Cercar:

Seccions

Fons CathalauniaBibliografiesMetodologia del wiki
Dades

PrimerPreviSegüentDarrer

Tornar a la llista d'anys

39 / 22 Documents de l'any : 877


D01371 877 Inici mandat del Papa Joan Xè. (Annals de Ripoll II).() - Inici mandat del Papa Joan Xè. (Annals de Ripoll II).
D01572 877 Alterat. Els germans Amalfredus i Theodinus donaren per l'ànima del seu difunt germà Bernardi al monestir de Sancti Petri et Sancti Theofredi en temps de l'abat Rostagno un mansus en la vila de Fraxineto i tres peces de terra en l'anomenat Mollinearias del pagus Vellaico. (regest).(Velai) - Alterat. Els germans Amalfredus i Theodinus donaren per l'ànima del seu difunt germà Bernardi al monestir de Sancti Petri et Sancti Theofredi en temps de l'abat Rostagno un mansus en la vila de Fraxineto i tres peces de terra en l'anomenat Mollinearias del pagus Vellaico. (regest).
D01427 877-I-6 Al palau de Carisiaco l'emperador Karolus emet diploma per el cenobi de Sancti Benigni a petició del duc Boso.(Quiercy - Borgonya) - Al palau de Carisiaco l'emperador Karolus emet diploma per el cenobi de Sancti Benigni a petició del duc Boso , concedint a perpetuïtat la vila de Longus Vicus del pagus Oscarensi i la d'Albiniacum del pagus Portensi.
D01369 877-I-20 Alterat. Els comtes Wifredo i la seva muller Winidildes compren una vinya a Exaduce territori d'Urgell (regest).(Urgell) - Alterat. Els comtes Wifredo i la seva muller Winidildes compren una vinya a Exaduce territori d'Urgell (regest).
D01370 877-II Alterat. Confirmació feta en concili a Ravenna per el Papa Joannes VIII de l'elecció de l'august Karolus com emperador.(Ravenna?) - Alterat. Confirmació feta en concili a Ravenna per el Papa Joannes VIII de l'elecció de l'august Karolus com emperador , de la seva coronació , unció i recepció del ceptre de l'imperi Romani inspirada per l'Spiritus Sancti.
D01400 877-II-10 Epístola de Iohannes VIII a l'emperador Karolo per reclamar que l'ajut promés al bisbe apocrisiari Leo no ha arribat i que els sarrains ja han creuat el riu Tiburtina i devastat els territoris dels Sabinos.(Ravenna?) - Epístola de Iohannes VIII a l'emperador Karolo per reclamar que l'ajut promés al bisbe Leo no ha arribat i que els sarrains ja han creuat el riu Tiburtina i devastat els territoris dels Sabinos , envia la carta per els bisbes Petrum i Petrum.
D01399 877-II-13 Alterat. Epístola de Iohannes VIII a l'emperador Karolo demanant ajuda davant la proximitat dels atacs dels Idumaeorum , Ismaelitarum , Agarenis i els falsos fills de Sarae a la ciutat Romana.(Ravenna?) - Alterat. Epístola de Iohannes VIII a l'emperador Karolo demanant ajuda davant la proximitat dels atacs dels Idumaeorum , Ismaelitarum , Agarenis i els falsos fills de Sarae a la ciutat Romana , que ja han superat el riu Tiberinum i els confins dels Sabinorum i li adjunta una palma en senyal de victòria.
D01368 877-II-23 Alterat? Al monestir de Compendio l'emperador Karolus cedeix a Adalgarius bisbe Aeduorum l'abadia de Flaviniacum amb Corbiniaco de qui depén.(Compendio - Autun) - Alterat? Al monestir de Compendio l'emperador Karolus cedeix a Adalgarius bisbe Aeduorum i a Sancto Nazario l'abadia de Flaviniacum amb Corbiniaco de qual depén.
