat Petri en el comtat Waldense.A la vila de Vabre el rei Rodulfus dóna a la seva dolça i dilecta germana Adaleydis l'abadia de Romanis feta en honor del beat Petri en el comtat Waldense , així com el dret de cedir-la a qui vulgui entre els seus descendents.
D00838 888|889-VI-13 Alterat. En el monestir de Sancti Maximini el rei Odó emet precepte d'immunitat i confirmació de bens per a Ugobertus abat del monestir anomenat Mallasti en el territori Carcassensi.Alterat. En el monestir de Sancti Maximini el rei Odó emet precepte d'immunitat i confirmació de bens per a Ugobertus abat del monestir anomenat Mallasti en el territori Carcassensi.
D00837 888|889-VI-13 En el monestir de Sancti Maximini Odo emet precepte d'inmunitat per al monestir de Solemniaco regit per l'abat Teodericus.En el monestir de Sancti Maximini el rei Odo emet precepte d'inmunitat per al monestir de Solemniaco regit per l'abat Teodericus i fundat per Elegio bisbe Noviomagensis en temps del rei Dagoberti.
D01723 888|889-VI-16 En el monestir de Sancto Maximino el rei Odo converteix el benefici que tenia el seu fidel Ricbodo en la vila de Gaugiaco del pagus Carnotensi en usdefruit per a ell i un dels seus futurs fills.En el monestir de Sancto Maximino el rei Odo converteix el benefici que tenia el seu fidel Ricbodo en la vila de Gaugiaco del pagus Carnotensi en usdefruit per a ell i un dels seus futurs fills.
D00795 888|890-VI-26 Alterat. Precepte del rei Odo per a l'arquebisbe de l'església Narbonensis i Redensis , Theodardus.Alterat. Precepte del rei Odo per a l'arquebisbe de l'església Narbonensis i Redensis , Theodardus que li demana ajut davant el paupèrrim estat de les seves esglésies ; el rei renova els preceptes dels seus antecessors i li cedeix una sèrie d'impostos en els comtats Narbonensi i Redensi juntament amb els fiscs en la vila de Bassianum altrament coneguda com Cesaranus i la d'Arsegii , la vila de Capitinarius coneguda per el nom de Trapas i la seva església dedicada a Sancti Martini en el comtat Redensi incloent-hi els impostos dels hostolenses i ispanis residents , el fiscs que estant en el comtat Biterrensi estan supeditats a Sancto Paulo , així com la esten la seva immuinitat i defensa dels preceptes dels pontifexs Romanorum.
D00779 ~888|889|890|891|892-VII Alterat. El rei Odó confirma les possessions del seu fidel Wicfridum , les que li vingueren del seu avi Stephanus i la seva mare Kintila al pagus Narbonense i les del seu pare Undila en el pagus Ierundense.Alterat. El rei Odó confirma les possessions del seu fidel Wicfridum , les que li vingueren del seu avi Stephanus i la seva mare Kintila al pagus Narbonense , la vila de Liziniana , Casiliaca , Aspera , Sancta Candida , Segiana el vilar de Lacum i el fisc de Sancta Reperata , i les del seu pare Undila en el pagus Ierundense , l'aprisió en la vall de Lemina i en la vila Mulinensis els vilars de Surdes i Filkerolas.
D00867 888-VII-1 Alterat. Gundemarus bisbe Ausonensis seu Vicensis amb el consentiment de Grippo comte Barcinonensis i davant la presència dels comtes Barcinonensis Borrelli i Ottomius consagra a Ausonia l'església Beatae Mariae de Olost sive Olostensi.Alterat. Gundemarus bisbe Ausonensis seu Vicensis amb el consentiment de Grippo comte Barcinonensis i davant la presència dels comtes Barcinonensis Borrelli i Ottomius consagra a Ausonia l'església Beatae Mariae de Olost sive Olostensi i en descriu les afrontacions.
D00896 [888 - 898]-IX Alterat. Claudius amb la seva dona Algamode cedeix a l'església on reposen les restes de Juliani cinc mansus en la vila de Cassanias de l'aice Loiacense en el comtat Brivatensi de l'orbe Arvernico.Alterat. Claudius amb la seva dona Algamode cedeix a l'església on reposen les restes de Juliani cinc mansus en la vila de Cassanias de l'aice Loiacense en el comtat Brivatensi de l'orbe Arvernico , es reserva l'usdefruit i quan ell mori el mateix llavors per el levita Hathebertus.
D00866 888-IX Alterat? En el castell Lordono , Bernoldis femina i els seus fills Bernerio i Bernoldo venen a Sicbort un mansus i una vinya en la vila Oblado de l'agro Maciacense.Alterat? En el castell Lordono , Bernoldis femina i els seus fills Bernerio i Bernoldo venen a Sicbort un mansus i una vinya en la vila Oblado de l'agro Maciacense , per dos solidos i vuit dinarios.
D00865 888-IX Alterat. Frotarius , arquebisbe Bituricensis i abat de Sancti Juliani Brivatensis emet prestària en favor de Cunabertus de bens sits en la vicaria Cantinialica de l'aice Brivatensi.Alterat. Frotarius , arquebisbe Bituricensis i abat de Sancti Juliani Brivatensis emet prestària en favor de Cunabertus de bens sits en la vicaria Cantinialica de l'aice Brivatensi , l'església de S. Andreae de la vila de Jax , un mansus en la vila de Trintiniaco , tres en la vila anomenada Crumiliaco , un més a Fabricas i una vinya a Cagalis per una taxa anual de vuit solidos.
D00864 888-IX El prevere Hugbertus cedeix a l'església de Sancti Juliani del vicus Brivatensi regida per l'arquebisbe Bituricensis Frontarius , el prepòsit Eldefredi i el degà Gerardi , possesions en la vila anomenada Proliaco de la vicaria Ambronensi en el comtat Telamitense del pagus Arvernico.El prevere Hugbertus cedeix a l'església de Sancti Juliani del vicus Brivatensi regida per l'arquebisbe Bituricensis Frontarius , el prepòsit Eldefredi i el degà Gerardi , possesions que li vingueren de conquistum en la vila anomenada Proliaco de la vicaria Ambronensi en el comtat Telamitense del pagus Arvernico , se'n reserva l'usdefruit per a ell i als seus amics els levitas Hugbaldus , Ebdolenum i Abbonem.
D00893 888-IX-1 Alterat. Tradició sobre enterrament de Daniel , màrtir armeni decapitat a Arles , a la vall Tenebrosa de Girona.Alterat. Tradició sobre enterrament de Daniel , màrtir armeni decapitat a Arles , a la vall Tenebrosa de Girona.
D00983 [888-XI-13 - 893-I-23] Document perdut. Donació del rei Odó del monestir femení d' Avennacum a l'església Remensi a petició del seu bisbe Fulco confirmada per butlla del Papa Formoso.Document perdut. Donació del rei Odó del monestir femení d' Avennacum a l'església Remensi a petició del seu bisbe Fulco confirmada per butlla del Papa Formoso.
D00862 888-[XI-25 - XII-14] Alterat? Després de la mort de Teuterii bisbe Gerundensis els canonges de Sancte Marie escriuen a Teudardum arquebisbe Narbonensis i als bisbes de Septimaniam per demanar l'aprovació de l'elecció del sacerdot Servumdei com el seu successor.Alterat? Després de la mort de Teuterii bisbe Gerundensis els canonges de Sancte Marie , Sinderedus , Fricco , Conparatus , Romeus , Adaio , Fructuosus , Baro , Argobadus , Tedaletus , Turtolelus i Galindus escriuen a Teudardum arquebisbe Narbonensis i als bisbes de Septimaniam per demanar l'aprovació de l'elecció del sacerdot Servumdei com el seu successor.
D00900 [888-XII-9 - 889-I-6] Notícia de l'enviament d'Abd al-Hakam b. Said b. abd al-Salam a Tortosa com amil.La gent de Tortosa en l'extrem de la Frontera Superior solicità a l'emir 'Abd Al-lah un amil qui els hi envià 'Abd al-Hakam b. Said b. abd al-Salam dels Banu 'Abd al-Salam.
D00861 888-XII-15|25 Alterat? Servusdei bisbe Gerundensis ven a Ailberto bisbe Biterrensis les seves propietats en la vila de Valeriana en el suburbi Biterrensi del territori Agathensi , que li vingueren dels seus difunts genitors Ingelbertus i Adaltrudis.Alterat? Servusdei bisbe Gerundensis ven a Ailberto bisbe Biterrensis les seves propietats en la vila de Valeriana en el suburbi Biterrensi del territori Agathensi , que li vingueren dels seus difunts genitors Ingelbertus i Adaltrudis , per vuitanta-cinc solidos.
D00531 [889-915] Panegyricus Berengarii Imperatoris.Panegyricus Berengarii Imperatoris.
D00054 [889-899] Alterat. Placianus dóna a l'abat Adevonso del monestir d'Alaó vinya en castro Advileto.Alterat. Placianus dóna vinya en castro Advileto a l'abat Adevonso del monestir d'Alaó , amb Egilani prepòsit , Amorato i Domario marchatarii, Tasioni , Joani , Deodato , Datoni i altres monjos del monestir.
D01474 889 Alterat. l'abat Rostagno rebé d'Adalaldus els bens que aquest enia en la vila de Salsas del pagus Vellaico. (regest).Alterat. l'abat Rostagno rebé d'Adalaldus els bens que aquest enia en la vila de Salsas del pagus Vellaico. (regest).
D01475 889-I Alterat. En el castell de Divion Odoraldus ven al prevere David de Sancti Stephani una vinya en la vila de Tremoledo.Alterat. En el castell de Divion Odoraldus ven al prevere David de Sancti Stephani una vinya en la vila de Tremoledo , per sis solidis.
D00859 889-I-9 El matrimoni Kalbila i Helisabet venen a l'arxipreste Aimerane una casa amb cort al vicus d'Elna.El matrimoni Kalbila i Helisabet venen a l'arxipreste Aimerane una casa amb cort al vicus d'Elna , per tres solidos.
D00860 889-I-16 Alterat? En la vila de Castel el matrimoni Rural i Dodata compren al matrimoni Teotbertus i Teotrada un curtilo en la vila Rosiliago de l'agro Galoniacens en el pagus Matisconens.Alterat? En la vila de Castel el matrimoni Rural i Dodata compren al matrimoni Teotbertus i Teotrada un curtilo en la vila Rosiliago de l'agro Galoniacens en el pagus Matisconens , per dotze dinarius.
D00858 889-I-27 El matrimoni Sunifredus i Adalrada ven al bisbe Gotmaro la mitat dels bens que tenen en la vila de Terradas del comtat d'Ausona.El matrimoni Sunifredus i Adalrada ven al bisbe Gotmaro la mitat dels bens que tenen en la vila de Terradas del comtat d'Ausona terres que adquiriren dels matrimonis de Ionamiro , Agudello , Senaldo , Suniemiro , Albarico i la vinya de Saxeberto , per dos cavalls amb un valor de cinquanta solidos.
D00857 889-I-30 Ermengarda i els seus fills Odegarius i Eldefreda venen al bisbe Gotmaro terres que amb el seu difunt marit Senaldo tragueren d'erm en la vila de Terradas de l'apendici Vico del comtat d'Ausona.Ermengarda i els seus fills Odegarius i Eldefreda venen al bisbe Gotmaro terres que amb el seu difunt marit Senaldo tragueren d'erm en la vila de Terradas de l'apendici Vico del comtat d'Ausona , per quatre solidos.
D00856 889-II Alterat? El matrimoni Sigefontis i Everlendis amb els seus fills Willemus i Leubsendis venen al matrimoni Witberto i Gautsana terres en el lloc anomenat Darbanadis de l'agro Cestriacense en el pagus Lugdunensi.Alterat? El matrimoni Sigefontis i Everlendis amb els seus fills Willemus i Leubsendis venen al matrimoni Witberto i Gautsana terres en el lloc anomenat Darbanadis de l'agro Cestriacense en el pagus Lugdunensi , per cent solidos.
D01602 889-II Wigo fa donació al monestir dels dotze apòstols i dels màrtirs Severini Exuperii i Feliciani de l'agro Concoarensi del pagus Viennensi de bens sits en els llocs de Vallecantia i Venosco de l'agro Annonacensi del mateix pagus.Wigo fa donació al monestir dels dotze apòstols i dels màrtirs Severini Exuperii i Feliciani de l'agro Concoarensi del pagus Viennensi regit per l'abat Ariboldus de bens sits en els llocs de Vallecantia i Venosco de l'agro Annonacensi del mateix pagus , ho fa per la seva ànima i per la dels seus pares Rostagni i Bertildim i també s'hi afageix el seu germà Arestanius , signa l'acta Arnoldus bisbe Ebredunensis.
D00855 889?-III Alterat. Segefridum abat del cenobi de Sancti Martini Saviniacensis i Iterium bescanvien terres en les viles de Cliviaco , Tolon i Furcis.Alterat. Segefridum abat del cenobi de Sancti Martini Saviniacensis bescanvia amb Iterium terres en la vila de Cliviaco per tres vercaries a la vila de Tolon i un prat en el terme de Furcis.
D00854 889-III-1 Resolució de Servodei bisbe Gerundensis en favor de l'abat del cenobi de Balneoles , Sugnefredo , per la tenença de les esglésies de Sancte Dei genitricis Marie en el cap de l'Estany construida per l'abat Bonitus i la de Sancti Martini en la vall de Miliarias edificada per l'abat Elias , que havien estat injustament alienades.Estant Servodei bisbe Gerundensis residint en el cenobi de Balneoles amb l'abat Sugnefredo emet judici en el seu favor relatiu a la tenença de les esglésies de Sancte Dei genitricis Marie en el cap de l'Estany construida per l'abat Bonitus i la de Sancti Martini en la vall de Miliarias edificada per l'abat Elias , que havien estat injustament alienades ; el bisbe en fixa un pagament anual a la seu de matrem genitricis Dei Mariam de dos modis de vi i annona.
D00853 889-III-3 Alterat. A petició de Iterio, l'abat Segefridus de la congregació de Sancti Martini emet prestària al seu favor dels bens que té el monestir en els termes de Cliviaco i Montels en compensació dels bens cedits al monestir en les viles de Vallis , Villa i Tolon de l'agro Tarnacensis del pagus Lugdinensi.Alterat. A petició de Iterio, l'abat Segefridus de la congregació de Sancti Martini emet prestària al seu favor dels bens que té el monestir en els termes de Cliviaco i Montels en compensació dels bens cedits al monestir en les viles de Vallis , Villa i Tolon de l'agro Tarnacensis del pagus Lugdinensi.
D00852 889-IV Alterat? A Vienne el matrimoni Rostagnus i Wandalmodis fan donació a l'arquebisbe Bernuinus i a l'esgésia de Sancti Mauricii d'una vinya en la vila d'Ampusio del comtat Viennensi.Alterat? A Vienne el matrimoni Rostagnus i Wandalmodis fan donació a l'arquebisbe Bernuinus i a l'esgésia de Sancti Mauricii d'una vinya en la vila d'Ampusio del comtat Viennensi , en retenen però l'usdefruit.
D00851 889-IV Gonteldis ven al matrimoni Erleno i Itonea propietats sites al lloc anomenat Marcampa de la vila de Cotsella del pagus Viennese.Gonteldis ven al matrimoni Erleno i Itonea propietats sites al lloc anomenat Marcampa de la vila de Cotsella del pagus Viennese , per una libera.
D00850 889|890-IV-18 Alterat. Audericus dóna al monestir d'Aniano del pagus Magdalonense i al seu abat Gilmundus terres que comprà a Roveto en el pagus Biterrense.Alterat. Audericus , per el bé de la seva ànima , dóna al monestir d'Aniano del pagus Magdalonense i al seu abat Gilmundus terres que comprà a Roveto en el pagus Biterrense.
D00912 889-IV-24 Els matrimonis Sicomares i Oreta , Adrolfus i Odalina , amb Fruilone , i els matrimonis Donnus i Tudira , Adeka i Orreka i Sabieldus i Natalia amb Abimia i Gotta venen al comte Wifredo i la seva muller Winedede el vilar al lloc anomenat Spinosa de la vall Bucaranense.Els matrimonis Sicomares i Oreta , Adrolfus i Odalina , amb Fruilone , i els matrimonis Donnus i Tudira , Adeka i Orreka i Sabieldus i Natalia amb Abimia i Gotta venen al comte Wifredo i la seva muller Winedede el vilar al lloc anomenat Spinosa de la vall Bucaranense , per quaranta soliditas.
D00849 889-V A vila de Cavaniago , el matrimoni Folquado i Milsendane ven al prevere Folmaro una terra al lloc de Fonteneso de la vila Cavaniago de l'agro Cavaniacense del pagus Matisconense.A vila de Cavaniago , el matrimoni Folquado i Milsendane ven al prevere Folmaro una terra al lloc de Fonteneso de la vila Cavaniago de l'agro Cavaniacense del pagus Matisconense , per sis dinarios.
D00824 [889-V-6 - 890-IV-24] Notícia de la presa de Lleida i Barbitaniya per Abd al-Malik b. Sabrit al-Tawil i de la mort del seu senyor , Ismail b.Musa al-Qasawi , rebelat en la Frontera Superior.Notícia de la presa de Lleida i Barbitaniya per Abd al-Malik b. Sabrit al-Tawil senyor de la ciutat d'Asqa , i de la mort del seu senyor , Ismail b.Musa al-Qasawi , rebelat en la Frontera Superior , en una campanya en la que també morí el seu fill Musa i fou capturat l'altre fill seu , Mutarrif , mentre fortificaven el districte de Barbitaniya ; el control però del districte pasà a mans de Muhammad b. Lubb qui fou anomenat valí per l'emir 'Abd Al-lah previ acord amb al-Tawil per posar en les seves mans tal decisió.
D00823 [889-V-6 - 890-IV-24] Notícia dels revoltats en l'emirat d'Abd Al-lah durant l'any 276 , els Banu al-Muhagir a Saragossa i Tortosa , 'Abd al-Aziz al Tugibi a Lleida i Ibn 'Abd al-Malik a la ciutat de Fraga.Notícia dels revoltats en l'emirat d'Abd Al-lah durant l'any 276 , els Banu al-Muhagir a Saragossa i Tortosa , 'Abd al-Aziz al Tugibi a Lleida i Ibn 'Abd al-Malik a la ciutat de Fraga.
D00822 [889-V-6 - 890-IV-24] Notícia de l'atac de Sunyer comte d'Amburs (Empúries) , en el país d'al-Faranga , al port de al-Baggana (Pechina) en la costa d'Almeria on hi morí Halaf b.Zuhri i del pacte comercial que l'infidel establí amb el seu senyor , Abd al-Rahman b.Mutarrif al-Hagg.Segons Ahmad al-Razi, mentre la republica de Pechina lluitava amb el poder omeia , Sunyer comte d'Amburs (Empúries) del país d'al-Faranga atacà el port de al-Baggana (Pechina) en la costa d'Almeria on hi morí Halaf b.Zuhri , finalment , l'infidel pactà una treva i un pacte comercial amb Abd al-Rahman b.Mutarrif al-Hagg que havia fet bona impressió a l'infidel Sunyer per la seva formosa vestimenta.
D00848 889-V-6 Adalbertus abat del monestir Sancti Martini Saviniacensis fa prestaria en benefici del matrimoni Vuandalberto i Hondradanae per les possessions que havien condonat al monestir sites en el pagus Lugdunensi , agro Bessenacense , en les viles de Noallico i Charpenello de la vall anomenada Bevronica i en la vila Bisboch del mateix agro.Adalbertus abat del monestir Sancti Martini Saviniacensis fa prestaria en benefici del matrimoni Vuandalberto i Hondradanae per les possessions que havien condonat al monestir sites en el pagus Lugdunensi , agro Bessenacense , en les viles de Noallico i Charpenello de la vall anomenada Bevronica i en la vila Bisboch del mateix agro , bens que deixa en usdefruit a ells i els seus fills.
D00846 889-V-24 Alterat? El prevere Vulfaricus cediex a la seu de Sancta Maria de la ciutat de Nemauso i al seu bisbe i rector de la ciutat , Giberto , un camp en la vila Mirtiago del castell Exumate a Arrisense en el pagus Nemausense.Alterat? El prevere Vulfaricus cediex a la seu de Sancta Maria de la ciutat de Nemauso i al seu bisbe i rector de la ciutat , Giberto , un camp en la vila Mirtiago del castell Exumate a Arrisense en el pagus Nemausense ; ho fa per en remei de la seva ànima i de les dels seus pares Adalberto i Dominica , se'n reserva l'usdefruit.
D01477 889-VI Alterat. Document perdut. En la ciutat d'Aurelianis el rei Odo restitueix a Sancti Martini la vila de Dotiacum de la vicaria Braciacinse del pagus Pictavîs.Alterat. Document perdut. En la ciutat d'Aurelianis el rei Odo restitueix a Sancti Martini la vila de Dotiacum de la vicaria Braciacinse del pagus Pictavîs.
D00841 889-VI El matrimoni Amato i Amilova ven al monestir d'Alaone i al seu abat Adefonsus juntament amb Aspericus mercatari , Adila prepòsit , Deodonatus , Recufredus , Separancus , Egila , Dotila , Justus i Eles dues terres a Alose.El matrimoni Amato i Amilova ven al monestir d'Alaone i al seu abat Adefonsus juntament amb Aspericus mercatari , Adila prepòsit , Deodonatus , Recufredus , Separancus , Egila , Dotila , Justus i Eles dues terres a Alose , per deu solidos.
D00835 889-VI-24 Alterat. El rei Odó dóna al bisbe Ermemirus en favor Godemari bisbe Ausonensi per a la seva seu dedicada a la verge Maria i sant Pere llargament depauperada per els pagans , la vila de Vicus , el pagus Menrensem i la vall anomenada d'Artes.Alterat. El rei Odó dóna al bisbe Ermemirus en favor Godemari bisbe Ausonensi per a la seva seu dedicada a la verge Maria i sant Pere llargament depauperada per els pagans , la vila de Vicus , el pagus Menrensem i la vall anomenada d'Artes , així com impostos , immunitat i veto en transmissions immobiliaries d'aquestes terres.
D00836 889-VI-24 Alterat. A Aurelianus el rei Odó dóna a l'arquebisbe Tedardus en favor Godemari bisbe Ausonensi i Menrensis per a la seva seu dedicada a la verge Maria i sant Pere llargament depauperada per els pagans , les dignitats reials de la ciutat de Menrense amb el consentiment del comte i la vall anomenada d'Artes.Alterat. A Aurelianus el rei Odó dóna a l'arquebisbe Tedardus en favor Godemari bisbe Ausonensi i Menrensis per a la seva seu dedicada a la verge Maria i sant Pere llargament depauperada per els pagans , les dignitats reials de la ciutat de Menrense amb el consentiment del comte i la vall anomenada d'Artes , així com impostos i els obsequis i serveis dels habitants per el comte , fixant una multa de sis-cents solidos per a qui s'apropii de dècimes o bens sense permís del bisbe.
D00834 889-VII Drugtricus cedeix al monestir de Belluslocus i al seu abat Gairulfus dos mansus en la vila anomenada Sultrago de la vall Exidense.Drugtricus cedeix al monestir de Belluslocus i al seu abat Gairulfus dos mansus en la vila anomenada Sultrago de la vall Exidense.
D01600 889-VII-11 Alterat. A la ciutat de Parisius el rei Odo a petició del bisbe Anscherici emet diploma de protecció per el monestir de Sancti Germani i la ciutat d'Autisiodorensi.A la ciutat de Parisius el rei Odo a petició del bisbe Anscherici emet diploma de protecció per el monestir de Sancti Germani i la ciutat d'Autisiodorensi.
D01601 889-VII-11 A la ciutat de Parisius el rei Odo a confirma la butlla del papa Nicholai i els diplomes dels rei Karoli i Karlomanni i de l'emperador Karoli per al monestir de Sancti Germani Autisiodorensi.A la ciutat de Parisius el rei Odo a confirma la butlla del papa Nicholai i els diplomes dels rei Karoli i Karlomanni i de l'emperador Karoli per al monestir de Sancti Germani Autisiodorensi.
D00833 889-VII-16 El rei Odó emet precepte de confirmació i immunitat com havien fet els seus antecessors en favor de Blitgarius , abat del monestir de Sanctae Dei Genitricis et Sempre Virginis Mariae Sanctique Philiberti.El rei Odó emet precepte de confirmació i immunitat com havien fet els seus antecessors en favor de Blitgarius , abat del monestir de Sanctae Dei Genitricis et Sempre Virginis Mariae Sanctique Philiberti , estenent la protecció i exempció al castell que s'edificà contra els Nortmannorum.
D00783 889-IX El matrimoni Abraam i Leosberga amb els seus fills Waneneus , Amandus i Teotberga venen al matrimoni Obtart i Gotestiva les seves possessions en les viles de Rofiaco i Vetus Canivas de l'agro Rofiacense en el pagus Matisconense.El matrimoni Abraam i Leosberga amb els seus fills Waneneus , Amandus i Teotberga venen al matrimoni Obtart i Gotestiva les seves possessions en les viles de Rofiaco i Vetus Canivas de l'agro Rofiacense en el pagus Matisconense , per vint-i-un solidos i s'en reserven la seva porció de l'església de la vila de Rofiaco ; Amandus i Teotberga s'obligen a signar l'acta en un moment posterior.
D00899 889-X-10 Notícia de la mort d'Ismail b. Musa a Montsó.Muhammad b. Lubb b. Musa b. Musa b. Qasi envià a Ismail b. Musa a la fortalesa de Montsó on restà fins la seva mort i on fou sepultat. Encomenà la seva família i Montsó a Muhammad b. Lubb.
D00771 889|890|891-X-30 Alterat. Ingobertus bisbe Urgellensis , a Cerritaniam consagra l'església de Sancti Andree de la vila de Baltarga que havia estat edificada per el bisbe Exclua.Alterat. Ingobertus bisbe Urgellensis , a Cerritaniam consagra l'església de Sancti Andree de la vila de Baltarga que havia estat edificada per el bisbe Exclua. Ho fa pregat per Sancio milite , Elmiro i Abicello i la resta de fidels de la parròquia ; el bisbe en fixa els termes , i n'ordena els delmes , entre ells a Sancto Michaelis segons ho ordenà Exclua. Godofredus fa donació d'un camp a Caselles , Sancio d'unes vinyes a Baltarga , Bellis i Baders , Fruja d'una terra a Gardias , Lodofredus d'un campa Pradas i Ogerius d'un altre a Beliz. El bisbe , l'ardiaca Fredarrii , el milite Sancious i el prepòsit Oliba acorden que Audericus , prevere de Sancti Andree de Baltarga faci també l'ofici a Sancti Martini de Saii , repartint-se els temps entre ambdues poblacions , amb l'acord de quatre bons homes de cada vila.
D00832 889-XI El matrimoni Gloriosus i Ermetrota ven al matrimoni Datoni i Cononi una terra a Lacuna en el lloc anomenat Agose.El matrimoni Gloriosus i Ermetrota ven al matrimoni Datoni i Cononi una terra a Lacuna en el lloc anomenat Agose , per un solido.
D00830 889-XI-2 Alterat? Els germans Vulfardus , Adelardo i Vulgrino fan donació a l'abat Girbertus del monestir Sanctae Marie et Sancti Petri atque Sancti Benedicti Floriacensis de bens en l'agro Goloniacense del pagus Augustidunense i en lloc anomenat Contriacus del pagus Cabillonense juntament amb els servents Indeldrico i Mardoerio.Alterat? Els germans Vulfardus , Adelardo i Vulgrino fan donació a l'abat Girbertus del monestir Sanctae Marie et Sancti Petri atque Sancti Benedicti Floriacensis de bens en l'agro Goloniacense del pagus Augustidunense , en la vila de Cisa , Ardana , Brolio , Bieria i Floriacus així com en lloc anomenat Contriacus del pagus Cabillonense jntament i els servents Indeldrico i Mardoerio; es reserva el curtilus on resideix Vulfardus , el camp que li va comprar a Girberto i el que la seva mare va vendre.
D00593 889|897-XI-4 Alterat. Anselmus bisbe Lemovicensium consagra a precs de Garulfus abat del monestir de Belliloci consagra la capella de S. Petri en la vila de Favaris.Alterat. Anselmus bisbe Lemovicensium consagra a precs de Garulfus abat del monestir de Belliloci consagra la capella de S. Petri en la vila de Favaris , fisc que havia estat donat per el rei Karolo a Rodulfus, bisbe Bituricensis. El bisbe condona a favor del servidors de la capella el delme de vint mansus , onze a la mateixa parròquia de Favaris , tres de la de S. Germani i sis a la de S. Maxentii.
D00829 889-XI-4 Alterat. El matrimoni Ansemundus i Columba simul in unum amb Gescafredus ven al bisbe Bitirensis Agilberto en el territori Bitirense la vila de Cuminiano i l'església de Sancti Genesii.Alterat. El matrimoni Ansemundus i Columba simul in unum amb Gescafredus ven al bisbe Bitirensis Agilberto i a la seu de Sancti Nazarii de dins dels murs de la ciutat , en el territori Bitirense la vila de Cuminiano i l'església de Sancti Genesii , exceptuant la octava part de Felicia , per vint-i-cinc solidos.
D00818 889-XI-28|889-XII-2 El matrimoni Arnebertus i Quinta venen conjuntament una vinya al matrimoni Godomare i Ermengode sita en el terme de Savassona del territori Ausona.El matrimoni Arnebertus i Quinta venen conjuntament una vinya que els hi vingué per aprisió seva al matrimoni Godomare i Ermengode sita en el terme de Savassona del territori Ausona , per cinc solidos.
D00828 889-XI-29 Godemares ven al matrimoni Stefano i Adubira una terra en els vilars anomenats Surripas del territori Horgellitano.Godemares ven al matrimoni Stefano i Adubira una terra en els vilars anomenats Surripas del territori Horgellitano , per nou argenzatas.
D00827 889-XI-30 El matrimoni Enaredus i Ratrude ven a Todesendo una vinya a l'apendici de Murgaxano del territori Orgellitano.El matrimoni Enaredus i Ratrude ven a Todesendo una vinya a l'apendici de Murgaxano del territori Orgellitano , per quatre solidos.
D01442 889-XII-14 A Lucduno el rei Odo , a petició del bisbe Askerici , emet diploma de confirmació per el bisbe Lingonensis Argrimi.A Lucduno el rei Odo , a petició del bisbe Askerici , emet diploma de confirmació per el bisbe Lingonensis Argrimi com ho havien fet a abans els emperadors Hludovuici , el seu fill Karoli i Karoli.
D00817 889-XII-30 Alterat. A Karnotis el rei Odó confirma els bens de l'abat Ebolus de l'abadia de S. Hilarii a precs dels pròcers Hubaldo i Heriberto.Alterat. A Karnotis el rei Odó confirma els bens de l'abat Ebolus de l'abadia de S. Hilarii a precs dels pròcers Hubaldo i Heriberto , tretze viles al comtat Cadurcino , Campaniacum , Roliacum , Potentum , Lusiacum , Fronteniacum , Cuionnum , Vosaliam , Masogilum , Benaciacum , Gurgiacum , Cambentium , Viviarium i Fabrisum ; l'església de Sant Hilari de Gauriscum i Cainandum en el pagus Tolosano , els llocs de Sancti Mammetis i Campum Olivett en el pagus Carcassio ; el rei hi afegeix cinc alous seus , Crispiacum , Esternum , Remcionacum , Clavinnum i Belloriam i la vila de Longumrete sits a Burgundia.
D00791 890 Alterat. Acta de l'elecció i unció reial de Lluís (el Cec) fill del rei Bosó en concili a Valence.Alterat. Acta de l'elecció i unció reial de Lluís (el Cec) fill del rei Bosó en concili a Valence. Reunits en la ciutat de Valentiam els arquebisbes de la Galliarum Cisalpinarum , Bernoinus Viennensis , Aurelianus Lugdunensis , Rostagnus Arelatensis i Arnaldus Ebrodunensis , després de la mort de l'emperador Caroli i per aturar els estralls del nortmanni i la despoblació de Provinciam causada per els sarraceni , decidiren proposar l'elecció del jove Ludouico nebot del difunt emperador Ludouici com a rei. Amb l'acord del duc Richardi sota l'administració de la reina Hirmengardis i els propis arquebisbes , s'ungí doncs a Ludovicum fill del rei Bosonis amb el beneplàcit del ceptre del successor de l'emperador Carolus , Arnulfus , i la comprovació dels seus legats Reoculfum per els bisbes i Bertaldum per els comtes.
D00792 890 Alterat. Chronicon Luitprandi. Any 890.Alterat. Chronicon Luitprandi. Any 890.
D00815 890 Alterat? Chronicon Ecclesiae Sancti Pauli Narbonensis (s. XIV). Any 890.Alterat? Chronicon Ecclesiae Sancti Pauli Narbonensis (s. XIV). Any 890.
D00811 890 Papat de Lleó VI (annals de Ripoll II).Papat de Lleó VI (annals de Ripoll II).
D00813 ~890 Inscripció commemorativa del terra de marbre de la catedral de Sant Just i Pastor de Narbona fet per Theodardus.Inscripció commemorativa del terra de marbre de la catedral de Sant Just i Pastor de Narbona fet per Theodardus.
D00002 [880-890] Epigrammata Cipriani Cordobensis sedis arcipresbiteri <III> i <IV>Poema (cortes?, humorístic?) sobre un comte anomenat Guifré, acompanyat d'una il·lustre Guisèn, i un vano amb lletres d'or per fer passar la calor.
D00623 890|898|905 Alterat. Notícia de la retractació feta a Varennas per Bernardi , vassall de la reina Ermengardi , de la captura de la cel·la de Balman a favor de Berno , abat del monestir Gigniaco.Alterat. Notícia de la retractació feta a Varennas per Bernardi , vassall de la reina Ermengardi , de la captura de la cel·la de Balman a favor de Berno , abat del monestir Gigniaco , que deia tenir-hi dret per precepte del rei Rodulfo. Preguntat , Bernardi digué que creia tenir-hi propietat per el senyor Ludovici , opinió que no és acceptada.
D00810 890-I-9 Ingobertus bisbe Orgellensis consagra l'església del beat Clementis en la vila Ardocale del pau Tollonense.Ingobertus bisbe Orgellensis consagra l'església del beat Clementis en la vila Ardocale del pau Tollonense a precs del seus constructors de la vila : Ansila , Donadeus , Senta , Vardinas , Agapius , Albarus , Cratus , Raudaldus , Trasobado i altres que la doten de terres en la mateixa vila , i en els llcos de Brocaineros , Campo Maiore i Iubellum.
D00821 890-I-14 Notícia de la mort d'Ahmad b. al-Barra b. Malik b. Qurasi a mans de Muhammad b. 'Abd al-Rahman b. 'Abd al-Aziz al Tugibi a Sarragossa i el subseqüent setge de la mateixa per part de Muhammad b. Lubb.El darrer valí de Saragossa fou Ahmad b. al-Barra b. Malik , que fou vençut i mort per Muhammad b. 'Abd al-Rahman b. 'Abd al-Aziz al Tugibi un dimecres a dotze dies de la fi del ramadan de l'any 276 qui es feu amo de la ciutat. El combaté llavors Muhammad b. Lubb qui posà setge i construí una muralla al voltant de la ciutat amb gent de la Frontera.
D00820 890-I-14 Notícia de la mort d'Ahmad b. al-Barra b. Malik b. Qurasi a mans de Muhammad b. 'Abd al-Rahman b. 'Abd al-Aziz al Tugibi a Sarragossa.Diu Isa b. Ahmad al-Razi que llegí en les Croniques de la Frontera la notícia de la mort d'Ahmad b. al-Barra b. Malik b. Qurasi a mans de Muhammad b. 'Abd al-Rahman b. 'Abd al-Aziz al Tugibi el migdia del dimecres divuit de ramadan de l'any 276 quant entrà aquest a Sarragossa.
D00809 890-I-30 El rei Odo renova per a Sunifredus abat de Sanctae Mariae el diploma que l'emperador Karolo emeté per el propi abat uns anys abans.El rei Odo renova per a Sunifredus abat de Sanctae Mariae el diploma que l'emperador Karolo emeté per el propi abat uns anys abans. El rei posa a més la institució sota la tutela directe de la corona i fora de la jurisdicció de bisbes i comtes.
D00808 890-II Alexandrie i les seves filles Dominique i Alexandrie fan donació a l'església d'Apt d'una casa en el lloc anomenat Petra Acuta o Coexena de la vila de Clavies.Alexandrie i les seves filles Dominique i Alexandrie fan donació a l'església d'Apt d'una casa en el lloc anomenat Petra Acuta o Coexena de la vila de Clavies (regest).
D01426 890-II Alterat. Registre del trasllat fer per l'arxiclau Raginarius , el comte i abat Adalelmi i el bisbe Bodonis de les restes de Saint Lupi del lloc de Faulxbourgs a l'església dedicada al seu nom dins els murs de la ciutat d'Augusta Trecorum.Alterat. Registre del trasllat fer per l'arxiclau Raginarius , el comte i abat Adalelmi i el bisbe Bodonis de les restes de Saint Lupi del lloc de Faulxbourgs , incendiat per els Normannorum , a l'església dedicada al seu nom dins els murs de la ciutat d'Augusta Trecorum.
D00801 890-III Alterat? En la vila d'Oblado , Bernoveldis i els seus fills Bernerio , Bernaldus i Bernel venen al matrimoni Sicbal i Gonfrida una vinya anomenada III Costerco sita en la vila Oblado de l'agro Maciacense.Alterat? En la vila d'Oblado , Bernoveldis i els seus fills Bernerio , Bernaldus i Bernel venen al matrimoni Sicbal i Gonfrida una vinya anomenada III Costerco sita en la vila Oblado de l'agro Maciacense , per quatre solidos.
D00806 890-III A la vila d'Oblado el matrimoni Sicbald i Gonfrida compra al matrimoni Eldevertus i Leutberga amb el seu fill Girbaldo una vinya a Grosso Perrerio en la vila d'Oblado de l'agro Maciacense.A la vila d'Oblado el matrimoni Sicbald i Gonfrida compra al matrimoni Eldevertus i Leutberga amb el seu fill Girbaldo una vinya a Grosso Perrerio en la vila d'Oblado de l'agro Maciacense , per quatre solidos.
D00807 890-III Rado amb el consentiment del seu germà Rainaldo fa donació de terres al bisbe Adalgarius regent de l'església de Sancti Juliani de bens sits en l'aice Brivatensi de la patria Arvernica.Rado amb el consentiment del seu germà Rainaldo fa donació de terres al bisbe Adalgarius regent de l'església de Sancti Juliani de bens sits en l'aice Brivatensi de la patria Arvernica , la capella Sconbonito de de la vila de Lubiliaco , el mansus Doplario de la vila de Cabannas , el mansus Doplario Amiseriaco de Boberias i dos mansus en el lloc anomenat Conbrunas ; els deixa en usdefruit al levita Atebertus i el prevere Aimonius.
D00786 890-III-1 Adelerinus abat de Sancti Lupi , encarrega a l'arxiclau Raginario la construcció dins dels murs de la ciutat de Trecorum de l'església de S. Lupi , abans a l'exterior de la ciutat , fugint de les destruccions del marcomannorum.Després d'haver patit les destruccions del paganis , Adelerinus abat de Sancti Lupi , comte de Trecorum i amb l'acord del bisbe Bodonis , encarrega a l'arxiclau Raginario la construcció dins dels murs de la ciutat de Trecorum de la nova església de S. Lupi , abans a l'exterior de la ciutat , on resguardar-hi les relíquies del beat i fugint de les destruccions del marcomannorum.
D00286 890|900-III-20 Làpida de Vvitiza fill de Teoderedi a Sant Just i Pastor (Barcelona).Làpida de Vvitiza fill de Teoderedi a Sant Just i Pastor (Barcelona).
D00752 890|892-IV Alterat? Plet entre el bisbe Gibertus i Genesio per la vila de Bizago a Valle Anagia en el pagus Nemausense.Alterat? Plet entre el bisbe Gibertus i Genesio per la vila de Bizago a Valle Anagia en el pagus Nemausense. Estant el rei Odo en el bosc de Coysa , prop d'Audita , el bisbe Gibertus presentà al monarca queixa per la ocupació que Genesio havia fet de la vila de Bizagum que li havia vingut a ell feia dotze anys per donació de Bligardis; el rei encarregà a Raimundus comte del pagus la investigació pertinent qui ho subdelegà al vescomte Adlidulfus. Investigat el fet , i no havent presentat Genesio els títols de propietat que havia dit posseir , en l'església de Sanctae Mariae i amb catorze testimonis , el vescomte revesteix al bisbe amb les propietats que figuraven en les seves escriptures : la vila de Bizagum amb l'església de Sanctae Mariae , les viles de Toriadem i Caderilam , Brugarias i Felgarias.
D00800 890-VI Alterat? Airaldus , Girbaldus , Astrildis i Teoberga cedeixen a l'església de Sancti Juliani fundada en el vicus Brivatae regida per el bisbe i abat Adalgerius , el prepòsit Eldefredus i el degà Giraldus un camp amb dos prats en la vila anomenada Caucinogile de l'aice Brivatensi en la patria Arvernica.Alterat? Airaldus , Girbaldus , Astrildis i Teoberga cedeixen a l'església de Sancti Juliani fundada en el vicus Brivatae regida per el bisbe i abat Adalgerius , el prepòsit Eldefredus i el degà Giraldus un camp amb dos prats en la vila anomenada Caucinogile de l'aice Brivatensi en la patria Arvernica , en reserven l'usdefruit per a Utelricus i els seus germans.
D00799 890-VI-22 En el monestir de Maduino el rei Odó retorna a la seva fidel Ema les possessions que li havien estat ocupades per Adelgarius bisbe Eduensis.En el monestir de Maduino el rei Odó retorna a la seva fidel Ema les possessions a Cumjacum en el pagus Nevernensi , Selviniacum en el Cavilonensi i a Saviniacum en el Matisconensi que li havien estat ocupades per Adelgarius bisbe Eduensis ; el rei les hi retorna en règim d'usufructe per després ser reintegrades a l'església de Sancti Nazarii segons el precepte que el rei donà al bisbe Adelgerio.
D00798 890-VI-25 Alterat? Gotmarus bisbe Ausonensis consagra l'església de Sancti Petri en la vall de Riopullo del comtat d'Ausona , hi fan donació de bens i terres el comte Wifredus , la comtesa Widinildis i l'adat Daguinus.Alterat? Gotmarus bisbe Ausonensis consagra l'església de Sancti Petri en la vall de Riopullo del comtat d'Ausona , hi fan donació de bens i terres en la vila de Gordano a prop del riu Teciro el comte Wifredus , la comtesa Widinildis i l'adat Daguinus , el bisbe li concedeix els delmes dels vilars : Pallieres , Campo de Avandali, Vitabona , Saltorre , Animantias , Balbos , Landberti , Fafilani , Mazoni , Danieli , Molas , Tendas , Isolas , Poio Malo , Riopullo i Urdina.
D00796 890-VI-25 Alterat. Precepte del rei Odó per l'abat Hautvius del monestir de Sancti Hemetherii sanctique Genesii del pagus Gerundense.Alterat. Precepte del rei Odó per l'abat Hautvius del monestir de Sancti Hemetherii sanctique Genesii del pagus Gerundense qui envià al monjo Lapersileum a demanar al rei la renovació de la protecció reial otorgada en el seu dia per l'august Caroli a l'abat Teodosio amb la intercessió del difunt marquès Bernat ; el rei posa sota la seva protecció els bens en el pagus Gerundense , les cel·les sufragànies de Santa Maria sobre el riu Amera i la del riu Starria , juntament amb els bens en la Valles Anglensis , l'església de Sancte Marie et Sancti Mathei et Sancti Iohannis , el palau de Merlac i el bosc a Ausor i les cel·les sites en el pagus Imporitanenso , la de Columbarium sobre el riu Tecera i l'anomenada Carcer en el litoral del mar gran.
D00105 890-VII-31 Alterat ? El comte i marquès Vvifredus i la seva dona Guinezelles fan donació al uníson dels bens que tenen a la vila d'Exaduce, incloent l'església de Sancti Michaelis, al monestir de Sanctae Mariae (Ripoll).Alterat ? El comte i marquès Vvifredus i la seva dona Guinezelles fan donació al uníson dels bens que tenen a la vila d'Exaduce, incloent l'església de Sancti Michaelis, al monestir de Sanctae Mariae (Ripoll).
D00794 890-IX-30 Donació del sacerdot Margaritus a Suniefredo Crassensis coenobiarchae dels seus bens al castell Alsonensis de l'agro Carcassone.Donació del sacerdot Margaritus a Suniefredo Crassensis coenobiarchae dels seus bens al castell Alsonensis de l'agro Carcassone (regest).
D00793 ~890-X Carta de l'arquebisbe Barnuinus Viennensis amb els bisbes Isaac Grataianopoli i Isaac Valentiae al rei Rodulfo per citar-lo al sínode que es celebrarà a Augusta.Carta de l'arquebisbe Barnuinus Viennensis amb els bisbes Isaac Grataianopoli i Isaac Valentiae al rei Rodulfo per citar-lo al sínode que es celebrarà a Augusta el diumenge despres de la missa de sant Martí per tractar de l'absència de Bernardi bisbe Genevensis en el pasat sínode del 29 d'octubre a Viennae i de la conveniència de demanar el parer de Roma.
D00812 ~890-X-3 Inscripció commemorativa de la reconstrucció de la catedral de Sant Just i Pastor de Narbona feta per Theodardus.Inscripció commemorativa de la reconstrucció de la catedral de Sant Just i Pastor de Narbona feta per Theodardus.
D00814 890-XII Ermengarius patris pignora al matrimoni Raenboldo i Elmelendis dos camps en la vila de Sabodatis de l'agro Stabiliacensi en el pagus Viennese.Ermengarius patris pignora al matrimoni Raenboldo i Elmelendis dos camps en la vila de Sabodatis de l'agro Stabiliacensi en el pagus Viennese , per dos solidos.
D00790 890-XII-3 El matrimoni Toderedus i Gisilo venen conjuntament al bisbe Godemare una terra en la vila de Terrad en el terme de Vigo del comtat d'Ausona.El matrimoni Toderedus i Gisilo venen conjuntament al bisbe Godemare una terra en la vila de Terrad en el terme de Vigo del comtat d'Ausona , per set solidos i sis denarios.
D00293 891 Fragment d'epitafi a Sant Pere de les Puelles (Barcelona).Fragment d'epitafi a Sant Pere de les Puelles (Barcelona).
D00784 891 Alterat. El matrimoni Mangbodus i Utdane donen a la seva filla Gotestiva tres quartes parts dels seus bens en la vila de Rofiaco de l'agro Rofiacense en el pagus Matisconense.Alterat. El matrimoni Mangbodus i Utdane donen a la seva filla Gotestiva tres quartes parts dels seus bens en la vila de Rofiaco de l'agro Rofiacense en el pagus Matisconense que els hi vingué per conquesta escripturada , també li cedeixen la família dels servents Bertranno i Gaustla.
D00788 891 Inici del papat d'Esteve VII (annals de Ripoll II).Inici del papat d'Esteve VII (annals de Ripoll II).
D00789 891|892 Alterat. Els germans Auterius , Ermenberga , Benedictus i Bonefacius venen conjuntament al matrimoni Samuel i Dotola dues corts en la vila de Curtis.Alterat. Els germans Auterius , Ermenberga , Benedictus i Bonefacius venen conjuntament al matrimoni Samuel i Dotola dues corts en la vila de Curtis , per setze solidos.
D00787 891-I Els preveres Erlenus i Vualdo venen al matrimoni Siebotoni i Gotestiva les terres i servents en el pagus Vienense i les viles de Caucilla , Brociano Subter , Aucellatis , Lendatis i Mossiaco que conqueriren per carta a Erdulfe.Els preveres Erlenus i Vualdo venen al matrimoni Siebotoni i Gotestiva les terres i servents en el pagus Vienense i les viles de Caucilla , Brociano Subter , Aucellatis , Lendatis i Mossiaco que conqueriren per carta a Erdulfe , ho fan per un preu de seixanta libras.
D00076 [891-900]-II Alterat. Asterius i Sufizzia fan donació a l'església de Sanctae Mariae del monestir Gordanico, a Usès.Alterat. Asterius i Sufizzia donen l'heretat que tenen a la vila de Buxeria de la vicaria Legernatense del pagus Vivariensium a l'església de Sanctae Mariae del monestir Gordanico, de la vicaria de Plauze en el pagus Uzetico.
D00615 [891-900]-II El matrimoni Asterius i Sufizzia bescanvia terres amb Rostagnus , bisbe i abat de l'església de Sancte Marie del monestir Gordanico de la vicaria Planzes del pagus Uzetico.El matrimoni Asterius i Sufizzia bescanvia amb Rostagnus , bisbe i abat de l'església de Sancte Marie del monestir Gordanico de la vicaria Planzes del pagus Uzetico , les seves possessions en les viles de Trignanto i Buxeria per les que Helnus dóna a l'església a la vila de Triez , totes elles en la vicaria Legernatense del pagus Vivariensium.
D01516 891-II-23 En la vila de Radeleniponto Ansco ven al bisbat Lingonensis un mansus en la mateixa vila i en el confí Andelesensi.En la vila de Radeleniponto Ansco ven al bisbat Lingonensis un mansus en la mateixa vila i en el confí Andelesensi amb el consentiment d'Arniaudi i Givonis , per dues lliures.
D00785 891-III-23 El matrimoni Sentilde i Celdonia compren al matrimoni Bonesimus i Ermelde una vinya a Totela en el terme dit Carceres del territori Ierundense , i una altra vinya també en el terme de Carceres a Bonesimus , Magnarius i Blandericus.El matrimoni Sentilde i Celdonia compren al matrimoni Bonesimus i Ermelde una vinya a Totela en el terme dit Carceres del territori Ierundense , i una altra vinya també en el terme de Carceres a Bonesimus , Magnarius i Blandericus , per cinc solidos.