D01398 877-II-27|876-XI Epístola de Iohannes VIII a tots els bisbes i arquebisbes del regne de l'emperador Karoli per demanar la vinguda esperada de l'emperador contra les devastacions dels Agareni i mals Christiani.(Roma) - Epístola de Iohannes VIII a tots els bisbes i arquebisbes del regne de l'emperador Karoli per demanar la vinguda esperada de l'emperador contra les devastacions dels Agareni i mals Christiani.
D01445 876|877-III Alterat. En judici dels bisbes Isaac i Bertilo i el vicedominus Brunaldo fet en la vila Siliciaco del pagus Oscarense de la centena Rodingorum el prevere Andelsadum retorna a Sancti Benigni un mansun en la mateixa vila que retenia injustament (regest).(Borgonya) - Alterat. En judici dels bisbes Isaac i Bertilo i el vicedominus Brunaldo fet en la vila Siliciaco del pagus Oscarense de la centena Rodingorum el prevere Andelsadum convençut per els bons homes Vuidrico i Fulmaro retorna a Sancti Benigni i al seu advocat Saifardus un mansun en la mateixa vila que retenia injustament (regest).
D01367 877-III-16 Alterat. A Compendio el rei Ludovvicus confirma el bescanvi fet entre Hodo abat del monestir de Corbeia i el comte Ghuonradus amb Raginelmo bisbe Tornacensium.(Compendio - Picardia) - Alterat. A Compendio el rei Ludovvicus confirma el bescanvi fet entre Hodo abat del monestir de Corbeia i el comte Ghuonradus amb Raginelmo bisbe Tornacensium , el monestir reb la vila d'Uscias amb el compromis de fer-hi una església i cedeix vuit mansus a Molthem.
D01366 877-III-21 Exemeno , Trasaldi i Fachilo mandataris (elemosinaris) de Wictimiri donen una terra al lloc anomenat Arias de l'apendici del castell (d'Areny) al monestir d'Alaone.(Ribagorça) - Exemeno , Trasaldi i Fachilo mandataris (elemosinaris) de Wictimiri donen una terra al lloc anomenat Arias de l'apendici del castell (d'Areny) al monestir d'Alaone i al seu abat Wilimundo , Asperio mercatari , Sango preposito i la resta de monjos de la comunitat.
D01395 877-III-27 Epístola de Iohannes VIII a Ingelberge deodicata en favor de l'emperador Karolo.(Roma) - Epístola de Iohannes VIII a Ingelberge deodicata en favor de l'emperador Karolo i oferint-se a fer de mitjancer si calgués.
D01396 877-III-27 Epístola de Iohannes VIII a l'emperador Karolo per exigir-li la devolució del tresor de la emperadriu Angelbertae que va prendre del monestir de Brixiam en la seva vinguda a Italiam.(Roma) - Epístola de Iohannes VIII a l'emperador Karolo per exigir-li la devolució del tresor de la emperadriu Angelbertae que va prendre del monestir de Brixiam en la seva vinguda a Italiam , amenaça d'excomunicar-lo si no l'ha enviat a Romam abans de seixanta dies.
D01365 877-III-29 Al palau de Compendio l'emperador Karolus emet precepte per el monestir de Sancti Petri i Sancto Frodoberti a petició del seu ministerial i duc Bosonis.(Compendio - Troyes) - Al palau de Compendio l'emperador Karolus emet precepte per el monestir de Sancti Petri i Sancto Frodoberti a petició del seu ministerial i duc Bosonis cedint-li en el comtat Trecassino els boscos anomenats Drosilonis i Javernandus de la vila de Juviniacum i dos mansus al lloc de Leriacum amb deu famílies de servents.
D01364 877-IV-5 El monjo Domagredus cedeix una terra al costat del riu Frexaneto en l'apencidi del castell Arinio al monestir d'Alaone.(Ribagorça) - El monjo Domagredus cedeix una terra al costat del riu Frexaneto en l'apencidi del castell Arinio al monestir d'Alaone i al seu abat Willimundo , Matringano preposito , Asperio merkatario i la resta de monjos de la comunitat.