D00782 891-IV El matrimoni Magbodus i Utda donen al seu gendre Obtart i la seva filla Gotestiva la quarta part dels seus bens en la vila de Rofiaco i Vetis Canevas en l'agro Rofiacense del pagus Matisconense que quedava per escripturar.El matrimoni Magbodus i Utda donen al seu gendre Obtart i la seva filla Gotestiva la quarta part dels seus bens en la vila de Rofiaco i Vetis Canevas en l'agro Rofiacense del pagus Matisconense que quedava per escripturar ; hi donen el seu consentiment Oterio , Lanterio , Itgerio i Tancredo.
D00781 891-IV-7 Els germans Miro comte i Riculfus bisbe marmessors del difunt venerable Seniofredus donen a Radulpho la vila Etorres del comtat Cerdaniense.Els germans Miro comte i Riculfus bisbe marmessors del difunt venerable Seniofredus donen a Radulpho la vila Etorres del comtat Cerdaniense ; ho fan seguint els dictats que el difunt els hi donà encara en vida. Belinardus dóna el seu assentiment a la cessió feta per el seu oncle.
D00772 891-IV-9 El matrimoni Lidila i Adeleva ven a Sanllane una vinya en el lloc de Bineas de la vila de Billanoba del pagus Orgelletano.El matrimoni Lidila i Adeleva ven a Sanllane , altrament conegut com Barnaldus , una vinya en el lloc de Bineas de la vila de Billanoba del pagus Orgelletano , per vuit solidos.
D00819 [891-IV-15 - 892-IV-2] Notícia d'una victòria de Muhammad b. Lubb al Qasawi.Notícia d'una victòria de Muhammad b. Lubb al Qasawi.
D00702 [891-IV-15 - 892-IV-2] Notícia del nomenament de Ubayd Al-lah b. Muhammad b. al-Umar b. Abi Abda b. al-Abbas b. Abd al-Barr com a valí de Tortosa per l'emir Abd Al-lah en lloc de Abd al-Hakam b. Said b. Abd al-Salam.Notícia segons Isa b. Ahmad al-Razil del nomenament de Ubayd Al-lah b. Muhammad b. al-Umar b. Abi Abda b. al-Abbas b. Abd al-Barr com a valí de Tortosa , extrem oriental d'Al-Andalus , per l'emir Abd Al-lah en lloc de Abd al-Hakam b. Said b. Abd al-Salam a final de du l-higga de l'any 278.
D00780 891-VI Hato , per la sevà ànima i per la de la seva mare Atildis fa donació a l'església de Sancti Juliani regida per l'abat Adalgerius d'un camp en la vila anomenada Rignago de l'aice Brivatensi en el pagus Arvernico.Hato , per la sevà ànima i per la de la seva mare Atildis fa donació a l'església de Sancti Juliani regida per l'abat Adalgerius , el prepòsit Eldefredus i el degà Bernardus d'un camp en la vila anomenada Rignago de l'aice Brivatensi en el pagus Arvernico que li vingué per conquestum , en reserva l'usdefruit per el seu amic Arlabaldum.
D01604 891-VI-16 En el palau de Vermeriam el rei Odo a petició del comte Robertus i el consentiment del comte i abat Ricardo emet diploma per al monestir de Sanctae Columbae i Sancti Lupi del suburbi Senonensi concedint-li una parcela dins la ciutat on construir-hi una església. En el palau de Vermeriam el rei Odo a petició del comte Robertus i el consentiment del comte i abat Ricardo emet diploma per al monestir de Sanctae Columbae i Sancti Lupi del suburbi Senonensi concedint-li una parcela dins la ciutat on construir-hi una església.
D00778 891-VII-15 En el monestir de Maduino el rei Odó , a petició de Servusdei bisbe Gerundensis posa l'esglesia dedicada a la santa verge Maria on el bisbe presideix sota la seva protecció.En el monestir de Maduino el rei Odó , a petició de Servusdei bisbe Gerundensis posa l'esglesia dedicada a la santa verge Maria on el bisbe presideix sota la seva protecció , l'allibera dels impostos i en fixa sanció de sis cents solidos.
D00777 891-VII-15 En el monestir de Macduin , el rei Odó , per la seva fidelitat i a petició de Servusdei bisbe Gerundensis delega a Petroni la vila de Palatium Aurore del pagus Gerundensi.En el monestir de Macduin , el rei Odó , per la seva fidelitat i a petició de Servusdei bisbe Gerundensis delega a Petroni la vila de Palatium Aurore del pagus Gerundensi , excloent-ne les aprisions dels spanorum.
D00805 891-VII-15 Document perdut. Esmentat en venda de l'any 919 d'Emmo a la comtessa Garsinde de la meitat de la vall de Locustaria en el comtat Gerundense.Document perdut. Esmentat en venda de l'any 919 d'Emmo a la comtessa Garsinde de la meitat de la vall de Locustaria en el comtat Gerundense.
D00776 ~891-VII-15 Reunits l'any 891 en l'església del beat Lifardi a Magduno al voltant del rei Odonis una munió de bisbes per tractar diversos temes , acorden , a petició dels frares de l'església del beat Petri , que d'acord amb la regla de sant Benet siguin ells i no el bisbe de Sennesis qui elegeixi l'abat de la congregació.Reunits l'any 891 en l'església del beat Lifardi a Magduno al voltant del rei Odonis una munió de bisbes per tractar diversos temes , acorden , a petició dels frares de l'església del beat Petri , que d'acord amb la regla de sant Benet siguin ells i no el bisbe de Sennesis qui elegeixi l'abat de la congregació ; ho signen fins una quinzena de bisbes inclòs Gualterius arquebisbe Sennesis.
D00775 891-VIII El matrimoni Alexandre i Costancia ven al matrimoni Deusadjuva i Leda una casa intramurs de la ciutat de Vienna a Cedrio Subteriore.El matrimoni Alexandre i Costancia ven al matrimoni Deusadjuva i Leda una casa intramurs de la ciutat de Vienna a Cedrio Subteriore , per quatre solidos.
D00774 891-VIII Avitus fa donació al monestir de Belluslocus regit per l'abat Rainulfus de la seva vila dominicaria que està en el lloc anomenat Bosco del la vila de Lupiacus en la vicaria Asnacense del orbe Limovicino amb el seus mansus.Avitus fa donació al monestir de Belluslocus regit per l'abat Rainulfus de la seva vila dominicaria que està en el lloc anomenat Bosco del la vila de Lupiacus en la vicaria Asnacense del orbe Limovicino amb el seus mansus , cuidats per Golfardus , Garardus , Erotgarius , Benedictus , Maganfredus , Sanctonicus , Adradus , David , Sadraldus , Aderbaldus , juntament amb la selva anomanada Mollis Caparia del mateix lloc. Ho fa per la seva ànima i les del seu avi Guldrici , el seus pares Avidi i Ingelborgis i el seu germà Antonini.
D00773 891-VIII-16 El matrimoni Gairardus i Sigerada ven al bisbe Gotmaro mig camp en el territori de Sancti Laurenti del comtat d'Ausona.El matrimoni Gairardus i Sigerada amb el seu hereu Trasimiro ven al bisbe Gotmaro mig camp en el territori de Sancti Laurenti del comtat d'Ausona , per quatre solidatas.
D00104 891|901-VIII-21 Alterat - Donació dels comtes Vvifredus i Vvinidillis de bens a Exeduce al monestir Sanctae Mariae Riopullensis.Alterat - Donació dels comtes Vvifredus i Vvinidillis de bens al lloc anomenat Exeduce en el comtat Vrgellitanensi al monestir Sanctae Mariae Riopullensis. Els comtes donen l'església de Sancti Michaëlis que construí el prevere Montanus i que els hi vingué per seditionem homicidiis és a dir , Godero , Vinsando , per compra i donació del prevere Montani i el jutge Amor ,amb Valarico , Stratario , Raguita femina i Fredario. Els comtes donen també el manso Orreto dels seus servents Teudericum & Provizio.
D01476 891-X-10 A Pictavis Ebolus cedeix a Sancti Martini tres alous dels pagus Briosinse i Pictavensi i el monestir en retorn li fa prestària de la vila de Dotiacum de la vicaria Braciacinse del pagus Pictavis amb l'església de Sancti Martini.A Pictavis Ebolus , per la seva ànima i la del seu genitor Ramnulfi i els seus tiets Gauzberti i Eboli , cedeix a Sancti Martini l'alou d'Aleriacum de la vicaria Saviniacinse del pagus Briosinse amb l'església de Sancti Petri, el de Ciliacum en la vicaria Salvinse del pagus Pictavensi amb l'església de Sancti Salvatoris i el de Curcolmum en la vicaria Villae Famacinsae del pagus Briosinse , el monestir en retorn li fa prestària de la vila de Dotiacum de la vicaria Braciacinse del pagus Pictavis amb l'església de Sancti Martini a més de l'usdefruit per a ell i el seu futur primogenit si arribés de la seva promesa Aremburgis.
D01478 891-X-23 Alterat? Al castell de Divion Sussanna i els seus fills Odellerius i Anserius venen a David i a l'església de Sancti Stephani el terç d'un mansus en la vila de Mervellis del pagus Oskarensi heretat dels seus pares.Alterat? Al castell de Divion Sussanna i els seus fills Odellerius i Anserius venen a David i a l'església de Sancti Stephani el terç d'un mansus en la vila de Mervellis del pagus Oskarensi heretat dels seus pares , per quinze solidos.
D00762 892|893 Alterat. Document perdut amb abat Amanziolo del monestir de Sant Genís de Bellera.Alterat. Document perdut amb abat Amanziolo del monestir de Sant Genís de Bellera.
D01440 892|893 Alterat. A Longo Vico el duc Richardus feu retornar en judici un mansus de la vila de Givriaco del pagus Belnense al monestir de Sancto Benigno (regest).Alterat. A Longo Vico el duc Richardus feu retornar en judici un mansus de la vila de Givriaco del pagus Belnense al monestir de Sancto Benigno (regest).
D00919 ~892 Alterat. El rei Odó en consens amb el seu germà Roberti i a precs d'Adalgarius bisbe Eduorum restitueix la vila de Tilinaicum del pagus Osacrensi a l'esglesia del beat Nazarii.Alterat. El rei Odó en consens amb el seu germà Roberti i a precs d'Adalgarius bisbe Eduorum restitueix la vila de Tilinaicum del pagus Osacrensi a l'esglesia del beat Nazarii que havia estat injustament alienada en el regnat del seu predecessor.
D01164 892 Alterat. Privilegi en favor del bisbe Helenensis Riculfus emés en concili fet per els metropolitans Narbonensis i Arelatensis a Fontanis l'any 892.Alterat. Privilegi en favor del bisbe Helenensis Riculfus , fet en temps del rei Odonis quan els agarenorum ocuparen la Gàl·lia , emès en concili fet per els metropolitans Narbonensis i Arelatensis a Fontanis l'any 892 , per haver anat a Roma enviat per Aimirici Narbonensis a demanar la deposició dels bisbes de les seus Gerundensis i Urgellitanae nomenats sense el seu consentiment , el Papa els condemnà a ells i als seus comtes defensors , i foren deposats en el mateix concili , el bisbat d'Elna fou recompensat amb el dret a seure a la dreta de l'arquebisbe Narbonensis.
D00989 892 Notícia del concili a Reims l'any 892 dels bisbes Fulco , Didone , Hetilone , Riculf , Herilando i Dodiloni per tractar de la invasió de bens ecclesiàstics feta per Balduinum comte Flandrensem.Notícia del concili a Reims l'any 892 dels bisbes Fulco , Didone , Hetilone , Riculf , Herilando i Dodiloni per tractar de la invasió de bens ecclesiàstics feta per Balduinum comte Flandrensem.
D00763 892 Alterat. Privilegi del Papa Formosus per a Servodei bisbe Gerundensis.Alterat. Privilegi del Papa Formosus per a Servodei bisbe Gerundensis. El Papa apel·lant a l'autoritat de l'apòstol Pere, confima a l'església gironina, guardiana de les restes del beat màrtir Felix i en honor a la verge Maria , els drets sobre els seus bens , incloent les illes de Majorica i Minorica , i els seus drets fiscals.
D00759 892 Alterat? Chronicon Luitprandi. Any 892.Alterat? Chronicon Luitprandi. Any 892.
D00758 892 Alterat? Document perdut. El rei Odó ordena pagar els delmes nous.Alterat? Document perdut. El rei Odó ordena pagar els delmes nous.
D00760 892 Alterat. Concili celebrat l'any 892 en la basílica de Sancti Salvatoris de la metropolis de Viennam davant dels bisbes Paschalis i Joanne legats de Formosi senyor de la Sanctae Apostolicae seu.Alterat. Concili celebrat l'any 892 en la basílica de Sancti Salvatoris de la metropolis de Viennam davant dels bisbes Paschalis i Joanne legats de Formosi senyor de la Sanctae Apostolicae seu , hi signen antre molts altres els arquebisbes Barmon Viennesis i Aurelianus Lugdunensis i els bisbes Isaac Valentinus i Isaac Gratianopolitanus.
D01384 892-I-30 Kolgo ven al matrimoni Sunila i Birgila una vinya i mig torcular al lloc anomenat Bingario del castell de Tarabaldi.Kolgo ven al matrimoni Sunila i Birgila una vinya i mig torcular al lloc anomenat Bingario del castell de Tarabaldi.
D00757 892-II El matrimoni Atili i Gondesalba bescanvia amb el prevere Jeremias i Dato una vinya en el lloc de Lenuas de la vall Lespetana per una terra al pla del Collo.El matrimoni Atili i Gondesalba bescanvia amb el prevere Jeremias i Dato una vinya en el lloc de Lenuas de la vall Lespetana per una terra al pla del Collo.
D00756 892-II-28 Sarra ven a Mirabella quatre terres en la vila de Rosos del suburbi Gorbitano del comtat d'Ausona.Sarra ven a Mirabella quatre terres en la vila de Rosos del suburbi Gorbitano del comtat d'Ausona , per tres solidos.
D00755 892-III El matrimoni Magenardo i Adaldrada pignoren al matrimoni Siihelmus i Eldeverta una terra en la vila de Marcia del pagus Vianense. El matrimoni Magenardo i Adaldrada pignoren al matrimoni Siihelmus i Eldeverta una terra en la vila de Marcia del pagus Vianense , per valor de setze solidos i condicionat al pagament durant tres anys de cinc modius de most.
D00753 892-III-7 Bero , Tulecas , Sanla , Blanderico i Reinolfo venen a Mirabella terres en la vila de Rosos del suburbi Gorbitano en el comtat d'Ausona.Bero , Tulecas , Sanla , Blanderico i Reinolfo venen a Mirabella terres en la vila de Rosos del suburbi Gorbitano en el comtat d'Ausona , per quatre solidos.
D00754 892-III-7 Bera , Tulicas , Sanla , Blandericus i Reinolfus ven al matrimoni Salamon i Cintilo una terra en la vila de Rosos del suburbi Gorbitano en el comtat d'Ausona.Bera , Tulicas , Sanla , Blandericus i Reinolfus ven al matrimoni Salamon i Cintilo una terra en la vila de Rosos del suburbi Gorbitano en el comtat d'Ausona , per vuit denarios.
D00641 892-III-18 Alterat? Estant a la ciutat de Lugduni , el rei Ludovicus confirma a l'arquebisbe Aurelianus els bens del seu bisbat.Alterat? Estant a la ciutat de Lugduni , el rei Ludovicus c, per consell de la seva mare Hermengardis , confirma a l'arquebisbe Aurelianus els bens del seu bisbat i els diplomes donats per el seu pare , els seus avis i besavis emperadors Hlotario , Hludovico i Karolo i el seu cosí germà , el rei Hludovico. S'esmenten propietats en els pagus Lugdunensi , Viennese , Salmoriacensi & Gratianopolitano , Brionensi , Augustudunense , Belnensi , Cavilonensi , Valentiaco i Basiniacense , i els comtats Scutiacense i Portuensi.
D00750 892-IV Alterat. Servusdei fa donació a l'església dedicada al beat Juliani del vicus Brivates on oficien el bisbe Adalgerius i el prepòsit Eldefredum d'una vinya en la vila de Severiaco de la vicaria Nonatensi de la patria Arvernica.Alterat. Servusdei fa donació a l'església dedicada al beat Juliani del vicus Brivates on oficien el bisbe Adalgerius i el prepòsit Eldefredum d'una vinya en la vila de Severiaco de la vicaria Nonatensi de la patria Arvernica.
D00751 892-IV Hotarius ven al seu fill prevere Bartolomeo les seves propietats en la vila de Calma en la centena Camboninse del pagus Biturigo.Hotarius ven al seu fill prevere Bartolomeo les seves propietats en la vila de Calma en la centena Camboninse del pagus Biturigo per vint solidos exceptuant les que li cedí al seu fill Aimoni.
D00749 892-IV-17 Alterat. Ermemburga i la seva avia Mezia fan donació a l'església de Sancti Vincentii del castell Vivariensi on oficia el senyor Rostagnus , de l'església de Sancti Philippi del lloc anomenat Lusignata a Vallevinaria en el pagus Vivariense.Alterat. Ermemburga i la seva avia Mezia fan donació a l'església de Sancti Vincentii del castell Vivariensi on oficia el senyor Rostagnus , de l'església de Sancti Philippi del lloc anomenat Lusignata a Vallevinaria en el pagus Vivariense.
D00448 892|902-V Els preveres Guitgerius i Ragambertus donen terres a l'església de Sancta Maria et Sancti Vincentii sive Sancti Donati , on viu el bisbe Ysahac.Els preveres Guitgerius i Ragambertus donen terres a l'església de Sancta Maria et Sancti Vincentii sive Sancti Donati , on viu el bisbe Ysahac. Els bens cedits , estan en el pagus Gratianopolitano , en els llocs de Caramagio , Granicas , Lavale , i Lagorcia dels agros Idrico i Taldubrico; els dadors se'n reserven l'usdefruit.
D00748 892-V Alterat? Adalelmo i Borgiane venen al matrimoni Magenardo i Adaldrada una vinya en la vila de Calvatis del pagus Vienense.Alterat? Adalelmo i Borgiane venen al matrimoni Magenardo i Adaldrada una vinya en la vila de Calvatis del pagus Vienense , per vint-i-sis solidos.
D00717 892|893-V-1 Donadeo bescanvia amb el matrimoni Durando i Bulcara una vinya en el lloc anomenat Prato de la vila de Bericanis en territori Narbonense.Donadeo bescanvia amb el matrimoni Durando i Bulcara una vinya en el lloc anomenat Prato de la vila de Bericanis en territori Narbonense.
D00747 892-V-14 El matrimoni Sigofredus i Sabua venen simul in unum al matrimoni Francone i Ragantrude una vinya i una terra a Figareda en la vall Cucullos del comtat Ierundende.El matrimoni Sigofredus i Sabua venen simul in unum al matrimoni Francone i Ragantrude una vinya i una terra a Figareda en la vall Cucullos del comtat Ierundende , per vint solidos.
D00746 892-V-28 Alterat. Fragment de donació del prevere Austrilo.Alterat. Fragment de donació del prevere Austrilo.
D00745 892-VII Alterat. L'abat Rainulfus cedeix unes terres i comparteix una vinya en la vila de Treballis del territori Narbonense.Alterat. L'abat Rainulfus cedeix unes terres en la vila de Treballis del territori Narbonense per construir-hi uns molins i comparteix una vinya.
D00708 892|893-VII Alterat? El prevere Girardus fa donació a l'església del lloc de Brivatum on viu el prepòsit Eldefredus d'una vinya en la vila de Cagalis de l'aice Brivatensi en la pàtria Arvernica.Alterat? El prevere Girardus fa donació per la seva ànima i la dels seus pares Gerardi Gaudalae a l'església del lloc de Brivatum on viu el prepòsit Eldefredus d'una vinya en la vila de Cagalis de l'aice Brivatensi en la pàtria Arvernica , en reté però l'usdefruit.
D00709 892|893-VII Alterat? El matrimoni Dado i Dida fan donació a l'església de Sancti Juliani del vicus Brivates regida per el prepòsit Eledefredus i el degà Bernardus de vuit mansos i un prat sits en l'aice Brivatensi de la pàtria Arvernica.Alterat? El matrimoni Dado i Dida fan donació a l'església de Sancti Juliani del vicus Brivates regida per el prepòsit Eledefredus i el degà Bernardus de quatre mansos i un prat en la vila de Fragsineto de l'aice Brivatensi en la pàtria Arvernica dos mansos en una vila innominada i de dos més mansos en la vila de Jorgoiola.
D00743 892-VIII-2 Alterat? Leubertus , Bernardus i Dodo simul in unum almoiners de Nitardo donen al cenobi de Sancte Marie Ameriensis i Sancti Andree un mansus en la vila de Tometo del comtat Gerundense.Alterat? Leubertus , Bernardus i Dodo simul in unum almoiners de Nitardo donen al cenobi de Sancte Marie Ameriensis i Sancti Andree un mansus en la vila de Tometo del comtat Gerundense.
D00737 892-VIII-5 Alterat? Adalberga amb els seus fills Girbertus i Droetebertus i amb Austendus i Raganfredus juntament almoiners del difunt bisbe Joanni , dóna a l'església de Sancti Juliani del vocus Brivatensi regida per el seu abat Andalgerius bisbe Autunensis , bens en l'aice Terlonensi del pago Arvernico sits en les viles de Agauraco i Vasello.Alterat? Adalberga amb els seus fills Girbertus i Droetebertus i amb Austendus i Raganfredus juntament almoiners del difunt bisbe Joanni , dóna a l'església de Sancti Juliani del vocus Brivatensi regida per el seu abat Andalgerius bisbe Autunensis , el prepòsit Eldefredi el degà Bernardi , bens en l'aice Terlonensi del pagoi Arvernico , i les vinyes i el manso que en la vila de Vasello que treballa Robertus , simultàniament Adalberga i els seus fills Girbertus i Droetebertus afageixen els seus mansos en aquesta mateixa vila per l'anima del difunt bisbe i del seu marit Roberto , tot reservant-se'n l'usdefruit mentre ella visqui.
D00736 892-IX-8 Disideratus ven al bisbe Godemare una terra en la vila de Terrades en l'apendici de la seu de Vigo en el comtat d'Ausona.Disideratus ven al bisbe Godemare una terra en la vila de Terrades en l'apendici de la seu de Vigo en el comtat d'Ausona , per set solidos.
D00742 892-IX-30 En al vila de Coneda , el rei Odó juntament amb els arquebisbes Fulco , Vualterius i Vuido i els bisbes Dido , Honoratus i Ruculfus judica entre el monjo Aginus i l'abat Erchengerius del monestir de Manso Corboni per el control del monasteriolum anomenat Alfa ; el tribunal sentencia a favor de l'abat.En al vila de Coneda, el rei Odó, juntament amb els arquebisbes Fulco , Vualterius i Vuido i els bisbes Dido , Honoratus i Ruculfus judica entre el monjo Aginus i l'abat Erchengerius del monestir de Manso Corboni per el control del monasteriolum anomenat Alfa ; Aginus ja havia basat abans la seva petició en que l'abat Sadrevertus ho havia tingut per un decret de Karolo , mentre que l'abat Erchengerius adueix també un precepte reial i una butlla de la seu Apostòlica. El tribunal sentencia a favor de l'abat.
D01383 892-IX-30 Alterat. Un matrimoni dóna una hisenda a Grexa a l'labat Daguino i a S. Maria i Sn. Petro fundades en la vall de Ripoll (regest).Alterat. Un matrimoni dóna una hisenda a Grexa a l'labat Daguino i a S. Maria i Sn. Petro fundades en la vall de Ripoll (regest).
D00734 892-XI-13 Alterat? Revellus reconeix en judici promogut per el prevere Adilano mandatari del bisbe Gerundensis Servodei que no pot provar que la terra que té en el vilar d'Abderama del terme de Baschara en el territori Empuritano li vingué com afirmava d'un benefici del propi bisbe i per tant se'n evacua i reconeix que la potestat de dita terra pertany a la seu de Sancte Marie i Sancti Felicis de la ciutat de Gerunde per precepte reial.Alterat? Revellus reconeix davant dels jutges Baldafredo , Madaxo i Leubane en judici promogut per el prevere Adilano mandatari del bisbe Gerundensis Servodei que no pot provar que la terra que té en el vilar d'Abderama del terme de Baschara en el territori Empuritano li vingué com afirmava d'un benefici del propi bisbe i per tant se'n evacua i reconeix que la potestat de dita terra pertany a la seu de Sancte Marie i Sancti Felicis de la ciutat de Gerunde per precepte reial.