D01394 877-IV-17 Epístola de Iohannes VIII a Gregorio paedagogo imperial agraint a l'emperador Basilii l'arrivada a Benevento d'una armada contra els enemics de la creu.(Roma) - Epístola de Iohannes VIII a Gregorio paedagogo imperial agraint a l'emperador Basilii l'arrivada a Benevento d'una armada contra els enemics de la creu i demanar l'enviament de deu naus achelandia al seu port per alliberar-lo de la depredació dels Agarenorum i dels pirates Arabibus.
D01362 877-V Odilo dóna un mansus en la vila Masmiliaco del ministeri Aureliacense del pagus Bedenense a la basílica de Santa Maria de la ciutat de Rutenis i al seu bisbe Acmarus.(Rodez) - Odilo dóna un mansus en la vila Masmiliaco del ministeri Aureliacense del pagus Bedenense a la basílica de Santa Maria de la ciutat de Rutenis i al seu bisbe Acmarus , ho fa per la seva ànima i per la de Fuldradane i la del seu fill Fredeloni.
D01393 877-V-25 Epístola de Iohannes VIII a l'emperador per reclamar ajuda urgent davant la indefensió causada per els Paganorum que amenacen fins i tot el senat Romano.(Roma) - Epístola de Iohannes VIII a l'emperador per reclamar ajuda urgent davant la indefensió causada per els Paganorum que amenacen fins i tot el senat Romano.
D00710 877-V-29 Privilegi del papa Iohannes (VIII) pels monjos del monestir de Sancti Petri altrament conegut com Flaviniacum. Els hi confirma l'elecció del bisbe Augustudunensis , Adalgar , com a abat del monestir tot seguint el suggeriment de l'august Karolo.(Borgonya) - Privilegi del papa Iohannes (VIII) pels monjos del monestir de Sancti Petri altrament conegut com Flaviniacum. Els hi confirma l'elecció del bisbe Augustudunensis , Adalgar , com a abat del monestir tot seguint el suggeriment de l'august Karolo i els hi confirma els bens , tant els que el propi bisbe bescanvià amb el monestir entre les viles de Pruiniacum i Vallis Bavonis com els de les viles de Novamvillam , Bornardum , Vidiliacum , Vabram , Lubriacum , Germennacum , Cachiviacum , Mansionile , Cancellum , Valriacum , Glennonem , Darciacum , Puteolos , Menresum i Pargos i n'avisa contra els que en vulguin segregar-ne del govern del monestir i la regla de Sancti Benedicti ; també posa el monestir Corbiniacensis sota la tutela del cenobi Flaviniacense.
D01373 877-VI Alterat? Precepte de Iohannes VIII per a l'abat Geiloni del monestir de Tornutio confirmant el precepte previ del rei Carolo sobre la cel·la de Godith del lloc anomenat Vallis Augusta del pagus Vallavensi.(Roma - Borgonya) - Alterat? Precepte de Iohannes VIII per a l'abat Geiloni del monestir de Tornutio , fet a petició de l'emperador Carolo , confirmant el precepte previ del monarca i l'anterior fet per el príncep Desiderius sobre la cel·la de Godith del lloc anomenat Vallis Augusta del pagus Vallavensi i i la seva església dedicada a la Verge.
D01361 877-VI-11 Al palau de Carisiaco l'emperador Karolus emet un precepte atorgant al seu fidel Oolibane comte Carcasensi les propietats en la Gòtia dels infidels Mironi, el matrimoni Fredario i Drusianae i d'Hostolisi i els seus germans.(Quierzy - Gòtia) - Al palau de Carisiaco l'emperador Karolus emet un precepte atorgant al seu fidel Oolibane comte Carcasensi les propietats en la Gòtia dels infidels Mironi, el matrimoni Fredario i Drusianae i d'Hostolisi i els seus germans.