D00733 892-XI-27 Alterat? Revellus reconeix en judici promogut per el prevere Adilano mandatari del bisbe Gerundensis Servodei que l'escriptura de compra de l'heretat que adquirí en el vilar d'Abderama del terme de Baschara , territori Emporitano , no s'ajusta a llei i que la reclamació del mandatari del bisbe segons la qual aquest bens pertanyen a la seu gironina de Sancta Maria i Sancto Felice per precepte reial ha de prevaldre , i per tant , se n'evacua davant dels jutges.Alterat? Revellus reconeix en judici promogut per el prevere Adilano mandatari del bisbe Gerundensis Servodei que l'escriptura de compra de l'heretat que adquirí del matrimoni Eldebonus i Savacella en el vilar d'Abderama del terme de Baschara , territori Emporitano , no s'ajusta a llei i que la reclamació del mandatari del bisbe segons la qual aquest bens pertanyen a la seu gironina de Sancta Maria i Sancto Felice per precepte reial ha de prevaldre , i per tant , se n'evacua davant dels jutges.
D00735 892-XII El matrimoni Aduys i Gontelde vescanvia amb Wandalgelde Bosoni i el clergue Wandalgis terres en la vila de Caucilla de l'agro Tricenensse en el pagus Vienense.El matrimoni Aduys i Gontelde vescanvia amb Wandalgelde Bosoni i el clergue Wandalgis terres en la vila de Caucilla de l'agro Tricenensse en el pagus Vienense , l'any seisè després de la mort del rei Bosoni.
D00732 892-XII-1 Alterat? Wadamirus en judici amb Adila mandatari de Servodei bisbe Gerundensis per la propietat d'una sisena part d'una vinya en el terme de Baschara en territori Gerundense reconeix la invalidesa de la venta que li feu Adilano i s'evacua de la propietat.Alterat? Wadamirus en judici amb Adila mandatari de Servodei bisbe Gerundensis per la propietat d'una sisena part d'una vinya en el terme de Baschara en territori Gerundense reconeix la invalidesa de la venta que li feu Adilano i s'evacua de la propietat. Wadamirus reconeix que davant del precepte reial en favor de Sancte Marie i Sancto Felice de la ciutat de Gerunda no ha pogut fins en tres ocasions aconseguir que l'Adilano que li vengué la vinya li fes un títol de propietat motiu per el qual s'evacua i amb les seves mans estripa la seva escriptura de compra.
D01382 892-XII-18 Alterat. Balderedo y la seva muller donen una hisenda a Garexer en la vall de Brocá a S. Mariam i Sn. Petrum i a l'abat Daguino i els seus monjos (regest).Alterat. Balderedo y la seva muller donen una hisenda a Garexer en la vall de Brocá a S. Mariam i Sn. Petrum i a l'abat Daguino i els seus monjos (regest).
D00770 [893-923] El matrimoni Rotardus i Jotseldis amb el seu fill Rotbertus fan donació a l'església de Sancti Vincentii de la ciutat de Matisconum on oficia el bisbe Giraldus d'una cort amb una capella dedicada a Sancti Leodegarii en la vila de Vitriacum de l'agro Maciensium en el pagus Matisconensi.El matrimoni Rotardus i Jotseldis amb el seu fill Rotbertus fan donació a l'església de Sancti Vincentii de la ciutat de Matisconum on oficia el bisbe Giraldus d'una cort amb una capella dedicada a Sancti Leodegarii en la vila de Vitriacum de l'agro Maciensium en el pagus Matisconensi i en fixen els pagaments anuals a fer en la festivitat de Sancti Vincentii.
D00769 [893-923] El prepòsit Bernardus fa donació a l'església de Sancti Vincentii i al seu bisbe Giraldus d'una vinya en la vila Sanciaco del mateix agro en el pagus Matisconense.El prepòsit Bernardus fa donació a l'església de Sancti Vincentii construïda dins els mur de Matisconum i al seu bisbe Giraldus d'una vinya en la vila Sanciaco del mateix agro en el pagus Matisconense , se'n reserva l'usdefruit.
D00768 [893-923] El prepòsit Bernardum i el prevere Aldeiso bescanvien vinyes en la vila de Sanciaco del mateix agro en el pagus Matisconense.El prepòsit Bernardum i el prevere Aldeiso bescanvien vinyes en la vila de Sanciaco del mateix agro en el pagus Matisconense.
D00767 [893-923] El prevere Ivo fa donació al bisbe Giraldus de l'església de Sancti Vincentii de terres en el oppidum de la ciutat a Contla i Audinita.El prevere Ivo fa donació al bisbe Giraldus de l'església de Sancti Vincentii de dins dels murs de Matisconum de terres en el oppidum de la ciutat a Contla i Audinita , se'n reserva l'usdefruit.
D00765 [893-923] Anna dóna a Giraldus bisbe de l'església de Sancti Vincenti de Matisconum i als seus canonges els seus bens en la vila Tasiaco de l'agro Dipgiacense del pagus Matisconense.Anna dóna a Giraldus bisbe de l'església de Sancti Vincenti de Matisconum i als seus canonges els seus bens en la vila Tasiaco de l'agro Dipgiacense del pagus Matisconense juntament amb Raimbodo i la seva família.
D00764 [893-923] Giraldum bisbe Matiscensis bescanvia amb el prevere Fredenandum una terra en la vila Lipiaco de l'agro Baiodacense del pagus Lugdunense per una vinya a Crotel en l'agro Turniaco del mateix pagus.Giraldum bisbe Matiscensis bescanvia de la part de Sancti Vincentii una terra en la vila Lipiaco de l'agro Baiodacense del pagus Lugdunense per una vinya en el mateix pagus a Crotel en l'agro Turniaco amb el prevere Fredenandum.
D00731 [893-909] Alterat. Ganena fa donació a l'església de Sancti Julaini del vicus Brivates regida per el comte i abat Willelmus i el prepòsit Eldefredus d'un mansus en la vila de Venosite del comtat Telemitensi a Arvernia.Alterat. Ganena fa donació a l'església de Sancti Julaini del vicus Brivates regida per el comte i abat Willelmus i el prepòsit Eldefredus d'un mansus en la vila de Venosite del comtat Telemitensi a Arvernia on hi viu Adalardus.
D01605 [893-898] Alterat. El rei Odo a petició del bisbe Arvernensium emet diploma per el monestir de Sancti Agricola i Vitalis confirmant-li el precepte previ de l'emperador Karoli.Alterat. El rei Odo a petició del bisbe Arvernensium emet diploma per el monestir de Sancti Agricola i Vitalis confirmant-li el precepte previ de l'emperador Karoli.
D00730 ~893 Alterat. Extracte de la translació i dels miracles fets per les restes de sant Majanus.Alterat. Extracte de la translació i dels miracles fets per les restes de sant Majanus.
D00728 893 Mort del rei Odó (Annals de Ripoll I).Mort del rei Odó (Annals de Ripoll I).
D00729 893 Mort del rei Odó i inici del papat de Iohannes XI (Annals de Ripoll II).Mort del rei Odó i inici del papate de Iohannes XI (Annals de Ripoll II).
D00982 893 Notícia purgació de Sclua any 893.Notícia purgació de Sclua any 893.
D00727 893-I-2 Ariulfus , Baldemares , Ansericus , Guntilde , Godebona i Eldeberta , fills d'Acepto , venen a Bradilane la seva heretat en la insula Luta de la vila de Baguzanum en el suburbi Huckaranensem.Ariulfus , Baldemares , Ansericus , Guntilde , Godebona i Eldeberta , fills d'Acepto , venen a Bradilane la seva heretat en la insula Luta de la vila de Baguzanum en el suburbi Huckaranensem , per dos solidos.
D00726 893-I-18 Document perdut. Tassia ven a l'abat Dachino de S. Marie i S. Petrum de la vall Rivipulli una hisenda a Engordans.Document perdut. Tassia ven a l'abat Dachino de S. Marie i S. Petrum de la vall Rivipulli una hisenda a Engordans.
D00725 893-I-23 Gisuara ven a Godo una vinya en el lloc de Cubelles del comtat de Barchinona.Gisuara ven a Godo una vinya en el lloc de Cubelles del comtat de Barchinona , per sis solidos.
D00704 893-II-23 Document perdut. El matrimoni Domenicho i Quisildes vengué a Bosone una terra en el vilar de Gaudila en el terme dels castell Taradelense del comtat Ausona.Document perdut. El matrimoni Domenicho i Quisildes vengué a Bosone una terra en el vilar de Gaudila en el terme dels castell Taradelense del comtat Ausona , actuà com a notari Algerandus.
D00724 893-I-28 El matrimoni Teodefredus i Borrella ven al bisbe Gotmare un camp en el lloc anomenat Soccarrados del terme Taradelli del comtat d'Ausona.El matrimoni Teodefredus i Borrella ven al bisbe Gotmare un camp en el lloc anomenat Soccarrados del terme Taradelli del comtat d'Ausona , per quinze solidos.
D00722 893-III Eldoardus amb el consentiment de la seva muller Ingalsinde dóna al monestir de S. Petri Bellilocensis regit per l'abat Rainulfus la vila de Oratorium Sancti Baudilii en la vicaria Asenacense del pagus Tornense.Eldoardus amb el consentiment de la seva muller Ingalsinde dóna al monestir de S. Petri Bellilocensis regit per l'abat Rainulfus la vila anomenada Oratorium Sancti Baudilii en la vicaria Asenacense del pagus Tornense , i la seva església dedicada a S. Baudilii , en reserva l'usdefruit per el sacerdot Ainardus.
D00723 893-III-10 Alterat. Vancio i la seva muller venen terres a l'abat Daguino del domus de Sta. Maria (regest).Alterat. Vancio i la seva muller venen terres a l'abat Daguino del domus de Sta. Maria (regest).
D00721 893-III-27 Alterat. A Vienne, el matrimoni Dominicus i Eltrudis fa una donació a l'arquebisbe Viennensis Barnuinus.Alterat. A Vienne, el matrimoni Dominicus i Eltrudis fa una donació a l'arquebisbe Viennensis Barnuinus i a l'església del màrtir Mauritii que és dins dels murs de la ciutat.
D00720 893-IV-15 Revellus en judici del bisbe Gerundensis Servodei i dels jutges Enegone , Malanaico , Madaxone , Vintinello , Prolexio i Baldefredo reconeix a petició del prevere i mandatari del bisbe Adilane que no té drets sobre la vila de Baschara del comtat Bisuldunense.Revellus en judici del bisbe Gerundensis Servodei i dels jutges Enegone , Malanaico , Madaxone , Vintinello , Prolexio i Baldefredo reconeix a petició del prevere i mandatari del bisbe Adilane que no té drets sobre la vila de Baschara del comtat Bisuldunense. Revellus l'havia adquirida del difunt Galdericus net del també difunt Abderama altrament anomenat Pipino , però aquest havia perdut els drets en judici anterior que el difunt Ansulfus mandatari del llavors bisbe Gondemari conquerí al ja també difunt Trasoario mandatari del comte Alarico i Pipino , i com aquestes propietats donades originalment per l'emperador Leodovicus a Sancta Maria i Sancto Felice , havien estat del bisbat també en temps dels difunts bisbes Helias i Teotarius abans que els conquerís el bisbe Servusdei.
D00719 893-IV-22 Guinedeldes ven a Iherosolima una terra en la vila Estamarice del po Orgellitano.Guinedeldes ven a Iherosolima una terra en la vila Estamarice del po Orgellitano , per dos argencatas.
D00652 893|895-IV-23 Tudildes ven a Gerosolima una terra en la vila de Banate superiore en el territori Horgellitano.Tudildes ven a Gerosolima una terra en la vila de Banate superiore en el territori Horgellitano , per sis argenciatas.
D00718 893|894-V Alterat. Els matrimonis Emerane i Adevora i Emolatus i Sirga venen a Tedilane una vinya en el lloc anomenat Cunio del castell Erolas.Alterat. Els matrimonis Emerane i Adevora i Emolatus i Sirga venen a Tedilane una vinya en el lloc anoemnat Cunio del castell Erolas , per setze solidatas.
D00739 893-V Alterat? El matrimoni Boso i Aitrudis dóna al monestir conegut com Belluslocus regit per l'abat Gairulfus , dos mansos en la seva vila de Siccavalle en la vicaria Vertedense de l'orbe Limovicino amb dues famílies de servents i dos més en la vila de Floriacus de la vicaria Asnacense del mateix orbe.Alterat? El matrimoni Boso i Aitrudis dóna al monestir conegut com Belluslocus regit per l'abat Gairulfus , dos mansos en la seva vila de Siccavalle en la vicaria Vertedense de l'orbe Limovicino cuidats per Arlabertus i Ingelbaldus i amb dues famílies de servents , la de Ingelbertus i la de Gerberga amb els seus fills Gauzfredus i Ingelberga , i dos masos més cuidats per Isolus i Eliseus en la vila de Floriacus de la vicaria Asnacense del mateix orbe.
D00711 893-V-3 Alterat. El levita Fredelaus amb els seus germans Bodo i Wileno ven al prevere Eldulfo una terra en la vila de l'agro Buciaco del pagus Matisconense.Alterat. El levita Fredelaus amb els seus germans Bodo i Wileno ven al prevere Eldulfo una terra en la vila de l'agro Buciaco del pagus Matisconense , per tres solidos i mig.
D00714 893-VII Alterat. El matrimoni Madalbert i Elena compren al matrimoni Anselmus i Ava les esglésies de Sancti Andree , Sancti Joannis i Sancti Marcelli sites en les viles de Scuciago de l'agro Iguerendens del pagus Matisconensse i la de Campus de l'agro Brugalinens del pagus Alvernico.Alterat. El matrimoni Madalbert i Elena compren al matrimoni Anselmus i Ava les esglésies de Sancti Andree , Sancti Joannis i Sancti Marcelli sites en les viles de Scuciago de l'agro Iguerendens del pagus Matisconensse i la de Campus de l'agro Brugalinens del pagus Alvernico , per vuitcens solidos.
D00740 893-VII Alterat? El matrimoni Aunbertus i Alda fan donació al monestir conegut com Belluslocus d'un mansus en la vila de Columbario de la vicaria Casliacense del pagus Caturcino.Alterat? El matrimoni Aunbertus i Alda fan donació al monestir conegut com Belluslocus d'un mansus en la vila de Columbario de la vicaria Casliacense del pagus Caturcino on hi viu Uinibertus.
D00715 893-VII El matrimoni Gauzbertus i Emena fa donació a l'abat Rainulfus del monestir de S. Petri i S. Felicitatis anomenat Belluslocus de terres en les viles de Boscum i Crodes de la vicaria Spaniacense en el pagus Limovicino i en el lloc de Lupiacus.El matrimoni Gauzbertus i Emena fa donació a l'abat Rainulfus del monestir de S. Petri i S. Felicitatis anomenat Belluslocus de terres en les viles de Boscum i Crodes de la vicaria Spaniacense en el pagus Limovicino i en el lloc de Lupiacus , incloent-hi els servents Leotardo i Arnulfo amb les seves famílies.
D00705 893|894-VIII Alterat? Atebertus cedeix a l'església de Sancti Juliani regida per el comte i abat Guillelmus i el prepòsit Eldefredus una casa indominicada i una mansio a la vila de Batusaco de la vicaria Brivatensia en la patria Arvernica.Alterat? Atebertus cedeix a l'església de Sancti Juliani regida per el comte i abat Guillelmus i el prepòsit Eldefredus en remisió dels seus pecats una casa indominicada i una mansio a la vila de Batusaco de la vicaria Brivatensia en la patria Arvernica , en reserva l'usdefruit per a Gerabaldus , Adreberga , Teabrandus i els seus fills.
D00706 893|894-VIII Alterat? Robertus fa donació a l'església de Sancti Juliani del vicus Brivatensi regida per el comte i abat Guillelmus i el prepòsit Eldefredus de les seves vinyes en la vila de Cadernago de la vicaria Nonatensi de la pàtria Arvernica.Alterat? Robertus fa donació per remisió dels seus pecats a l'església de Sancti Juliani del vicus Brivatensi regida per el comte i abat Guillelmus i el prepòsit Eldefredus de les seves vinyes en la vila de Cadernago de la vicaria Nonatensi de la pàtria Arvernica que li vingueren per conquesta.
D00707 893|894-VIII Alterat? El levita Atebertus cedeix a l'església de Sancti Juliani regida per el comte i abat Guillelmus i el prepòsit Eldefredus un mansus i una mansio en la vila de Speciolas de la vicaria Brivatensia en la patria Arvernica.Alterat? El levita Atebertus cedeix a l'església de Sancti Juliani regida per el comte i abat Guillelmus i el prepòsit Eldefredus un mansus i una mansio que li vingueren per conquesta sits en la vila de Speciolas de la vicaria Brivatensia en la patria Arvernica.
D00741 893-VIII Alterat? El prevere Ainardus fa donació al monestir anomenat Belluslocus regit per l'abat Rainulfus de bens en la vicaria Vertedense de l'orbe Limovicino.Alterat? El prevere Ainardus fa donació al monestir anomenat Belluslocus regit per l'abat Rainulfus de bens en la vicaria Vertedense de l'orbe Limovicino , quatre mansus en la vila de Falgarias i una bacallaria en el lloc de Vadecia , un mansum en el lloc de Biarcio i en la vila de Glanna tres mansus , una vinya i una cundaminam en el lloc anomenat Vulpis i els servents Ermenrico i Arlaldo amb les seves famílies.
D00703 893-VIII-25 Document perdut. El matrimoni Ermoario i Farelde vengueren a Boso una terra en el vilar de Gaudila del terme Taradelense del comtat Ausona.Document perdut. El matrimoni Ermoario i Farelde vengueren a Bodo una terra en el vilar de Gaudila del terme Taradelense del comtat Ausona , oficià com a notari el prevere Ioannes.
D00713 893-X Alterat. En la vila de Castel , Teotgrimus ven al matrimoni Euroldus i Deodata la seves propietats en la vila de Beyras de l'agro Gallonicens en el pagus Matisconens.Alterat. En la vila de Castel , Teotgrimus ven al matrimoni Euroldus i Deodata la seves propietats en la vila de Beyras de l'agro Gallonicens en el pagus Matisconens.
D00682 893-X-12 El prevere Fredarius juntament amb Atone demana a Ingobertus bisbe Urgellensis que consagri l'església de Sancte Marie de la vall Merlense en el territori Bergitanensis.El prevere Fredarius juntament amb Atone demana a Ingobertus bisbe Urgellensis que consagri l'església de Sancte Marie de la vall Merlense en el territori Bergitanensis , el bisbe la posa al davant de la parròquia i en fixa els límits.
D00681 893-XI Alterat. Els germans Abbo , Aimó i Airardus dónen per els seves ànimes i per la del germà seu Gauzberti una vinya a Sancti Juliani del vicus Brivates i als seus rectors , el comte i abat Guillemus , el prepòsit Eldefredus i el degà Bernardus.Alterat. Els germans Abbo , Aimó i Airardus dónen per els seves ànimes i per la del germà seu Gauzberti una vinya en la vila de Pollono de la vicaria Ambronensi del comtat Telamitensi a Sancti Juliani del vicus Brivates i als seus rectors el comte i abat Guillemus , el prepòsit Eldefredus i el degà Bernardus.
D00266 893-XI-9 Ava , abadessa , testa a favor del seu germà , el comte Wilelmo, la vila de Cluniacum.Ava , abadessa , testa a favor del seu germà , el comte Wilelmo, la vila de Cluniacum , sita sobre el riu Grauna , en el comtat Matisconese. Ho fa a canvi de l'usdefruit de la vila d'Audoenis , sita sobre el riu Carnonis, en el comtat Calmontensi.
D00701 893-[XI-14 - XII-13] Notícia de la destitució d'Abd Al·lah b. Abbas b. Abd al-Barr de la Frontera de Tortosa i el nomenament de Musa b. Futays.Notícia segons Isa b. Ahmad al-Razil de la destitució d'Abd Al·lah b. Abbas b. Abd al-Barr de la Frontera de Tortosa i el nomenament de Musa b. Futays el mes de ramadan de l'any 280.
D00712 893-XI-16 Els preveres Amelius , Ingilradus , Isimbrandus i Dodo amb Magamfredus actuant com almoiners del difunt Gisalfredo fan donació al prevere Adone de les propietats del difunt a Blagnaces en la vila Cavariaco del comtat Nemausense.Els preveres Amelius , Ingilradus , Isimbrandus i Dodo amb Magamfredus actuant com almoiners del difunt Gisalfredo fan donació al prevere Adone de les propietats del difunt a Blagnaces en la vila Cavariaco del comtat Nemausense; Adone se'n reserva l'usdefruit i en disposa la cessió després de la seva mort a la seu principal de Sancta Maria.
D00680 893-XII-1 Revellus reconeix en judici promogut per el Adilane mandatari del bisbe Gerundensis Servodei haver tallat disset figueres en el vilar de Abderama en el terme de Baschara en el comtat Empuritano.Revellus reconeix en judici promogut per el Adilane mandatari del bisbe Gerundensis Servodei i davant dels jutges Prolexio , Baldafredo , Madaxone i Odofredo , el saig Undilane , els sacerdots Suniario i Salomon i els bons homes entre altres Onesto , Atone , Iorio , Einolio , Soniofredo i Tobias haver tallat disset figueres en el vilar de Abderama en el terme de Baschara en el comtat Empuritano que eren del bisbe per precepte i veu reial i de Sancte Marie i Sancto Felice fundades en la ciutat de Gerunda.
D01479 [894-910] Alterat. Recull de testimonis de les donacions del bisbe Argrimus a Sancti Benigni.Alterat. Recull de testimonis de les donacions del bisbe Argrimus a Sancti Benigni.
D01480 [894-910] Alterat. Document perdut. El bisbe Argrimus restitueix la vila de Saciacum a Sancto Benigno.Alterat. Document perdut. El bisbe Argrimus restitueix la vila de Saciacum a Sancto Benigno.
D01481 [894-910] Alterat. Document perdut. El bisbe Argrimus dóna la mitat del mercat anual de Dijon a Sancto Benigno.Alterat. Document perdut. El bisbe Argrimus dóna la mitat del mercat anual de Dijon a Sancto Benigno.
D00679 [894-919] Alterat. Precepte del rei Karolus per a Hildericus abat del monestir de Caunas dedicat a S. Petri et Pauli renovant el precepte que anteriorment havia fet per el ara difunt abat Danihel.Alterat. Precepte del rei Karolus per a Hildericus abat del monestir de Caunas dedicat a S. Petri et Pauli en el pagus Narbonensi sobre el riu Argentiduplicis renovant el precepte que anteriorment havia fet per el ara difunt abat Danihel així com els que havien fet el seu avi i el seu rebesavi Karoli en favor del monestir. El rei posa els bens sota la seva protecció , en el pagus Carcasense les cel·las de Sancto Laurentio i Sancto Fructuoso , en el Narbonense Sancto Paulo i les salinas en el lloc anomenat Achagacanas al costat de Narbona , i en el Minerbense l'esglésias de Sanctae Mariae anomenada Libras i la vila de Baiano que fou donada al monestir per Adone i Hostaieso.
D00676 894 Document perdut. Butlla del papa Formos per el comte Gerauld aprovant i protegint la fundació del monestir d'Aurillac.Document perdut. Butlla del papa Formos per el comte Gerauld aprovant i protegint la fundació del monestir d'Aurillac.
D00675 894 Acord entre Gregorium abat del cenobi de S. Martini Augustudunensis i Girfredum prelat del monestir de S. Petri Flaviniacensis per intercanviar texts i fer pregaries creuades per els difunts de cada casa així com per les celebracions de les diades dels seus sants patrons.Acord entre Gregorium abat del cenobi de S. Martini Augustudunensis i Girfredum prelat del monestir de S. Petri Flaviniacensis per intercanviar texts i fer pregaries creuades per els difunts de cada casa així com per les celebracions de les diades dels seus sants patrons.
D00678 894 Inici del regnat de Carles el Simple fill de Lluís (Annals de Ripoll I).Inici del regnat de Carles el Simple fill de Lluís (Annals de Ripoll I).
D00674 894 Inici del regnat de Carles el Simple fill de Lluís (Annals de Ripoll II).Inici del regnat de Carles el Simple fill de Lluís (Annals de Ripoll II).
D01543 ~894 Alterat. Llista de convenis recíprocs de l'abadia de Saint Martin Augustidunensis en temps del rei Odo entre l'abat Gregorius i el prelat Gilfredus Flaviniasensis.Alterat. Llista de convenis recíprocs de l'abadia de Saint Martin Augustidunensis en temps del rei Odo entre l'abat Gregorius i el prelat Gilfredus Flaviniasensis , així com amb les abadies Divionenses (Sancti Benigni) , S. Sequani , Corbinienses i S. Petri Cabilonensis.
D00716 894-I Alterat. El matrimoni Gauzbertus i Emena cedeix al lloc anomenat Tutelas construït en honor de Sancti Martini i Sancti Michaelis i als seus abat Odolrico i prepòsit Paradisi la vila d'Eura , en la parròquia de Sanctae Fortunatae de la vicaria Navensi en el pagus Lemovicensi i un mansus conegut com Bocinac i la vila de Corbaria en la vicaria Spaniacense.Alterat. El matrimoni Gauzbertus i Emena cedeix al lloc anomenat Tutelas construït en honor de Sancti Martini i Sancti Michaelis i als seus abat Odolrico i prepòsit Paradisi la vila d'Eura , en la parròquia de Sanctae Fortunatae de la vicaria Navensi en el pagus Lemovicensi i un mansus conegut com Bocinac i la vila de Corbaria en la vicaria Spaniacense.