D01357 877-VII-6 Alterat. El comte Wifredo i la seva muller Winidildes compren a Sesenando el predi de Loci (regest).(Cerdanya) - Alterat. El comte Wifredo i la seva muller Winidildes compren a Sesenando el predi de Loci , per tres-cents sous (regest).
D01359 877-VII-9 Alterat. A Pontione l'emperador Karoli emet precepte per a l'abat Hugo del monestir de Sancti Martini Capleiensis confirmant els bescanvis fets amb el monestir de Sancti Martini de la ciutat Aeduensis i el seu abat Badilo i amb l'abadessa del monestir de Sancti Juliani Autissiodorensis.(Pontion - Borgonya) - Alterat. A Pontione l'emperador Karoli emet precepte per a l'abat Hugo del monestir de Sancti Martini Capleiensis confirmant els bescanvis fets amb el monestir de Sancti Martini de la ciutat Aeduensis en temps de l'abat Arnulfi i regit ara per l'abat Badilo de bens al lloc anomenat Goilis de la vicaria Ilimacense del pagus Avalinse, a canvi de bens en el lloc anomenat Sidriacus de la vicaria Tornodoro del pagus Tornodrinse i amb l'abadessa del monestir de Sancti Juliani Autissiodorensis de bens al mateix pagus al terme de Commisciacinse per bens al costat del castell en la vila d'Ateias i a Eroia.
D01356 877-VII-17 Unovinus ven al matrimoni Suniario i Virgilia l'octava part d'un molí en la vila de Campiliano del territori Helenense , en el riu Tete.(Elna) - Unovinus ven al matrimoni Suniario i Virgilia l'octava part d'un molí en la vila de Pallagiano del territori Helenense , en el riu Tete , per deu denarios.
D01545 877-VIII Alterat. En la ciutat de Vesontione l'emperador Karolus a petició del duc Boso emet precepte per el cenobi de Sancto Martino del suburbi Augustodunensis i el seu abat Badiloni.(Besançon - Autun) - Alterat. En la ciutat de Vesontione l'emperador Karolus a petició del duc Boso emet precepte per el cenobi de Sancto Martino del suburbi Augustodunensis i el seu abat Badiloni atorgant-li en el pagus Augustodunense la vila de Vitriaria amb la capella de Sancti Martini i la de Novus Vicus amb la de Sancti Germani.
D01353 877-VIII-1 Alterat. Diploma de l'emperador Karolus per a l'abat Rostagnus del cenobi conegut com Calmilius consagrat a sant Theofredi en el pagus Vellaico emés a petició del bisbe Frotarium per retornar el monestir al seu bisbat i restaurar-li la immunitat.(Velai) - Alterat. Diploma de l'emperador Karolus per a l'abat Rostagnus , del cenobi conegut com Calmilius consagrat a sant Theofredi en el pagus Vellaico qui presenta els diplomes previs del rei i del seu pare per a la casa , emés a petició del bisbe Frotarium , per retornar el monestir al seu bisbat i restaurar-li la immunitat anulant el precepte previ del monarca que el bisbe Vallavensium Guido havia aconseguit sobre el monestir amb proves falses.
D01355 877-VIII-1 Alterat. A Monasteriolo l'emperador Karolus emet diploma per a l'abat Heiradus del cenobi conegut com Magnus Locus consagrat a sant Sebastiani en el pagus Arvernico emés a petició del bisbe Frotarium per retornar el monestir al seu bisbat i restaurar-li la immunitat.(Monasteriolo - Alvèrnia) - Alterat. A Monasteriolo l'emperador Karolus emet diploma per a l'abat Heiradus del cenobi conegut com Magnus Locus consagrat a sant Sebastiani en el pagus Arvernico emés a petició del bisbe Frotarium per retornar el monestir al seu bisbat i restaurar-li la immunitat anulant el precepte previ del monarca que el bisbe Arvernensis Agilmarus havia aconseguit sobre el monestir amb proves falses.
D01352 877-VIII-11 Alterat? Diploma de l'emperador Karolus per el bisbe Vivariensi Etherius a petició del duc Bosonis confirmant-li els bens del bisbat.(Besançon - Viviers) - Alterat? Diploma de l'emperador Karolus per el bisbe Vivariensi Etherius a petició del duc Bosonis confirmant-li els bens del bisbat , bens als comtats Valentinensi i Arausico i a Corconensi.
D01180 877-IX-2 Alterat. Restitució escriptural de venta que els fills d'Alidini feren a Protasius de bens al vilar de Cuxano.(Conflent) - Alterat. Restitució escriptural de venta que els fills d'Alidini , Aspadius , Wadamirus , Wistruara i Ermecontia feren a Protasius de bens heretats per el seu pare de Wifredi fill de Paraparias al vilar de Cuxano , per tretze solidos.
D01435 877-IX-9 A la ciutat de Vercellis l'emperador Karolus emet diploma per el seu fidel Baldricum donant-li a perpetuitat tretze mansus sits en el pagus Tornotrinse.(Borgonya) - A la ciutat de Vercellis l'emperador Karolus emet diploma per el seu fidel Baldricum donant-li a perpetuitat tretze mansus sits en el pagus Tornotrinse , dotze a la vila de Turigeius amb la capella de Sancti Lupi i un a la de Pruriaco , amb bens a les viles de Heredo , Valeris i Velnai.
D00377 877-X-23 Làpida del trasllat de les restes de Santa Eulàlia a la catedral de Barcelona.(Barcelona) - Làpida del trasllat de les restes de Santa Eulalia , màrtir sota Daciano , fet per Frodoino a la catedral de Barcelona un 23 d'Octubre.
D01354 877-X-25 Alterat. L'emperador Karolus dóna al seu fidel Roberto la vila de Cadusiam del pagus Tornodrinse per mà del seu germà el comte Odoni.(Borgonya) - Alterat. L'emperador Karolus dóna al seu fidel Roberto la vila de Cadusiam del pagus Tornodrinse per mà del seu germà el comte Odoni , cessió feta davant de setze testimonis del pagus.
D01351 877-XI Butlla del papa Johannes al bisbe Augustudunensis Adalgario confirmant la possessió de la vila de Tilionacum , segons precepte previ de l'emperador Karolus.(Ravenna? - Autun) - Butlla del papa Johannes al bisbe Augustudunensis Adalgario confirmant la possessió de la vila de Tilionacum , segons precepte previ de l'emperador Karolus restaurant la possesió inicial dels temps del difunt bisbe Leodegarii Augustidunensis.
D01387 877-XI Epístola de Iohannes VIII a Karlemanno lamentant la mort de l'emperador Karoli i notificar-lo que esperarà a la reunió amb els seus germans per enviar-li legats amb els escrits de la promesa a fer a l'església Romana.(Roma) - Epístola de Iohannes VIII a Karlemanno lamentant la mort de l'emperador Karoli i notificar-lo que esperarà a la reunió amb els seus germans per enviar-li legats amb els escrits de la promesa a fer a l'església Romana i acceptant el pal·li a l'arquebisbe Theotmaro tot esperant que que envii els tributs anuals dels bens que el beat Petrus té en l'esglesia Bagoariam.
D01392 877-X-21 Epístola de Iohannes VIII al comte Lamberto per anunciar un concili a Roma , negar-li l'entrega d'hostatges nobles i ordenant-li no venir a Roma.(Roma) - Epístola de Iohannes VIII al comte Lamberto per anunciar un concili a Roma , negar-li l'entrega d'ostatges nobles que no creu ordenada per l'emperador i ordenant-li no venir a Roma.