D00673 894-III Alterat. El prevere Atroverus ven al prevere Tedilani una vinya al riu Balera.Alterat. El prevere Atroverus ven al prevere Tedilani una vinya que heretà al riu Balera.
D00672 894-III Alterat? Geilo fa donació de dos mansus en la vila de Sorciago a l'església de Sancti Juliani fundada en el vicus Brivatensi regida per el comte i abat Guillemus , el prepòsit Eldefredus i el degà Bernardus.Alterat? Geilo fa donació de dos mansus en la vila de Sorciago a l'església de Sancti Juliani fundada en el vicus Brivatensi regida per el comte i abat Guillemus , el prepòsit Eldefredus i el degà Bernardus.
D00671 894-III-23 El matrimoni Miravella i Bona en simul in unum amb els seus fills Wimara , Atala i Auriolus ven al matrimoni Eldesindo i Leudegarda terres que aprisionaren el matrimoni Donadeus i Miravella amb el seu fill en la vila de Rossos en l'apendici del castell Gorvitano del comtat d'Ausona.El matrimoni Miravella i Bona en simul in unum amb els seus fills Wimara , Atala i Auriolus ven al matrimoni Eldesindo i Leudegarda terres que aprisionaren el matrimoni Donadeus i Miravella amb el seu fill en la vila de Rossos en l'apendici del castell Gorvitano del comtat d'Ausona juntament amb les que Wimara comprà a Sara , per cinquanta solidos.
D00670 894-III-23 El matrimoni Adila i Ermesinda ven en simul al matrimoni Ramio i Adalvira una vinya a la vila de Lotone del terme de Purpulas en el lloc de Maretima del comtat Barcinonense.El matrimoni Adila i Ermesinda ven en simul al matrimoni Ramio i Adalvira una vinya a la vila de Lotone del terme de Purpulas en el lloc de Maretima del comtat Barcinonense , per sis solidos.
D00669 894-III-25 Ihilo ven al seu fill Senderedo les seves propietats en la vall de Basso del comtat Bisuldunense.Ihilo ven al seu fill Senderedo les seves propietats en la vall de Basso del comtat Bisuldunense , per cent solidos i amb el consentiment d'Isimbardus.
D00153 894|904-IV-12 Alterat. L'il·lustre i venerable comte i marquès per la gràcia de Déu Wifredo, fill del difunt marquès Guidfredi, en el castell de Cervilione, més enllà del riu Lubricatum , dóna a Donum Dei, abat del monestir Octavianensis del màrtir S. Cucuphatis i a la seva congregació tots els alous a la vall del castell de Cervilionis.Alterat. L'il·lustre i venerable comte i marquès per la gràcia de Déu Wifredo, fill del difunt marquès Guidfredi de beata memòria, en el castell de Cervilione, més enllà del riu Lubricatum , dóna a Donum Dei, abat del monestir Octavianensis del màrtir S. Cucuphatis i a la seva congregació tots els alous a la vall del castell de Cervilionis, incloent l'església de S. Crucis. El comte a més , protegeix les adquisicions que el monestir faci als comtats Barch. Ausonensi i Gerundensi per la remissió dels seus pecats i els de la seva família. Teudericus, bisbe de Barch. dóna també al monestir els drets de l'església de S. Crucis amb les adjacències de S. Silvestri i S. Lete.
D00666 894-V Alterat. El matrimoni Arlaldus i Foletrudis ven un camp en cultura de la vila de Graissago en l'aice Brivatensi de la patria Arvernica.Alterat. El matrimoni Arlaldus i Foletrudis ven un camp en cultura de la vila de Graissago en l'aice Brivatensi de la patria Arvernica que els hi vingué per conquesta , per deu solidos.
D00667 894-V-1 Reunits a l'església de S. Iohannis de la ciutat de Cabillonensem l'arquebisbe Aurelianus amb els cobisbes Gualone Aeduensi , Ardrado Cabilonensi , Geraldo Matisconens i els legats de Teutbaldi Lingonensis per investigar la públicament coneguda presumpta mort del bisbe d'Aeduorum Adalgarium a mans del monjo i levita del monestir i castell de Flaviniaco , Gyrfredum , i no havent trobat cap certesa en les acusacions decidiren que el bisbe successor Gualo celebrés en l'església de Sancti Petri del monestir i castell de Flaviniacum el cos i la sang Crits com a gest d'expiació pública dels acusadors originals.Reunits a l'església de S. Iohannis de la ciutat de Cabillonensem l'arquebisbe i primat de totes les Galliae Aurelianus amb els cobisbes Gualone Aeduensi , Ardrado Cabilonensi , Geraldo Matisconens i els legats de Teutbaldi Lingonensis per investigar la públicament coneguda presumpta mort del bisbe d'Aeduorum , Adalgarium , a mans del monjo i levita del monestir i castell de Flaviniaco , Gyrfredum , i no havent trobat cap certesa en les acusacions decidiren que el bisbe successor Gualo celebrés en l'església de Sancti Petri del monestir i castell de Flaviniacum el cos i la sang Crist com a gest d'expiació pública dels acusadors originals.
D00665 894-V-7 Alterat. Notícia del concili que tingué lloc en l'església de Sancti Vincentii del lloc anomenat Iuniarias del territori Magalonensi en el regne de Septimania , l'any 894 amb bisbes de Septimaniae , Spaniae i Provinciae.Alterat. Notícia del concili que tingué lloc en l'església de Sancti Vincentii del lloc anomenat Iuniarias del territori Magalonensi en el regne de Septimania , l'any 894 amb bisbes de Septimaniae , Spaniae i Provinciae , entre ells : Arnustus Narbonae metropolitanus , Amelius Uceticensis , Gimara Carcassonensis , Reginardus Biterrensis , Nantigisus Urgellitanus , Autgarius Lutevensis , Gerardus Agathensis , Vvicbertus Nemausensis , Gontarius Magalonensis , Benedictus Foroiuliensis i Reginardus Cavallicensis.
D00664 894-VI El matrimoni Aganus i Ragniberga donen al monestir S. Petri Belliloci regit per l'abat Rainulfus terres en el lloc dit Palsoni en la vicaria Asnacense de l'orbe Limovicino.El matrimoni Aganus i Ragniberga donen al monestir S. Petri Belliloci regit per l'abat Rainulfus terres en el lloc dit Palsoni de les que se'n delimita el contorn en la vicaria Asnacense de l'orbe Limovicino.
D00663 894-VII Giraudus amb el consentiment de la seva mare Guitburgis dóna bens en els aices Brivatensi i Cantillanico de la pàtria Arvernica a l'església de Sancti Juliani del vicus Brivatensi regida per el comte i abat Guillelmus el prepòsit Eldefredus i el degà Bernardus.Giraudus amb el consentiment de la seva mare Guitburgis dóna bens en les viles de Frentennago , Leccedoni i Seisanicus de l'aice Brivatensi i la de Lamiago de l'aice Cantillanico en la pàtria Arvernica a l'església de Sancti Juliani del vicus Brivatensi regida per el comte i abat Guillelmus el prepòsit Eldefredus i el degà Bernardus.
D00677 894-VII-11 El rei Odó confirma a precs de Franco bisbe de l'església Nivernensiam la precaria que aquest feu amb el fidel Roco sobre bens de Sancti Cyrici i Sancti Martini en els pagus Matisconensi i Cabillonensi.El rei Odó a precs de Franco bisbe de l'església Nivernensiam confirma la precaria que aquest feu amb el fidel Roco sobre bens de Sancti Cyrici i Sancti Martini en les viles de Circiaco , Colonias i Luviniaco així com de Sancti Genesii , Sancti Franchovei i Sancti Aniani en el pagus Matisconensi i les de Cacenato i Montis del pagus Cabillonensi ; en reserva l'us de fruit de dos mansus per el seu fidel , la seva muller Guarva i els seus fills Raculfus i Leutrada.
D00642 894-VIII-11 Alterat? En el castell d'Inciae , el rei Ludovicus , a precs de la seva mare la reina Hirmingardis , confirma al bisbe Ysahac i a la seu de Sanctae Mariae seu Sancti Donati el precepte que el seu pare , el rei Bosó , li atorgà i otorga i confirma el dret hereditari de la seu en les possessions del bisbat en els pagus Viennensi , Lugdunensi i a Provintia.Alterat? En el castell d'Inciae , el rei Ludovicus , a precs de la seva mare la reina Hirmingardis , confirma al bisbe Ysahac i a la seu de Sanctae Mariae seu Sancti Donati del vicus de Jovinciaco del comtat Viennensi el precepte que el seu pare , el rei Bosó , li atorgà i atorga i confirma el dret hereditari de la seu en les possessions del bisbat en els pagus Viennensi , Lugdunensi i a Provintia.
D00662 894-VIII-21 El prevere Ibirol ven al matrimoni Salamon i Quintilo una vinya en el vilar de Comdevino del comtat Barhinonense.El prevere Ibirol ven al matrimoni Salamon i Quintilo una vinya en el vilar de Comdevino del comtat Barhinonense , per deu solidos.
D00661 894-X Geraldum bescanvia terres amb l'abat del monestir de S. Petri Belliloci Rainulfum ; un mansus en el lloc anomenat Monte Maximo de la vall Exidense del pagus Katurcino per la vila de Termenonus en la centena Crenono del pagus Rodinico.Geraldum bescanvia terres amb l'abat del monestir de S. Petri Belliloci Rainulfum ; un mansus on hi viu el servent Aguiramnus i la seva família en el lloc anomenat Monte Maximo de la vall Exidense en el pagus Katurcino per la vila de Termenonus en la centena Crenono del pagus Rodinico que el difunt Rodulfus havia condonat al monestir.
D00660 894-XI Stephanus fa donacíó al monestir de Belluslocus i al seu abat Rainulfus de les seves propietats en la vila de Tellide de la vicaria Asnacense en el pagus Limovicino.Stephanus fa donacíó al monestir de Belluslocus i al seu abat Rainulfus de les seves propietats en la vila de Tellide de la vicaria Asnacense en el pagus Limovicino incloent les terres en la vila de Gineste i boscs a Surdoira i Vaure.
D00398 895|901 Alterat. Estant a Lugdunum , l'emperador Hludovicus , confirma a l'arquebisbe Alwalonis els bens del seu bisbat.Alterat. Estant a Lugdunum , l'emperador Hludovicus , a precs de la seva mare Hyrmingardis , confirma a l'arquebisbe Alwalonis els bens del seu bisbat i els diplomes donats per el seu pare el rei Bosone , els seus avis i besavis emperadors Hlotario , Hludovico i Karolo i el seu cosí germà , el rei Hludovico. S'esmenten propietats en els pagus Lugdunensi , Viennese , Salmoriacensi & Gratianopolitano , Brionensi , Augustudunense , Belnensi , Cavilonensi , Valentiaco i Basiniacense , i els comtats Scutiacense i Portuensi.
D00659 895 Alterat? Claugioni bescanvia amb el prepòsit Heldefredum , el degà Bernardum i els clergues de Sancti Juliani les seves propietats en la vila de Cassanias del aice Brivatensi del pagus Arvernensi per les de Sancto Juliano en la vila de Rivo del mateix aice.Alterat? Claugioni bescanvia amb el prepòsit Heldefredum , el degà Bernardum i els clergues de Sancti Juliani les seves propietats en la vila de Cassanias del aice Brivatensi del pagus Arvernensi per les de Sancto Juliano en la vila de Rivo del mateix aice.
D00658 895 Alterat? Chronicon Luitprandi. Any 895.Alterat? Chronicon Luitprandi. Any 895.
D00657 895-I Alterat? A Walvia , el matrimoni Adalbert i Susanna ven al matrimoni Sievert i Ingeltrut terres en la vila de Vallo de l'agro Galunniacense del pagus Matisconense.Alterat? A Walvia , el matrimoni Adalbert i Susanna ven al matrimoni Sievert i Ingeltrut terres en la vila de Vallo de l'agro Galunniacense del pagus Matisconense , per onze denarios.
D00656 895-III Alterat. A l'església de Sancta Maria el matrimoni Rotar i Leosen cedeix un mansus en la vila Abzolo de l'agro Gordoniacense del pagus Augustudunense en usdefruit al matrimoni Ivono i Adalgar i a Sancto Benedicto després del seu decés.Alterat. A l'església de Sancta Maria el matrimoni Rotar i Leosen cedeix un mansus que tenen Estivolus i el seu fill Vitboldus en la vila Abzolo de l'agro Gordoniacense del pagus Augustudunense en usdefruit al matrimoni Ivono i Adalgar i a Sancto Benedicto després del seu decés.
D00655 895-III Alterat. El matrimoni Nectardus i Doctrada fan donació a l'església de Sancti Juliani del vicus Brivatensi regida per el comte i abat Guillemus , el perpòsit Eldefredus i el degà Bernardus dos prats i un camp en la vila de Caucinogilo de l'aice Brivatendi de la pàtria Arvernica.Alterat. El matrimoni Nectardus i Doctrada fan donació a l'església de Sancti Juliani del vicus Brivatensi regida per el comte i abat Guillemus , el perpòsit Eldefredus i el degà Bernardus dos prats i un camp en la vila de Caucinogilo de l'aice Brivatendi de la pàtria Arvernica , en reserven però l'usdefruit per el prevere Uldaricus.
D00654 895-IV El matrimoni Sicbranus i Dada ven al prevere Eldulfo una terra en la vila de Bociacens del mateix agro en el pagus Matisconense.El matrimoni Sicbranus i Dada ven al prevere Eldulfo una terra en la vila de Bociacens del mateix agro en el pagus Matisconense , per dos solidos i tres dinarios.
D00653 895-IV El matrimoni Calstoni i Adalgudis cedeix al monestir de Belluslocus regit per l'abat Rainulfus terres en les vicaries Rofiacense i Exidense del pagus Limovicino.El matrimoni Calstoni i Adalgudis cedeix al monestir de Belluslocus regit per l'abat Rainulfus terres en el pagus Limovicino , dos mansus en la vicaria Rofiacense i un en la vila Vernogelo de la vicaria Exidense així com en la mateixa vicaria dues vinyes a Brucia i una tercera al lloc dit Neocioni de la vila Segonciaco en la vall Altorense.
D00668 895-IV-4 Arestagnus deixa a l'església de Sancti Mauritii mare de l'església Viennesi la capella de Sancti Ferreoli de la vila i lloc de Sablonis en el pagus Viennesi.Arestagnus deixa a l'església de Sancti Mauritii mare de l'església Viennesi la capella de Sancti Ferreoli de la vila i lloc de Sablonis en el pagus Viennesi , se'n reserva l'usdefruit i en fixa un pagament anual la diada de Sancti Ferreoli de dues lliures de cera.
D00651 895-IV-29 Petrus ven a Stephano un palacia en el comtat Vallense en la vila de Meserata i el vilar de Richilas.Petrus ven a Stephano un palacia en el comtat Vallense en la vila de Meserata i el vilar de Richilas que li vingué per veu del seu difunt amic Sperandeo , la seva àvia Adaluira i la seva mare Gradile , per divuit solidos.
D00650 895-V El matrimoni Frotarii i Godlindis amb el seu fill Gualmando donen al monestir de Belluslocus regit per l'abat Rainulfus tres mansus en la vila Biarcis de la vicaria Vertedense en l'orbe Lemovicino.El matrimoni Frotarii i Godlindis amb el seu fill Gualmando donen al monestir de Belluslocus regit per l'abat Rainulfus tres mansus on hi viuen Ebrardus , Stephanus i Rado en la vila Biarcis de la vicaria Vertedense en l'orbe Lemovicino.
D00649 895-V Wandaltrut i els seus fills Wandalmarus i Altrut fan donació al prepòsit Warnafredo d'un camp en el lloc anomenat Cotcio de l'agro Trecianense del pagus Vienense.Wandaltrut i els seus fills Wandalmarus i Altrut fan donació al prepòsit Warnafredo d'un camp en el lloc anomenat Cotcio de l'agro Trecianense del pagus Vienense.
D00648 895-V Alterat? Notícia de la cessió feta a la vila d'Ulneto per Wineterius i els seus fills Wineterius i Theodericus als monjos de Sancta Maria de bens als pagus Augustidunense i Matisconense.Alterat? Notícia de la cessió feta a la vila d'Ulneto per Wineterius i els seus fills Wineterius i Theodericus als monjos de Sancta Maria de bens en el pagus Augustidunense , vuit colònies en la vila de Corcellas i una en el lloc dit Masiunculas així com les seves propietats en les viles de Vallis i Ponto del territori Volabrensi , i en el pagus Matisconense , vuit mansus en el lloc anomenat Solmeriacus , una colònia a la vila de Moncimano i l'església de Sanctae Mariae dita Faltreerias.
D00647 895-V Alterat? El matrimoni Gaucelmus i la seva muller Gerburgis bescanvien amb Eldefredum i Bernardum , prepòsit i degà respectivament de Sancti Juliani , dos mansus en els comtats Telamitense i Brivatensi per bens en el comtat Gabalitanensi.Alterat? El matrimoni Gaucelmus i la seva muller Gerburgis bescanvien amb Eldefredum i Bernardum , prepòsit i degà respectivament de Sancti Juliani , dos mansus , un en la vila Ardallo de la vicaria Ambronensi del comtat Telamitense i l'altre en la vicaria del vicus Brivatensi del propi comtat , per bens en la vila Cabestratos del comtat Gabalitanensi.
D00692 895-V Alterat? El matrimoni Andefredus i Rarborgis cedeix a l'església de Sancti Martini Saviniacensis presidida per l'abat Adalbertus terres en la vila de Seziaco i Felice Vulpe de la vall Bevronica del pagus Lugdunensi.Alterat? El matrimoni Andefredus i Rarborgis cedeix a l'església de Sancti Martini Saviniacensis presidida per l'abat Adalbertus tres mansos i tres vinyes en la vila de Seziaco i Felice Vulpe de la vall Bevronica del pagus Lugdunensi.
D00684 895|911-V-25 Alterat? Haluvala -bisbe- Lugdunensis fa prestaria en favor del matrimoni Bernardus i Magnetrudis i el seu fill Archenulfus de bens del monestir de Sancti Martini Saviniacensis al cens , sis colonicas sites en l'agro Neriacensis.Alterat? Haluvala -bisbe- Lugdunensis fa prestaria en favor del matrimoni Bernardus i Magnetrudis i el seu fill Archenulfus de bens del monestir de Sancti Martini Saviniacensis al cens en l'agro Neriacensis , tres colonicas al lloc anomenat Cuniculus , una al lloc de Cassaneus , una a Vaura i una altra a Monte Formicario, en fixa un pagament anual en cera de dotze deneratas a fer en la festa del beat Martini.
D00646 895|896-VIII Alterat? El vescomte Armandus i la seva muller Bertildis fan donació a l'església de Sancti Juliani del vicus Brivates regida per el comte Guillemus de les seves propietats en la vila de Rilago del comtat Brivatensi.Alterat? El vescomte Armandus i la seva muller Bertildis fan donació a l'església de Sancti Juliani del vicus Brivates regida per el comte Guillemus de les seves propietats tan presents com futures , quatre mansus i quinze vinyes que els hi vinguren per conquesta , en la vila de Rilago del comtat Brivatensi , se'n reserven però l'usdefruit.
D00645 895-IX Alterat. El matrimoni Gerardus i Engalmodis cedeix propietats seves sites en les viles de Frontenago i Seisanicos del comtat Brivatensi en el pagus Arvernico a l'església de Sancti Juliani del vicus Brivates regida per el comte abat i rector Guillelmus , el prepòsit Eldefredus i el degà Nectardi.Alterat. El matrimoni Gerardus i Engalmodis cedeix propietats seves sites en el comtat Brivatensi del pagus Arvernico , dos mansos en la vila de Frontenago i una vinya en la de Seisanicos a l'església de Sancti Juliani del vicus Brivates regida per el comte abat i rector Guillelmus , el prepòsit Eldefredus i el degà Nectardi.
D00644 895-X-30 Wiliera ven a Oliba i Liubilane bens sits en el castell de Bari.Wiliera ven a Oliba i Liubilane bens sits en el castell de Bari , per divuit solidos.
D00643 895-XII El matrimoni Randuinus i Ermengart ven al matrimoni Gauzberto i Ingelsende una cort i quatre camps en el lloc anomenat Canloco del terme Fabriacense del pagus Kabilonense.El matrimoni Randuinus i Ermengart ven al matrimoni Gauzberto i Ingelsende una cort i quatre camps en el lloc anomenat Canloco del terme Fabriacense del pagus Kabilonense , per tres solidos.
D00603 896|897 Alterat. Estephanus bisbe i servent dels servents de Déu a Witardo prevere i abat del monestir Sancti Petri Psalmodiensis et Juncellensis. El papa li confirma les propietats del seu monestir i les posa sota la tutela de Sant Pere.Alterat. Estephanus bisbe i servent dels servents de Déu a Witardo prevere i abat del monestir Sancti Petri Psalmodiensis et Juncellensis. El papa li confirma les propietats del seu monestir a la illa de Psalmodii així com les que són a Nemausensis , Substancionensis o Biterrensis , entre elles les esglésies de Sancte Marie & Sancti Petri , Johannis apostoli , Marcelli pape & Victoris martiris , Marcelli , Saturnini i Felicis i les posa sota la tutela de Sant Pere.
D00635 896 Alterat. A Lugdunum , el rei Ludovicus a precs de l'arquebisbe de l'església Viennesis Barnoinus confirma a l'abat Adalrico del monestir Dervensis de S. Mariae et S. Teuderii els privilegis rebuts de l'arquebisbe.Alterat. A Lugdunum , el rei Ludovicus a precs de l'arquebisbe de l'església Viennesis Barnoinus confirma a l'abat Adalrico del monestir Dervensis de S. Mariae et S. Teuderii els privilegis rebuts de l'arquebisbe i la lliure elecció de l'abat.
D00637 896 Alterat? En el monestir Curpetratensium, el rei Ludovicus a precs del seu fidel , l'il·lustre comte Teutbertus dóna a la seu del bisbat Aptensis el lloc anomenat Monasteriolum amb les esglésies dedicades als beats Petri i Martini.Alterat? En el monestir Curpetratensium, el rei Ludovicus a precs del seu fidel , l'il·lustre comte Teutbertus dóna a la seu del bisbat Aptensis com a consol per l'anihilació causada per els pagans i els cristians , el lloc anomenat Monasteriolum amb les esglésies dedicades als beats Petri i Martini.
D00638 896 Alterat? En l'església de Sancti Florentii de la ciutat Aurasicensi , el rei Ludovicus restitueix a Amelius , bisbe de la ciutat d'Ucetiae i a la seva seu de Sancto Theodorito bens que havent estat del bisbat foren perduts per la cobdícia, és a dir: l'església de Sancti Baudilii i la de Sancti Juliani martyris Sanctique Andreae apostoli et Sanctae Basilissae virginis , i dóna a la seu les seves dues parts del fisc de Milciano.Alterat? En l'església de Sancti Florentii de la ciutat Aurasicensi , el rei Ludovicus restitueix a Amelius , bisbe de la ciutat d'Ucetiae i a la seva seu de Sancto Theodorito bens que havent estat del bisbat foren perduts per la cobdícia, és a dir: l'església de Sancti Baudilii i la de Sancti Juliani martyris Sanctique Andreae apostoli et Sanctae Basilissae virginis , i dóna a la seu les seves dues parts del fisc de Milciano amb les esglésies de Sancti Marcelli , anomenada Deusintus , Sancti Martini , Sanctique Caprasii , coneguda com el benefici del difunt Orgarii , Campaniaco i Merbaco.
D00639 896 A la vila de Strangiatam , el rei Ludovicus , a precs dels seus fidels , l'arquebisbe de l'església Viennesis Barnoinus i el vescomte Berlio , cedeix hereditàriament dues capelles al seu fidel sacerdot Drogoni.A la vila de Strangiatam , el rei Ludovicus , a precs dels seus fidels , l'arquebisbe de l'església Viennesis Barnoinus i el vescomte Berlio , cedeix hereditàriament al seu també fidel sacerdot Drogoni dues capelles en la vicaria Veseroncensi del pagus Viennensi , la de Sancti Ferreoli en la vila de Nautia i la de Sancti Eusebii en la de Vassiliana.
D00634 896 Alterat? Chronicon Luitprandi. Any 896.Alterat? Chronicon Luitprandi. Any 896.
D00633 896-I Alterat. Bladino , almoiner d'Austrandi i la seva muller , cedeix al cenobi de S. Petri Bellilocensis i al seu abat Rainulfus bens en la vall i vicaria Exidense , un mansus en la vila de Rodenalis i una vinya al lloc de Sereniaco.Alterat. Bladino , almoiner d'Austrandi i la seva muller , cedeix al cenobi de S. Petri Bellilocensis i al seu abat Rainulfus bens en la vall i vicaria Exidense , un mansus en la vila de Rodenalis on hi viu Domefredus i una vinya al lloc de Sereniaco.