D01350 877-XI-26 Alterat. Privilegi del Papa Johannes en el concili de Ravennae confirmant la integració del monestir de Flavigniaco en el bisbat Augustudunensis.(Ravenna - Autun) - Alterat. Privilegi del Papa Joan VIII en el concili de Ravennae per el monestir de Flavigniaco del pagus Alsensis de la parròquia del bisbat Augustudunensis , fet a petició del seu bisbe Adalgarius confirmant-ne la seva incorporació al bisbat , com havia fet abans l'emperador Karoli.
D01349 877-XII El matrimoni Arnebertus i Manuis amb el seu fill Araberto fa donació al monestir de Belluslocus regit per l'abat Garulfus de l'església de S. Projecti que tenen en la vicaria Spaniacense del pagus Limovicino.(Llemosí) - El matrimoni Arnebertus i Manuis amb el seu fill Araberto fa donació al monestir de Belluslocus regit per l'abat Garulfus de l'església de S. Projecti , que tenen en la vicaria Spaniacense del pagus Limovicino i la vinya que tenen a Bladine, se'n reserven l'usdefruit.
D00035 876|877|885|898-XII-1 Alterat? Donacíó a Cuixà del comtes Ermessenda, Rodolf , Miró i Quixilo.(Cuixà) - Alterat? Els comtes Ermessenda, Rodolf , Miró i Quixilo donen a Sant Andreu i Sant Germà (Cuixà) en la vall de Conflent, en l'apendici del castell Verneto, l'església de Sant Vicenç i l'alou de Campllong, i en el port d'Inforcatus, l'església de Sant Pere.Genèrics

D01140 [870-878] Alterat. El matrimoni Sisicutus i Iucilo amb Quilgisclus vengué al monestir d'Exalada bens a Talatio , a Ocenias i la meitat dels seus bens a Kanavellas.(Conflent) - Alterat. El matrimoni Sisicutus i Iucilo amb Quilgisclus vengué al monestir d'Exalada bens a Talatio , un domus a Ocenias i la meitat dels seus bens a Kanavellas , per un bou.
D01139 [870-878] Alterat. El matrimoni Sion i Ranosinda bescanvien amb el monestir d'Exalada una casa en la vila de Emne , cinc terres i una vinya a Kaballos a canvi d'una vinya i un hort a Castello i quatre cabres.(Conflent) - Alterat. El matrimoni Sion i Ranosinda bescanvien amb el monestir d'Exalada una casa en la vila de Emne , cinc terres i una vinya a Kaballos comprades a Anestasia , Sunilare , Sancoli , Sanlane , Herelde i Ansemundo a canvi d'una vinya a Castello que fou de Sauri , un hort comprat a Anestegsa i quatre cabres.
D01138 [870-878] Alterat. El matrimoni Spanila i Susanna ven vinya al monestir d'Exalada que tenia amb el seu germà Bellone sita a Cassanos sota la vila de Kanavellas.(Conflent) - Alterat. El matrimoni Spanila i Susanna ven vinya al monestir d'Exalada que tenia amb el seu germà Bellone sita a Cassanos sota la vila de Kanavellas , per una euga donada al comte Mirone i un solido.
D01137 [870-878] Alterat. Amarella per la mort del fills que tingué amb Principio fa donació al monestir d'Exalada i al seu cunyat Savicello , de bens en la vila d'Emne.(Conflent) - Alterat. Amarella per la mort del fills que tingué amb Principio fa donació al monestir d'Exalada i al seu cunyat Savicello , de bens en la vila d'Emne i en reb usdefruit de mitja vinya al Castelo que fou de Sauri i dels seus germans.
D01136 [870-878] Alterat. El matrimoni Gescafredus i Onesta fan donació al monestir d'Exalada de bens a Emne i Onesta li ven les seves a Lare.(Conflent) - Alterat. El matrimoni Gescafredus i Onesta fan donació al monestir d'Exalada de bens a Emne i Onesta li ven les seves a Lare , per un solido.
D01135 [870-878] Alterat. Durabilis i les seves filles Ermenella i Marcharida fan donació al monestir d'Exalada de bens en la vila de Canavelles i la serra Felectus a Lare.(Conflent) - Alterat. Durabilis i les seves filles Ermenella i Marcharida fan donació al monestir d'Exalada de bens en la vila de Canavelles i la serra Felectus a Lare , propietats que tenien del seu marit i pare Aspidius.
D01154 [872-878] Document perdut. Carta de poblament del comte Guifré als habitants de la Vall de Lord.(Urgell) - Document perdut. Carta de poblament del comte Guifré als habitants de la Vall de Lord.
D01560 [873-882]-VII-15 Alterat. Epístola de Iohannes VIII al rei Aldefonso constituint la seu metropolitana Ovetensi en el confí de Gallaeciae.(Roma) - Alterat. Epístola de Iohannes VIII al rei Aldefonso constituint la seu metropolitana Ovetensi en el confí de Gallaeciae.
D01559 [873-882]-XI-29 Alterat. Epístola Iohannes VIII al rei Gallaeciarum Aldefonso exhortant-lo en resposta a les seves misives a la consagració de l'església de B. Jacobi i la celebració d'un concili amb els bisbes Hispani.(Roma) - Alterat. Epístola Iohannes VIII al rei Gallaeciarum Aldefonso exhortant-lo en resposta a les seves misives a la consagració de l'església de B. Jacobi i la celebració d'un concili amb els bisbes Hispani i per demanar l'enviament de cavalls de guerra contra els pagans.
D01360 [875-XII-25 - 877-X-6] Epístola de l'emperador Karolus agraint la fidelitat dels barcelonins expressada per el seu fidel Iuda hebreu.(Barcelona) - Epístola de l'emperador Karolus agraint la fidelitat dels barcelonins expressada per el seu fidel Iuda hebreu. Afegit s'encarrega a Judacot entregar deu lliures de plata al bisbe Frodoynum.
D00386 [824-913] Alterat. Relat de la invenció dels sants Valeri , Vicenç i Eulàlia al Peloponès.(Creta) - Alterat. Relat de la invenció dels sants Valeri , Vicenç i Eulàlia al Peloponès. Abans que els fills d'Agar envaïssin Creta , arribaren per mar al castell de Bubalorum dos sepulcres provinents de la ciutat de Barcelona ; un amb les restes de bisbe sant Valeri , del diaca Vicenç i de la celebèrrima màrtir santa Eulàlia , i l'altre , amb les del seus servents. Els habitants del lloc , en mirar de traslladar les restes , es trobaren que elles mateixes els hi indicaren el lloc del no que es volien moure , i per tant els hi edificaren allà mateix un temple. Amb l'arrivada dels musulmans a Creta (824) , la illa de Bubalorum fou pressa i saquejada i les restes abandonades , fins que en temps dels emperadors Lleó i Alexandre (886-913) , alertat per transeünts , el bisbe de Monembasia , que abans ho havia estat de Corona , Nicetas , envià preveres a examinar el lloc. Finalment les restes descansaren sota l'altar de santa Irene en l'església major de Monembasia dedicada a Santa Anastasia.
D00006 [840-893] Alterat. Vita Sancti Theodardi(Gòtia) - Alterat. Vida de Sant Teotard (840-893), arquebisbe de Narbona (885-893)
D00427 [850-925] Vita Sancti Geraldi Auriliacensis comitis.(Alvèrnia) - Vita Sancti Geraldi Auriliacensis comitis , escrita per Sant Odó , abat de Cluny al voltant de l'any 930.