D00605 896|897-I-23 Alterat. Privilegi de Stephanus bisbe i servent dels servents de Déu a l'abat Eudoni del monestir Viceliacensis.Alterat. Privilegi de Stephanus bisbe i servent dels servents de Déu a l'abat Eudoni del monestir Viceliacensis. El papa confirma a l'abat els privilegis del monestir fundat per el noble Gerardo i la seva muller Berta en el regne de Burgundiae , pagus Avalensi sota l'advocació de la verge Mariae ; en especial l'emès per el papa Nicolao si bé exceptuant les originals "serventes de Déú" a qui decreta que prenguin els hàbits monacals. També posa el monestir sota la tutela de la seu romana i en fixa un pagament anual d'una lliura argenti , així com el sostreu de tota jurisdicció laica i en fixa la successió segons la regla de sant Benedicti.
D00632 896-II-12 Bera , Eldebertus i el prevere Teudo com almoiners i marmessors del difunt comte Miro , fan donació a Richulfo , bisbe de l'església Elenense i a la seu de Sancte Eulalie de les propietats que el difunt comte tenia en el vicus d'Elna i el seu terme.Bera , Eldebertus i el prevere Teudo com almoiners i marmessors del difunt comte Miro , fan donació a Richulfo , bisbe de l'església Elenense i a la seu de Sancte Eulalie de les propietats que el difunt comte tenia en el vicus d'Elna i el seu terme. Escriu l'acta Daniel que veié i escoltà la voluntat del difunt comte.
D01001 896|916-II-16 Alterat. El rei Beringgerius a petició del seu fidel Adalbertum confirma a Rotberto abat de Sancti Martini la donació que feu el seu besavi l'emperador Karolus de bens sits a Italia , Caumoniam , el castell Sirmionense , Solarium i Lianam.Alterat. El rei Beringgerius a petició del seu fidel Adalbertum confirma a Rotberto abat de Sancti Martini la donació que feu el seu besavi l'emperador Karolus de bens sits a Italia , Caumoniam , el castell Sirmionense , Solarium i Lianam , perdudes per la cupiditat dels temps moderns , ho fa com almoina per el marquès Adalbertum i la seva difunta muller Gislae filla seva.
D00609 [896-II-19 - 897-II-7] Notícia sobre la construcció de la fortalesa de Montsó i l'enfrontament entre Lubb b. Muhammad i Muhammad b. 'Abd al-Malik añ-Tawil.L'any 283 , Lubb b. Muhammad inicià la construcció de la fortalesa de Montsó sobre el riu Cinca , en el país de Bartaniyya ; Muhammad b. 'Abd al-Malik al-Tawil senyor d'Osca , enterat , sortí a impedir-ho i Lubb en minoria s'hagué de retirar , però re-agrupant una força de cent quaranta homes atacaren a al-Tawil , l'hi capturaren homes i en feren una gran mortaldat.
D01482 896-II-26 A la vila de Siliaco el prevere Amalbertus ven a la basílica de Sancti Michaelis de Divion una vinya i un camp en la vila de Siliaco del confí Roningorum.A la vila de Siliaco el prevere Amalbertus ven a la basílica de Sancti Michaelis de Divion amb el consentiment dels germans Floono i Rotberto una vinya i un camp en la vila de Siliaco del confí Roningorum , per quinze denaris.
D00631 896-IV-1 Rostang fa donació de bens sits en el comtat d'Apt a Fastignana , Lutosa i Oliveto.Rostang fa donació de bens sits en el comtat d'Apt a Fastignana , Lutosa i Oliveto. (regest)
D00629 896-IV-3 El prevere Sigebertus dóna a l'església de Sancti Martini de la vila de Lemdatis un camp i una vinya sits en el lloc dit de Monte de la vila Tertio Superiori del comtat Viennensi.El prevere Sigebertus dóna a l'església de Sancti Martini de la vila de Lemdatis un camp i una vinya sits en el lloc dit de Monte de la vila Tertio Superiori del comtat Viennensi, se'n reserva l'usdefruit i donen el seu consentiment Alimar i Eldesindis.
D00630 896-IV-3 Bernardus fa donació dels seus alous en Valle Anagia i la vila de Rec[..]n de la vicaria Arisite a la seu de Sanctae Dei genitricis de la ciutat de Nemause on regeix el bisbe Agilardus.Bernardus fa donació dels seus alous en Valle Anagia , en els termes de les viles de Anagia , Veo , Buxarias i Ubilionicas , així com en la vila de Rec[..]n de la vicaria Arisite a la seu de Sanctae Dei genitricis de la ciutat de Nemause on regeix el bisbe Agilardus.
D00628 896-VI Alterat? Eldefredus i Engalfredus , juntament amb Gibernus e Isemberga cedeixen a l'església de Sancti Juliani del vicus Brivatensi un prat en la vila de Caucinogolo en la vicaria Brivatensi.Alterat? Eldefredus i Engalfredus , juntament amb Gibernus e Isemberga cedeixen a l'església de Sancti Juliani del vicus Brivatensi un prat en la vila de Caucinogolo en la vicaria Brivatensi que els hi vingué dels seus parents; en reserven l'usdefruit per el sacerdot Udaricus.
D00614 896-VI-22 Alterat. El rei Ludovicus emet precepte per Blitgarius abat del monestir de Sanctae Dei genitricis et perpetuae virginis Mariae ac Sancti Philiberti confirmant la concessió de l'abadia de Doseram.Alterat. El rei Ludovicus emet precepte per Blitgarius abat del monestir de Sanctae Dei genitricis et perpetuae virginis Mariae ac Sancti Philiberti confirmant la concessió de l'abadia de Doseram en relleu de la rabia dels normanorum i per la memòria del seu pare Bosonis , la seva mare Ermingardis i el seu avi Ludovici. El rei confirma la butlla del papa Stephano , dóna inmunitat al monestir i el llibera de qualsevol impost.
D00604 896-VIII-20 Alterat? Privilegi del bisbe Stephanus servent dels servents de Déu al seu confrare Arnusto arquebisbe de l'església Narbonensis.Alterat? Privilegi del bisbe Stephanus servent dels servents de Déu al seu confrare Arnusto arquebisbe de l'església Narbonensis per el que confirma a ell i als seus successors les possessions de l'arquebisbat i la seva seu dedicada als sants Justi et Pastoris i el monestir de Sancti Laurentii , en els comtats Narbonense , Redense , Minerbense , Ausonense , Biterrense i Nemausense tot posant-els sota la protecció apostòlica; i prohibeix que en el moment futur de la successió, un candidat extern pugui usurpar la seu, sinó que haurà de ser local i elegit per el clergat i el poble.
D00611 896-XII Alterat? Eustorgius , Andraldus , Rigaldus , Umbertus i Gaucelmus dónen dos mansos a l'església de Sancti Juliani del vico Brivates i al seus rectors l'abat Guillemus , el prepòsit Eldefredus i el degà Bernardus.Alterat? Eustorgius , Andraldus , Rigaldus , Umbertus i Gaucelmus dónen dos mansos a l'església de Sancti Juliani del vico Brivates i al seus rectors l'abat Guillemus , el prepòsit Eldefredus i el degà Bernardus , amb el consentiment de Raguiberganus i la seva muller.
D00613 896-XII-12 El matrimoni Ditrulfus i Guanadildes amb Argila ven a Liubilane i Eldesindo una cort en el castell de Bari.El matrimoni Ditrulfus i Guanadildes amb Argila ven a Liubilane i Eldesindo una cort en el castell de Bari, per tres solidos i dues argenzatas.
D00612 896|901-XII-21 Alterat. Notícia del judici fet a Cortem Onulfi entre l'abat Berthardus i Ragenardus , vassall del comte Richardum per la subjecció violenta de la vila de Caduscia al seu servei.Alterat. Notícia del judici fet a Cortem Onulfi entre l'abat Berthardus i Ragenardus , vassall del comte Richardum per la subjecció violenta de la vila de Caduscia al seu servei. Signen el comte Richardi i el seu fill Rodulfi amb els comtes Elduini , Widonis , Ragenardi i Umberti.
D00607 [897-909] Alterat? Garardus dóna la vinya anomenada Rucilia a l'església de Sancti Juliani i al seu prepòsit Eldefredus.Alterat? Garardus , per la seva ànima , la de Graldi i la de la seva muller , dóna la vinya anomenada Rucilia a l'església de Sancti Juliani i al seu prepòsit Eldefredus , sita en la cultura de la vila Orbanico de la vall Ambronensi de l'orbe Arvernico , se'n reserva però l'usdefruit.
D00601 897-I El clergue Abo dóna al monestir de Sancti Juliani fundat en el vico Brivatensi i als seus rectors , el comte i abat Guillelmus , el prepòsit Eldefredus i el degà Bernardi una vinya que està en la vila de Royago en l'aice Brivatensi del pagus Arvernico.El clergue Abo dóna al monestir de Sancti Juliani fundat en el vico Brivatensi i als seus rectors , el comte i abat Guillelmus , el prepòsit Eldefredus i el degà Bernardi una vinya que està en la vila de Royago en l'aice Brivatensi del pagus Arvernico , se'n reserva l'usdefruit mentre visqui.
D00610 [897-II-8 - 898-I-27] Notícia de l'enfrontament entre Lubb b. Muhammad i Unfrid b. Almandar.Notícia de l'enfrontament entre Lubb b. Muhammad i Unfrid b. Almandar. Segons Isa b. Ahmad al-Razi , en l'any 284 , Lubb b. Muhammad senyor de la Frontera Superior algarejà contra la fortalesa d'Awra de la jurisdicció de Barcelona i residència del tirà d'al-Faranga i en trobar-se amb Unfrid b.al-Mandar pare del comte Sunir el derrotà i ferí amb una llançada de la qual morí al cap d'uns dies i fóu succeït per el seu germà Sunyer.
D00600 897-III Diodatus ven al matrimoni Ugono i Lillie un camp en la vila de Kasal Bertrudo en el terme Telliedense del pagus Augustudinense.Diodatus ven al matrimoni Ugono i Lillie un camp en la vila de Kasal Bertrudo en el terme Telliedense del pagus Augustudinense , per vuit solidus.
D00626 897-III-24 Vualo dóna a les esglésies de Sainte-Marie et Saint-Castor bens sits en la vall Vabro del pagus Atense.Vualo dóna a les esglésies de Sainte-Marie et Saint-Castor bens que li vingueren del seu pare Bonefredus sits en la vall Vabro del pagus Atense. (regest)
D00599 897-IV-19 Alterat. Reunits en el lloc dit Portus del pagus Nemausensem els bisbes Gilaranno Carcassonense , Agilberto Biterrense , Aurelio Uceticense , Bosone Agathense , Agilardo Nemausense , Servo Dei Gerundense , Abbone Magalonense juntament amb Arnusto primat de l'església Narbonensi examinen la queixa del prevere Adalfredus de l'església de Sancti Joannis de la vila de Cocone i del seu patró Pharaldo vers el bisbe Abbo degut a que des de feia set anys els delmes de la vila eren assignats injustament a l'església de Sancti Andochii; un cop examinat el cas els bisbes reconeixen la raó d'Adalfredus i Pharaldo i ordenen el restabliment a favor de l'església de Sancti Joannis.Alterat. Reunits en el lloc dit Portus del pagus Nemausensem els bisbes Gilaranno Carcassonense , Agilberto Biterrense , Aurelio Uceticense , Bosone Agathense , Agilardo Nemausense , Servo Dei Gerundense , Abbone Magalonense juntament amb Arnusto primat de l'església Narbonensi examinen la queixa del prevere Adalfredus de l'església de Sancti Joannis de la vila de Cocone i del seu patró Pharaldo vers el bisbe Abbo degut a que des de feia set anys els delmes de la vila eren assignats injustament a l'església de Sancti Andochii. Preguntats els demandants , diuen que abans d'aquests set anys d'apropiació injusta els delmes feia cent set anys que eren assignats a Sancti Joannis. El bisbe Abbo reconeix el cas , però n'exclou l'alou que fou del bisbe Maldomari i el que comprà Aloardus; els bisbes finalement reconeixen la raó d'Adalfredus i Pharaldo i ordenen el restabliment a favor de l'església de Sancti Joannis. Signen l'acta els bisbes Abbo Magalonensis , Arnustus Narbonensis , Servus Dei Gerundensis i Fructuarius Bitterrensis.
D00928 897-V Alterat? El matrimoni Ebbo i Rollindis fa donació al bisbe Augustidunensis Vualo i a la seu del Beati Nazarii d'un mansus en la vila de Camlogio de la vicaria Nigromitense del pagus Biturigo.Alterat? El matrimoni Ebbo i Rollindis amb el consentiment del seu germà Eroici fa donació al bisbe Augustidunensis Vualo i a la seu del Beati Nazarii d'un mansus en la vila de Camlogio de la vicaria Nigromitense del pagus Biturigo.
D00598 897-V Alterat? Arnulphus dóna un camp i un prat en la vila de Caucinogolo de la vicaria Brivatensi a l'església de Sancti Juliani del vicus Brivatensi.Alterat? Arnulphus dóna un camp i un prat en la vila de Caucinogolo de la vicaria Brivatensi a l'església de Sancti Juliani del vicus Brivatensi, reserva però l'usdefruit per el sacerdot Udalrici al preu de vuit denarios anuals.
D00597 897-V Alterat? Ingalfredus i Eldefredus donen un camp i un prat en la vila de Caucinogolo de la vicaria Brivatensi a l'església de Sancti Juliani del vicus Brivatensi.Alterat? Ingalfredus i Eldefredus donen un camp i un prat en la vila de Caucinogolo de la vicaria Brivatensi a l'església de Sancti Juliani del vicus Brivatensi, en reserven l'usdefruit per el sacerdot Uldaricus al preu de dos denarios anuals.
D00616 897-VI-6 Testament de Rostagnus bisbe Arelatensis. Com a successor del prelat Cesarius, deixa al monestir per ell fundat de Beati Johannis Baptiste dins dels murs de la citat d'Arelatensis, trenta modiate de terres al costat del riu Rhodani i vint i set modios de vinya en la vila de Secundus Superior de l'agro Triphontio.Testament de Rostagnus bisbe Arelatensis. Com a successor del prelat Cesarius, deixa al monestir femení per ell fundat de Beati Johannis Baptiste dins dels murs de la citat d'Arelatensis, trenta modiate de terres al costat del riu Rhodani i vint i set modios de vinya en la vila de Secundus Superior de l'agro Triphontio.
D00596 897-VII-16 Fructuarium bisbe Bitterrensis bescanvia terres en el comtat Avinionensi amb el vescomte Rainardum i la seva muller Didam.Fructuarium bisbe Bitterrensis bescanvia terres en el comtat Avinionensi amb el vescomte Rainardum i la seva muller Didam. El bisbe aporta les propietats de Sancti Nazarii , la vila de Tavellis amb les esglésies de Sancti Petri i Sancti Ferreoli excloent-hi les famílies de quatre servents: Andreas , Ricardus , Ultrannus i Tetutius. El matrimoni aporta dos cents solidos , la vila d'Aspiranum amb l'església de Sancti Romani excloent la part cedida a Walcharoni, i els vilars d'Aviciaco i Albiniano excloent-hi la part escripturada per Arnaldus.
D00602 >897-VII-16 Alterat. Boso vescomte Biterrensis i Agathensis inquireix públicament sobre els termes de la vila d'Aspirano a rel d'una disputa entre el bisbe Fructuarii i Amalricum.Alterat. Boso vescomte Biterrensis i Agathensis inquireix públicament sobre els termes de la vila d'Aspirano a rel d'una disputa entre el bisbe Fructuarii i Amalricum fill de Adebraldi presumptament oberta per el bescanvi de terres de la vila que el vescomte Rainaldi féu amb el bisbe.
D00595 897-VIII-2 El matrimoni Vualcharo i Frodila dóna a l'església de Sancti Martini del suburbi Biterrensi en el territori Narbonensi tres vinyes de la seva potestat que els hi havien estat concedides en la consagració feta per el bisbe Tructario de l'església de Sancte Marie per ells fundada a Villanova.El matrimoni Vualcharo i Frodila dóna a l'església de Sancti Martini del suburbi Biterrensi en el territori Narbonensi tres vinyes de la seva potestat que els hi havien estat concedides en la consagració feta per el bisbe Tructario de l'església de Sancte Marie per ells fundada a Villanova , i tornen al bisbe Fructari les dècimes corresponents que els hi havien estat concedides en la dita consagració.
D01363 [897-899]-VIII-11|942-IX-28-30 Alterat. Epitafi de Guifrede Pilose a Santa Maria de Ripoll.Alterat. Epitafi de Guifrede Pilose i un fill seu (Radulf) a Santa Maria de Ripoll.
D00060 897-X Privilegi del Papa Romanus per a Serfdedeu bisbe de Girona.Privilegi del Papa Romanus per a Serfdedeu bisbe de Girona. El Papa apel·lant a l'autoritat de l'apòstol Pere, reafirma la deposició i excomunió d'Hermomiro, a l'hora que confima a l'església gironina, guardiana de les restes del beat màrtir Felix i en honor a la verge Maria , els drets sobre els seus bens , incloent les illes de Majorica i Minorica , i els seus drets fiscals.
D00594 897-X Emma fa donació al seu germà Atono de la meitat d'una cort a la vila de Darbonata , en l'agro Prestiacense del pagus Lucdunense.Emma fa donació al seu germà Atono de la meitat d'una cort a la vila de Darbonata , en l'agro Prestiacense del pagus Lucdunense.
D00608 897-X-[2-31] Notícia de l'inici de la construcció de la fortalesa de Balaguer.Notícia de l'inici de la construcció de la fortalesa de Balaguer. Segons Isa b.Ahmad al-Razi , Lubb b. Muhammad començà la seva construcció en el districte de Lleida el mes del ramadan (de l'any 284/897).
D00059 897-X-15 Privilegi del Papa Romanus per a Riculf bisbe de Rosselló i Conflent.Privilegi del Papa Romanus per a Riculf bisbe de Rosselló i Conflent. El Papa posa sota la seva tutela i l'autoritat de l'apòstol Pere, els bens de l'església , és a dir : la cel·la de Sancti Felicis ,la vila de Torrente , la d'Alamannis i Spedulia , del claustre de Petrafita fins la cel·la de Sancti Iuliani , el mont Auriolum , i les terres que el comte Miro els hi va concedir , així com la vila de Nogaretum. Afageix l'església de Sanctae Mariae contruida per Anastasia altrament dita Mare , per un solidum anual. Confirma el Papa els drets fiscals en mans de l'església tant en el Rosselló com a Conflent fins el terme de Narbona i Besalú, en el bens abans esmentats , i avisa en contra de l'acció dels comtes o altres poders sobre aquests drets.
D01483 897-X-21 En el fisc de Nantolium el rei Odó emet diploma en favor del seu fidel Gisleberto cedint-li quinze mansus en les viles de Blankeni Corte i Verona del pagus Atuerinse.En el fisc de Nantolium el rei Odó a petició del seu dilecte comte Richardus emet diploma en favor del seu fidel Gisleberto cedint-li quinze mansus en les viles de Blankeni Corte i Verona del pagus Atuerinse.
D00627 897-XI-21 Vualo dóna terres (a l'esgésia d'Apt) en el lloc de Marcianatus.Vualo dóna terres (a l'esgésia d'Apt) en el lloc de Marcianatus. (regest)
D00476 [898-918] Document perdut. Precepte de Carles el Simple per l'abadia de Saint-Benigne.Document perdut. Precepte de Carles el Simple per l'abadia de Saint-Benigne.
D00008 [898-917] Casament del comte Sunyer (I de Barcelona) amb Aimildes.Escriptura del casament del comte Sunyer amb Aimildes. Donació de propietats en els comtats de Barcelona, Osona, Besalú i Girona.
D01538 [898-913] Alterat. Ratherius vestearius del bisbat i Lingonensis i primiceri de l'església de Sancti Stephani del castell de Divione dóna a l'església els seus bens en les viles de Fontana i Solelgia.Alterat. Ratherius vestearius del bisbat i Lingonensis i primiceri de l'església de Sancti Stephani del castell de Divione dóna a l'església els seus bens en les viles de Fontana i Solelgia.
D01540 [898-913] Alterat. Llista de jornals de vinyes de Sancti Petri Flaviniaco que Ratherius té a Brisconus i Carusco i en un mansus a Cromiacho.Alterat. Llista de jornals de vinyes de Sancti Petri Flaviniaco que Ratherius té a Brisconus i Carusco i en un mansus a Cromiacho.
D00467 [898-909] Els germans Rado , Guillelmus i Abbo donen per la seva germana Aegina , un mansus a la congregació de l'església de Sancti Juliani en el vic Brivatensi i al comte duc i abat Guillelmus.Els germans Rado , Guillelmus i Abbo donen per la seva germana Aegina , un mansus sit en la vila de Niziaco de la vicaria Cantilianico de la pàtria Arvernica , a la congregació de l'església de Sancti Juliani del vic Brivatensi i al comte duc i abat Guillelmus , el prepòsit Eldefredus i el degà Nectardus.
D00468 [898-909] Girardus dóna a Sancti Juliani i al comte i marquès Willelmus un mansus en la vila de Cogiacos de la vicaria i comtat Brivatensi en la pàtria Arvernica.Girardus , amb el consentiment de la seva muller Emeltrudis i els seus fills Bernardo , Adalgerio i Heldegerio , dóna a la congragació de Sancti Juliani i al comte i marquès Willelmus amb el prepòsit Aldefredus , el degà Nectardus i l'archiclavus Arlabaldus , un mansus en la vila de Cogiacos de la vicaria i comtat Brivatensi en la pàtria Arvernica.
D00469 [898-909] El vescomte Stephanus dóna a l'església de Sancti Juliani i al seu comte i abat Guillelmus , bens sit en la vila de Loberias del comtat Brivatensi del pagus Arvernico , per l'ànima del seu germà Rigaldi.El vescomte Stephanus dóna a l'església de Sancti Juliani del vic Bribatensi i al seu comte i abat Guillelmus , al prepòsit Eldefredi i el degà Nectardi , bens sit en la vila de Loberias del comtat Brivatensi del pagus Arvernico , per l'ànima del seu germà Rigaldi i les de Isembardi i Nicetii.
D01484 [898-908] Alterat. Bescanvi de terres al castell de Divion entre el bisbe Argrimus i l'abat Lanterio de Sancti Stephani. (regest).Alterat. Bescanvi de terres al castell de Divion entre el bisbe Argrimus i l'abat Lanterio de Sancti Stephani. (regest).
D01485 [898-908] Alterat. El bisbe Argrimus a petició de l'abat Lanterio rescata el delmes de les esglésies d'Aziriaco , Longovico i la capella de Prunido. (regest).Alterat. El bisbe Argrimus a petició de l'abat Lanterio rescata el delmes de les esglésies d'Aziriaco , Longovico i la capella de Prunido. (regest).
D01486 [898-908] Alterat. El comte Manasses donà a Sancto Benigno en temps de l'abat Lanterio un mansus en la vila de Longovico. (regest).Alterat. El comte Manasses donà a Sancto Benigno en temps de l'abat Lanterio un mansus en la vila de Longovico , en foren testimonis el seus fills Walo i Manasses. (regest).
D01487 [898-908] Alterat. El duc Richardus donà a l'església de Sancti Antonii de Fisciaco depenent de Sancti Benigni un mansus a Rovra. (regest).Alterat. El duc Richardus donà a l'església de Sancti Antoniii de Fisciaco depenent de Sancti Benigni un mansus a Rovra. , en foren testimonis la seva muller Adeleia i el seu fill Rodulfus i els comtes Hugo , Boso , Manasses i Gisleberto. (regest).
D01488 [898-908] Alterat. Milo donà (a Sancti Benigni) terra a Saviniaco amb la capella de Sancti Gervasii , com havia fet el seu pare Gislebertus en temps del bisbe Isaac. (regest).Alterat. Milo donà (a Sancti Benigni) terra a Saviniaco amb la capella de Sancti Gervasii , com havia fet el seu pare Gislebertus en temps del bisbe Isaac.
D01489 [898-908] Alterat. Winebaldus donà (a Sancti Benigni) les seves possesions en les viles de Marcenniaco o Dumiso. (regest).Alterat. Winebaldus donà (a Sancti Benigni) les seves possesions en les viles de Marcenniaco o Dumiso. (regest).
D01490 [898-908] Alterat. En temps de l'abat Lanterio (del monestir de Sancti Benigni) l'honorable Berengerius es fa convers. (regest).Alterat. En temps de l'abat Lanterio (de Sancti Benigni) l'honorable Berengerius es converteix i dóna al monestir els seus bens en la vila de Longo Prato, la mitat d'una església a Missiniaco i una colonia en la vila de Sentennaco del pagus Belnensi. (regest).