D00586 [855-969] Relat de la translació de les restes de Sant Vicenç a Itàlia.(Hispania - Italia) - Relat de la translació de les restes de Sant Vicenç a Itàlia. Durant el viatge de l'emperador Otò I a Arethio per rebre la seva futura nora , la princesa grega Theophano , el bisbe del lloc entregà al bisbe de Bergamensis i als monjos del mont Romarici les restes del cos de S. Vincentio , juntament amb altres relíquies , que havien estat dutes a Corduno per el diaca Bertraus i el bisbe Crisulfus , amb no poc perill , des del monestir de Sancti Vincentii aprop de Capuam , quan va ser devastat per els pagans , on havien estat venerades des de feia molt de temps , després que fossin dutes secretament per dos monjos des de Hispania.
D00891 [874 - 899] Inscripció Baio constructor (Sant Pere de Clarà).(Maresme) - Inscripció Baio constructor (Sant Pere de Clarà).
D01565 [876-887] Alterat. Els germans Davidius , Eneco , Ramius i Argilum donen al monestir d'Alaone dues terres en el lloc anomenat Torocone de la vall Urritense.(Ribagorça) - Alterat. Els germans Davidius , Eneco , Ramius i Argilum donen al monestir d'Alaone regit per l'abat Gilmundus i als seus monjos dues terres en el lloc anomenat Torocone de la vall Urritense , una per l'ànima del seu pare Otgeri i l'altra per la de la seva mare Iciloni.
D01566 [876-914] Alterat. El matrimoni Sulpicius i Geila dóna al monestir del Beati Theofredi i al seu abat Rostagno una casa en la vila Duciliaco de l'arce Calanconense del pagus Vivariensi. (regest).(Velai) - Alterat. El matrimoni Sulpicius i Geila dóna al monestir del Beati Theofredi i al seu abat Rostagno una casa en la vila Duciliaco de l'arce Calanconense del pagus Vivariensi. (regest).
D01567 [876-914] Alterat. El matrimoni Leutardus i Isingarda dóna al monestir del Beato Theofredo i al seu abat Rostagno bens en la vila de Campanias del pagus Vivariensi. (regest).(Velai) - Alterat. El matrimoni Leutardus i Isingarda dóna al monestir del Beato Theofredo i al seu abat Rostagno bens en la vila de Campanias del pagus Vivariensi. (regest).
D01568 [876-914] Alterat. Sigebaldus dóna al monestir de Sancti Petri et Sancti Theofredi regit per l'abat Rostagno bens en la vila anomenada Arsiaco de l'arce Soltronense. (regest).(Velai) - Alterat. Sigebaldus dóna al monestir de Sancti Petri et Sancti Theofredi regit per l'abat Rostagno bens en la vila anomenada Arsiaco de l'arce Soltronense. (regest).
D01570 [876-914] Alterat. El matrimoni Godo i Ingelrada donaren a l'església de Sancti Petri en temps de l'abat Rostagno bens en el pagus Vellaico i arce Anicense en les viles de Deumas , Fabrica i Cardazeto. (regest).(Velai) - Alterat. El matrimoni Godo i Ingelrada donaren a l'església de Sancti Petri on descansa el cos de Sant Theofredus i en temps de l'abat Rostagno bens en el pagus Vellaico i arce Anicense en les viles de Deumas , Fabrica i Cardazeto. (regest).
D01571 [876-914] Alterat. El matrimoni Glaudius i Ingelmodis donaren al monestir de Sancti Petri en temps de l'abat Rostagnus un mansus en la vila de Mansus Sic Brandi. (regest).(Velai) - Alterat. El matrimoni Glaudius i Ingelmodis donaren al monestir de Sancti Petri on descansen els cossos de sant Theofredus i sant Eudo en temps de l'abat Rostagnus un mansus en la vila de Mansus Sic Brandi. (regest).
D01389 [850-900] Inscripció en capça bisbe Flavianus Addolenus (de Couserans).(Tolosa) - Inscripció en capça bisbe Flavianus Addolenus (de Couserans).
Creat 2010-09-06. Darrera modificació de la pàgina el 26 de January del 2023 a les 18h44