D01491 [898-908] Alterat. El canonge Hildemodus i el prevere Arico en entrar (a Sancti Benigni) donaren la seva herència a Siliciaco. (regest).Alterat. El canonge Hildemodus i el prevere Arico en entrar (a Sancti Benigni) donaren la seva herència a Siliciaco. (regest).
D01492 [898-908] Alterat. Adalrous donà (a Sancti Benigni) les seves possessions en la vila de Bargis. (regest).Alterat. Adalrous donà (a Sancti Benigni) les seves possessions en la vila de Bargis. (regest).
D01493 [898-908] Alterat. El canonge i abat de l'església Lingonensis Gotzelinus donà (a Sancti Benigni) un mansus a prop de l'església de Sancti Desiderii en els murs de la ciutat (de Divion). (regest).Alterat. El canonge i abat de l'església Lingonensis Gotzelinus donà (a Sancti Benigni) un mansus a prop de l'església de Sancti Desiderii en els murs de la ciutat (de Divion). (regest).
D01494 [898-908] Alterat. L'abat Lanterius (de Sancti Benigni) bescanvià terres a Carli amb Rohardo. (regest).Alterat. L'abat Lanterius (de Sancti Benigni) bescanvià terres a Carli amb Rohardo. (regest).
D01495 [898-908] Alterat. L'abat Lanterius (de Sancti Benigni) bescanvià terres a Corcellis Superiori amb Isoardo. (regest).Alterat. L'abat Lanterius (de Sancti Benigni) bescanvià terres a Corcellis Superiori amb Isoardo. (regest).
D00019 [898-901] Notícia de còpia del precepte de Carles el Calb del 11 de juny del 844 al Libri Antiquitatum.Notícia de còpia del precepte de Carles el Calb del 11 de juny del 844 al Libri Antiquitatum. L'escrivà fa saber que tal còpia fou feta en l'any desprès de la mort del rei Odó, en temps del comte Borrell fill del difunt Guifré, de qui heretà el nom.
D00009 898 Venda terra a Seguries, actual església de Sant Joan de les Abadesses.Un particular ven una terra a Seguries, actual església de Sant Joan de les Abadesses. (regest)
D00036 898 Mort de Tahir b. Hazm i Yahya b. `A'id en algarada contra Bigus.Notícia de la mort de Tahir b. Hazm i de Yahya b. `A'id juntament amb altres trenta màrtirs en una algarada contra Bigus, en el camí de Barcelona.
D00037 898 Notícia de la mort de Tahir b. Hazm. mawla de Tortosa màrtir, en combat.Notícia de la mort a al-Andalus de Tahir b. Hazm., mawla omeia de Tortosa, màrtir, en combat a l'any (2)85 [898-I-28 - 899-I-16].
D00038 898 Notícia de la mort de Yahya b. `A'id i del seu cunyat Tahir b. Hazm en algarada contra Bigus.Notícia de la mort de Yahya b. `A'id i del seu cunyat Tahir b. Hazm, mawla de Hisam b 'Abd al-Malik de Tortosa, juntament amb altres trenta màrtirs en algarada contra Bigus en el camí de Barcelona l'any 285 [898-I-28 - 899-I-16]
D00179 898 Lluis el Cec a petició de l'arquebisbe Rodstagnus, fa donació al sacerdot i fidelis Rigmundo.Estant en el castell Avinionem , Lluis el Cec , a petició de l'arquebisbe Rodstagnus, fa donació al sacerdot i fidelis Rigmundo d'un mansum en el comtat Vasensi i les viles anomenades Tresmalis , Villanova i Biturrita en el comtat Avinionensi.
D00389 898 Inici del papat de Lleó VII (Annals de Ripoll II).Inici del papat de Lleó VII (Annals de Ripoll II).
D00388 ~898 Tructario bisbe Biterrensis bescanvia una terra amb el matrimoni Ictor i ...trudes , en la vila de Baxano , en territori Biterrensi.Tructario bisbe Biterrensis de la seu de Sancti Nazarii bescanvia una terra amb el matrimoni Ictor i ...trudes , en la vila de Baxano , en territori Biterrensi.
D00010 898-I-23 El matrimoni Savínus i Fachila fan una venda.El matrimoni Savínus i Fachila fan una venda. (regest)
D00481 [898-900]-II Tarsilani , Bobo , Basenus i el sacerdot Detharadus donen per l'ànima de Folcoadi terres a l'abat Rainulfus i el monestir de S. Petri Belliloci sites en les viles d'Aurlinda i Curtogilo de la vicaria Exidense de l'orbe Caturcino.Tarsilani , Bobo , Basenus i el sacerdot Detharadus donen per l'ànima de Folcoadi dos mansus i una vinya a l'abat Rainulfus i el monestir de S. Petri Belliloci , bens sits en les viles d'Aurlinda i Curtogilo de la vicaria Exidense de l'orbe Caturcino.
D00387 898|901-II-1 El matrimoni Vvimara i Atesinda ven a Elias tres vinyes dins el terme de Mulinellus del comtat? Barchinonense.El matrimoni Vvimara i Atesinda ven a Elias tres vinyes dins el terme de Mulinellus del comtat? Barchinonense , per cinc solidos.
D00011 898-II-22 El monestir de Castri Mallasti ,amb Agobard i Galí abats, ven les seves terres a vila Alsau.El monestir de Castri Mallasti ,amb Agobard i Galí abats, ven les seves terres a vila Alsau. (regest)
D00471 898-III El matrimoni Matalbertus i Froelt ven en precaria una terra en la vila de Bociaco del pagus Matiscense al prevere Eldulf.Matalbertus a prevere Eldulfo.El matrimoni Matalbertus i Froelt ven en precaria al prevere Eldulf , una terra en la vila de Bociaco del pagus Matiscense , les condicions són de cinc solidos i deu anys.
D00012 898-III-14 Leuva monjo , fa donacions al monestir de Sant Martí, i al de vila Kalliano, ambdós al Fenollet.Leuva monjo , fa donacions al monestir de Sant Martí, del abat Basilcus, al lloc dit de Bolicarnea, al territori Fenollet. I dona una vinya al monestir de vila Kalliano a Alaceitia, també al Fenollet.
D00013 898-III-16 El matrimoni Faraldus i Mosinda fan una venda al matrimoni Amarigo i Felicia.El matrimoni Faraldus i Mosinda fan una venda al matrimoni Amarigo i Felicia. (regest)
D00014 898-IV Emila ven un vilar i uns horts a Lodegario prevere.Emila ven al prevere Lodegario un vilar i uns horts situats sota el pau Augusto, al lloc dit Palaz, per un sou.
D00472 [898-900]-IV Els germans Metlanus i Wandaldrudis venen al matrimoni Ayglado i Berfreda una terra en el lloc dit Doetito de la vila Baginas de l'agro Marciacense en el pagus Matisconense.Els germans Metlanus i Wandaldrudis venen al matrimoni Ayglado i Berfreda una terra en el lloc dit Doetito de la vila Baginas de l'agro Marciacense en el pagus Matisconense , per deu dinarios , i amb el consentiment d'Evano i Dummecia.
D00015 898-IV-17 Judici del comte Gausfred a la ciutat de Girona.Judici presidit per el comte Gausfred a la ciutat de Girona: Madaix, mandatari del monestir de Sant Medir versus el jutge Trasoard mandatari del comte Gausfred , per la possessió d'un alou al Palau Merlac (prop de Cellera del Ter), a la vall d'Anglès , en el comtat de Girona. El comte l'havia comprat als veïns del lloc, però el monestir contesta que l'habitaven per concessió del difunt abat Deudat, i demostra amb preceptes reials els drets del monestir. El veïns no poden demostrar els seus drets de propietat i per tant s'invalida la compravenda feta entre ells i el comte.
D00016 898-IV-17 Exvacuació del judici del comte Gausfred a Girona.Document perdut corresponent a l'exvacuació del Judici del comte Gausfred a Girona (regest).
D00017 898-IV-25 Sthephanus ven a Daniel terra a la vila de Salto al territori de Girona.Stephanus ven a Daniel terra a la vila de Salto al territori de Girona per cinc sous.
D00473 898|899-V Alterat? El comte marquès i duc Guillelmus , amb la seva muller Ingilberga dóna terres a l'església de Sancti Juliani del vicus Brivatae.Alterat? El comte marquès i duc Guillelmus , amb la seva muller Ingilberga dóna terres a l'església de Sancti Juliani del vicus Brivatae i al seu subordinat prepòsit Eldefredum. En el comtat Telamitensi , la cort de Maceriaco en la vila de Crizinole i les seves possessions en la vila de Vineta , sites en les vicaries Bonorochensi i Ambronensi; en el comtat Tolornensi , en la vicaria Bilionensi , les seves propietats en la vila Vasillo. Es fixa un cens anual de cinc modia d'annona i de vi , i se'n prohibeix la venta futura tant a familiars com a reis comtes o abats.
D00018 898|903-V El comte Radulf i Ridlindis donen la vila de Peciliano a La Grassa.El comte Radulf i la seva dona Ridlindis donen la vila de Peciliano i el vilar de Fontes a La Grassa.
D00020 898-V Ansildi ven a Lodegari prevere una terra al lloc de Palaz.Ansildi ven a Lodegari prevere una terra que tenia d'un alou dels seus pares al lloc de Palaz, per deu argenços.
D00078 898-V-23 Judici entre Rostagno i Agilardo bisbe de Nimes per l'església de Sancte Marie de la vila de Patronianicus del comtat de Nimes.Judici entre Rostagno i Agilardo bisbe de Nimes per l'església de Sancte Marie de la vila de Patronianicus del comtat de Nimes realitzat a l'església de Sancta Maria altrament dita Garrugaria de Literaria. Josué fa d'advocat i mandatari del bisbe, presents el bisbe Agilardo, Bernardo vescomte, Sentilde vasso del comte Regemundo i Ansemundo vasso del comte Berengario. Rostagno diu estar sota la llei sàlica, i Josue sota la goda. El judici s'aplaça 40 dies per que Rostagno pugui aportar proves, passats els dies el judici es reprèn al castell d'Arene davant Arlando vasso del comte Regemundo i missi del vescomte Bernardo, i del bisbe Agilardo. Es sentència segons les dues lleis.
D00021 898-V-24 Martínus i Algereda venen una casa al terme de la vila de Keresage, i un camp a Villasicca, comtat d'Osona.El matrimoni Martínus i Algereda venen a M[....]aco, en el comtat d'Osona, una casa al terme de la vila de Karesage, sota el fines de Castroserras, i un camp al lloc anomenat Villasicca, tot per tres solidos.
D00474 898-V-25 Alterat? Wineterius , amb el consentiment dels seus fills Wineterio i Theoderico , fa donació al monestir de Sanctae Mariae i Sancti Petri , anomenat Floriacum.Alterat? Wineterius , amb el consentiment dels seus fills Wineterio i Theoderico , fa donació al monestir de Sanctae Mariae i Sancti Petri , anomenat Floriacum. En el pagus Augustidunense , nou colonies a la vila de Corcellas del territori Matornensi , una al lloc dit Mansiunculas , els bens de les viles de Vallis i Ponto del territori Volabrensi i el camp anomenat Grandis Campus, En el pagus Matisconense , nou mansus en el lloc de Solmeriacus que li foren donat per el comte Heccardus; se'ls reserva però a titol de benefici per ell , els seus fills i el seu primer hereu , amb un pagament anual de dotze denarios a Sancta Maria. Dóna també bens a la vila de Bassiniaco , al lloc de Felici Vulpe , i les viles de Curtilis i Moncimano.
D00022 898|900-V-26 Espanesindus i Sansa permuten terres amb el monjo Diutrulf.Espanesindus i Sansa permuten terres al lloc dit Kaldas , en l'apendici del castell Vari, per terres del monjo Diutrulfo a la vila d'Arestuate.
D00023 898-V-28 Reparació escriptural de la part del comprador de dues vendes feta a la seu de Vic per els jutges Bonaric i Teodosi.Reparació escriptural de la part del comprador de dues vendes feta a la basílica de Sant Pere de la seu de Vic per els jutges Bonaric i Teodosi. El matrimoni Ermoario i Farelde vengueren a Bosó una casa al vilar de Gaudila, al terme de Taradell en el comtat d'Osona, i el matrimoni Domenicho (ja difunt) i Quisildis vengueren al mateix Bosó terres al mateix vilar.
D00024 898-V-30 Reparació escriptural de la part dels venedors de dues vendes feta a la seu de Vic per els jutges Bonaric i Teodosi.Reparació escriptural de la part dels venedors de dues vendes feta a la basílica de Sant Pere de la seu de Vic per els jutges Bonaric i Teodosi. El matrimoni Ermoario i Farelde vengueren a Bosó una casa al vilar de Gaudila, al terme de Taradell en el comtat d'Osona, i el matrimoni Domenicho (ja difunt) i Quisildis vengueren al mateix Bosó terres al mateix vilar.
D00025 898|903|904-V|VI-23|24|25 Alterat? Precepte de Carles (III el Simple) per el fidel Theodosi en el Regne de la Gòtia o Septimània.Alterat? Estant a la vila de Vienne , el rei Carles , a precs del fidel Robert , atorga la propietat de bens fiscals al fidel Theodosi. Terres a dues viles del pagus de Minerva, en el comtat de Narbona, terres de tres viles del pagus d'Elna en el comtat del Rosselló, i terres vàries viles al comtat de Besalú. Allibera així mateix tota compra de Theodosi en el regne de Gòtia o Septimània , de tot servei , li dona inmunitat , estén als seus successors els drets de propietat sobre les seves aprisions , i ordena als habitants hispans i d'altres de rendir-li els mateixos serveis que als comtes.
D00475 [898-900]-VI Giburgis , en memòria del seu difunt marit Bernardi , dóna a l'església de Sancti Juliano del vic Brivatensi regida per el comte i abat Willelmus bens sits al pagus Arvernico ; dos mansus en la vila de Basedugo del la vicaria Nonatensi , i dos més en la vila de Brigeria de la vicaria Ucionensi.Giburgis dóna a l'església de Sancti Juliano del vic Brivatensi regida per el comte i abat Willelmus , amb Eldefredi prepòsit i Nectardi degà , en memòria del seu difunt marit Bernardi , bens sits al pagus Arvernico , dos mansus cuidats per Godalricus i Gausbertus en la vila de Basedugo del la vicaria Nonatensi , i dos mansus més en la vila de Brigeria de la vicaria Ucionensi. Se'n reserva l'usdefruit per ella i el seu fill Guidos a qui encarrega de fer una donació anual a la congregació per la festa de santa Maria d'agost d'un modium de vi.
D00390 898-VI-16 Alterat? Consagració Sant Quirze de Besora. Gotmarus , bisbe Ausonensis , consagra l'església dedicada al beat Quirici en el terme del castell de Bisaura edificada per l'abadessa Emmon , qui la dota amb les aprisions que el seu pare el comte Wifredus li donà com a dot.Alterat? Consagració Sant Quirze de Besora. Gotmarus , bisbe Ausonensis consagra l'església dedicada al beat Quirici en el terme del castell de Bisaura edificada per l'abadessa Emmon , qui la dota amb aparellatge per a la funció litúrgica i les aprisions que el seu pare , el comte Wifredus , li donà com a dot. El bisbe en fixa els termes i les esglésies sufragànies.
D00477 [898-900]-VI-20 Alterat? El comte Raculfum i el matrimoni Gombertum i Leudolena bescanvien vinyes en el pagus Kabilonense , a les viles de Buscheringis i Curte Claudia , amb el consentiment de l'abat Anglardi.Alterat? A la ciutat de Kabilone , el comte Raculfum i el matrimoni Gombertum i Leudolena bescanvien vinyes sites en el pagus Kabilonense , a les viles de Curte Claudia del fine Gemulense i la de Buscheringis , amb el consentiment de l'abat Anglardi.
D00478 [898-900]-VII-10 Alterat? Els germans Gaucelmus i Rangabertus , amb Guigonis , fan donació per l'ànima dels seus genitors i de la seva mare Adalais a l'església de Sancti Juliani del vicus Brivatensi , dels seus bens en la vila d'Avexenco de la vicaria i comtat Brivatensi.Alterat? Els germans Gaucelmus i Rangabertus , amb Guigonis , fan donació per l'ànima dels seus genitors i de la seva mare Adalais a l'església de Sancti Juliani del vicus Brivatensi , dels seus bens en la vila d'Avexenco de la vicaria i comtat Brivatensi , hi ajunten el mansus anomenat Amascurello.
D00479 [898-900]-VII-13 Alterat? Vivianus dóna a l'església de Sancti Julaini del vicus de Brivate regida per el comte i abat Willelmus propietats en el pagus Arvernico i comtat Talamitensi per l'ànima dels seus genitors Bertelandi i Juvianae , la del seu germà sacerdot Bernardi i per la de Nectradani.Alterat? Vivianus dóna a l'església de Sancti Julaini del vicus de Brivate regida per el comte i abat Willelmus , amb el prepòsit Eldefredi i el degà Nectardi , propietats en el pagus Arvernico i comtat Talamitensi; bens en la vila Antonio de la vicaria Ambronense , i vinyes a les viles de Poxelo i Villas Planas , i en els lloc d'Ariolalias i Aurea Valle. Ho fa per l'ànima dels seus genitors Bertelandi i Juvianae , la del seu germà sacerdot Bernardi i per la de Nectradani. Se'n reserva l'usdefruit , que ha de passar a la seva mort al seu senyor Heralius.
D00026 898-[VII-23] Gotmar bisbe d'Osona dóna l'església del beat Quirici (Sant Quirze de Besora) a Sant Joan de les Abadesses.L'abadessa Emma acut a la basílica de Sant Pere de Vic a demanar al bisbe Gotmar , que per afermar l'establiment de la religió cristiana, li concedeixi al seu monestir, de la regla de Sant Benet, l'església dedicada al beat Quirici (Sant Quirze de Besora), petició que li fou concedida.
D00027 898-VIII-2 El matrimoni Aigo i Donavella venen dues terres en el lloc anomenat Carnarius a Lioncia.El matrimoni Aigo i Donavella venen dues terres en el lloc anomenat Carnarius , en el terme del castell del difunt Terciol del pagus d'Osona a Lioncia, per tres sous.
D00028 898|899-VIII-5 El bisbe Gotmar a precs de l'abadessa Emma consagra Sant Martí del Congost.El bisbe Gotmar a precs de l'abadessa Emma consagra Sant Martí del Congost. Emma la dota amb terres d'aprisió del seu difunt oncle matern, el comte Sunifred.
D00338 898|900-IX Adubira , Onesta , Idilio i Placidia venen una terra en el pagus Urgilitano , en el lloc dit Sisca del monestir de Cutineto a l'abat Ermenfredus.Adubira , Onesta , Idilio i Placidia venen una terra en el pagus Urgilitano , en el lloc dit Sisca del monestir de Cutineto a l'abat Ermenfredus , a Precepale , al prevepres Prisdeser i al monjo Suneiro , per tres solidatas.
D01381 898-IX-10 El matrimoni Fruila i Wilisinda donen simul in unum a l'abat Senaldo del monestir de Sancti Laurenti terres en el lloc de Miralias del pao Bergetano i en el Cortile del castell d'Abizano , per remei de les seves ànimes i de la de Cenone femina.El matrimoni Fruila i Wilisinda donen simul in unum a l'abat Senaldo del monestir de Sancti Laurenti de la vall Vuzuranense terres en el lloc de Miralias del pao Bergetano i en el Cortile del castell d'Abizano , per remei de les seves ànimes i de la de Cenone femina.
D00039 898-X-3 Relat de l'intent d'aliança entre 'Umar Ibn Hafsun i Muhammad b. Lubb al Qasawi senyor de la frontera superior (notícia de la seva mort).L'any 285 s'aliaren contra el califa i per provocar la guerra civil, 'Umar Ibn Hafsun capitost dels malfactors i Muhammad b. Lubb al Qasawi cap dels criminals senyor de la frontera superior. Acordaren trobar-se a Jaén en territori de ibn Hafsun, per fer públic l'alçament. Muhammad però no pogué anar-hi per estar en guerra amb 'Abd al-Rahman al-Tugibi rebel a la frontera de Saragossa, i envià com a delegat al seu fill Lubb b. Muhammad b. Lubb, que hi anà amb un exèrcit fins la fortalesa de Qabiliga del districte de Jaen, allí se li presentà Zakariyya b. Anila missatger d'Umar. Arribaren llavors notícies de la mort del pare de Lubb en lluita, el dia dotzé després del ramadan (898-X-3) a la porta de Toledo a la que estava assetjant. Això malbaratà l'acord contra l'islam dels dos malvats, i Lubb se'n tornà cap a la seva pàtria.
D00040 >898-X-3 Notícia de la captura de Muhammad b. 'Abd al-Malik senyor d'Osca per Lubb b. Muhammad.Muhammad b. 'Abd al-Malik al Tawil senyor d'Osca portà provisions als assetjats de Saragossa, quan fou assassinat Muhammad b. Lubb. Quan Lubb estigué instal·lat al raval, organitzà una emboscad a la porta d'Osca, i quan Muhammad b. 'Abd al-Malik sortí per guerrejar, el capturà. Estigué captiu de Lubb fins el seu rescat.
D00041 898|899-X-19 Relat sobre Muhammad b. 'Abd al-Malik senyor d'Osca i la seva captura el 898|899-X-19 en una emboscada de Lubb b. Muhammad b. Lubb.Muhammad b. 'Abd al-Malik s'afermà a Osca fins la mort de les imams Muhammad i al-Mundir. Quant pujà al poder l'imam 'Abd al-Lah li envià cartes de submissió i fou confirmat com governador d'Osca. Quan Muhammad b. Lubb fou assassinat durant el setge de Saragossa, reuní mercaders per dur aliments als assetjats, acampà a la porta de Saragossa i aconseguí introduir-hi els aliments, i amb això Muhammad b. 'Abd al-Rahman al-Tugibi recuperà les forces. Després algarejà contra les terres planes de Muhammad b. Lubb. Lubb b. Muhammad b. Lubb acudí des de Toledo i acampà amb el seu pare davant de Saragossa; tot seguit (el sawal del 285|286 és a dir 898|899-X-19) preparà una emboscada a Osca en la que capturà a Muhammad b. 'Abd al-Malik, i el féu anar amb grillons al peus a ells i els seus per la porta de Saragossa. Al cap de 40 dies fou rescatat; conservà la ciutat d'Osca, però perdé el seu districte i la Barbitaniyya, hagué de pagar a més un rescat de 100.000 dinars. En pagà 50.000 i deixà als seus fills 'Abd al-Malik i al-Sayyida juntament amb altres cosins com a penyora. Posteriorment Lubb b. Muhammad b. Lubb es casà amb al-Sayyida i retornà la jurisdicció d'Osca al seu nou sogre, alliberà als seus cosins i li perdonà els 50.000 dinars empenyorats.
D00029 898-X-29 El matrimoni Gualafons i Narbona fan donacions a Santa Eulàlia d'Elna i al bisbe Riculf.El matrimoni Gualafons i Narbona donen a Santa Eulàlia d'Elna i al bisbe Riculf i successors, propietats que havien comprat al ara ja difunt arxipreste Aimerà en el vicus d'Elna, un molí en el riu Tec i dues vinyes a Sureda.
D01465 898-X-29 A la vila de Siliciaco el prevere Arico fa donació a l'església de Sancti Stephani del castell de Divion regida per el prepòsit Raterius d'una vinya i quatre peces de terra sits en la vila de Siliciaco i de Savilla del confí Ronigorum del pagus Oscarensi.A la vila de Siliciaco el prevere Arico amb el consentiment del matrimoni Tetardus i Duina fa donació a l'església de Sancti Stephani del castell de Divion regida per el prepòsit Raterius d'una vinya i quatre peces de terra sits en la vila de Siliciaco i de Savilla del confí Ronigorum del pagus Oscarensi.
D00030 [898-901]-X-30 Maria dóna al seu fill Enric una casa i terra a Olzinelles, al Bages.Maria dóna al seu fill Enric una casa i terra a Olzinelles, al Bages. (regest)
D00480 [898-900]-XI El matrimoni Gotafredi i Godila dóna a l'abat Rainulfus i al monestir de Belluslocus bens en la vicaria Casiliacense del pagus Caturcino per les seves ànimes , les dels seus pares i la del comte Ademari.El matrimoni Gotafredi i Godila dóna a l'abat Rainulfus del monestir de Belluslocus edificat en honor de S. Petri i S. felicitatis , per les seves ànimes , les dels seus pares i la del comte Ademari , la curte anomenada Cundadus , en la vicaria Casiliacense del pagus Caturcino i bens al lloc dit de Vallesuris , un total de tretze mansus i catorze servents amb les seves famílies.
D01496 898-XI Alterat. En judici fet en la vila de Briva davant dels vescomtes Ademari i Gauzfredi entre el matrimoni Norbertus i Bertlindis contra Gaucelinus per la propietat d'un mansus en la vila anomenada Vertlac , el tribunal sentencia en favor del matrimoni. (regest).Alterat. En judici fet en la vila de Briva davant dels vescomtes Ademari i Gauzfredi entre el matrimoni Norbertus i Bertlindis contra Gaucelinus per la propietat d'un mansus en la vila anomenada Vertlac , el tribunal sentencia en favor del matrimoni. (regest).
D00031 898-XI-1 Precepte de Carles per l'església de Narbona.Precepte de Carles donant inmunitat i bens fiscals a l'església de Narbona. L'abadia de Sant LLorenç i el fisc de Colonicas del comtat de Narbona , l'abadia de Cubarias del comtat de Rasès , el fisc de Juviniacum del comtat de Substantion i l'esglèsia de Sant Sadurní i la vila Torta de la vall Ocilianense, en el suburbi del castell Salavense del comtat de Nimes.
D00032 898-XI-1 Precepte d'immunitat de Carles per Santa Eulàlia d'Elna.Precepte de Carles per Santa Eulàlia d'Elna , a precs del bisbe Riculf i d'Adelaida mare del rei.Per restaurar-la, el rei li dóna la immunitat i la dota amb la cel·la de Sancti Felicis , les viles de Torrente , Alamannis i Spedulia , la cel·la de Sancti Iuliani i de terres a Petrafixa, a més de la mitad del teloneu i altres drets fiscals.
D00033 898-XI-28 Daniel i esposa, venen bens a Villardanel, del comtat d'Osona, al comte Guifré i a la seva esposa Garsindis.Daniel i esposa, venen cases , terres y horts de Villardanel, en el comtat d'Osona, al comte Guifré i a la seva esposa Garsindis. (regest)
D00034 898-XII Judici entre Odó comte de Tolosa i Rainulf abat del monestir de Sant Joan (castri Malasti) per la propietat del termini de Magnanaco.Judici entre Odó comte de Tolosa i Rainulf abat del monestir de Sant Joan del castell de Malasti per la propietat del termini de Magnanaco. Es disputen els límits entre el monestir i la vila de Ranesendi. El monestir presenta com a proves un precepte del rei Carles i altres documents. Finalment els habitants de la vila Ranesendi reconeixen que feia trenta anys que el monestir tenia les terres en benefici.
D00700 [899-927] Alterat? El bisbe Geraldum bescanvia amb el matrimoni Arlulfum i Eldesent terres en el pagus Matisconense.Alterat? El bisbe Geraldum bescanvia amb el matrimoni Arlulfum i Eldesent terres en el pagus Matisconense ; el bisbe aporta una terra en la vila de Romanorum de l'agro Torrense amb el consentiment d'Elda domino sacrata per un camp del matrimoni en l'agro Viriacense tocant el riu Glatinor.
D00042 899 Venta privada de terra a Porreroles o Porreres.Un particular ven una peça de terra a Porreroles o Porreres. (regest)
D00043 899 Venta privada d'un vilar a Aspinosa.Venta privada d'un vilar a Aspinosa. (regest)
D00446 899 Elecció de Ragamfridum com a bisbe Viennensis per la mort de Bernoinus.Elecció de Ragamfridum com a bisbe Viennensis per la mort de Bernoinus. Reunits els clergues de l'església Viennensis en el palau sacre , proposen donar la dignitat epìscopal a Ragamfridum per les seves bones aptituds. Decisió que es veié reafirmada per aclamació popular en l'església de Sancti Andree de la ciutat de Vienne.
D00447 899 Acta d'ordenació del bisbe Viennensis Ragamfredi , després de la mort del venerable arquebisbe Bernuino.Acta d'ordenació del bisbe Viennensis Ragamfredi. L'arquebisbe Ebredunensis Arnoldus , juntament amb els bisbes Willelmus Mauriennensis , Isaac Gratianopolis , Ysaac Valentie , Adalboldus Belicensis , Bledricus Dignensis i Armodus Tolnensis , ordenen en la ciutat de Vienne , com a bisbe Viennensis , a Ragamfridum , després de la mort del venerable arquebisbe Bernuino.
D00591 899 Alterat. Relació de la deposició de relíquies en l'altar de l'església de Sancto Jacobi Apostoli feta per el príncep Adefonsus i la seva dona Scemena amb el bisbe Sisnando.Alterat. Relació de la deposició de relíquies en l'altar de l'església de Sancto Jacobi Apostoli feta per el príncep Adefonsus i la seva dona Scemena amb el bisbe Sisnando. Es recorda la consagració feta per els disset bisbes : Joannes Occensis , Vincentius Legionensis , Gomelus Astoricensis , Hermegildus Ovetensis , Dulcidius Salmanticensis , Naustus Conimbrensis , Argimirus Lamecensis , Theodemirus Vesensis , Gumaedus Portucalensis , Jacobus Cauriensis , Argimirus Bracharensis , Didacus Tudensis , Egila Auriensis , Sisnandus Iriensis , Recaredus Lucensis , Theodesindus Britoniensis i Eleca Caesaraugustanensis. Es llisten les relíquies dipositades en el temple que antigament construí Adefonsus Magnus i que el rei fill del príncep Ordonii feu engrandir.
D00044 899-I-26 Testament de Guillelma comtessa de Melgueil.Testament de Guillelma comtessa de Melgueil. Ho deixa tot al seu fill el comte Bernat, i demana ser enterrada a l'església de Sant Pere de Magalona, a la que deixa les viles de Gusanicis i Novegent amb la condició que no passin fóra de les mans del bisbat, i que si així fos, retornessin al seu fill. També, per pacte anterior, deixa la vila d'Avenza de la vicaria Agonensi en vitalici al seu fill, i que a la seva mort retorni a l'església de Sant Pere de Magalona.
D00339 899|901-III-23 El matrimoni Durandus i Ello ven una vinya a Comas en la vila de [...]eneto en el pagus Or...letano a Ermenfred , el prevere Principale , el prepòsit Todeseredoi els monjos Gudri... i Vademaro.El matrimoni Durandus i Ello ven una vinya a Comas en la vila de [...]eneto en el pagus Or...letano a Ermenfred , el prevere Principale , el prepòsit Todeseredoi els monjos Gudri... i Vademaro , per quatre argencatas.
D00045 899-IV Trasverus , Emila i Quindiverga venen una terra a la serra de Terregis, en el territori Savarisi al prevere Penello.Trasverus , Emila i Quindiverga venen per dotze argenços, al prevere Penello, una terra que havien comprat a la serra de Terregis, en el territori Savarisi.
D00592 899-IV-4 Alterat? Donació del rei Adefonsus i la reina Exemena al bisbe Sisnando i al temple de S. Jacobi Apostoli en el dia de la seva consagració.Alterat? Donació del rei Adefonsus i la reina Exemena al bisbe Sisnando i al temple on es troba el sepulcre de S. Jacobi Apostoli en arcis Marmoricis en el dia de la seva consagració. El rei dota la seu amb bens i viles del bisbat Iriensis, del suburbi Legionense, dels territoris Asturicense , Ovetensi i Conimbricensi. Signen el text amb el rei , els bisbes: Theodemirus Egitanensis , Gomarus Vincensensis , Naustus Conimbrensis , Sisnandus Iriensis , Eleca Caesaraugustanus , Argimirus Lamecensis , Recaredus Lucensis i Jacob Cauriensis i els comtes Pelgius , Froyla , Lucidius , Munio Muñiz , Orosius , Erus , Gundesalvus.
D00046 899-IV-27 Livila ven al prevere Sidilane una heretat en el suburbi d'Elna.Livila li ven al prevere Sidilane per 5 sous, una heretat a la vila de Securiniano , altrament dita Palatio Rodegario , en el suburbi d'Elna.
D00391 899|938-IV-27 Alterat? El matrimoni Gumilani i Pulcridia dóna dos alous sits en el comtat de Barcelona al monestir de Santa Cecilia de Montserrat.Alterat? El matrimoni Gumilani i Pulcridia dóna dos alous sits en el comtat de Barcelona a Amendoleles , en el castell dit de la Guardia de Montserrat , al monestir de Santa Cecilia de Montserrat (regest).
D00047 899-V-29 Carles el Simple confirma els drets de l'abadia de La Grassa.Carles el Simple confirma els drets de l'abadia de La Grassa tal i com fèren els seus avantpassats. Al pagus de Carcassona, Flexus amb l'església de Sancti Cucufati , l'església de Santi Genesii tal i com fou termenada per Unoldo i Adalberto, a la vall Aquitanica la vila de Favarios amb l'església de Sancti Caprasii , la vila de Bulliniacus amb les esglésies de Sancti Pauli i Sanctae Anianae , Bagniles i l'església de Sacti Petri prop de la ciutat de Carcassona. Al pagus de Narbona , Capud Spinam amb l'església de Sancti Petri sobre el riu Clamosam , Palmam amb les esglésies de Sancti Johannis i Sancti Petri et Pauli , i la insula Lici que el comte Unifred bescanvià amb el bisbe Fredoldo. Al pagus de Conflent , en el suburbi d'Elna, la cel·la de Prata. Al pagus de Rasès , en el suburbi de Petrapertus la cel·la de Paterno , i l'església de Sancti Petri. El rei renova la immunitat , les excepcions i els drets fiscals i els hi dóna el dret d'elecció d'abat.
D00049 899-V-29 Carles el Simple renova els drets a l'església de Girona a precs del seu bisbe Servus Dei.Carles el Simple , a precs del seu bisbe Servus Dei renova els drets a l'església de Girona tal com féren el seu avi Carles i el seu pare Lluís. Terres i drets als comtats de Girona, Besalú, Empúries i Peralada. A Besalú les viles de Oliano , Cacaviano i Vellose. A Girona la cel·la de Sancti Climentis. Petra Alta , la vila de Parietes Rufini , Castell Fractum, les viles de Molleti i Fontedictus , la vall d'Aracane , la vila de Quarciano i el vilar de Taia del prevere Adalardus. A Girona , la vila D'Elzeda, dóna les terres entre Iohannetum , Arbuciae , el camí que va a Ripamfractam i el rierol de Vallis Urcea, també Sancta Columbam i Villa Rabiescam , amb les terres que els bisbes Gotmar i Theotari i el prevere Castellanus aportaren. Al comtat de Besalú, les cel·les de Sancti Laurentii i Sanctt Martíni , i les viles de Crispianani , Miliarias , Baschara, Spedulias , Archa, Abdiramae, i els vilars de Terrutellas , Casssaniolas i Amiron. Al comtat de Peralada, les esglésies de Sancti Petri , Sancti Iohannis, i Sancti Fructuosi, amb Pineta i la vila de Farus. A més, renova la immunitat a la església gironina , i li incrementa els seus drets fiscals.
D00051 899-VI Manolfus prevere fa una donació al monestir d'Alahone i al seu abat Adefonso.Manolfus prevere fa una donació al monestir d'Alahone i al seu abat Adefonso en presència de Teudefredus prepòsit. Dóna la seva part d'un alou que li vingué del seus pares al castell de Subpetra.
D00062 899-VI Document perdut, precepte de Carles el Simple atorgant fiscs i moneda d'Osona al comte Guifré-Borrell.Document perdut, precepte de Carles el Simple atorgant fiscs i moneda d'Osona al comte Guifré-Borrell. Citat en documents de la seva viuda Garsenda.
D00482 899-VI Rifredus , Bernol , Teot Gunteldis , Ermna , Blismodo i Otelano donen al matrimoni Aymum i Uttulgardis mig camp al lloc conegut com Laprada de l'agro Dunziacense en el pagus Matisconense.A la vila de Dunziaco , Rifredus , Bernol , Teot Gunteldis , Ermna , Blismodo i Otelano donen al matrimoni Aymum i Uttulgardis mig camp al lloc conegut com Laprada de l'agro Dunziacense en el pagus Matisconense.
D00050 899|904-VI-2 Carles el Simple a precs del comte Geroldus dóna immunitat al seu monestir d'Aureliacus al pagus Alvernico.Carles el Simple a precs del comte Geroldus dóna immunitat al seu monestir d'Aureliacus al pagus Alvernico així com els bens donats per l'abat Adelgarius. L'església de Sancti Petri en Excitense , Glinico, l'església de Sancti Quirici que paga 5 sous anuals a Sancti Petri Pictavensis , a més d'Angrino a Condadense. La immunitat reial abasta tant als abats i monjos com al propi Geroldus i la seva germana.
D01300 899|904-VI-2 Alterat. Carles el Simple per gestió del comte Vuillelmus i a precs del comte Geroldus dóna immunitat al seu monestir d'Aurilacus al pagus Alvernico.Alterat. Carles el Simple per gestió del comte Vuillelmus i a precs del comte Geroldus dóna immunitat al seu monestir d'Aurilacus al pagus Alvernico així com els bens donats per l'abat Adelgarius. L'església de Sancti Petri en Exitense , l'església de Sancti Cirici a Circiniaco que paga 5 sous anuals a Sancti Petri Pictavensis , a més de Magrimno a Condadensis. La immunitat reial abasta tan als abats i monjos com al propi Geroldus i la seva germana.
D00052 899-VI-4 Precepte de Carles el Simple per Emma abadessa del monestir de San Joan Baptista (de les Abadesses).Precepte de Carles el Simple per Emma abadessa del monestir de San Joan Baptista (de les Abadesses). A precs de la seva mare , la reina Adheleydis , el rei posa sota la seva protecció el monestir i els seus bens. En el pagus d'Osona, la cel.la de Mucronio , la de Sancti Kirici , Sancti Martini , Sanctae Eulalie i Sanctae Leocadie . la vila de Terrates ,Tagnato , Felcarioles , Berga , Genesteto i Sennare. En el pagus de Conflent , la vila Fauliano. En el pagus de Besalú , el coll Witizane. I en el pagus d'Empúries , i altres llocs que el monestir incorpori, el rei els hi dona la immunitat judicial i els hi concedeix drets fiscals.
D00055 899-VI-6 Carles el Simple emet auctoritas per Arnust arquebisbe de Narbona.Carles el Simple emet auctoritas per Arnust arquebisbe de Narbona , el posa a ell i tota la diòcesi de Narbona sota la seva tutela i li dóna immunitat per damunt dels comtes i jutges.
D00056 899-VI-6 Precepte de Carles el Simple per l'església de Narbona i Rasès al seu arquebisbe Arnust.Precepte de Carles el Simple , a precs de la seva mare Adeleidis , per l'església de Narbona i Rasès i el seu arquebisbe Arnust , tal com havien fet anteriorment el seu pare Lluís i el seu germà Carlomà per l'arquebisbe Sigebod. El rei dóna l'abadia de Sancti Laurentii a l'església de SS. Justi et Pastoris de Narbona on descansen les restes de Sancti Pauli confessoris. El rei concedeix a les esglésies dels comtats de Narbona i Rasès la mitat dels imposts , els fiscs de la vila de Bassianum altrament dita Cesaranus, i els de la vila Arsegii. A les esglésies del comtat de Rasès, el rei els concedeix la vila de Limosus , Sanctae Eulalie , Flacciano , Villam Longam amb l'església de Sancti Felicis. El rei dóna també a l'església de SS. Justi et Pastoris l'abadia de Cubaria en el comtat de Rasès , així com els fiscs del comtat Biterrensi , i redimeix les possessions injustament presses per els comtes a les esglésies. Afageix a l'església de SS. Justi et Pastoris l'abadia de Sancti Stephani altrament dita Balniolas del comtat de Besalú, i en el comtat de Narbona , els fiscs de Montilium , Colonicas i Juviniacum. A més a les terres dels jueus en el comtat de Narbona els hi imposa una dècima a pagar a les esglésies. En el comtat Nemosense , en el suburbi de castro Salavense , a la vall Ocilianense, l'església de Sancti Saturni i la Villa Torta. Ordena també al rei als hostolenses o hispani d'aquests territoris a pagar els seus imposts a l'església de Narbona.
D00057 899-VI-6 Precepte de Carles el Simple per el monestir de Sancti Aniani i Sancti Laurentii i el seu abat Berano.Precepte de Carles el Simple per el monestir de Sancti Aniani i Sancti Laurentii i el seu abat Berano. El rei li renova la immunitat a les seves possesions: Al territori de Narbona, els vilars de Labrociano i Sortiliano i la vila de Torrilias i el molins en el rierol de Vernoduperi i els vilars de Madernus, els dels fills de Deodato i el de Gabiano o Gabianello amb l'església de Sancti Nazarii i el que està al costat de la vila de Peyano amb l'església de Sancti Juliani. A la ciutat de Narbona, els casals davant l'església de Sancti Marcelli i l'iila de Duniana i els llocs de Andesuna i Sigelona amb l'església de Sancti Vincentii i Sanctae Agnetis i Sancta Maria. El rei concedeix al monestir el teloneu de les seves possessions.
D00058 899-VI-6 Precepte de Carles el Simple per el bisbe Riculf i l'església del Rosselló i Conflent, a precs d'Arnust arquebisbe de Narbona.Precepte de Carles el Simple per el bisbe Riculf i l'església del Rosselló i Conflent, a precs d'Arnust arquebisbe de Narbona. El rei atenent a la pobresa i l'estat ruïnós d'algunes e les seves seus concedeix a l'església del comtat de Rosselló i Conflent , en el propi comtat , la vila de Nogaretum i la cel·la de Sancti Felicis , la vila de Torrente altrament dita d'Alemannis i Spedulia i el territori a Petraficta a la via que va a la selva de Bercalo i la cel·la de Sancti Iuliani, amb les aigües i molins i el mont Auriolo , així com les terres que el comte Miró els hi va donar i l'església de Sancti Nazarii entre les salines i el estanys. El rei protegeix les possessions de l'abat Riculf a tot el regne de la Gòtia i Hispània, concedeix la immunitat a les esglésies del Rosselló i Conflent, dóna drets fiscals , i els drets sobre els hostolenses o hispanis d'aquestes terres.
D01430 899|904-VI-6 A la ciutat de Lingone el bisbe Lingonensi Agrimus , a petició de l'ardiaca i prepòsit de Sancti Stephani Ratherius , confirma la cessió dels delmes de l'església de Sancti Martini a prop de Divion.A la ciutat de Lingone el bisbe Lingonensi Agrimus , a petició de l'ardiaca i prepòsit de Sancti Stephani Ratherius , confirma la cessió dels delmes de l'església de Sancti Martini a prop de Divion segons ho havia establert el bisbe Isaac.
D00061 899-VI-12 Iemella amb els seus fills Vella , Ranilo , Asenarius , Langovardu i Minuilde venen una terra a Albaro , Momentina , Farudde , Adoario i Fedantio.Iemella amb els seus fills Vella , Ranilo , Asenarius , Langovardu i Minuilde venen una terra al lloc de Segarane a la vila de Gere en el pau Cerdaniense a Albaro , Momentina , Farudde , Adoario i Fedantio , per 2 sous.
D00063 899-VI-14 Precepte de Carles el Simple per el fidelis Esteve i la seva muller Anna a precs d'Arnust arquebisbe de Narbona i la mare del rei, la reina Adeleidis.Precepte de Carles el Simple per el fidelis Esteve i la seva muller Anna a precs d'Arnust arquebisbe de Narbona i la mare del rei, la reina Adeleidis. El rei confirma les seves possessions en títol d'alou: En el pagus de Narbona, el vilar de Donas i l'església de Sancti Pauli , la vila de Liciniano i ls esglésies de Sancti Nazarii i Sancti Felicis , la vila Manazeto altrament dita Caput Monte amb l'egslésiae de Sancti Juliani , la vila Plumbiaco amb les salines dels seus parents, el vilar dit de Monte Auriolo , la vila Morarius també dita Rexaco , amb l'església de Sancti Bartholomaei , la vila d'Ederas , la de Berizam i el vilar de Prato , en el suburbi Minerbense , la vila de Fellinas. En el comtat del Rosselló, vila Tordarias amb l'església de Sancti Martini , la terra Sancti Petri , la vila d'Ulmis , i la de Lauresono , el vilar anomenat Palatiolo , així com les possessions en el terme de la vuila d'Helnae , la vila Peciliano amb l'església de Sancti Saturnini i Sancti Felicis , la vila de Verneto amb l'església de Sancti Christophoti , la de Codincus , la de Tezano amb els seus vilars, d'Anglares i Salellas , i l'església de Sancti Petri , el vilar de Lotas i el de Frontotedeso o Centernaco. En el comtat d'Empúries , la vila d'Uliastreto amb els vilars de Vellose , Castellare i les esglésies de Sancti Petri i Sancti Johannis , el vilar de Cadinus o Cabannas. En el comtat de Besalú , la vila de Romagnano amb l'església em honor de Sancti Amaterii. I en el comtat de Narbona la vila de Tecanella.
D001610 899-VI-14 Alterat. El rei Karolus emet precepte per a Rotbertus abat del monestir de Sancti Martini del suburbi de la ciutat de Turonice confirmant-li la seva donació de terres en els pagus Tornetrensi i Cavillonensi i la pancarta completa de bens del monestir.Alterat. El rei Karolus emet precepte per a Rotbertus abat del monestir de Sancti Martini del suburbi de la ciutat de Turonice confirmant-li la seva donació de terres en els pagus Tornetrensi i Cavillonensi i la pancarta completa de bens del monestir.
D001170 899|900-VI-19 Obituari del bisbe Gotmarus Ausonensis.Obituari del bisbe Gotmarus Ausonensis.
D00064 899|900-VI-26 Alterat. El matrimoni Witerus i Fruilo venen a Dachino i germans (monjos) una vinya; es confirma la possessió del clergue Radulfo.Alterat. El matrimoni Witerus i Fruilo venen a Dachino i germans (monjos) una vinya heretada a l'illa Espada, en l'apendici de la vila Garaxene, a la vall Buccaranense. Es confirma la propietat al clergue Radulfo i els monjos (regest).
D00065 899-VIII-1 Alterat. Teudefredus dóna un camp a la vall de Ripoll , al costat d'un de la comtessa Guinedella al clergue Radulf i l'església de Santa Maria.Alterat. Teudefredus , malalt , dóna un camp a la vall de Ripoll , al costat d'un de la comtessa Guinedella al clergue Radulf i l'església de Santa Maria.
D00066 899|900-VIII-28 Sigoaldus fa donació a Rustanno, arquebisbe d'Arle i abat d'Aniana.Sigoaldus fa donació d'una vinya que li vingué d'Arnulfo , a Rustanno, arquebisbe d'Arle i abat d'Aniana i de la congregació del santuari de S. Salvatoris i Sanctae Mariae del territori Magdalonensi sota el castell Monte-Calmensi , en el terme de la vila Monte-Avinario. També dóna un camp a la vila de Lunatis en el pagus Biterrensi.
D00392 899-IX Hugoni , Arnaldi , Bladinus , Remigius , Abbo marmessors d'Hugono , dónen a l'església de Sancti Salvatoris vel Sancta Fides del lloc anomenat Conchas , un mansus sit en la vila d'Ancles , en la vicaria Dunense del pagus Rutenico.Hugoni , Arnaldi , Bladinus , Remigius , Abbo marmessors d'Hugono , dónen a Sancti Salvatoris vel Sancta Fides del lloc anomenat Conchas , al costat del riu Dordonis , un mansus sit en la vila d'Ancles , en la vicaria Dunense del pagus Rutenico , per remei de la seva ànima.
D00067 899|900-XII-1 Nantigis consagra Sant Sadurni, Sant Hilari i Sta Maria de La Quar.Nantigis consagra les esglésies de Sant Sadurni, Sant Hilari i Sta Maria a La Quar en el territori de Berga per demanda dels seus constructors , el clergue Georgio , Frojane , Sidila , Luvricus , Witiza , Oliba , Ermemirus , Egila , Sirandus , Billitus , Gratus , Walavonsus , Donatus , Rado , Petracius , Estigisus , Manzo , Ansemirus , Gudemirus , Asenarius , Fortes , Venrellus , Centullus , Todalecus , Wifredus , Cursio , Moratellus , Bernardus , Ursio , Stabiles , Gontarius , Bera i Petrus que les doten d'una terra i vinya a Spugna , terra a Uxos, un camp comprat per Froja a Sidelane i Olibane , i una terra al coll de Laccorre. La versió posterior inclou en les dotalies una terra donada per Entegius , Manso i Guadamirus i especifica uns límits parroquials diferents.
D00068 899|900-XII-9 Nantiguisus consagra Santa Maria d'Oleane.Nantiguisus consagra l'església de Santa Maria d'Oleane a petició de Froja i la població de la parròquia. El bisbe en fixa els termes i posa l'església sota la jurisdicció de la seu urgellenca de Santa Maria per sis modius, tres sollidos i dos agnos anuals. Froja dota l'església amb les terres i construccions que féu al costat de l'església i amb una terra al costat del monestir de Sancti Laurentii; la població també dota a l'església amb una terra.
D00069 899|900-XII-11 Nantigisus consagra Sancti Martini de Benevivere.Nantigisus consagra a Sancti Martíni l'església de la parròquia de Benevivere , al Berguedà , a petició dels seus constructors; l'il·lustre Guadamirus i la població de Benevivere. El bisbe la posa sota la tutela de la seu urgellenca de Santa Maria per sis modius, tres solidos i dos agnos anuals.
D00070 899|900-XII-13